Anda di halaman 1dari 13

TERNAKAN IKAN AIR TAWAR

OBJEKTIF:
1. Untuk menyatakan maksud ternakan ikan air tawar dan kepentingan menternak ikan air tawar.
2. Untuk menyenaraikan 5 jenis ikan air tawar yang iasa diternak.
Maksud Ternakan Ikan Air Tawar
Ternakan ikan air tawar ia!a" akti#iti menternak "aiwan akuatik dan memeri pengawasan serta penjagaan yang rapi untuk mendapatkan keuntungan ek$n$mi atau s$sia!.
Kepentingan
Menternak Ikan Air
Tawar.
1. Sumber makanan
berprotein
Ikan adalah sumber protein
yang penting kepada
penduduk Malaysia.
Mengandungi peratus protein
tinggi dan mudah dihadam.
Dapat menggantikan daging
ayam.
2. Sumber Pendapatan
Permintaan ikan sentiasa
wuud kerana makanan semua
kaum. Ikan berlebihan
digunakan sebagai makanan
ternakan!baa. Ikan diawet
atau ditinkan untuk dieksport.
". Sesuai untuk ladang
#ampuran
$ais ternakan boleh
digunakan untuk membaa
kolam dan ikan boleh
digunakan sebagai
makanan ternakan.
%. Kawasan terbiar dapat
digunakan semula.
Kawasan seperti paya atau
bekas lombong boleh
digunakan untuk menternak
ikan. Dapat membawa
keuntungan.
%pesies ikan air tawar:
Ikan ti!apia mera"
Ikan je!awat
Ikan patin
Ikan aung
Ikan ke!i
Ikan kap kepa!a esar
Ikan kap rumput
Ikan !ampam jawa
Ikan sepat siam
Ikan "aruan
Ikan puyu
&enis makanan'
1. (umput ' kebanyakan ikan air tawar
2. Daging dan rumput' ikan kap kepala besar) ikan sepat siam dan ikan kap perak.
". Daging sahaa' Ikan haruan dan ikan puyu
&enis ikan air tawar dan kategori berdasarkan tabiat makan.
Kategori 1. Pemakan Permukaan 2. Pemakan plankton
(pertengahan air)
3. Pemakan bawah
Jenis Ikan 1. Kalui 1. Tilapia merah 1. &elawat
2. *ampam awa 2. Kap kepala besar 2. +aung
". Kap rumput ". Sepat siam ". *ee koh
Maksud Ternakan Ikan
Air Tawar
Ternakan ikan air tawar ialah
akti,iti menternak haiwan
akuatik dan memberi
pengawasan serta penagaan
yang rapi untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi atau
SUMBER
MAKANAN
BERPROTEIN
SUMBER
PENDAPATAN
SESUAI UNTUK
LADANG
CAMPURAN
KAWASAN TERBIAR
DAPAT DIGUNAKAN
SEMULA
SPESIES IKAN
AIR TAWAR
JENIS MAKANAN
1. RUMPUT
2. DAGING DAN RUMPUT
3. DAGING SAHAJA
KAT-./(I
&-$IS IKA$
P-MAKA$
P-(M0KAA$
P-MAKA$
P*A$T/$
1P-(T-$.A2A$
AI(3
P-MAKA$
+A4A2