Anda di halaman 1dari 6

Ujian Selaras 2 2014 Tahun 2 SK Rungkup

1
Jawab semua soalan.

Bahagian A

1. Tulis nombor berikut dalam perkataan.

a) 336 = _______________________________________________

b) 748 = _______________________________________________

2. Tulis perkataan berikut dalam bentuk nombor.

a) Seratus tiga belas


b) Seratus lima3. Nombor bagi nilai tempat Puluh nombor 378 ialah :

Jawapan : ________________________________


4. Nyatakan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

a) 448 = __________________________________

b) 687 = __________________________________

c) 923 = __________________________________


5. Isikan tempat kosong dengan susunan nombor gandaan yang betul.


a) 112 113 116 117
b) 504 508 510 514
c) 215 220 225 235
d) 313 323 333 343
e) 101 401 501 601

6.


Susun semula nombor di atas dengan susunan menaik.

Jawapan: ________________________________________________________________
535 , 505 , 551 , 515 , 550
Ujian Selaras 2 2014 Tahun 2 SK Rungkup

2
c ) 89 32 = _____________ d) 800 673 = _____________
7. Bulatkan nombor yang paling kecil pada set nombor yang diberi.

a) 418 , 408 , 480 b) 725 , 733 , 717


8. Selesaikan operasi tambah dan tolak di bawah.

a) 39 + 25 = _____________ b)336 + 242 = ___________


9. En.Shahir mengeluarkan 36 butang dari sebuah kotak dan masih lagi
tinggal 29 butang di dalam kotak. Berapakah bilangan butang pada
mulanya di dalam kotak?

Terdapat _____________ butang didalam kotak pada mulanya.


Ujian Selaras 2 2014 Tahun 2 SK Rungkup

3
10. Apakah jumlah perbezaan antara 83 dan 56 ?Jawapan : _________________________________


11. Selesaikan operasi di bawah.

a) 600 + 305 = _____________
b) 923 - 567 = _____________


12. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

_________ - 50 = 205

Ujian Selaras 2 2014 Tahun 2 SK Rungkup

4
13. Selesaikan operasi darab di bawah.

a) 18 x 2 = _____________
b) 28 x 4 = _____________
c) 30 x 5 = _____________


14. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

_________ x 3 = 9

Ujian Selaras 2 2014 Tahun 2 SK Rungkup

5
15. Farhan memberi gula-gula kepada 4 orang rakannya. Masing-masing
mendapat 5 biji seorang. Berapakah jumlah gula-gula pada Farhan
mulanya?

Jawapan dalam perkataan : _____________________________

Farhan mempunyai ______________ biji gula-gula pada mulanya.16. Selesaikan.

a) R M 2 2 . 8 0 b) R M 4 3 . 5 0
+ R M 1 5 . 9 0 - R M 2 7 . 8 5

__________________ __________________17. Cari perbezaan di antara RM 44.10 dan RM 28.85.Jawapan: _________________________________

18. RM 566.30 + RM 45.30 =Ujian Selaras 2 2014 Tahun 2 SK Rungkup

6
19. RM 800.00 RM 270.00 =
Bahagian B. (Bulatkan Jawapan Yang Betul).

20. Enam ratus tiga dalam nombor ialah;
A. 63 C. 630
B. 603 D. 633

21. 624 , 614 , _________ , 594 , 584
A. 609 C. 599
B. 604 D. 595


22. 96 + 68 = _______
A. 148 C. 158
B. 154 D. 164

23. 83 47 = ___________
A. 28 C. 36
B. 34 D. 39

24. Perbezaan di antara 568 dan 235 ialah
A. 323 C. 333
B. 326 D. 336

25. 8 x 5 =
A. 30 C. 42
B. 40 D. 45KERTAS SOALAN TAMAT