Anda di halaman 1dari 5

Tinggal Sertaku

Katak Lompat Score Engineering


agustian.hy@gmail.com
Rearrangements : Ronald Pohan
engineered by Hendra Agustian 2006
E.L. Pohan

Andante tranquillo
E. L. Pohan
Rearr. Ronald Pohan
Tinggal Sertaku
q =ca. 88
Soprano
Alto
Tenor
Bass


Ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
- ku,
,
- ha
,
ri
,
- t'lah
,
sen
,
ja;

-
,
G'lap
,
ma
,
kin
,
-
_

Ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
- ku,
,
- ha
,
ri
,
- t'lah
,
sen
,
ja.
,
- G'lap
,
ma
,
kin
,
- tu
,
run,
,
- ma
,
kin
,
-
_Ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
- ku,
,
- ha
,
ri
,
- t'lah
,
sen
,
ja.
,
- G'lap
,
ma
,
kin
,
- tu
,
run,
,
- ma
,
kin
,
-
_
Ting
,
gal
,
,
,
- ser
,
ta
,
- ku,
,
- ha
,
ri
,
- t'lah
,
sen
,
ja.

-
,
G'lap
,
ma
,
kin
,
-
6

tu
,
run
,
- Tu
,
han
,
- ting
,
gal
,
- lah!
,
-
.
La
,
in
,
- per
,
to
,
- long
,
- an
,

- tia
,
da
,
- ku
,
te
,
- -
_

tu
,
run
,
- Tu
,
han
,
- ting
,
gal
,
-
,
lah!
,
-
,
La
,
in
,
- per
,
to
,
- long
,
- an
,
-
,
tia
,
da
,
- ku
,
te
,
- -
_


tu
,
run
,
- Tu
,
han
,
- ting
,
gal
,
- lah!
,
-
.
La
,
in
,
- per
,
to - long
,
, ,
- an
,
-
,
tia
,
da
,
- ku
,
te
,
- -
_
tu
,
run
,
- Tu
,
han
,
- ting
,
gal
,
- lah!
,
- La
,
in
,
- per
,
to
,
- long
,
- an
,
-
,
tia
,
da
,
- ku
,
te
,
- -
12
rit.
pi mosso

mu.
,

Ma
,
ha
,
- Pe
,
no
,
- long
,
- ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
- ku.
,
-

Hi
,
dup
decresc.
, ,
- ku
,
-
_

mu.
,
Ma
,
ha
,
- Pe
,
no
,
-
,
long
,
- ting
,
gal
,
- ser
,
,
ta
,
- ku.
,
-

Hi
,
dup
, ,

- ku
,
-
_


mu.
,
Ma
,
ha
,
- Pe
,
no
,
- long
,
-
,
ting
,
gal
,
- ser
,
,
ta - ku.
,
,
,
-

Hi
,
dup
,
- ku
,
-
_
mu.
,
Ma
,
ha
,
- Pe
,
no
,
- long
,
-
,
ting
,
gal
,
-
, ,
ser
,
,
ta
,
-
,
ku.
,
-

Hi
,
dup
,

- ku
,
-
2
18

su
, ,
rut,
,
- a
,
jal
, ,
- men
,
de
,
- kat.
,
-
.
Nik
,
mat
,
- du
,
nia
,
- wi
,

-
_

su
, ,
rut,
,
- a
,
jal
,
- men
,
de
,
- kat.
,
- Nik
,
mat
,
- du
,
nia
,
- wi,
,
- du nia
,
,
,
- wi
,
-

ha nyut -
, ,
_


su
,
rut,
,
- a
,
jal
,
- men
,
de
,
- kat.
,
- Nik
,
mat
,
- du
,
nia
,
- wi,
,
- du nia
,
,
,
- wi
,
- ha
,
nyut
,
-
_
su
,
rut,
,
-
, ,
a
,
jal
, ,
- men
,
de
,
- kat.
,
- Nik
,
mat
,
- du
,
nia
,
- wi,
,
- du
,
nia
,
- wi
,
- ha
,
nyut
,
-
23

