Anda di halaman 1dari 21

TUGASAN PROJEK EDU 3083 :

ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN


PROFESIONALISME GURUNama : Mohamad Nazrin Bin Abdullah
Angka Giliran : 2011201340041
No. Kad Pengenalan : 911227-01-5993
Kumpulan : PISMP 8.03 Ambilan Jan. 2014
Nama Pensyarah : Puan Siti Norkiah binti Dolah
Tarikh Hantar : 8 September 2014


PENGHARGAAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM


Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Mengasihani. Allah juga yang dipuji dengan lidah dan hati, kerana dengan rahmat kasih
sayang-Nya membolehkan saya menempuhi subjek EDU 3083 : Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru pada semester terakhir (lapan) ini dengan lancar dan
penuh bermakna.

Sepanjang melaksanakan tugasan projek ini, ramai insan yang luhur budinya
telah menyumbang bakti dan memberikan bimbingan kepada saya. Sehubungan itu,
saya mengambil ruang dan kesempatan di sini untuk mencoretkan sedikit ucapan
penghargaan kepada insan-insan budiman ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan
setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Pensyarah Pembimbing EDU 3083 bagi
kuliah PISMP 8.03 iaitu Puan Siti Norkiah binti Dolah. Beliau telah memberikan tunjuk
ajar dan berkongsi ilmu serta pengalaman yang luas kepada saya semasa sesi interaksi
di kelas. Beliau telah memberikan pencerahan dan pemahaman yang sangat membantu
saya untuk menghasilkan tugasan yang berkualiti tinggi. Tidak seharusnya saya lupakan
juga ialah pensyarah-pensyarah dari Jabatan Ilmu Pendidikan yang lain. Mereka telah
banyak berkongsi ilmu pengetahuan dan pemahaman berkaitan ilmu pendidikan,
kepimpinan dan profesionalisme keguruan kepada saya. Saya tidak boleh melupakan
segala bentuk penghargaan dan sokongan yang diberikan oleh warga pensyarah JIP
sejak saya melangkah ke bumi IPG Kampus Pendidikan Islam pada tahun 2009. Mereka
sentiasa memimpin saya untuk menjadi seorang pendidik yang terbaik. Segala nasihat
dan perkongsian ilmu daripada kesemua pensyarah JIP yang terlibat dalam subjek EDU
3083 ini akan terus diingati dan dihargai. Terima kasih.

Selanjutnya, ucapan terima kasih ini saya tujukan khas buat sahabat-sahabat
sekuliah PISMP 8.03. Saya dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan mereka untuk
menyempurnakan tugasan projek ini dengan baik. Seterusnya, ribuan terima kasih
kepada rakan-rakan batch PISMP Semester 8 Ambilan Januari 2011 yang telah banyak
memberikan tunjuk ajar dan menjawab segala persoalan yang bermain di minda saya.
Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan tugasan ini. Hanya
Allah Taala yang mampu membalasnya. Maka, terimalah Tugasan Projek EDU 3083
saya ini. Moga bermanfaat untuk semua.
ISI KANDUNGAN


Muka Surat
Penghargaan i
Isi Kandungan ii


1.0 Laporan Pemerhatian : Isu Guru Mengabaikan Kelas Pengajaran 1
Sendiri Demi Kepentingan Peribadi
1.1 Faktor-faktor Isu Berlaku 4
1.2 Impak Isu Terhadap Pihak yang Terlibat 8
1.3 Integriti Guru dalam Membentuk Profesionalisme Guru 9
1.4 Kesimpulan 12

2.0 Refleksi 13

Rujukan
Lampiran
a. Peta-peta Pemikiran (i-THINK)
b. Kompilasi Refleksi Mingguan Internship


1.0 LAPORAN PEMERHATIAN : ISU GURU MENGABAIKAN KELAS
PENGAJARAN SENDIRI DEMI KEPENTINGAN PERIBADI


Pada 7 Julai 8 Ogos 2014 yang lalu, saya telah menjalankan internship di Sekolah
Kebangsaan Kampong Endah (SKKE), Banting, Selangor. Sesungguhnya banyak kisah
suka dan duka, pengalaman bermakna, dan ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari
khususnya berkaitan kepemimpinan dan etika profesionalisme seorang guru sepanjang
empat minggu berada di SKKE. Dalam pada itu, saya telah memilih satu isu yang timbul
akibat daripada pendekatan kepimpinan guru terbabit semasa melaksanakan internship
di sana. Untuk makluman, isu berkaitan pendekatan kepimpinan guru tersebut telah
dipilih berdasarkan kompilasi refleksi mingguan internship yang telah saya hasilkan.

Isu tersebut berkisarkan tentang cerita seorang guru lelaki Bahasa Inggeris (BI)
telah meminta saya memasuki kelas 2 Jujur pada 17 Julai 2014 (Khamis), jam 11.00
pagi hingga 12.00 tengah hari (1 jam) untuk menggantikan kelas pengajarannya. Beliau
memberikan alasan bahawa beliau mempunyai kerja lain yang perlu diselesaikan.
Memandangkan saya free pada hari tersebut dan gemar memasuki kelas ganti, maka
saya pun masuk ke kelas tersebut dan menjalankan proses pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Inggeris. Pengajaran yang saya jalankan itu hanya dijalankan
secara ringkas dan melibatkan penyampaian isi pelajaran yang mudah sahaja.
Tujuannya bagi memastikan agar murid-murid 2 Jujur memperoleh sesuatu yang
bermanfaat daripada saya. Saya tidak mahu murid 2 Jujur membuat bising, bermain-
main, berkejar-kejaran, dan tidak mendapat apa-apa apabila saya masuk ke kelas
mereka. Tambahan pula, kelas 2 Jujur terdiri daripada murid-murid yang beraras
rendah dan seringkali menimbulkan masalah tingkah laku. Justeru, saya tidak boleh
mengajar banyak-banyak, takut-takut timbul rasa bosan dan berat terhadap isi
pelajaran yang disampaikan.

