Anda di halaman 1dari 2

KEMAHIRAN BERFIKIR

SECARA KRITIS
KEMAHIRAN BERFIKIR
SECARA KREATIF
Mencirikan Menjana idea
Membanding dan membezakan Menghubung kait
Mengumpul dan mengelas Membuat inferens
Membuat urutan Meramal
Menyusun mengikut keutamaan Membuat hipotesis
Menganalisis Mensintesis
Mengesan Mengitlak
Menilai Membuat gambaran mental
Membuat kesimpulan Menganalogi
Mereka ciptaNILAI-NILAI MURNI
o Baik hati
o Berdikari
o Berhemah tinggi
o Homat-menghormati
o Kasih sayang
o Keadilan
o Kebebasan
o Keberanian
o Kebersihan fizikal dan
kebersihan mental
o Kejujuran
o Kerajinan
o Kerjasama
o Kesederhanaan
o Kesyukuran
o Rasional
o Semangat kemasyarakatan


KEMAHIRAN BERFIKIR
SECARA KRITIS
KEMAHIRAN BERFIKIR
SECARA KREATIF
Mencirikan Menjana idea
Membanding dan membezakan Menghubung kait
Mengumpul dan mengelas Membuat inferens
Membuat urutan Meramal
Menyusun mengikut keutamaan Membuat hipotesis
Menganalisis Mensintesis
Mengesan Mengitlak
Menilai Membuat gambaran mental
Membuat kesimpulan Menganalogi
Mereka cipta

ELEMEN MERENTASI
KURIKULUM
Bahasa
Kreativiti dan Inovatif
Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK)
Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kemahiran Berfikir
Kepimpinan
Kemahiran Belajar Cara Belajar
Pendidikan Kesihatan Reproduktif
dan Sosial
Pencegahan Rasuah
Kajian Masa Depan
Pendidikan Pengguna
Keselamatan Jalanraya