Anda di halaman 1dari 15

SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

1


SOALAN BUTIRAN MARKAH
1(a) Namakan binaan di atas.
X Colloseum
Y Aqueduct
2 x1m

1
1
[2M]
1(b) Nyatakan fungsi binaan di atas.
X
F1 Tempat pahlawan rom berperang
F2 Sebagai teater
Mana-mana 1 x 1m

Y
F1 Saliran air melalui saluran bawah tanah dan saluran dalam pintu
gerbang
F2 Teknologi aqueduct berasaskan sistem graviti
F3 Saliran air ini menyalirkan air bersih dari gunung ke kota-kota di
Rom.
Mana-mana 1 x1m


1
1
[1M]


1

1
1

[1M]
1(c) Jelaskan keistimewaan seni bina Tembok Besar China.
F1 Dibina sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking
F2 Pembinaan dimulakan oleh maharaja Shih Huang Ti dalam
Dinasti Chin
F3 Panjangnya 5000 km ,lebar 4.5 - 9 meter dan tingginya 7.5 \
meter .
F4 Bertujuan untuk untuk menghalang serangan orang-orang Hun
F5 Semasa Dinasti Ming, tembok tersebut disambung sehingga
6400km panjang
F6 Menggunakan tenaga melebihi 30 000 orang
F7 Bahan yang digunakan ialah tanah liat dan batu bata
Mana-mana 2 x 1m

1
1

1

1
1

1
1
[2M]
1(d) Pada pandangan anda, mengapakah generasi masa lampau mampu
membina senibina yang menarik dan unik?
H1 Kemahiran matematik / geometri / kesenian / senibina
H2 Perpaduan rakyat
H3 Kewibawaan pemerintah
H4 Politik stabil
H5 Ketaatan pada pemerintah
H6 Semangat kerjasama
H7 Mempunyai bahan binaan
H8 Mempunyai modal
H9 Memiliki kepakaran kesenian
H10 Rakyat yang kreatif
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1m


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2M]
1(e) Bagaimanakah cara untuk melahirkan masyarakat yang maju dan
berteknologi di negara kita?
H1 Literasi ICT/internet/komputer
H2 Latihan pemasangan peralatan ICT di sekolah
H3 Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid
H4 Berfikiran progresif/maju ke depan
H5 Berfikir secara kritis dan kreatif/KBKK
H6 Menyerap segala perubahan persekitarannya
H7 Menguasai ilmu sains dan teknologi
H8 Mengekalkan budaya ilmu


1
1
1
1
1
1
1
1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

2

H9 Inovatif
H10 Pertukaran teknologi dengan negara-negara luar
H11 Mahir menggunakan gajet-gajet terkini
H12 Futuristik
H13 Memudahkan urusan mempaten hak cipta
H14 Institusi pendidikan berfokus kemahiran
H15 Penyelidikan dan Pembangunan/R&D
H16 Kempen hari inovasi negara
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1m
1
1
1
1
1
1
1
1

[2M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
2(a) Nama suku kaum Arab Madinah yang terlibat dalam perjanjian
tersebut.
F1 Suku Aus
F2 Suku Khazraj
2 x 1m


1
1
[2M]
2(b) Nyatakan isi perjanjian berikut:
(i) Perjanjian Aqabah Pertama
F1 Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan
rasul
F2 Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad
SAW
F3 Tidak akan melakukan amalan jahiliyah seperti mencuri,
minum arak dan membunuh bayi perempuan
Mana-mana 1 x 1m

(ii) Perjanjian Aqabah Kedua
F1 Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
F2 Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad SAW
F3 Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad SAW dan orang
Islam di Makkah berhijrah ke Madinah
F4 Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal
F5 Menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam
Makkah
F6 Menyatakan kesediaan mempertahankan Islam
Mana-mana 1 x 1m


1

1

1

[1M]


1
1
1

1
1

1
[1M]
2(c) Mengapakah penduduk Madinah menjemput Nabi Muhammad SAW
berhijrah ke Madinah?
F1 Suku Aus dan Khazraj sering bertelagah sesama sendiri
F2 Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi
F3 Orang Arab Madinah memerlukan pemimpin yang berkaliber
seperti Nabi Muhammad SAW
F4 Baginda dijemput untuk mendamaikan masyarakat Madinah
yang bermusuhan
F5 Menerima ajaran Islam
Mana-mana 2 x 1m