Shukor (1998) menyatakan bahawa ciri-ciri guru yang berkesan adalah seperti
bersikap profesional, bermoral teguh, bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja,
sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran, prihatin terhadap murid,
menampilkan watak terpuji, memastikan situasi guru mengajar murid belajar, serta
menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Namun, ciri-ciri tersebut tidak dapat
dipenuhi oleh guru ini. Sebenarnya apa yang telah berlaku? Apakah masalah etika yang
guru ini timbulkan? Ceritanya begini, saya telah mendapati bahawa guru BI ini selalu
bermain layang-layang gergasi di padang sekolah dan gemar menyuruh rakan-rakan

internship saya yang lain untuk memasuki kelas pengajarannya. Di sini, secara jelas
beliau telah memperlihatkan ciri gaya kepemimpinan autokratik kerana beliau
memberikan arahan terus kepada saya dan rakan-rakan yang lain untuk menggantikan
kelasnya tanpa bertanyakan tentang kesibukan kami menjalankan projek internship
yang lain. Sejujurnya, saya tidak kisah. Namun, rakan-rakan saya sama sekali tidak
berpuas hati dengan hal yang berlaku ini.

Ismail dan Subki (2013) mengemukakan bahawa kepemimpinan autokratik ini
menunjukkan bahawa guru ingin bersifat berkuasa, orang lain tiada kebebasan
memutuskan sesuatu perkara, lalu menimbulkan rasa negatif terhadap orang yang
dipimpin. Tambahnya lagi, gaya sebegini sesuai bagi pekerja yang menghadapi krisis,
tidak bermotivasi, dan lebih sesuai untuk pengikut yang malas membuat kerja. Timbul
persoalan, adakah kami merupakan guru pelatih yang malas? Pada masa yang sama,
guru ini ada menunjukkan ciri gaya kepimpinan Laissez-Faire juga kerana beliau
memberikan saya kebebasan untuk menguruskan murid-murid 2 Jujur tanpa
memberikan homework, lembaran kerja, mahupun topik pengajaran yang harus diajar.
Beliau berkata kepada saya, suka hati kau lah Rin kau nak buat apa kat kelas tu,
pandai-pandailah kawal budak. Hal ini begitu selari sekali dengan pandangan Keith &
Girling (1991) yang mengatakan bahawa gaya kepimpinan ini membiarkan setiap
individu dalam organisasi membuat kerjanya sendiri, pemimpin sebegini tidak
mempunyai matlamat kerja yang jelas dan tidak mempunyai perancangan.

Maka, atas dasar keprihatinan inilah, saya telah bertanyakan kepada murid-
murid 2 Jujur tentang topik pelajaran yang belum mereka pelajari untuk saya ajarkan.
Alhamdulillah, mereka berasa teruja, seronok, bersemangat untuk belajar, dan dapat
mengawal disiplin diri setelah saya menyatakan bahawa saya yang mengajar English
pada hari ini, menggantikan waktu cikgu BI mereka. Padahal, kelas 2 Jujur ini begitu
popular sekali di SKKE sebagai kumpulan murid yang ganas, sukar dikawal, dan
menyakitkan jiwa guru-guru. Namun, kondisi kelas agak terkawal mungkin disebabkan
gaya kepimpinan kontingensi yang saya aplikasikan pada ketika itu. Saya mengamati
keadaan murid-murid 2 Jujur yang sangat memerlu dan mengharapkan saya untuk
mengajar mereka, tidak kiralah dalam mata pelajaran apa sekali pun. Penerimaan yang
mereka tunjukkan kepada saya amat positif. Maka saya harus mengambil kesempatan

ini untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di samping mengeratkan
perhubungan mesra dan ramah dengan mereka.

Amir (2006) sendiri mengatakan bahawa gaya kepimpinan kontingensi ini
mengikut keadaan atau keperluan yang wujud dan dapat dilihat pada guru apabila
melihat situasi yang memerlukan guru membuat keputusan atau bertindak, serta
dipengaruhi oleh faktor perubahan situasi pada masyarakat. Apabila terdapat beberapa
orang murid 2 Jujur bersembang-sembang dan tidak menumpukan perhatian kepada
pengajaran saya di hadapan, saya terus menegur perbuatannnya dan menasihatinya
agar menjaga adab dengan guru. Secara tidak langsung, gaya kepimpinan bercorak
islamik dapat saya terapkan bagi membentuk peribadi luhur murid-murid 2 Jujur.

Isu etika ini tidak terhenti di sini sahaja, malah saya telah melihat guru ini
membuat perniagaan di sekolah dengan menjual layang-layang kepada murid-murid
khususnya tahap 1 dengan harga RM5 RM10 (satu), bergantung kepada saiz layang-
layang itu sendiri. Saya mengetahui tentang harga tersebut setelah menemu bual murid-
murid yang membelinya. Saya seringkali memerhatikan beliau bermain dan menjual
layang-layang, sama ada semasa waktu persekolahan mahupun selepas habis waktu
persekolahan. Bukankah perkara ini bertentangan dengan etika dan mencalarkan
akauntabiliti seorang guru? Tindakan sedemikian telah menyebabkan beliau
mengabaikan tanggungjawabnya terhadap murid, profesion dan sekolah. Guru
sepatutnya melunaskan tanggungjawab sebagai pendidik murid di dalam bilik darjah,
bukannya meniaga di sekolah. Apa yang dapat saya lihat lagi ialah guru ini ada kalanya
menjual layang-layang itu dari boot kereta. Perbuatan ini secara terang lagi bersuluh
telah melanggar etika perkhidmatan awam. Amalan perniagaan di sekolah dilihat akan
memberikan impak yang serius, apatah lagi ia dilihat seperti menjadi satu penularan
budaya di sekolah.

Dalam tempoh minggu kedua internship juga, saya dapat mengesan masalah
lain yang terdapat pada guru ini iaitu tidak mengisi data atau rekod murid yang diminta
oleh Guru Penolong Kanan 1 (GPK 1), dan memakai pakaian yang tidak menunjukkan
penampilan dan profesionalisme seorang guru. Bahkan, saya juga ada mendengar yang
beliau tidak sabar-sabar mahu pencen awal kerana sudah penat dengan rutin kerja
seharian di sekolah. Saya pernah mendengar beliau berkata sebegini di pejabat

sekolah, aku nak pencen awal lah, aku dah penat. Sebenarnya, GPK 1 sudah
beberapa kali memberikan teguran dan nasihat kepada guru ini, namun guru ini seolah-
olah tidak mengambil endah, dan tidak memperlihatkan perubahan positif dalam dirinya.

