Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN LARKIN (SATU)

UJIAN 2 (OGOS 2014)


BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2
NAMA : _________________________________________

TAHUN : ___________________________

A. Susun perkataan-perkataan di bawah menjadi ayat yang betul. Kemudian


salin semula ayat tersebut di tempat yang disediakan.
1. jujur. / mestilah / bersikap / Kita

2. tidak / diamalkan. / baik / menipu / Perbuatan

3. dibuat / Layang-layang / oleh / itu / saya. / datuk

4. murid / Semua / bertanggungjawab / disiplin / menjaga / diri.

5. bermain / halaman / Kanak-kanak / rumah. / itu / gasing / di

( 10 markah )

SEKOLAH KEBANGSAAN LARKIN (SATU)


UJIAN 2 (OGOS 2014)
BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2
NAMA : _________________________________________

TAHUN : ___________________________

B. Lengkapkan petikan di bawah ini dengan perkataan yang diberi.


susu

berusia

memberikan

lembu

dimiliki

menggunakan
mempunyai

memerah

ladang

menyertai

Pada cuti sekolah yang lalu, Naim telah (1) __________________ lawatan ke
sebuah ladang ternakan lembu di Kuala Kangsar. Ladang tersebut (2)
_________________ oleh Pak Musa. Di (3) __________________ itu terdapat kira-kira
100 ekor (4) ___________________.
Semasa

lawatan

itu,

Naim

berpeluang

untuk

(5)_________________

makanan kepada lembu-lembu itu. Dia tertarik pada seekor anak lembu yang
(6) ____________________ tiga kaki. Menurut Pak Musa, anak lembu itu (7)
_________________dua tahun. Walaupun cacat tetapi anak lembu itu sihat.
Selain itu, Naim dapat melihat proses (8)_________________ susu lembu.
Pekerja di ladang itu (9) __________________ suatu alat khas untuk memerah susu
lembu.

Dengan

menggunakan

alat

tersebut,

lebih

banyak

(10)

_________________ dapat diperoleh.


( 10 markah )

SEKOLAH KEBANGSAAN LARKIN (SATU)


UJIAN 2 (OGOS 2014)
BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2
NAMA : _________________________________________

TAHUN : ___________________________

C. Padankan frasa berikut menjadi sebuah ayat. Kemudian, tulis semula ayat
tersebut.
Kebun itu

pokok yang mudah ditanam.

Pokok jagung

kebun Pak Utih.

Kambing-kambing di ladang itu

sungguh murah.

Pemilik ladang itu

sangat jinak.

Harga daging burung itu

peramah dan mesra.

1. ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
( 10 markah )
3

SEKOLAH KEBANGSAAN LARKIN (SATU)


UJIAN 2 (OGOS 2014)
BAHASA MELAYU PENULISAN TAHUN 2
NAMA : _________________________________________

TAHUN : ___________________________

D. Susun ayat-ayat di bawah mengikut urutan sebuah cerita yang lengkap.


Kemudian, salin semula ayat-ayat tersebut mengikut nombor.
(
(
(

(
(

) Hari peperiksaan semakin hampir.


) Guru Besar telah menyampaikan hadiah kepada Aiman atas
kejayaan tersebut.
) Pada hari peperiksaan, Aiman dapat menjawab semua soalan
dengan baik.
) Aiman membaca buku dan mengulang kaji pelajaran sebagai
persediaan menghadapi peperiksaan.
) Aiman berasa gembira kerana mendapat tempat pertama.

1. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 20 markah )
Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

__________________
(Mohd Ridhwan bin Abd Rashid)
Guru BM Tahun 2 dan 3
SK Larkin Satu

__________________
(Puan Norjulishahidea binti Jusoh)
Guru BM
SK Larkin Satu

__________________
(Puan Hajah Joriah binti Haji Shalihin)
Guru Besar
SK Larkin Satu