Anda di halaman 1dari 2

PRESTASI BIMBEL MAT // e51mb.blogspot.com / 3518lon@gmail.com . (E.

SIMBOLON) 1

HI TUNG CEPAT BI LANGAN
1. Kuadarat dari bilangan yang satuannya 5

a)


8 x 9 = 72
letakkan angka 25 di akhirnya
7225

b)


30 x 31 = 630
letakkan angka 25 di akhirnya
63025

2. Kuadrat dari bilangan antara 40 dan 50

a)


15 + 7 = 22
50 47 = 3
2209
b)


15 + 6 = 21
50 46 =4
2116

3. Kuadrat dari bilangan antara 50 dan 60
a)


5
2
+ 4 = 29
4
2
= 16
2916
b)


5
2
+ 6 = 31
6
2
= 36
3136

4. Kuadrat dari bilangan antara 90 dan 100

a)


100 97 = 3
97 3 = 94
9409

b)


100 94 =6
94 6 = 88
8836

5. Kuadrat dari bilangan antara 100 dan 110

a)


100 + 2x7 = 114 letakkan 7
2
= 49 di belakangnya
11449

b)


100 + 2x3 = 106, letakkan 3
2
= 09 di belakangnya
10609


PRESTASI BIMBEL MAT // e51mb.blogspot.com / 3518lon@gmail.com . (E. SIMBOLON) 2

6. Selisih dua kuadrat ( hasil kali dari kurang dan tambah )
a)

=

b)

=

c)

=


7. a)b)c)
8. a) 102 x 98 = ...

= 10000 4 = 9996

b) 215 x 185 = ...

= 40000 225 = 397759. a)b)
10. a) (b) (C) ()