Anda di halaman 1dari 5

1

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KRAMAT


10150, JALAN PERAK, PULAU PINANG.

PEPERIKSAAN PKSR 1
MATEMATIK
TAHUN 1

NAMA :_______________________________ TAHUN : 1______________
JAWAB SEMUA SOALAN.
A. Tandakan ( / ) pada kumpulan yang banyak.


( 3 Markah )
B. Tandakan ( / ) pada kumpulan yang sedikit.


( 3 Markah )
SK DATO KRANAT
10150, JALAN PERAK
PULAU PINANG.
SK DATO KRANAT
10150, JALAN PERAK
PULAU PINANG.
SK DATO KRANAT
10150, JALAN PERAK
PULAU PINANG.
2

C. Tandakan ( / ) pada kumpulan yang lebih.


( 3 Markah )
D. Tandakan ( / ) pada kumpulan yang kurang.

( 3 Markah )
3

E. Padankan kumpulan objek yang sama banyak.

(6 Markah)
F. Bilang dan bulatkan angka yang betul.
(3 Markah )
4

G. Kira dan suaikan.( 3 Markah )


D. Bilang dan warnai nombor yang betul.


( 4 Markah )
5