Semasa saya menggantikan kelas pengajarannya, rupa-rupanya beliau bukan
sedang membuat kerja rasmi seperti yang dikatakan, tetapi bermain layang-layang di
padang dan melepak dengan pekebun sekolah sambil merokok di garaj basikal
berhampiran padang sekolah. Isu merokok ini ada ditimbulkan oleh rakan-rakan
internship saya semasa berborak-borak kosong di bilik guru. Menurut rakan saya, guru
ini beberapa kali merokok di hadapan murid-murid lantas mengundang rasa marah
dalam kalangan kami. Perkara ini seperti disenyapkan oleh guru-guru lain, seolah-olah
tidak nampak perbuatannya ataupun sudah masak dengan sikapnya itu. Saya tidak
pasti sama ada pihak pentadbir sekolah tahu tentang kes ini dan mengambil tindakan ke
atas dirinya ataupun tidak.


1.1 Faktor-faktor Isu Berlaku

Isu sebegini timbul dan berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah, faktor
usia guru yang agak tua iaitu sudah mencecah 50-an, perasaan obses dan minat yang
tinggi terhadap permainan layang-layang berbanding mengajar di dalam kelas, minat
berniaga di sekolah, niat memberi peluang kepada muka-muka baru (guru pelatih)
untuk menambah pengalaman menguruskan murid di kelas, dan mengambil
kesempatan ke atas guru pelatih yang memiliki lebih banyak waktu lapang daripada
waktu mengajar. Faktor-faktor dominan lain yang saya fikirkan ialah kurang motivasi
dalam diri sendiri, kurang kesedaran tentang tanggungjawab terhadap murid dan
profesion keguruan, kurang pemupukan integriti guru dalam diri sendiri. Faktor
penyumbang lain seperti gangguan emosi, tekanan beban kerja, kelemahan dalam
hubungan interpersonal, dan kurang pemantauan daripada pentadbir juga perlu saya
ambil kira untuk dikaitkan dengan etika guru yang sewajarnya dimiliki oleh setiap insan
bergelar cikgu.

Pertama, faktor kurang motivasi dalam diri. Hal ini berkait rapat dengan rasa
beban guru terhadap persekitarannya yang menyebabkannya rasa dibelenggu, lemah

semangat, stres kerana lambakan tugas dan peranan, lantas kurang minat untuk
mengajar. Kajian yang dijalankan oleh Ammar Othman yang bertajuk Motivasi Guru
Penyumbang Kemenjadian Pelajar merangkumkan terminologi motivasi, impak guru
yang bermotivasi terhadap murid, faktor kebangkitan motivasi guru, dan tugas utama
guru di sekolah. Di situ beliau menjelaskan bahawa motivasi guru sering dikaitkan
dengan sikapnya terhadap kerjaya yang meliputi kesungguhan ataupun keinginan guru
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dalam lingkungan persekitaran
sekolah. Justeru bolehlah saya katakan di sini bahawa guru seharusnya menjadi agen
motivasi yang utama dalam memajukan murid-muridnya. Jika guru sendiri tidak
bermotivasi dan tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajar, bagaimana murid
ingin berjaya dalam pelajaran? Bagaimana guru ingin dihormati, disanjungi dan
diteladani oleh murid-murid seandainya guru sendiri membuat kerja bagaikan
melepaskan batuk di tangga dan harapkan pagar, pagar makan padi. Hal ini selaras
dengan Kod Etika Keguruan Malaysia iaitu tanggungjawab utama guru adalah terhadap
anak muridnya, kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti
kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian. Oleh itu, kita sebagai guru
sepatutnya melindungi dan menjaga kepentingan pelajar terutamanya ketika di sekolah.
Sewaktu guru sedang menjalankan tugas, perkara lain harus diketepikan buat
sementara waktu agar guru dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar.

Kedua, faktor kurang kesedaran kendiri tentang tanggungjawab terhadap murid
dan profesion. Saya menyedari bahawa tanggungjawab berat ini harus dipikul di semua
bahu guru, bertepatan dengan salah satu intipati Kod Etika Keguruan. Adalah menjadi
suatu tanggungjawab kepada seorang guru untuk menyampaikan pelbagai ilmu
pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan mental murid-murid, di samping
membentuk peribadi mereka supaya menjadi insan yang berilmu, berakhlak terpuji, dan
berguna. Lantaran itu, guru sewajarnya mempunyai akauntabiliti terhadap pencapaian
dan kemajuan murid-murid dalam bidang pelajaran dan juga dari segi akhlaknya. Saya
memetik kata-kata daripada rencana Majalah The Teacher, Daripada Guru Untuk Guru
(Julai 2009) untuk dihayati bersama : guru yang dekat di hati pelajar adalah guru yang
sentiasa ada bila diperlukan, dan guru yang dekat di hati pelajar sentiasa berlaku adil.
Jelas, guru sepatutnya tidak boleh mengabaikan tanggungjawab untuk memelihara imej
dan tingkah laku diri sendiri. Itu yang lebih penting kerana teladan yang baik kepada
murid-murid perlu dipersembahkan untuk dicontohi oleh mereka. Jika cikgu suka

bermain layang-layang di sekolah, maka tidak mustahil murid-murid juga akan meniru
perkara yang sama, lalu lalai dan leka terhadap tanggungjawab sebagai murid dalam
erti kata yang sebenar.

