Anda di halaman 1dari 8

1223/1(PP)

Pendidikan Islam
Peraturan
Pemarkahan
2014
Set 3


UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PPERATURAN PEMARKAHAN PRAKTIS BESTARI
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014

SULIT 1223/1/(PP)
[ lihat sebelah
1223/1 (PP) SULIT
2
PERATURAN PEMARKAHAN
Kertas 1

Bahagian A

No Jawapan No Jawapan
1

21 Dosa besar
2

22 Hadiah
3

23 Melemparkan tuduhan / menuduh
4

24 Kemahuan sendiri / tidak dipaksa
5

25 Riba / Spekulasi
6

26 Talak Sunni
7

27 Akad nikah
8

28 Kinayah
9

29 Wukuf
10

30 Sunnah / hadith
11

31 Semangat kabilah / pilih kasih / rakyat
memberontak
12

32 Muhammadiah
13

33 Jihad membaiki diri
14

34 Syarak / Islam
15

35 Rohani

16

36 Mengasaskan Kerajaan Abasiyah
17

37 Sunat
18

38 Wajib
19

39 Harus
20

40 Haram
A B
C
D
A
B
D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
C
B
SULIT 1223/1/(PP)
[ lihat sebelah
1223/1 (PP) SULIT
3

Bahagian B
[ 60 markah]

Jawab tiga soalan . Soalan 1 , soalan 2 wajib dan mana- mana SATU soalan berikut


1 (a) (i) Maksud khurafat .
Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap pempunyai
hubungan dengan Islam/ (1m) sedangkan pada hakikatnya
bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam. (1m)

2 x 1m = 2m
(ii) dua akibat perbuatan khurafat terhadap individu
1. Menyebabkan seorang itu menjadi syirik
2. Menyebabkan iman seseorang terbatal
3. Membazir masa/ harta/ tenaga dengan perkara yang sia-
sia
4. Menyekat akal berfikir secara logik

2 x 2m = 4m
(iii) Pandangan saya
1. Perbuatan yang diharamkan dalam Islam
2. Siapa yang melakukannya akan masuk neraka
3. Orang yang melakukannya akan berdosa
4. Masyarakat akan ketinggalan zaman
5. Paku tidak akan memberi apa-apa kesan / kemudaratan /
kebaikan
6. Mustahil pensil boleh memberi kesan baik / buruk
Lain-lain jawapan yang munasabah diterima

4 x 1m = 4m
(b) (i) Contoh ajaran sesat
1. Bahai
2. Taslim
3. Qadyani
4. Ayah pin
5. Rasul Melayu

2x1m = 2m
(ii) Ciri-ciri ajaran sesat
1. Mencemar kesucian al-Quran dan Hadith
2. Mengubah prinsip asas akidah Islam
3. Mendewa-dewakan pemimpin
4. Menolak perkara qatie dalam Islam
2 x 2m = 4m
SULIT 1223/1/(PP)
[ lihat sebelah
1223/1 (PP) SULIT
4
5. Mengubah bentuk-bentuk ibadah
6. Mengubah konsep dosa dan pahala
7. Mendakwa boleh melakukan perkara pelik
8. Mendewa-dewakan sesuatu swelain Allah
9. Menolak Hadith Mutawatir

(iii) Langkah-langkah untuk menangani ajaran sesat
1. Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam / melalui
proses pembelajaran secara formal
2. Menyebarkan ajaran Islam / melalui pelbagai kaedah
3. Penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu /
antara semua pihak
4. Mengadakan program pemulihan akidah / khusus bagi
mereka yang terlibat dengan ajaran sesat


( Jawapan munasabah di terima )

2 x 2m = 4m
Isi = 1m
Huraian = 1m

2 (a) (i) Perkara larangan semasa ihram haji
1. Memakai pakaian berjahit bagi lelaki
2. Memakai sarung tangan bagi perempuan
3. Memakai minyak rambut
4. Memakai wangi-wangian
5. Menutup kepala bagi lelaki
6. Memotong rambut / mana-mana bulu
7. Memotong kuku