ha
,
nyut
,
- me le - nyap.
, ,
,
. .
Tia
, ,
da
,
- yang
,
ta
,
han,
,
- tia da - yang
, , ,
te
,
-
_

me
,
le - nyap.
,
,
,
,
,
-
. .
Tia
,
da
,
- yang
,
ta
,
han,
,
- tia da
,
,
,
- yang ta
,
,
,
han,
,
- yang
,
,
_


me
,
le
,
- nyap.
,
- Tia
, ,
da
,
- yang
,
ta
,
,
han,
,
-
.
tia
,
da
,
- yang
,
,
_
me
,
le
,
- nyap.
,
-
. - - .
Tia
,
da - yang ta
,
,
,
han
,
- yang
,
29

guh,
,
Kau
,
,
yang
,
a
,
ba
,
- di
,
- ting
,
gal
,
-
_

ta
,
han
,
- dan te guh.
, ,
,
- Kau
,
yang
,
a ba
,
,
,
- di
,
- ting
,
gal
,
-
_


ta
,
han
,
- dan te guh.
, ,
,
- Kau
,
yang a ba
, , ,
- di
,
- ting
,
gal
,
-
_
ta
,
han
,
- dan te guh.
, ,
,
- Kau
,
yang
,
a ba
,
,
,
- di
,
- ting
,
gal
, ,
-
32

ser
,
ta
,
- ku.
,
-

- - Ku per - lu
,
,
,
,
,
- kan
,
- Kau!

-
_

ser
,
ta
,
,
,
- ku.
,
-

- Ku per - lu
,
,
,
,
,
,
- kan
,
,
-
,
,
Kau!

-
_


ser
,
ta
,
-
,
ku.
,
-

- -
- -
_
ser
,
ta
,

- ku.
,
-

- -
- -
3
36

A
Solo
mesra
,
ku
,
- per
,
lu
,
- kan
,
- Di
,
kau
,
- ti
,
ap
,
- jam.
,


Da
,
lam
,
- co
,
-
_

Soprano

A
,
ku
,
- per
,
lu
,
- kan Di kau
, ,
,
-
,
ti
,
,
ap
,
- jam.
,
Da
,
lam - co ba
,
,
,
-
,
an
,
-
,
_

Alto

A
,
ku
,
- per
,
lu
,
- kan - Di kau
, , ,
- ti
,
,
ap
,
-
,
jam.
,
Da
,
lam - co ba
,
,
,
- an
,
-
_


Tenor

A
,
ku
,
- per
,
lu
,
- kan - Di kau
, ,
,
-
,
ti
,
,
ap
,
-
,
jam.
,
Da
,
lam - co ba
, , ,
-
,
an
,
-
,
_
Bass

A
,
ku
,
- per
,
lu
,
- kan - Di kau
, ,
,
- ti
,
,
ap
,
-
,
jam.
,
Da
,
lam - co ba
,
,
,
-
,
an
,
-
,
41

ba
,
an
,
- Kau
,
lah
,
- ku
,
pe
,
- gang.
,

Sia
,
pa
,
- pe
,
nun
,
- tun
,
-
_

Kau
,
,
lah
,
- ku
,
,
,
pe
,
- gang.
,
-
,
Sia pa - pe nun
,
,
,
,
- tun,
,
-
,
sia pa - pe nun
,
, ,
,
- tun
,
- se
,
-
_

Kau
,
,
lah
,
- ku
,
,
,
pe - gang.
,
,
,
-
,
Sia pa - pe nun
,
,
,
,
- tun,
,
-
,
sia pa - pe nun
,
, ,
,
- tun
,
- se
,
-
_