Ketiga, faktor kurang penghayatan terhadap integriti guru. Menurut Institut
Integriti Malaysia (2004), integriti ditakwilkan sebagai kualiti unggul yang wujud secara
keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Maka, bolehlah saya katakan di sini
bahawa integriti begitu sinonim sekali dengan etika. Sebagai seorang penjawat awam
yang berintegriti dan berkualiti, guru seharusnya melaksanakan amanah dan tugas yang
telah dipertanggungjawabkan demi kepentingan umum. Seseorang pendidik tidak
sewajarnya menyalahgunakan kuasa demi kepentingan sendiri dan peribadi. Bukan itu
sahaja, guru perlu telus dan tulus terhadap murid-muridnya atas rasional untuk
melahirkan generasi yang berguna kepada masyarakat dan negara. Dalam konteks
pengajaran dan pembelajaran pula, guru perlu memberikan yang terbaik buat pelajarnya
dengan ikhlas demi menghasilkan murid berminda kelas pertama. Murid boleh
diibaratkan seperti pokok yang ditanam, perlu disirami dan dibajai dengan kasih sayang.
Sebelum menghasilkan kemenjadian murid, guru terlebih dahulu perlu mempunyai
sahsiah yang baik sebagai role model kepada pelajar. Hal ini disokong dengan kata-kata
Kamal (1998) yang menjelaskan bahawa contoh teladan guru inilah yang banyak
membantu pembentukan akhlak pelajar. Mereka seharusnya terlebih dahulu dilengkapi
dengan ciri akhlak mulia, walaupun ada segelintir masyarakat kurang menghargai watak
berbudi luhur ini.

Keempat, faktor gangguan emosi. Guru yang menimbulkan permasalahan ini
boleh berpunca daripada masalah peribadi, tekanan kerja, lambakan tugas di sekolah,
rutin harian yang sama, dan kondisi masalah kesihatan. Sikap murid 2 Jujur yang nakal
dan sering menimbulkan masalah di kelas juga boleh menyebabkan guru berasa stres
dan kecewa. Lantas, beliau mencari kecenderungan lain yang boleh memenuhi
kehendak jiwanya. Arus pendidikan hari ini juga mendesak golongan guru untuk
membanting tulang dengan kerja lebih masa demi mencapai permintaan yang tinggi
dalam bidang pendidikan. Contohnya, dengan adanya Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS) dan pelbagai data online yang perlu diisi menambah beban kerja guru di sekolah.
Hal ini diperkukuhkan lagi menerusi kata-kata Faridah dan Zubaidah (1998) yang
menjelaskan bahawa guru mempunyai tugas harian, mingguan dan tahunan yang penuh

mencabar dan profesion perguruan ini sebenarnya sukar, meletihkan dan
membosankan. Akhirnya, tanpa disedari para guru mengalami tekanan yang dianggap
memberi impak kepada kelancaran operasi pendidikan. Tuntasnya, simptom
ketegangan dalam kalangan guru ini adalah suatu fitrah semulajadi kemanusiaan yang
perlu ditangani dengan bijaksana agar etika keguruan tidak dipinggir sepi tetapi
disanjung tinggi.

Kelima, faktor kelemahan tindakan daripada pihak pentadbir. Saya tidak dapat
melihat guru yang menimbulkan isu tersebut dikenakan tindakan tegas dan undang-
undang. Hanya sekali dua sahaja saya ada melihat Guru Penolong Kanan 1 menegur
dan memberikan nasihat kepada guru itu. Apabila tiada tindakan tegas daripada pihak
pentadbir dan pemantauan berterusan, maka guru mula besar kepala dan mengambil
ringan tentang tanggungjawab memanusiakan murid di sekolah. Sepatutnya pihak
pentadbir sekolah atau wakil pegawai pelajaran bolehlah kerap turun padang untuk
membuat pemantauan terhadap guru-guru di sekolah agar dapat memastikan para guru
menjalankan tugas yang selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan mengikut
kod etika keguruan yang ada digariskan di halaman depan buku rekod persediaan
mengajar guru. Cadangan ini bukan bermaksud untuk mencampuri urusan guru
berkenaan, tetapi lebih kepada mengelakkan masalah guru menjadi lebih berat
sehingga boleh mengganggu tugas-tugas mereka di sekolah. Justeru, Peraturan 3C
berkenaan kawalan dan pengawasan perlu dihayati, diselusuri dan dipraktikkan oleh
pentadbir sekolah agar tidak timbul lagi isu sebegini pada masa akan datang.

Keenam, kelemahan hubungan interpersonal yang melibatkan diri guru itu sendiri
dengan pihak pentadbir, Ketua Panitia Bahasa Inggeris, dan boleh jadi dengan murid-
murid juga. Kajian yang telah dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian menurut Bert
Decker (1993) menyatakan bahawa perhubungan antara tiga elemen asas semasa
pertuturan ialah lisan, suara dan penglihatan. Beliau mengukur perbezaan kepercayaan
antara elemen lisan, suara dan penglihatan dalam mesej kita. Hasil kajiannya
membuktikan bahawa tahap ketidakselarasan antara tiga elemen ini menyebabkan
mesej yang cuba disampaikan tidak konsisten dan menyebabkan kurang kepercayaan.
Ironinya, apabila rakan sejawat atau ketua panitia sendiri tidak memberikan nasihat atau
teguran dengan berkesan, maka guru tersebut sehingga pencen pun tidak akan sedar

tentang tanggungjawabnya di sekolah, khususnya terhadap tugas mendidik murid-murid
di samping mengubah dirinya ke arah yang lebih baik.


1.2 Impak Isu Terhadap Pihak yang Terlibat

Impak daripada isu ini berlaku terhadap pihak-pihak yang terlibat seperti murid-murid,
rakan sejawat, pihak pentadbir, ibu bapa, dan sekolah. Pertama, murid-murid akan
memandang negatif kepada guru mereka yang mengabaikan kelas pengajaran, dan
lebih mengutamakan aktiviti lain yang tiada kaitan dengan tanggungjawab guru di
sekolah. Apabila guru tidak mengajar di kelas, maka murid-murid akan tercicir dalam
pelajaran. Mereka perlu menguasai pelajaran dengan mendapat bimbingan daripada
gurunya yang sebenar agar dapat diaplikasikan semasa menjawab soalan-soalan ujian
dan peperiksaan. Jika tidak, murid-murid akan berterusan mengalami masalah
pembelajaran di sekolah, lebih-lebih lagi kepada murid yang memiliki prestasi akademik
yang rendah. Sidek Baba (2009) menyatakan bahawa qudwah (ikutan) merupakan
faktor penting yang boleh memberi kesan teradap pembentukan minda dan sahsiah
pelajar. Maka tidak hairanlah jika ada murid yang meniru perbuatan gurunya yang
negatif seperti bermain layang-layang, sibuk berjual beli, dan mengabaikan
tanggungjawab diri sendiri di sekolah. Tidak mustahil juga mereka berpandangan
bahawa sekiranya guru boleh bermain layang-layang dan berjual beli di sekolah,
mengapa mereka tidak boleh melakukan perkara yang sama juga. Tuntasnya, guru
adalah cerminan kemenjadian murid di sekolah.

