Anda di halaman 1dari 2

GALAKAN BERSEDEKAH.

/ KEWAJIPAN FITRAH
-Anak- anak yatim yang memerlukan pembelaan mereka tidak mahu dilahirkan
dalam keadaan yatim dan dibesarkan dalam keadaan piatu.
-Golongan fakir dan miskin yang memerlukan bantuan tidaka ada insane yang
mahukan dirinya hidup dalam kesusahan
KEWAJIPAN ZAKAT FITRAH
71. Dan orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi
enolong bagi setengahnya Yang lain! mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan
melarang daripada berbuat kejahatan! dan mereka mendirikan sembahyang dan
memberi "akat, serta taat kepada Allah dan #asul$ya. mereka itu akan diberi
rahmat oleh Allah! %esungguhnya Allah &aha 'uasa, lagi &aha (ijaksana.
At-Taubah
GALAKAN BERSEDEKAH)*+. %iapakah orangnya Yang ,mahu- memberikan pinjaman kepada Allah sebagai
pinjaman Yang baik ,yang ikhlas- supaya Allah melipatgandakan balasannya
Dengan berganda-ganda banyaknya. dan ,ingatlah-, Allah jualah Yang menyempit
dan Yang meluaskan ,pemberian re"eki- dan kepada$yalah kamu semua
dikembalikan. Al- baqarah


/7. ,&engapa mereka bersikap demikian.- dan mengapa mereka tidak melihat
,dengan hati mereka- (aha0a Allah meme0ahkan re"eki bagi sesiapa Yang
dikehendaki$ya ,sebagai 1ubaan Adakah orang itu bersyukur atau sebaliknya-, dan
ia juga Yang menyempitkannya ,sebagai ujian sama ada diterima Dengan sabar
atau tidak-. %esungguhnya hal Yang demikian itu mengandungi keterangan-
keterangan ,yang membuktikan kekuasaan Allah- bagi orang-orang Yang beriman.
Ar-rum
Maksudnya : Manusia di himpunkan di padang Mahsyar pada hari qiamat dalam
keadaan setelanjangnya, selapar-laparnya, sedahaga-dahagnya, sepenat-
penatnya , tidak pernah mereka rasakan keadaan demikian selum ini walau dimana
sekalipun. Maka sesiapa yang memebri pakaian ( kepada yang memerlukan )
kerana allah, nescaya allah akan memakainya pakaiandiwaktu itu, sesipa yang
memberi makana kerana allag, maka aalah akan memberi maka allah akan memberi
makan kepadanya, sesiapa yang memberi minum aka allah akam memberinya
minum ketika itu
GANJARAN MEREKA YANG MEMBELANJAKAN HARTA/. 2aitu orang-orang Yang mendirikan sembahyang dan Yang mendermakan
sebahagian dari apa Yang 'ami kurniakan kepada mereka.
*. &erekalah orang-orang Yang beriman Dengan sebenar-benarnya. mereka akan
mendapat pangkat-pangkat Yang tinggi di sisi 3uhan mereka dan keampunan serta
limpah kurnia Yang mulia ,di %yurga-. Al-Anfal