Anda di halaman 1dari 7

Kajian Hadis Rasullulah Tanda Kiamat- Panji Hitam

Ufuk Timur

Apakah Panji Hitam Ufuk Timur? Mungkin ramai antara kita yang masih belum
mengetahui apakah Panji Hitam Ufuk Timur. Ok, di sini saya boleh ringkaskan Panji
Hitam Dari Timur adalah tentera Imam Mahdi yang akan memperjuangkan Islam di akhir
zaman. Tentera ini tidak terkalah kerana mendapat perlindungan dari Allah. Tentera ini
juga akan menghapuskan Yahudi laknat yang membunuh ramai umat Islam masa kini.
Tentera ini akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Sekiranya ianya datang pada masa kita sama-
samalah kita berjuang di jalan Allah. Di sini saya postkan hadis-hadis Rasullulah tentang
Panji-panji Hitam Dari Timur.

1. Sabda Nabi SAW:


Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari sebelah Timur yang
mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun. (Ibnu Majah)

2. Sabda Nabi SAW:


Orang ramai daripada Timur akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada
al-Mahdi.

3. Sabda Nabi SAW:


Panji-panji Hitam akan keluar dari Khurasan (Setelah Pemuda Bani Tamim bertemu al-
Haris Harras dan pada masa itu juga kawan-kawan al-Mahdi (tentera-tenteranya) keluar
menuju Baitulmaqdis.
4. Sabda Nabi SAW:
Al-Mahdi akan dibaiat di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim oleh sejumlah orang
yang mengikuti Perang Badar (iaitu Pemuda Bani Tamim dan pasukannya), kemudian
datang kumpulan orang dari Iraq, dan para Wali Abdal dari penduduk Syam untuk
berikrar kepadanya. Dan akan datang pula pasukan daripada Syam (sufyani) yang
kemudiannya ditelan bumi di al-Baidak dekat Zul Hulaifah. Semuanya binasa melainkan
si pembawa berita sahaja.
(Abu Daud & Al-Hakim)

5. Sabda Nabi SAW:


Tiga ratus empat belas orang yang di antaranya adalah perempuan, bergabung dengan al-
Mahdi yang akan bertindak ke atas setiap pemimpin yang berbuat zalim dan menegakkan
keadilan seperti yang diharap-harapkan oleh semua orang. Setelah itu, tidak ada kebaikan
lagi di muka bumi ini yang melebihi kebaikan pada masa al-Mahdi.

6. Sabda Nabi SAW:


Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang lelaki daripada suku Tamim yang datang dari
Timur.
7. Sabda Nabi SAW:
Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah
ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah
panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah al-Mahdi.
(Ibnu Majah, Abu Nuaim & Al-Hakim)

8. Sabda Nabi SAW:


Sebelum al-Mahdi (muncul), As-Sufyani akan muncul dengan 360 pasukan berkuda.
Kemudian dengan diiringi 30,000 pasukan yang dipimpin oleh Kalb, iaitu bapa
saudaranya. As-Sufyani kemudian mengerahkan askarnya ke Iraq. Dalam serangan ini,
100,000 orang terbunuh di Zaura iaitu suatu bandar di Timur. Setelah itu mereka
menyerang Kufah pula. Ketika itu muncullah Panji-panji (Hitam) dari Timur. Lantas
ada satu pertanyaan, wahai Rasullulah, bagaimana kami dapat mengenalinya? Nabi SAW
menjawab, Dia adalah dari keturunanku, perawakannya mirip kepada Bani Israel, seolah-
olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam. Dia
tampan orangnya, yang berusia 40 tahun. Dia akan didatangi oleh Wali-wali Abdal dari
Syam, tokoh-tokoh Nujabat dari Mesir, Asoib dari Timur dan para pengikutnya.

9. Sabda Nabi SAW:


Sentiasa akan ada satu toifah dari kalangan umatku yang sanggup menzahirkan
kebenaran. Mereka tidak dapat dirosakkan (dikalahkan) oleh orang-orang yang
menentangnya, hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat).