Menurut Mortimore (1995, seperti dinyatakan dalam Zabidi, 2006), sekolah yang
berkesan memiliki 11 ciri penting. Antaranya ialah kepimpinan yang profesional,
kewujudan budaya pembelajaran, penumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran,
pengajaran yang bermatlamat, hak dan tanggungjawab murid, serta permuafakatan
antara rumah, sekolah, dan organisasi yang dinamik. Kedua, apabila hak murid tidak
dipenuhi kesan daripada masalah yang ditimbulkan oleh guru, maka secara langsung ia
mendatangkan implikasi kepada sekolah. Misalnya, prestasi mata pelajaran mengalami
kemerosotan dan masalah tingkah laku murid pula menjadi-jadi. Hal ini menyebabkan
pihak sekolah perlu menjawab dengan pihak pegawai pelajaran tentang punca masalah

ini. Natijahnya, sekolah akan dilabelkan sebagai sekolah berprestasi rendah. Hal ini
sudah pasti akan mencalarkan imej sekolah dan pihak pentadbirnya.

Ketiga, isu yang dicetuskan oleh guru akan mencemarkan imej profesion
perguruan itu sendiri. Maka, benarlah pepatah Melayu ada mengatakan kerana nila
setitik rosak susu sebelanga. Perlu diberikan perhatian bahawa masyarakat sekeliling
sekolah lebih cenderung untuk melihat dan menilai sesuatu yang negatif berbanding
perkara positif. Dalam konteks isu yang saya kemukakan, ibu bapa kepada murid-murid
SK Kampong Endah akan memandang sinis terhadap profesion perguruan kerana asyik
melihat hobi gurunya yang gemar bermain layang-layang di padang dan melakukan
perniagaan di sekolah. Murid pula akan mengadu kepada ibu bapa tentang isu guru
tidak masuk ke kelas untuk mengajarnya. Impaknya, ibu bapa akan berasa ragu-ragu
dengan kebolehan dan kebertanggungjawaban guru-guru dalam mendidik anak mereka
di sekolah. Perkara sebegini sepatutnya dijauhi bukan dicari.

Keempat, pihak ibu bapa turut menerima impaknya iaitu berasa kecewa apabila
mendapat tahu anak mereka gagal mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan.
Sudah tentu, pihak sekolah akan dipersalahkan juga. Sesungguhnya, mereka telah
memberikan sepenuh kepercayaan kepada para guru di sekolah, dan kerelaan
membelanjakan banyak wang demi memastikan agar anak-anak mereka berjaya
menimba ilmu pengetahuan dan menjadi manusia yang berguna. Namun, keadaan pasti
berubah seandainya mendapat tahu bahawa guru di sekolah tidak dapat melunaskan
tanggungjawab mendidik anak mereka dengan sepenuh hati.


1.3 Integriti Guru dalam Membentuk Profesionalisme Guru

Dalam meniti dunia pendidikan yang kian mencabar, golongan guru seharusnya
menyanjung tinggi integriti agar dapat mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam
kancah yang melanggar etika, seterusnya mencemarkan imej profesion perguruan.
Menurut Kamus Oxford, integriti bermaksud quality of being honest and having strong
moral principles, the state of being whole and undivided. M.S.Sang (1996) pula
meringkaskan bahawa profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan
dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup

bermutu, bersikap jujur, dedikasi, berakauntabiliti dan bermoral tinggi, mempunyai
autonomi bertugas dan mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. Dalam
konteks ini, nilai kesempurnaan, kejujuran, keikhlasan, amanah, dan bertanggungjawab
seharusnya sebati di dalam diri guru agar dapat memastikan agar etika keguruan
sentiasa terpelihara dan proses kemenjadian murid terus dijaga.

Pelan Integriti Nasional (PIN) yang dilancarkan pada 23 April 2014 oleh mantan
Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi begitu selaras sekali
dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu membentuk sebuah masyarakat yang
kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan
dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi budi pekerti yang luhur. Sehubungan itu, PIN
telah menetapkan sasaran yang boleh menjadi penentu kejayaan usaha memupuk
integriti nasional. Antaranya ialah mengurangkan penyelewengan dan salah guna kuasa
secara berkesan. Dalam hal ini, setiap guru harus menjalankan amanah dan kuasa yang
telah dipertanggungjawabkan. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kuasa untuk
kepentingan diri sendiri, malah perlu telus, tulus dan bertanggungjawab terhadap
ketuanya (guru besar), orang bawahannya (murid-murid), dan pihak lain (rakan sejawat,
ibu bapa, sekolah, dan masyarakat). Misalnya, kemahiran profesional guru seperti
menguruskan bilik darjah, mengutip yuran, memotivasikan murid, dan mengajar secara
efektif perlulah dipelihara. Guru juga perlu patuh kepada arahan guru besar, dan
bertanggungjawab terhadap ibu bapa dan masyarakat sekitar. Sehubungan itu, warga
guru dituntut untuk mengamalkan etika profesion dan piagam pelanggan demi
mewujudkan budaya kerja yang sistematik. Apabila nilai ini menjadi pegangan, maka
tidak timbullah isu-isu pelanggaran etika kerja yang boleh mencalarkan imej profesion
guru itu sendiri.

