Anda di halaman 1dari 21

JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3

MODUL SEDERHANA
1


1. Hitungkan nilai
Calculate the value of
a) 8 ( 6 + 13 ) + 22
b) Wang Johan adalah tiga kali wang Kenny.
Lily ada RM200 kurang daripada Kenny.
Jumlah wang ketiga-tiga orang itu ialah
RM1550.
Berapa banyakkah wang yang dimiliki
oleh setiap orang.
(4 markah)
Jawapan:
a)


b) Wang Johan: ___________
Wang Kenny: ___________
Wang Lily: ______________
2. Hitungkan nilai
Calculate the value of
a) 2.08 3

0.4
b) Hitung nilai bagi 1

dan
ungkapkan jawapan sebagai satu pecahan
termudah.
Calculate the value of 1

and
express the answer as a fraction in a simplest
form.
(4 markah)
Jawapan:
3. Hitung
a) 0.8 + ( 3


b) Sebuah kedai buku menjual 728 buah buku.
Bilangan buku sastera yang dijual adalah
separuh daripada bilangan buku seni. Bilangan
buku sains adalah 5 kali ganda bilangan buku
sastera. Berapakah bilangan buku yang dijual
bagi setiap kategori buku tersebut.
(4 markah)
Jawapan:
a)


b) Buku sastera: __________________
Buku sains: ____________________
Buku seni: _____________________

4. Hitung nilai bagi 3 + ( 2 1

) 6.2 2 dan
ungkapkan jawapan betul kepada 2 tempat
perpuluhan.
Calculate the value of 3 + ( 2 1

) 6.2 2
and express the answer correct to two decimal
places.
(3 markah)


JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
2

1. Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisikan petak-petak kosong dengan jawapan yang betul
a) (4 markah)


=
(4 Markah)
b)


=

c) (i) Cari nilai bagi

(ii) Hitung nilai bagi (15 +

)
2
( 4 Markah)
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
3


1. Dengan menggunakan protraktor dan pembaris, lukis sebuah segitiga ABC dengan AB = 6 cm,
BC = 8 cm dan ABC = 55
0
. Seterusnya ukur BAC.
2. Rajah diruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah sisi empat ABCD.
I. Dengan menggunakan protraktor dan pembaris, lengkapkan sisi empat ABCD dengan CD=9 cm
dan BCD = 60
0
.
II. Ukur BAD (4 Markah)
Jawapan:
I.

Ms2-6 moderasi


II. BAD = __________
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
4

3. (i) Dengan menggunakan hanya pembaris dan jangka sudut, lengkapkan sisi empat JKLM, dengan
KLM = 135
0
dan LM = 5 cm
(ii) ukur panjang dalam cm, JM (4 Markah)
Jawapan:
(i)


Ms4-6 moderasi(ii) panjang JM = ____________
4. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga KLM(i) Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukis
a) Segitiga KLM mengikut ukuran yang diberi, bermula dengan garis LM yang disediakan diruang
jawapan.
b) Garis KN yang berserenjang dengan LM. N terletak pada garis lurus LM.
(ii) Ukur panjang KN (4 Markah)
Jawapan :
(i)

Ms6 buku ijau(ii) Panjang KN =___________
K
M L
45
0

30
0

L
M
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
5


1. Rajah menunjukkan 2 buah bulatan yang kongruen yang bersentuhan. Kedua-dua bulatan juga
menyentuh sisi segi empat tepat.
Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan berlorek. (4 markah)
(Guna

)
Jawapan:
2. Dalam rajah di bawah, S ialah titik tengah TR. STUV ialah sebuah segiempat sama dan PUT ialah garis
lurus.Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan berlorek.

14 cm
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
6

3. Dalam rajah dibawah, JKLM ialah sebuah segiempat tepat. KX ialah sukuan berpusat di L.

Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan berlorek. (4 markah)
(Guna

)4. Rajah dibawah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD.Hitung luas, dalam cm
2
, kawasan berlorek. (4 markah)
Jawapan:

A
C D
B
15 cm
8 cm
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
7JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
8
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
9
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
10JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
11
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
12
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
13


1. (i) Permudahkan


(ii) Cari nilai bagi

(4 markah)
Jawapan :
(i) (ii)2. (i) Permudahkan


(ii) Nilaikan 64


8
Jawapan : (4 markah)
(i) (ii)
3. (i)Diberi

= 81, hitung nilai x. (2 markah)(ii)hitung nilai (


Jawapan (2 markah)
(i) (ii)JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
14JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
15
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
16


1. Diberi r
2
4 = 3p
(i) Ungkapkan r dalam sebutan p.
(ii) Cari nilai r apabila p = 4 (4 Markah)
Jawapan:
2. (i) Diberi

, ungkapkan k dalam sebutan y.


(ii)Diberi y=

, cari nilai r jika y = 5, dan s = 2. (4 markah)
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
17JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
18
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
19
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
20
JAMBORI ILMU MATEMATIK PT3
MODUL SEDERHANA
21