Anda di halaman 1dari 25

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

1.4

1.4.2 B3 DL2
E1

B3 DL2
E2
B4 DB3
2.4
2.4.2
E1

B4 DB3

E2
B4 DB1
2.6
2.6.2
E1

B5 DB2

E1
B6 DB1
E1
B2 DB1
2.1
2.1.4
E1

B2 DT1
E1
4.3
4.3.2

5.2
5.2.2

B5 DL2
1.7
1.7.5
E1

B4 DB1
2.6
2.6.2
E1

B4 DB2

E1
1

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.6
2.6.2

2.1

4.1

5.2

4
5

2.1.3

4.1.2

5.2.2

23/1 27/1
1.7
1.7.7

2.6
2.6.2

2.4

2.4.2

B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B1 DB1
E1

B6 DL1
E1
B6 DL2
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B4 DB3
E1
B4 DB3
E2

1/2

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.3

5.2

3.3

2.3

4.4

1.1

5.3.3
5.2.2

3.3.2

B3 DT1
E1
B4 DT1
E1
B3
DB1
2.3.2
E1

B3
DB2

E1
4.4.2

B1 DL1
1.1.2
E1

2.4

2.4.2

5.4

2.6

5.4.2

2.6.2

6/2

7/2

11/2

B4 DB3
E1
B4 DB3
E2

B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
3

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.2

4.2

2.4

3.6

4.3

5.2

4.2

2.6

5.2.2

4.2.2

/

1.2
1.2.2

2.6
2.6.2

B2 DL1
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B4
DB3
2.4.2
E1

B4
DB3

E2
B5
DT1
3.6.2
E1

B6
DT1

E1
4.3.2

5.2.2

4.2.2

B4 DB2
2.6.2
4

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

10
11

E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
2.5
2.5.2 B4 DB2
E1

B5
DB1

E1
B5 DB1
E2
1.7
1.7.6 B5 DL2
E1

5.1
5.1.3

5.2
5.2.2


5/3 9/3 PKBS1
10/3 18/3
B3 DL1
1.3
1.3.2
E1

B4 DB3
2.4
2.4.2
E1

B4
DB3

E2

3/3

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

12

2.5

2.5.2 B4 DB2
E1

B5
DB1

E1
B5 DB1
E2
B2 DB1
2.1
2.1.4
E1

B2 DT1
E1
B3 DT1
3.3
3.3.2
E1

B4 DT1

E1
4.5
4.5.1

5.2
5.2.2

B2 DL1
1.2
1.2.2
E1

B3 DL1
1.5 1.5.2
E1

B4 DB2
2.6
2.6.2
E1

B5 DB2

E1
B6 DB1
E1
B4 DB2
2.6
2.6.2
6

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.1
2.1.4

5.1

13

5.2

4.2

E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B2 DB1
E1
B2 DT1
E1

5.1.4

5.2.2

4.2.2


1.4
1.4.2 B3 DL2
E1

B3 DL2

E2
B4 DB3
2.4
2.4.2
E1

B4
DB3

E2
B5
DB2
2.6
2.6.2
E1

B6
DB1

E1
7

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.1

2.1

2.1.3

2.1.4

2.3

5.2

4.1

1.1

2.6

14

B1 DB1
E1
B2 DB1
E1
B2 DT1
E1
B3
DB1
2.3.2
E1

B3
DB2

E1
5.2.2

4.1.2

1.1.2

2.6.2

2.6
2.6.2

5.5

B1 DL1
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1

5.5.2
8

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.1

15

5.2

4.4

5.1.3

5.2.2

4.4.2

/

1.7
1.7.5

2.6
2.6.2

2.4

2.4.2

5.1

5.1.3

5.2.2

5.2

4.3

B5 DL2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B4 DB3
E1
B4 DB3
E2

21/4

4.3.2

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

16

4.2

2.6

17
18

4.2.2

B5 DB2
2.6.2
E1

B6
DB1

E1
B5
DB2
2.6
2.6.2
E1

B6
DB1

E1
B6 DL1
1.7
1.7.7
E1

B1 DB1
2.1
2.1.3
E1

5.4
5.4.2

5.2
5.2.2


30/4 4/5 PKBS2
B3 DL1
1.3
1.3.2
E1

2.5
2.5.2 B4 DB2
E1

B5 DB1
10

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

19

2.5

5.3

5.2

5.4

4.5

1.3

2.5

2.4

E1
B5 DB1
E2
2.5.2 B4 DB2
E1

B5
DB1

E1
B5 DB1
E2
5.3.3
5.2.2

5.4.3
4.5.1

B3 DL1
1.3.2
E1

2.5.2 B4 DB2
E1

B5 DB1

E1
B5 DB1
E2
B4 DB3
2.4.2
E1

B4 DB3
11

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.2

3.3

5.1

20

5.2

4.2

2.2.2

3.3.2

E2
B2 DB1
E1
B3 DT1
E1
B4 DT1
E1

5.1.4

5.2.2

4.2.2


1.7
1.7.6 B5 DL2
E1

2.6
2.6.2

2.6
2.6.2

2.1
2.1.4

25/5

B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B2 DB1
E1
12

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