Sasaran PIN yang lain ialah meningkatkan kecekapan dalam sistem
penyampaian perkhidmatan awam. Dalam konteks profesion keguruan, guru yang
profesional haruslah mempunyai tiga ciri kemahiran profesional guru iaitu mempunyai
ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi, bertanggungjawab dan memberikan
perkhidmatan yang bermutu tinggi, serta terlatih dan mahir dalam tugas-tugas mengajar
dan membimbing murid-murid. Guru yang mengamalkan integriti akan sentiasa
memikirkan masa depan murid, mempunyai kesabaran yang tinggi, penyayang, mampu
mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan, memupuk sahsiah terpuji,

mempunyai kapasiti untuk mengubah murid menjadi yang terbaik, dan banyak lagi
(Ismail dan Subki, 2013). Kesemua elemen ini perlu direalisasikan bagi menzahirkan
keupayaan warga guru dalam usaha melahirkan modal insan kelas pertama dan
kemenjadian murid. Apabila guru bekerja dengan ikhlas, amanah dan penyayang
terhadap murid-murid, sudah tentu mereka akan memperoleh didikan yang terbaik dan
dapat mencontohi perwatakan guru mereka. Sesungguhnya guru kencing berdiri, murid
kencing berlari, dan bagaimana acuan, begitulah kuihnya menjadi peribahasa relevan
yang boleh dikaitkan dengan tanggungjawab guru terhadap pelajar.

Sekarang, saya akan mengaitkan pula nilai integriti dengan ciri-ciri guru yang
profesional. Menurut Shukor (1998), guru yang profesional menunjukkan sikap terbuka,
kaya dengan ilmu, bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja, bermoral teguh,
sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran, prihatin dengan kehendak murid
dan ibu bapa, dan berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
Tambahnya lagi, guru berkesan akan menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi
mulia, memastikan situasi guru mengajar murid belajar wujud, taat setia kepada
profesionnya, membentuk perwatakan murid, menumpukan perhatian kepada
pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan banyak lagi. Rangkuman ciri ini
sememangnya sangat bertepatan dengan integriti seorang guru. Apabila warga guru
menyuburkan nilai integriti ke dalam diri, maka secara tidak langsung dia menyumbang
ke arah pembentukan profesionalisme seorang guru. Akhirnya, tidak timbullah isu guru
bermasalah, guru biadap, dan guru makan gaji buta.

Dalam nada yang serupa, integriti guru berlandaskan etika dalam tindakan
sehari-hari. Ini bermaksud, guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang
dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Guru seharusnya mengamalkan
Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi
yang bersistem. Kod Etika bertujuan untuk memastikan agar semua guru dapat
mematuhi dan menjaga imej profesion keguruan, serta menjadi pedoman dalam
melaksanakan tugasan seharian. Justeru, warga guru perlulah menjaga tatasusila bagi
menyempurnakan profesion ke tahap yang tertinggi dengan menunaikan tanggungjawab
terhadap pelajar, ibu bapa, masyarakat dan negara, serta rakan sejawat dan profesion
keguruan. Noriati et al. (2010) memberikan contoh tanggungjawab terhadap pelajar
adalah seperti mengutamakan kebajikannya, membimbing dan mengajar tanpa bayaran,

memberikan contoh teladan yang baik kepadanya dan sebagainya. Apabila kesemua
tanggungjawab dapat dipikul dan digalas dengan sebaik mungkin, secara tidak langsung
dia telah membentuk nilai bitara yang tinggi dalam dirinya, sehinggakan sukar untuk
terjebak ke dalam permasalahan etika kerja. Mudah-mudahan, isu guru mengabaikan
kelas pengajarannya demi kepentingan peribadi seperti yang saya ceritakan sebelum ini
memberikan kita iktibar untuk kita sama-sama merenung dan memuhasabah diri, serta
memilih corak kepimpinan yang bersesuaian untuk dipraktikkan ketika berada di sekolah
nanti.


1.4 Kesimpulan

Sebagai konklusi, isu yang telah saya kemukakan berkaitan pengabaian tanggungjawab
guru terhadap murid tersebut telah berlaku disebabkan oleh beberapa faktor luaran dan
dalaman oleh guru terbabit. Sekiranya guru berupaya mencorakkan kepimpinan yang
relevan mengikut situasi dan disenangi, maka pengikutnya yang terdiri daripada murid-
murid akan menerima impak yang positif. Dalam pada itu, gurulah yang sewajarnya
memiliki akauntabiliti yang tinggi terhadap profesionnya agar dapat meningkatkan
profesionalisme keguruan itu sendiri. Seandainya guru dapat memahami dan
memahami nilai integriti, maka warga guru akan dapat melunaskan tanggungjawab dan
tugas-tugasnya dengan penuh komitmen dan berdedikasi, tanpa melanggar mana-mana
perkara yang termaktub dalam Kod Etika Keguruan.

Saya sangat bersetuju dengan kata-kata Robiah (2002) iaitu guru seharusnya
mempunyai enam konsep berikut iaitu berkemampuan terhadap amalan profesionalisme
di dalam bilik darjah, melaksanakan amalan profesional di sekolah, bertingkahlaku
secara profesional di dalam bilik darjah dan sekolah, bertanggungjawab untuk
meningkatkan profesion, menerima latihan dan pendidikan pembangunan yang
profesional dan bertanggungjawab sebagai agen perubahan dalam masyarakat.
Sekiranya, guru tidak dapat memikul amalan profesional ini, sudah tentu peranan guru
sebagai pemimpin profesional dalam aspek pengurusan dan pentadbiran pendidikan
tidak dapat dijayakan. Namun, Marzano (2005) telah mengkaji bahawa kepemimpinan
sekolah dan pencapaian pelajar terbukti tidak terdapat satu model yang menjadi
dominan dalam menentukan kepemimpinan. Izharnya, para pendidik perlu bijak

memimpin pengikutnya mengikut arus perubahan, situasi dan fenomena yang wujud di
institusi sekolah. Pada masa yang sama, guru sememangnya tidak boleh lekang
daripada mematuhi kod etika keguruan demi menjaga imej profesion. Isu seperti guru
mengabai tanggungjawab mengajar di kelas dan berniaga di sekolah adalah perkara
yang tidak sewajarnya diamalkan di sekolah dan ia sama sekali bertentangan dengan
etika keguruan. Akhir kalam, marilah sama-sama kita menjadi seorang guru yang
memiliki ciri kepemimpinan yang bijaksana, bertanggungjawab, dan berintegriti agar
profesion perguruan terus disanjung tinggi, tanpa kita lupa untuk mencontohi
kepimpinan teragung Nabi Muhammad Sollallahu Alaihi Wasallam, pendidik terulung
sepanjang zaman. Sesungguhnya, guru-guru harus merenungkan kenyataan yang
diungkapkan oleh Imam Ghazali di dalam karya Ihya Ulumiddin yang berbunyi rosaklah
pemimpin kerana guru yang jahat. Oleh itu, marilah kita menjadi sebenar-benar guru
dan pemimpin.


