Anda di halaman 1dari 22

1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


2013
KONSEP KBAT
PROGRAM
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI

2
6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk
bersaing pada peringkat global
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM)
Kemahiran
memimpin
Identiti nasional
Kemahiran
dwibahasa
Etika dan
Kerohanian
Kemahiran
berfikir
Pengetahuan
6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk
bersaing pada peringkat global
2
Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru
Kemahiran
Berfikir
Aras Tinggi
Menaakul
Teknik
menyoal
Kreativiti
Inkuiri
Penyelesaian
masalah
3
Bagaimana
hendak
mengajar
KBAT?
Tingkatkan
soalan aras
tinggi
Pembelajaran
berasaskan
projek
Menggunakan
alat berfikir
Aktiviti
penyelesaian
masalah
Teknik menyoal
Aktiviti
pemikiran
aras tinggi
dalam buku
teks
Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru
4
Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan
untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran
dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
DEFINISI
5
KPM, 2013
6
Pelaksanaan KBAT Dalam Bilik Darjah

Perubahan dalam
Kurikulum
KSSR
KSSM
Murid dapat:
Membuat Keputusan
Menyelesai Masalah
Menginovasi
Mencipta
Penggunaan alat
berfikir KBKK
Peta minda,
banding beza,
6 Thinking Hats dll
Program i-
THINK
peta pemikiran
Teknik menyoal
Galakkan murid
menyoal yang
memerlukan
pemikiran aras
tinggi kenapa,
bagaimana?
Sebanyak 30%
soalan berbentuk
aras tinggi dalam
peperiksaan pusat
Penilaian peringkat
Antarabangsa
Penilaian peringkat
Kebangsaan
UPSR
PMR
SPM
STPM/STAM
TIMSS
PISA
PBS
Perubahan dalam
Pendekatan
Perubahan dalam
Pentaksiran
KEKELIRUAN TERMINOLOGI
7
KBKK Vs KBAT
HOTS Vs KBAT
i-THINK Vs KBAT
i-THINK
8
Program i-THINK merupakan
Program untuk mempertingkatkan
dan membudayakan kemahiran
berfikir dalam kalangan murid ke
arah menghasilkan murid berfikiran
kreatif dan kritis serta inovatif.

i-THINK membawa maksud
innovative THINKing (Pemikiran
Inovatif). Murid perlu dibekalkan
dengan kemahiran berfikir

9
OBJEKTIF:
10
Melahirkan modal insan
masa hadapan yang
mempunyai pemikiran
kreatif, kritis dan inovatif
Memupuk kemahiran
pemikiran aras tinggi dan
mampu berdaya saing
Dengan cara
11
1. Menggunakan alat berfikir
seperti lapan peta pemikiran
oleh guru dan murid dalam PdP

2. Teknik menyoal dan menaakul
untuk meningkatkan kemahiran
berfikir aras tinggi Blooms
taksonomi dan Versi
Lorin Anderson
Sekolah Showcase i-THINK
(10 buah sekolah)
12
SMK Tun Hussien
Onn, Perai
SK Pusat Bukit Besar,
Kuala Terengganu
SMK Kota Marudu
SMK Convent
Muar
SK Paya Pulai,
Termeloh
SK Kiaramas,
Kuala Lumpur
SJKC Wen Hua,
Melaka
SMK Gaal,
Pasir Puteh
SJKT Port
Dickson
SK Padawan
Empat buah sekolah menengah
Enam buah sekolah rendah
Pelaksanaan Program i-THINK
13
Pelaksanaan 10
sekolah rintis di
seluruh Malaysia
(6 SR & 4 SM)
Peluasan 1,000
(2012-2013) sekolah
rendah dan
menengah seluruh
negara
Peluasan ke 8,994
buah sekolah

Melatih JK tambahan
Melatih Pasukan
Pemandu (PP) di 500
buah sekolah (Kohort
1)
PP melatih guru
sekolah mereka
Guru di 500 sekolah
melatih murid (kohort 1)
Melatih Pasukan Pemandu
(PP) di 500 buah sekolah
(kohort 2)
PP melatih guru sekolah
mereka
Guru melatih
murid di 500 buah
sekolah (kohort 2)
Guru dari 8,994
buah sekolah
mengikuti kursus
dalam talian
Kajian pelaksanaan
Program i-THINK di
1,010 buah sekolah
2012 2013 2014
Apakah yang diharapkan dari Program i-
THINK?
Fokus
Aktif
Berkeyakinan
Hubungan guru-
murid rapat
Prestasi
meningkat
Seronok
belajar
14
Menaakul
KONSEP PROGRAM i-THINK
15
6 TITIK PERMULAAN
16
Penyoalan
Reflektif
Kemahiran
Berfikir
Peta Visual
Rangkaian
Kolaborasi
Membangunkan
Kecenderungan
Peribadi
Membentuk
persekitaran
Pendekatan Seluruh Sekolah
(Whole School Approach)
17
Bagaimana?
1. Latihan diberi kepada
pentadbir, guru dan murid
dalam mengajar dan belajar
berfikir

2. Guru dan murid mempunyai
bahasa pemikiran dan alat
berfikir yang sama
KELESTARIAN PROGRAM
18
Sekolah

1. Pembentukan Pasukan Pemandu (PP) di sekolah
i. Pengetua/Guru Besar
ii. Penyelaras (guru)
iii. 3 orang guru (untuk 2012 BM, BI, Sains dan Math)
2. PP melatih guru. Guru melatih murid dan menggunakan di
dalam PdP
3. PP memberi sokongan, latihan tambahan dan bimbingan
kepada guru
4. Instrumen Pemantauan Kendiri disediakan. Item ini akan
dimasukkan sebagai annex di dalam SKP
Sekolah JPN/
PPD
Bahagian IPGK
JPN/PPD

1. Di setiap JPN ada 2 orang pegawai meja dan juga
dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan (JK)
2. Di setiap PPD ada seorang pegawai meja dan
juga dilantik sebagai Jurulatih Kebangsaan
3. JK JPN/PPD dikehendaki memberi taklimat
kepada semua pegawai di JPN dan PPD
4. JK JPN/PPD membimbing dan membantu guru
dalam pelaksanaan Program i-THINK
Sekolah JPN/
PPD
Bahagian IPGK
KELASTARIAN PROGRAM (samb.)
19
LATIHAN
20
Jurulatih Kebangsaan
Melatih Pasukan
Pemandu (Pusat)
Pasukan Pemandu
Melatih Guru
sekolah masing-
masing (on site)
Kestrel Education
(JU) melatih
Jurulatih
Kebangsaan
Guru melatih
murid
(tempoh 3-6 bulan)
Penggunaan Peta
Pemikiran dan
Soalan Aras Tinggi
dalam PdP
Semua pihak
bertanggungjawab dalam
menjayakan program
i-THINK
21
Sekian, terima kasih
22