Anda di halaman 1dari 19

Komunikasi adalah penyampaian dan

penukaran maklumat dalam bentuk


yang boleh difahami supaya kedua-
dua pihak boleh memahami antara
satu sama lain.
1. Inter Organisasi
Antara organisasi seperti pelanggan dan
pembekal
2. Intra Organisasi
Dalam satu organisasi seperti mesyuarat
antara jabatan
3. Intergroup
Beberapa kumpulan dalam sesebuah
organisasi
4. Intragroup
Dalam sesebuah kumpulan
5. Interpersonal
Antara individu
6. Intrapersonal
Berkata kepada diri sendiri untuk
membantu mengingatkan sesuatu
Saluran
Penghantar Penerima
feedback
mesej
1. Lisan
Lisan + Intonasi = Apa yang dikatakan +
bagaimana dikatakan
2. Bukan Lisan
Raut muka
Bahasa badan (body language)
Ketrampilan diri
Peradaban
1. mesej yang disampaikan difahami dengan
tepat dan jelas
2. makna mesej difahami dan dikongsi
bersama oleh penghantar dan penerima
3. perubahan yang berlaku (sekiranya
dikehendaki) akibat dari mesej adalah
seperti perubahan yang dikehendaki oleh
penghantar
1. Penghantar
Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan
2. Mesej
Maklumat idea atau pandangan yang datangnya dari
minda penghantar dan cuba disampaikan kepada
pihak lain
3. Gangguan
Perkara-perkara yang menggangu dan menghalang
keberkesanan komunikasi. Akibatnya maklumat yang
diterima mungkin tidak tepat atau salah tafsir
1. Kawalan.
Komunikasi bertindak untuk mengawal gelagat
ahli-ahli kumpulan melalui standard atau garis
panduan yang ditetapkan dan yang boleh
mengawas prestasi dan mengambil tindakan
pembetulan.
2. Pengekodan (encoding).
Penyampai mengekodkan maklumat/idea yang
hendak disampaikan dalambentuk yang boleh
difahami, misalnya perkataan, simbol, isyarat dan
gerak geri.
3. Mempamerkan Emosi.
Kumpulan kerja adalah sumber utama untuk
interaksi sosial dan komunikasi di dalam
kumpulan merupakan mekanisme asas di mana
ahli-ahli menunjukkan perasaan mereka.
4. Maklumat.
Komunikasi memainkan peranan dalam
memudahkan membuat keputusan. Ia memberi
atau menyalurkan maklumat yang diperlukan
untuk membuat keputusan.
1. persediaan yang tidak mencukupi di pihak
penghantar sehingga menyebabkan mesej
kurang jelas
2. penghantar dan penerima tidak dapat
mengenal pasti dan memisahkan antara
pemerhatian, sangkaan dan mesej sebenar
3. pemilihan perkataan yang tidak tepat dan
terlalu umumyang mengundang tafsiran
berbeza-beza
4 . masing-masing mempunyai kefahaman yang
berbeza-beza mengenai perkataan dan
ayat
1. Bahasa loghat
2. Persepsi & prejudis membuat tanggapan/
andaian
3. Imej Diri Sendiri bagaimana kita lihat diri
sendiri
4. Status
5. Percanggahan - isyarat badan tak
menyokong apa yang dilafazkan
6. Faktor Tersendiri beza umur
7. Faktor persekitaran
8. Kesesuaian masa
9. Mesej yang rumit
1. Kemahiran tingkah laku
komunikasi mata
kedudukan tubuh dan pergerakan
2. Kemahiran menimbulkan minat orang
libatkan pendengar
3. Kemahiran memberi perhatian
mendengar dengan aktif
4. Kemahiran mendengar
5. Kemahiran mengemukakan soalan
6. Kemahiran memberi maklumbalas
Beri tumpuan sepenuhnya
Emosi, minda & fizikal
Beri laluan kepada orang yg bercakap
(speaker)
Cuba dengar idea utama yg dicakapkan
/ dibincangkan
Habiskan mendengar sebelumanda
mula bercakap
Tanya soalan
Jika perlu
Bagi mendapatkan penjelasan
Tanpa mengganggu mood
Fikir secara pantas
Jika perlu beri maklumbalas
Mencerna matlumat secara pantas
Tidak terlalu beremosi