Kau
,
lah
,
- ku
,
,
,
pe
,
- gang.
,
- Sia
,
pa - pe nun
, , ,
- tun,
,
-
,
sia pa - pe nun
, ,
,
,
- tun
,
- se
,
-
_
,
Kau
,
lah
,
-
,
ku
,
,
pe
,
- gang.
,
- Sia
,
pa - pe nun
, ,
,
- tun,
,
-
,
sia pa - pe nun
,
, ,
,
- tun
,
- se
,
-
46

yang
,
se
,
ta
,
- ra
,
- Mu?
,
-

Si
,
ang
,
- dan
,
ma
,
lam
,
- ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
- -
_

ta
,
,
ra
,
-
,
Mu?
,
-
,
,
,
Si ang - ma
, ,
,
lam,
,
-

si ang - ma
,
,
,
lam
,
- ting
,
gak - lah - ser
, , ,
,
,
ta -
,
,
,
-
_

ta
,
ra
,
- Mu?
,
-
,
,
,
Si ang - ma
, , ,
lam,
,
-

si ang - ma
,
,
,
lam
,
- ting
,
gal - lah - ser
, , ,
ta
,
- -
_


ta
,
ra
,
- Mu?
,
-
,
Si ang - ma
, ,
,
lam,
,
-

si ang - ma
, ,
,
lam
,
- ting
,
gal - lah - ser
, ,
,
,
ta -
,
, ,
-
_
ta
,

ra
,
- Mu?
,
- Si ang - ma
, ,
,
lam,
,
-

si ang - ma
,
,
lam
,
,
,
- ting
,
gal - lah - ser
, ,
,
ta
,
- -
4
51

ku.
,


teguh

A
,

ku - tak ta
, , ,

kut,
,
- kar' na - Kau
, ,
,
,
de
,
kat;
,

-

Su
,
sah
,
- tak
,
_

ku.
,


A
,
ku
,
- tak
,
ta
,
kut
,
- kar'
,
na
,
- Kau
,
de
,
kat;
,

Su
,
sah
,
- tak
,
_

ku.
,


A
,
ku
,
- tak
,
ta
,
kut
,
- kar'
,
na
,
- Kau
,
de
,
kat;
,
-

Su
,
sah
,
- tak
,
_


ku.
,


A
,
ku
,
- tak
,
ta
,
kut
,
- kar'
,
na
,
- Kau
,
de
,
kat;
,

Su
,
sah
,
- tak
,
_
ku.
,


A
,
ku
,
- tak
,
ta
,
kut
,
- kar'
,
na
,
- Kau
,
de
,
kat;
,
- Su
, ,
sah
,
- tak
,
57

pa
,
,
,
tut
,
-
,
du ka - tak
, , ,
be
,
rat.
,

Ku
,

bur,
,

-
.
ma
,
ut,
,
-
,
di
,
,
_

pa
,
tut
,
- du
,
ka
,
- tak
,
be
,
rat.
,

Ku
,
bur
,
-
,
ma
,
ut
,
-
_

pa
,
tut
,
- du
,
ka
,
- tak
,
be
,
rat.
,
-

Ku
,
bur
,
- ma
,
ut
,
-
_


pa
,
,
tut
,
- du
,
ka
,
- tak
,
be rat.
,
,
,

Ku
,
bur
,
- ma
,
, ,
ut
,
-
_
pa
,
tut
,
-
,
du
,
ka
,
- tak
,
be
,
rat.
,

Ku
,
,
bur
,
-
,
ma
,
ut
,
-
62

ma
,
na
,
- ja
,
ya
,
- mu?
,
- Tu
,
han - yang ke
, ,
,
,
,
,
kal
,
- - ting gal - ser
, ,
,
ta
,
-
,
ku!

-
_

ma
,
na
,
- ja
,
ya
,
- mu?
,
-

Tu
,
han
,
- yang
,
ke
,
kal
,
- ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
- ku!

-
_

ma
,
na
,
- ja
,
ya
,
- mu?
,
-

Tu
,
han
,

- yang ke
,

,
kal
,
- ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
-
,
ku!

-
_


ma
,
na
,
- ja
,
ya
,
- mu?
,
-

Tu
,
han
,
- yang
,
ke
,
kal
,
- ting
,
gal
,
- ser
,
,
ta
,
- ku!

-
_
ma
,
na - ja
,

,
ya
,
- mu?
,

Tu
,
,
han
,
- yang
,
ke
,
kal
,
- ting
,
gal
,
- ser
,
ta
,
- ku!

-
5