10. Sabda Nabi SAW:


Dari Ibnu Masud RA, katanya, ketika kami berada di sisi Rasullulah SAW, tiba-tiba
datang sekumpulan anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat mereka,
maka kedua-dua mata banginda SAW dilinangi air mata dan wajah baginda berubah. Aku
pun bertanya, Mengapakah kami melihat pada wajah Tuan sesuatu yang tidak kami
sukai? Baginda menjawab, Kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih
dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dari penyingkiran selepasku kelak
sehinggalah datang suatu kaum dari Timur yang membawa bersama-sama mereka Panji-
panji Hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya, maka mereka pun
berjuang dan beroleh kejayaan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu tetapi mereka
tidak menerima sehinggalan mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum
kerabatku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan seperti halnya bumi ini
dipenuhi dengan kedurjanaan sebelumnya. Sesiapa yang sempat menemuinya, maka
datangilah mereka itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya dia
adalah al-Mahdi.
(Ibnu Majah)

11. Sabda Nabi SAW:


Daripada al-Hasan, bahawa Nabi SAW menyebut bala yang akan menimpa kaum
keluarganya, hinggalah Allah mengutuskan Panji-panji Hitam dari Timur. Sesiapa
yang menolongnya akan ditolong pula oleh Allah. Sesiapa yang menghinanya akan
dihinakan pula oleh Allah, hinggalah mereka mendatangi seorang lelaki yang namanyna
seperi nama aku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun
membantu dan menolongnya.
(Nuaim bin Hammad)

12. Sabda Nabi SAW:


Akan datang Panji-panji Hitam dari Timur, seolah-olah hati mereka adalah kepingan-
kepingan besi. Sesiapa mendengar tentang mereka, hendaklah datang kepada mereka dan
berbaiatlah kepada mereka, sekalipun merangkak di atas salji.
(Al-Hafiz Abu Naim)

13. Sabda Nabi SAW:


Akan keluar seorang lelaki dari seberang sungai yang dikatakan Al-Haris bin Harras,
yang di hadapannya ada seorang lelaki yang dikatakan al-Mansur, dialah yang akan
memudahkan urusan atau membela keluarga Nabi SAW seperti pihak Quraisy yang
membela Rasulullah SAW. Wajib setiap mukmin menolongnya atau baginda bersabda,
Wajib setiap orang mukmin menerimanya. (Abu Daud, an-NasaâI, al-Baihaqi & al-
Husin)

14. Sabda Nabi SAW:


Sesungguhnya ketika zahir al-Mahdi, menyerulah malaikat dari atas kepalanya, Ini al-
Mahdi Khalifah Allah, maka kamu ikutilah dia. Seluruh manusia tunduk dan patuh
kepadanya dan mengecapi kasih sayangnya. Sesungguhnya al-Mahdi itu menguasai
Timur dan Barat. Dan adalah yang berbaiat kepadanya di antara Rukun dan Maqam, yang
pertama adalah sejumlah pasukan Badar (314 orang). Kemudian Abdal dari Syam
mendatanginya, dikuti oleh Nujabak dari Mesir dan Asoib dari Timur. Setelah itu Allah
mengutuskan kepadanya tentera dari Khurasan dengan Panji-panji Hitam dan mereka
menuju ke Syam. Allah menutus kepadanya 3,000 malaikat dan ahli (Ashabul) Kahfi
adalah antara pembantunya.

15. Sabda Nabi SAW:


Sesiapa yang berpegang (teguh) dengan sunnahku ketika umatku sedang rosak, baginya
seratus pahala syahid.
(Iman Muslim)
16. Sabda Nabi SAW:
Ada tiga orang adik-beradik yang saling berperang sesama sendiri berhampiran tempat
simpanan Kaabah kamu. Ketiga-tiganya adalah anak seorang khalifah. Kemudian tidak
seorang pun antara mereka yang menjadi khalifah. Kemudian muncullah Bendera Hitam
dari arah Timur, lalu mereka membunuh kamu semua (yang sedang berperang saudara
itu) dengan satu pembunuhan yang (sangat banyak) belum pernah berlaku sebelum ini
oleh sesuatu kaum. Kemudia baginda menuturkan sesuatu yang tidak saya ingatinya.
Kemudian baginda bersabda, apabila kamu semua melihatnya, hendaklah berbaiat
kepadanya walaupun terpaksa merangkak di atas salji kerana dia adalah Khalifah Allah,
iaitu al-Mahdi.
(Ibnu Majah)

17. Sabda Nabi SAW:


Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah Timur, lalu mereka mempersiapkan
segala urusan untuk al-Mahdi, yakin pemerintahnya.
(Ibnu Majah)

18. Sabda Nabi SAW:


Apabila keluar Panji-panji Hitam dari arah Khurasan, tidak akan ada sesuatu apa pun
yang dapat menolaknya hinggalah dipacakkan di Ilya.
(At-Tarmizi)