2.0 REFLEKSI

Berwibawa berintegriti,
Keunggulan peribadi,
Beteraskan keimanan mendidik anak bangsa,
Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati,
Penyayang, berakhlak mulia,
Mendukung visi misi IPG..

Begitulah sebahagian bait lagu Institut Pendidikan Guru yang acapkali dinyanyikan
setiap kali perhimpunan mingguan. Sungguh mendalam maknanya. Menjadi pembakar
semangat dan motivasi kepada diri untuk memimpin anak-anak didik saya ke arah
keseimbangan jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sahsiah di sekolah nanti. Etika
dihayati, integriti disanjungi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala kerana
dengan keizinan-Nya membolehkan saya menyempurnakan tugasan projek EDU 3083
ini dengan baik. Sesungguhnya, banyak pengalaman bermakna yang telah saya lalui
sepanjang menjalankan tugasan projek Asas Kepimpinan dan Perkembangan
Profesionalisme Guru ini. Benarlah ada mutiara kata yang berbunyi saya percaya, esok
sudah tidak boleh mengubah apa yang berlaku hari ini, tetapi hari ini masih boleh

mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok. Ini menunjukkan bahawa segala
pengalaman yang saya tempuhi ini sudah tentu akan memantapkan kualiti diri sebagai
pemimpin cemerlang bermula pada saat ini, bukan hanya di sekolah sahaja, malah di
mana-mana sahaja saya berada nanti.

Semasa timbulnya isu kepemimpinan guru di sekolah, saya telah berupaya
menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah dan persekitaran. Sebagai
seorang guru yang profesional dan berkesan, saya mampu memenuhi keperluan murid
dalam aspek pengajaran dan pembelajaran dan sahsiah. Memandangkan guru tidak
masuk ke kelas untuk mengajar, saya yang menggantikannya untuk meneruskan proses
PdP Bahasa Inggeris, di samping menerapkan nilai adab-adab murid dengan guru pada
ketika itu. Saya sedar bahawa saya bukanlah seorang yang pandai subjek English,
tetapi setidak-tidaknya saya dapat menzahirkan nilai ikhlas, sanggup berkorban masa
dan tenaga, serta memiliki sikap membantu dalam menyampaikan ilmu kepada murid-
murid. Lantas, saya dapat bertindak sebagai pengamal budaya ilmu kerana menurut
Profesor Syed Muhammad al-Altas, ilmu merupakan suatu yang bermakna dan
membawa penyuburan semangat kepada jiwa manusia. Kesannya, generasi murid yang
mencintai ilmu pengetahuan dapat dilahirkan.

Selain itu, saya dapat mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam
profesion keguruan. Tugasan projek ini banyak memandu saya untuk belajar dan
menghayati ciri-ciri profesional seorang guru dan pemimpin, intipati Kod Etika Keguruan
yang perlu dipatuhi, dan sikap tanggungjawab seorang guru yang harus dilunaskan.
Misalnya, saya perlu menjadi seorang guru ataupun pemimpin yang mempunyai
kemahiran merancang PdP yang efektif, menguruskan bilik darjah, membentuk nilai
keperibadian murid, menjadi role model, peka terhadap perkembangan pendidikan, bijak
mengendalikan tekanan emosi, dan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang salah.
Dalam pada itu, saya dapat menilai bahawa etika perguruan yang digariskan bukanlah
untuk membebankan, tetapi membantu guru untuk lebih komited dan memupuk
akauntabiliti dalam menjalankan tugas di sekolah. Secara keseluruhannya, saya dapat
memahami bahawa etika perguruan ini memerlukan guru bertindak atas pengetahuan
dan kemahiran agar dia tidak mencemarkan imej profesionnya, malah dapat memimpin,
mendidik dan mengambil tindakan secara adil, serta menjalankan tanggungjawab

terhadap diri, murid, rakan sejawat, sekolah dan masyarakatnya dengan penuh
ketulusan.

Di samping itu, saya dapat mempamerkan kemahiran pengurusan dan
keusahawanan serta bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa. Hal ini
dapat dibuktikan apabila saya dapat mengambil tindakan yang sewajarnya ketika
berhadapan dengan isu pengabaian guru terhadap kelas pengajaran tersebut. Saya
menyedari dan dapat menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang berkesan. Contohnya,
saya telah mempraktikkan gaya kepimpinan kontingensi oleh Fred Fiedlier semasa
mengendalikan murid-murid 2 Jujur. Teori kepimpinan ini menganggap bahawa keadaan
yang berbeza memerlukan cara memimpin yang berbeza jika keberkesanan ingin
diwujudkan (Ismail dan Subki, 2013). Pada masa yang sama, saya dapat menggunakan
sedikit elemen kepimpinan demokratik, autokratik dan islamik demi menjaga
kepentingan bersama, menggalakkan penglibatan murid dalam PdP, menyampaikan
ilmu pengetahuan, menjaga adab, serta mengawal tingkah laku mereka di dalam kelas.
Namun, yang lebih penting lagi, setelah mempelajari subjek bab 1,2 dan 6 dalam EDU
3083 ini, saya sudah mampu mengenalpasti ciri-ciri kepimpinan yang ada pada guru di
sekolah tersebut, dan ciri-ciri bagaimanakah yang dapat mewujudkan kerja berpasukan,
kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab. Sejajar dengan itu, saya
berpandanngan kepemimpinan instruksional begitu signifikan sekali untuk diamalkan
untuk menghasilkan kemenjadian murid di sekolah.

