Anda di halaman 1dari 10

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah

ini.

ayam buku cawan daun epal

A a B b C c D d E e
Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah
ini.

feri gajah harima itik jala


u
F f G g H h I i J j
Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah
ini.

katak lori mata nanas oren

K k L l M m N n O o
Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah
ini.

pokok quran raga singa topi

P p Q q R r S s T t
Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah
ini.

ular van wau xylofo yu zirafah


n

U u V v W w X x Y y Z z
Padankan huruf yang sama

c k n y

e p w s

o c y w

k g b n

m u f j

p e s q

d o r b

g m j t

l v q s

u x z i

v d t a

h l i z

x h a r
Bulatkan huruf yang berbeza.

a c a a a
a

u u u u n u

h h n h h h

b b b b b d

m m m w m m

t f t t t t

i i i i j i

p p p b p p

e e e e a e

Warnakan huruf yang sama


Padankan huruf besar dengan huruf kecil, kemudian
tulis semula

D t
E b

R a

T g

B d

A e

Q r

G m

F q

M k

H j

J f

K h
Lengkapkan huruf di bawah ini
n k

r g

u d
a