Anda di halaman 1dari 5

Justifkasi Keperluan Makmal dan Bilik Sains

Kurikulum Sains memerlukan murid menjalani aktiviti hands-on menggunakan


pendekatan inkuiri semasa proses pembelajaran. Pembelajaran melalui penerokaan
dan menjalankan sendiri eksperimen dapat menguja perasaan ingin tahu dan
seterusnya memberi kefahaman mendalam yang menjadi asas kepada prinsip
Sains.
Pembelajaran sains perlu dijalankan di Makmal Sains atau Bilik Sains untuk:
Memastikan P&P mata pelajaran sains lebih efektif.
Mengembangkan kemahiran saintifk yang meliputi pemikiran seara
saintifk! kemahiran menjalankan penyiasatan dan penyelidikan sains serta
kemahiran manipulatif.
Membolehkan eksperimen dijalankan dengan aktif! di tempat yang lebih
sesuai.
Memperkembangkan lagi semangat ingin tahu dan minat terhadap sains dan
membentuk serta mengamalkan nilai"nilai sains dan nilai"nilai murni.
Memberikan ruang yang lebih kondusif dan sesuai bagi memperkenalkan
mata pelajaran Sains pada setiap peringkat sekolah rendah.
Menggalakkan murid mengikuti pelajaran sains dengan lebih berkesan dan
juga untuk menanam minat sains dalam kalangan murid.
Memudahkan apaian #nternet $di makmal"makmal yang tersedia #nternet%.
Menggalakkan lebih ramai pelajar meneburi bidang sains! selari dengan
sasaran KPM menapai &asar '(:)(
Susun atur Makmal Sains
*eka bentuk makmal berbe+a bergantung kepada beberapa faktor seperti
fungsi! bahan dan peralatan! dan bilangan pengguna. ,enis reka bentuk dan
pelan susun atur bergantung kepada kelulusan pelan dan jenis projek
pembangunan $ontohnya pelan ,abatan Kerja *aya! -Projet Management
.onsultant/ dan lain"lain%.
Kedudukan Makmal disusun sesuai dengan kemudahan memberi bantuan
keemasan sekiranya berlaku kebakaran atau tumpahan bahan kimia
mengkakis.
Keperluan Perabot dan Peralatan Asas
Setiap makmal sains perlu mempunyai keperluan asas perabot dan
peralatan! seperti berikut:
0. Meja makmal
1. Bangku makmal
2. Komputer
). Penetak
3. Bakul sampah
'. Papan tulis
4. Skrin
5. Meja komputer
6. Pembesar suara
0(.*ak peralatan sains
00.7lmari ermin
01.Kabinet
02.Penggantung arta
0).Pemadam api
03.Selimut api
0'.Penggera kebakaran
04.Sinki
05.Bekas simpanan bahan rosak
06.Kebuk 8asap
1(.Panuran dan penui mata
10.Kipas pengudaraan
11.Kit Pertolongan .emas
12.Papan notis
1).Peti sejuk
Papan tulis
skrin
Meja makmal
Bangku malmal
Komputer & pencetak
Bakul sampah
Meja komputer
rak peralatan
sains
almari
kabinet
peti sejuk
Kipas pengudaraan
Pancuran dan pencuci
mata
Kebuk wasap
Bilik persediaan
Papan notis
Meja guru
sinki
Pemadam api
Penggera kebakaran
Meja makmal