Adalah menjadi tanggungjawab seorang guru untuk menentukan kemenjadian
murid dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiahnya. Tugas utama seseorang
pemimpin instruksional ialah memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran di
sekolah terjamin dan dipertingkatan secara berterusan.
Menurut Brooke Willaims (seperti yang dinyatakan di laman blog yang bertajuk
Kepemimpinan Instruksional Sekolah-sekolah Malaysia, 2012), seorang pemimpin
instruksional yang berkesan perlulah mempunyai ciri-ciri seperti menilai pengajaran guru
dan memberi maklum balas yang jujur supaya PdP dapat dipertingkatkan,
berpengetahuan tinggi tentang keperluan pembelajaran murid-murid, berkemahiran
interpersonal yang tinggi untuk mewujudkan kerja sepasukan, serta mempunyai visi dan
matlamat yang jelas untuk dikongsikan bersama pengikutnya. Michael Fullan, seorang
pendidik terkenal di Kanada telah mengatakan bahawa penekanan pada peranan

pemimpin sekolah sebagai pemimpin instruksional ialah faktor utama yang
meningkatkan kadar pembelajaran murid-murid sekolah (Fullan, 2002). Dalam erti kata
yang lain, sekolah yang berkualiti dari segi pengajaran dan pembelajarannya dipimpin
oleh pemimpin instruksional yang berkesan.

Sementara itu, saya dapat mengetahui bahawa pemimpin sekolah yang
mengambil tahu tentang pengajaran guru dan pembelajaran murid akan sentiasa
membina suasana dan iklim pembelajaran yang kondusif untuk mencapai
kecemerlangan. Harris dan Lambert (2003), konsep kepemimpinan guru boleh
dijelaskan sebagai salah satu model kepemimpinan yang melibatkan guru dalam P&P
untuk memimpin. Oleh itu, saya dapat melihat bahawa kepemimpinan instruksional
seorang guru yang cemerlang ini akan memperkembangkan potensi murid ke tahap
tertinggi dalam proses PdP, memimpin tugas kurikulum dan kokurikulum, menjadi pakar
rujuk kepada rakan sejawat dan murid, membuat penyelidikan dan penemuan baru,
serta melaksanakan tugasan mengikut arahan pegawai atasan. Saya sedar bahawa
apabila kepemimpinan guru sedemikian dapat diwujudkan, maka proses kemenjadian
murid dan modal insan cemerlang di sekolah mampu direalisasikan dengan jayanya.


RUJUKAN

Abdul Shukor Abdullah. (1998). Ucap Utama (1) Sekolah Berkesan. Prosiding Seminar
Pendidikan Guru Untuk Sekolah Berkesan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Ahmad Zabidi Abdul Razak (2006). Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap
Motivasi Pembelajaran.
Amir Hasan Dawi. (2006). Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Edisi Ketiga. Perak:
Quantum Books.
Faridah Karim, Zubaidah Aman. (1998). Implikasi Burnout di Kalangan Guru Terhadap
Sistem Pendidikan. Prosiding Seminar Isu-isu Pendidikan Negara. November 26
27. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 317-333
Harris, A. & Lambert, L. (2003), Building Leadership Capacity For School Improvement,
Buckingham: Open University Press.
Institut Integriti Negara. (2004). Pelan Integriti Negara. Kuala Lumpur: Kementerian
Jabatan Perdana Menteri.
Keith,S & Girling, R.H. (1991). Education And Management And Participant: New
Direction In Educational Administration. Boston: Allyn And Bacon Kirby, P.C
(1991, April). Share DM: Moving From Concern About Rest Room To Concern
About Classroom. American Educational Research Association: Chicago
Marzano, R., Waters, T., & McNulty, B. (2005). School leadership that works.
Alexandria, VA: ASCD.
Mohd Kamal Hasan. (1998). Pendidikan dan Pembangunan : Satu Perspektif
Bersepadu. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
Mok Soon Sang. (1996). Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman
Sdn.Bhd.
Noriati A.R., B. Pong Ying, W. Kiet Wah. (2010). Asas Kepimpinan dan Perkembangan
Profesional Guru. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Robiah Sidin. (2002). Konsep Guru Profesional. Dalam Prosiding Seminar Kebangsaan
Profesion Perguruan. Bangi: Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan
Malaysia.
Syed Ismail Syed Mustapa, Ahmad Subki Miskon (2013). Asas Kepimpinan dan
Perkembangan Profesionalisme Guru. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.
Bhd.


Melayari laman web pada 27 Ogos 2014 di alamat :
http://annlma1011.blogspot.com/2012/08/salah-laku-guru-mencalar-
kewibawaan.html
Melayari laman web pada 27 Ogos 2014 di alamat :
http://belajardalambelajar.blogspot.com/2012/08/kriteria-seorang-guru.html
Melayari laman web pada 27 Ogos 2014 di alamat :
http://cikgukami.blogspot.com/2012/09/ulasan-artikel-profesionalisme-guru.html
Melayari laman web pada 27 Ogos 2014 di alamat :
http://duniaparasarjana.blogspot.com/2012/02/stres-dalam-kalangan-guru-
sekolah.html
Melayari laman web pada 27 Ogos 2014 di alamat :
http://groupmimi.blogspot.com/2012/09/motivasi-guru-penyumbang-
kemenjadian_3648.html
Melayari laman web pada 28 Ogos 2014 di alamat :
http://kamigurumalay.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
Melayari laman web pada 28 Ogos 2014 di alamat :
http://kulanzsalleh.com/edidik/2013/02/komunikasi-interpersonal-dan-
intrapersonal-i/
Melayari laman web pada 28 Ogos 2014 di alamat :
http://moshar2000.blogspot.com/2009/08/10-tips-guru-dekati-hati-pelajar.html
Melayari laman web pada 28 Ogos 2014 di alamat :
http://pendidikangurubaru.blogspot.com/2012/02/kod-etika-perguruan-
malaysia.html
Melayari laman web pada 28 Ogos 2014 di alamat :
http://rusmiza-rusle.blogspot.com/2011/06/nilai-bitara-pembangunan-sahsiah-
guru.html
Melayari laman web pada 28 Ogos 2014 di alamat :
http://shamsina-gurupendidikanislam.blogspot.com/2012/12/mudarris.html
Melayari laman web pada 28 Ogos 2014 di alamat :
http://www.scribd.com/doc/233740900/22-Kepemimpinan-Guru-Pendidikan-
Islam-Di-Sekolah
Melayari laman web pada 6 September 2014 di alamat :
http://kepemimpinaninstruksional.blogspot.com/