2 x 1m = 2m
(ii) Dua hikmah diadakan larangan semasa ihram
1. Membuktikan manusia adalah sama sahaja di sisi Allah
2. Supaya seseorang itu lupa kepada perkara keduniaan
3. Supaya jemaah haji menghargai makhluk lain
4. Menguji keimanan dan kesabaran jemaah haji
5. Jemaah dapat menumpukan perhatian kepada ibadah
6. Melatih umat islam supaya berdisiplin

2 x 2m = 4m
(iii) Implikasi terhadap jemaah
1. Jemaah haji yang melakukan perkara di atas akan
dikenakan dam.
2. Hukum haji bagi jemaah yang melakukan perkara
larangan adalah sah.
2 x 2m = 4m
SULIT 1223/1/(PP)
[ lihat sebelah
1223/1 (PP) SULIT
5
3. Pahala ibadah haji akan berkurangan
4. Menimbulkan kesusahan kepada jemaah kerana perlu
membayar dam
5. Menimbulkan perasaan resah kerana melanggar
peraturan beribadah

(b) (i) Dua cara melaksanakan tanggungjawab terhadap anak yang
baru lahir.
1. Azan dan iqamah di telingan bayi
2. Melakukan tahnik
3. Menamakan dengan nama yang baik
4. Mencukur rambut bayi
5. Memberi sedekah sekadar nilai emas / perak uang sama
berat dengan timbangan rambutnya
6. Melakukan akikah/ menyembelih kambing / ternakan al-
Anam.

2 x 1m = 2m
(ii) Akibat yang akan berlaku sekiranya ibu bapa tidak
melaksanakan tanggungjawab pendidikan anak-anak
dengan sempurna.
1. Anak-anak mudah terpengaruh dengan ajaran sesat
2. Anak-anak mudah terpengaruh dengan budaya negatif
3. Anak-anak akan berakhlak buruk
4. Anak-anak akan hilang sifat menghormati antara satu
sama lain
5. Anak akan lemah dari segi fizikal dan mental
6. Anak-anak akan lemah daya pemikiran

2 x 2m = 4m

(c ) a. Hukum : Tidak sah
Alasan : Perempuan tersebut masih dalam idah

b. Hukum : Sah
Alasan : kerana wali sukar dihubungi / tiada wali
mengikut susunan .

2 x 2m = 4m


3 (a) (i) Jenis tentera
1. Tentera sukarela
2. Tentera kerahan tenaga
3. Tentera yang dilatih khas untuk musim panas dan musim
2 x 1m = 2m
SULIT 1223/1/(PP)
[ lihat sebelah
1223/1 (PP) SULIT
6
sejuk.
4. Tentera darat
5. Tentera laut

(ii) Penambahbaikan yang telah dilakukan dalam bidang
ketenteraan
1. Menyusun tentera mengikut corak tentera Parsi
2. Menubuhkan angkatan perang yang teratur
3. Tentera dilatih berperang pada musi panas dan sejuk
4. Membina pengkalan tentera laut yang berpusat di Tunisia
5. Menubuhkan jabatan khas yang dikenali sebagai Dewan
al-Jundi

2 x 2m = 4m
(b) (i) Method yang digunakan oleh beliau dalam usaha
menaikkan semangat umat Islam untuk menentang
penjajah.
1. Melalui pidato yang bernas dan bersemangat
2. Melalui penghasilan karya ilmiah
3. Melalui akhbar / al-Urwatul Wusqa

2 x 1m = 2m
(ii) Kesan idea Islah yang dibawa oleh Sheikh Jamaluddin al-
Afghani.
1. Meningkatkan daya fikir umat Islam
2. Membetulkan fahaman umat Islam berpandukan al-
Quran dan Hadith.
3. Mengembalikan keyakinan umat Islam tentang
kemuliaan dan ketakwaan umat Islam
4. Menimbulkan kesedaran untuk berjuang menentang
penjajah