B2 DT1
E1

21

5.5
5.5.2

4.1
4.1.2

5.2
5.2.2

26/5 10/6
1.7
1.7.7

2.6
2.6.2

B6 DL1
E1

B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
2.5
2.5.2 B4 DB2
E1

B5 DB1

E1
B5 DB1
E2
B1 DB1
2.1
2.1.3
E1

5.2
5.2.2

13

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

22

4.5

4.5.1

1.4
1.4.2 B3 DL2
E1

B3
DL2

E2
B5 DB2
2.6
2.6.2
E1

B6 DB1

E1
B5 DB2
2.6
2.6.2
E1


B6 DB1

E1
B2 DB1
2.2
2.2.2
E1

B3 DT1

3.3
3.3.2
E1

B4 DT1

E1
5.1
5.1.3

5.2
5.2.2

5.4
5.4.2
14

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

23

4.2

1.6

2.6

4.2.2

B4 DL1
1.6.2
E1

B4 DB2
2.6.2
E1

B5
DB2

E1
B6 DB1
E1
B4 DB2
2.6
2.6.2
E1

B5 DB2

E1
B6 DB1
E1
B2 DB1
2.1
2.1.4
E1

B2 DT1
E1
5.3
5.3.4

5.2
5.2.2

5.4
5.4.3

4.4
4.4.2

30/6

15

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

24

25

/

1.7
1.7.5

2.4
2.4.2

2.6
2.6.2

2.1

5.2

5.4

4.3

4.1

2.4

2.1.3

5.2.2

B5 DL2
E1

2/7

B4 DB3
E1
B4 DB3
E2
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B1 DB1
E1

5.4.3
4.3.2

4.1.2

B4 DB3
2.4.2
E1

16

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.6
2.6.2

1.1

5.1

1.1.2

5.1.4

2.1
2.1.4

26

5.2

3.6

1.3

2.5

B4 DB3
E2
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B1 DL1
E1

B2 DB1
E1
B2 DT1
E1

5.2.2

3.6.2

B5 DT1
E1
B6 DT1
E1

/

B3 DL1
1.3.2
E1

2.5.2 B4 DB2
E1

17

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

B5 DB1
E1
B5 DB1
E2
B2 DB1
E1
B2 DT1
E1

2.1
2.1.4

27

5.2

4.2

1.2

1.5

2.6

5.2.2

2.4

2.4.2

5.2

5.2.2

28

4.2.2

1.2.2

1.5.2

2.6.2

B2 DL1
E1
B3 DL1
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B4 DB3
E1
B4 DB3
E2

18

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

5.3

3.3

5.3.3

2.4

2.4.2

4.5

4.5.1

29
30

3.3.2

B3 DT1
E1
B4 DT1
E1
B4 DB3
E1
B4 DB3
E2

6/8 10/8 PKBS3


1.4
1.4.2 B3 DL2
E1

B3 DL2

E2
2.5
2.5.2 B4 DB2
E1

B5 DB1

E1
B5 DB1
E2
B4 DB2
2.6
2.6.2
E1

B5 DB2

E1
19

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

2.1
2.1.4

B6 DB1
E1
B2 DB1
E1
B2 DT1
E1

5.4

4.2

2.3

31

5.4.2

4.2.2

B3 DB1

2.3.2
E1

B3 DB2

E1
B4 DB2

2.6
2.6.2
E1

B4 DB2

E1
B6 DB1
E1
18/8 26/8

4.3
4.3.2

B4 DB2
2.6
2.6.2
E1


B5 DB2

E1
B6 DB1
E1
B4 DB2
2.6
2.6.2

31/8

20

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

32

33

2.1
2.1.3

5.1
5.1.3

1.2
1.2.2

1.5 1.5.2

/

1.7
1.7.7

2.6
2.6.2

2.6
2.6.2

E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B1 DB1
E1

B2 DL1
E1
B3 DL1
E1

4/9-6/9
UPSR

B6 DL1
E1
B6 DL2
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
21

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

E1
5.3

3.3

5.3.4

4.2

4.2.2

1.7
1.7.6 B5 DL2
E1

2.5
2.5.2 B4 DB2
E1

B5
DB1

E1
B5 DB1
E2
B4
DB2
2.5
2.5.2
E1

B5
DB1

E1
B5 DB1
E2
5.1
5.1.4

B2 DB1
2.1
2.1.4
E1

B2 DT1
E1

34

3.3.2

B3 DT1
E1
B4 DT1
E1

17/9

22

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

35

36

2.2

4.1

2.2.2

4.1.2

/

1.6
1.6.2

2.6
2.6.2

2.4

2.4.2

5.1

5.1.3

5.3.4

B2 DB1
E1

B4 DL1
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B4 DB3
E1
B4 DB3
E2

5.3

1.7
1.7.6 B5 DL2
E1

B6 DT1
E1
B5 DT1
3.6
3.6.2
E1

B6 DT1

E1
23

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

37
38

4.4
4.4.2

8/10 12/10PKBS4
12/10
1.7
1.7.5

2.6
2.6.2

2.1
2.1.4

39

40

2.6
2.6.2

5.4

4.2

41

B5 DL2
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1
B2 DB1
E1
B2 DT1
E1
B4 DB2
E1
B5 DB2
E1
B6 DB1
E1

5.4.2

4.2.2

25/10

26/10

24

Rancangan Tahunan Bahasa Cina Tahun 2

25