Anda di halaman 1dari 1

SOALAN TUMPUAN GEOGRAFI STPM/

ULANGAN P1, ULANGAN P2 & PENGGAL 3.ULANGAN PENGGAL 1 (Bah.A: Fizikal)
Tema 1 : Sistem Bumi.
i. Peredaran bumi
ii. Kesan peredaran bumi
iii. Empat musim
iv. Tenaga endogenik & tenagan eksogenik
v. Peranan tenaga matahari terhadap manusia
Tema 1 : Sistem Geomorfologi.
i. Batuan (jenis dan proses pembentukan)
ii. Proses luluhawa (3 proses luluhawa)
iii. Gerakan jisim (jenis-jenis gerakan jisim & faktor yang mempengaruhi)
iv. Lembangan saliran (proses hakisan, pengangkutan & pemendapan sungai)
v. Kepentingan sistem geomorfologi kepada manusia.

ULANGAN PENGGAL 1 (Bah.B: Manusia)
Tema 1 : Penduduk.
i. Taburan penduduk
ii. Faktor pertumbuhan penduduk
iii. Kesan pertumbuhan penduduk
iv. Konsep migrasi & faktor yg mempengaruhi migrasi dalaman & antarabangsa.
v. Daya tampung persekitaran fizikal.
Tema 2 : Transformasi Desa dan Pembandaran.
i. Konsep transformasi desa.
ii. Strategi pembangunan desa.
iii. Hubungan desa bandar
iv. Kesan transformasi desa kepada persekitaran fizikal.
v. Maksud pembandaran
vi. Faktor & kesan pembandaran kepada persekitaran fizikal
vii. Peranan bandar dalam pembangunan