1 x2 m = 2m
(c) (i) Maksud memberi hadiah
Pemberian sebagai satu penghargaan, tanda kasih sayang atau
pujian

1 x 2m = 2m
(ii) Dua adab memberi hadiah.
1. Hendaklah dilakukan dengan ikhlas
2. Memberi barang yang kita sayangi
3. Tidak mengungkit barang yang telah kita berikan


2 x 2m = 4m
SULIT 1223/1/(PP)
[ lihat sebelah
1223/1 (PP) SULIT
7
(iii) Kelebihan memberi hadiah
1. Mendapat ganjaran daripada Allah / 1m kerana Allah
menjanjikan balasan setiap kebaikan / 1m
2. Disukai oleh manusia / 1m kerana menggembirakan hati
orang yang menerimanya / 1m
3. Rezeki akan bertambah / 1m kerana Allah berjanji akan
menggantikan harta yang disedekah / 1m

Jawapan lain yang munasabah diterima

2 x 2m = 4m
Isi = 1m
Huraian = 1m

4 (a) (i) Dua sumber kewangan yang lain.
1. Jizyah
2. Usyur
3. Zakat

2 x 1m = 2m
(ii) Langkah-langkah positif yang diambil untuk menggiatkan
aktiviti perdagangan.
1. Membina pusat-pusat perniagaan yang dilengkapi
dengan perigi di jalan utama
2. Membina rumah-rumah api untuk panduan kapal
perdagangan
3. Mengetatkan kawalan keselamatan untuk mengelak
daripada lanun.

2x 2m = 4m
(b) (i) Dua bukti beliau sangat menghormati hadith Rasulullah
1. Mandi sebelum membaca hadith
2. Memakai pakaian yang bersih sebelum membaca hadith
3. Memakai bau-bauan sebelum membaca hadith
4. Memakai serban sebelum membaca hadith
5. Beliau menganggap hadith adalah petunjuk dan penyuluh
kepada seluruh umat manusia

2 x 1m = 2m
(ii) Sumbangan Imam Malik
1. Menghasilkan karya yang masyhur / iaitu al-Muatta
2. Pengasas Mazhab Maliki
3. Kitab karangan beliau / Kitab Al- Muattodianggap
rujukan utama selepas al-Quran dan hadith
4. Beliau merupakan ahli ijtihad yang terkenal dan
terkemuka
1 x 2m = 2m
SULIT 1223/1/(PP)
[ lihat sebelah
1223/1 (PP) SULIT
8

(c) (i) Dua adab terhadap Rasulullah SAW
1. Bersalawat kepada Nabi Muhammad
2. Tawaduk dan bersopan santun
3. Menziarahi makam baginda
4. Mengasihi sahabat baginda
5. Beriltizam dengan sunnah Rasulullah

2 x 1m = 2m
(ii) Dua tingkahlaku tidak beradab dengan Rasulullah SAW
1. Tidak mentaati perintah baginda
2. Bising ketika menziarahi makam baginda
3. Tidak mengucap salawat ketika nama baginda disebut
4. Tidak menghormati sahabat baginda

2 x 2m = 4m

(iii) Kerugian orang yang tidak melakukan sunnah Rasulullah
SAW
1. Tidak berpeluang menerima syafaat baginda / 1m di
akhirat kelak / 1m
2. Boleh merosakan iman / 1m pada diri sendiri / 1m
3. Terhapus pahala / 1m atas kebaikan yang dilakukan / 1m
4. Tidak berpegang dengan ajaran Allah /1m kerana tidak
berpegang dengan sunnah Rasulullah / 1m

2 x 2m = 4m
Isi = 1m
Huraian = 1m


PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai