Anda di halaman 1dari 6

A. Tandakan ( ) pada kumpulan yang banyak.

1.
2.
3.
4.
5.
10 markah
B Padankan kumpulan yang sama banyak.
6.
7.
8.
9.
10.
10 markah
C Padankan objek dengan nombor.
11. 15.
12. 16.
13. 17.
14. 18.
16 markah
5
9
6
4
11
10
16
19
20
D Cari pasangan nombor.
19.
20.
21.
22.
8 markah
12
14
12
14
E Tulis nombor dalam angka dan perkataan.
23.
24.
25.
26.
10 markah
F Lengkapkan ayat matematik di bawah.
27. 30.
3 + 3 = + =
28. 31.
+ = + =
29
+ =
10 markah
G Lengkapkan
- =