1
1
1

1

1
[2M]
2(d) Jelaskan kesan Perjanjian Aqabah kepada masyarakat Islam
F1 Islam tersebar secara meluas di Madinah
F2 Islam tersebar secara aman
F3 Nabi Muhammad SAW dan orang Islam Makkah berhijrah ke
Madinah
F4 Kerajaan Islam yang pertama dibentuk
F5 Nabi Muhammad SAW diiktiraf sebagai pemimpin negara
F6 Umat Islam bertambah

1
1
1

1
1
1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

3

F7 Musab bin Umair dihantar ke Madinah untuk menyebarkan
Islam
F8 Orang Arab Madinah memberi bantuan dan sokongan kepada
orang Islam Makkah
F9 Nabi dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah
Mana-mana 2 x1m
1

1

1
[2M]
2(e) Jelaskan iktibar yang boleh diperoleh daripada peristiwa perjanjian
tersebut.
H1 Kita perlu sentiasa amalkan sikap tolong-menolong/
bekerjasama
H2 Pentingnya pengorbanan untuk mencapai kejayaan
H3 Menepati janji
H4 Kesetiaan kepada pemimpin
H5 Mementingkan sikap berdisiplin
H6 Mewujudkan persefahaman
H7 Keikhlasan
H8 Semangat setia kawan
H9 Bersifat terbuka
H10 Berdiplomasi /tolak ansur
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1m


1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
3(a) Namakan anggota Suruhanjaya Reid.
F1 Lord Reid - pengerusi
F2 Sir Ivor Jennings
F3 Sir William McKell
F4 Tuan B. Malik
F5 Tuan Abdul Hamid
Mana-mana 2 x 1m

1
1
1
1
1
[2M]
3(b) Nyatakan peranan Suruhanjaya Reid.
F1 Membincangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
F2 Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang
merdeka
F3 Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah
Melayu yang akan merdeka
F4 Menerima memorandum daripada pelbagai
F5 Menerbitkan cadangan-cadangan
F9 Menyerahkan cadangan kepada Parlimen British untuk
diluluskan
Mana-mana 2 x 1m

1
1

1

1
1
1

[2M]
3(c) Senaraikan pihak yang turut memberi cadangan dalam Suruhanjaya
Reid.
F1 Raja-Raja Melayu
F2 Orang perseorangan
F3 Pertubuhan politik
F4 Parti Perikatan
Mana-mana 2 x 1m


1
1
1
1
[2M]
3(d) Sekiranya anda sebagai ahli jawatan kuasa pada ketika itu, apakah isu
-isu yang akan beri perhatian dalam Suruhanjaya Reid?
H1 Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat dan
berkesan.
H2 Pemberian kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam
bidang tertentu.
H3 Kedudukan Raja-Raja Melayu


1

1

1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

4

H4 Hak istimewa orang Melayu
H5 Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu
H6 Agama Islam sebagai agama rasmi
H7 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
Mana-mana 2 x 1m
1
1
1
1
[2M]
3(e) Apakah kepentingan Suruhanjaya Reid kepada negara hari ini?
H1 Membentuk perpaduan kaum
H2 Bakal menerima kemerdekaan
H3 Menuju ke arah kemajuan
H4 Penduduk boleh mentadbir Negara
H5 Keharmonian kaum tercapai
H6 Menjamin keistimewaan orang Melayu
H7 Rakyat berani menuntut hak
H8 Menjamin keistimewaan orang Melayu
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
Mana-mana 2 x 1m

1
1
1
1
1
1
1
1

[2M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
4(a) Lengkapkan nama mahkamah:
X : Mahkamah Rayuan
Y : Mahkamah Sesyen
2 x1m

1
1
[2M]
4(b) Jelaskan bidang kuasa Badan Kehakiman di Malaysia.
F1 Mempunyai kuasa mendengar dan menentukan perkara sivil
dan jenayah
F2 Menentukan kesahihan undang-undang yang digubal oleh
Badan Perundangan
F3 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan/Negara
F4 Mentafsir Perlembagaan Negeri
F5 Mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah di sisi
undang-undang
F6 Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan/
Negeri
Mana-mana 2 x1m

1

1

1
1
1

1

[2M]
4(c) Jelaskan sebab sistem mahkamah di Malaysia mengikut sistemhierarki.
H1 Pembahagian antara mahkamah atasan dan mahkamah rendah
H2 Supaya pihak yang tidak puas hati boleh membuat rayuan di
mahkamah lebih tinggi
H3 Mahkamah di peringkat atas lebih berkuasa berbanding
peringkat bawah
H4 Perbicaraan perkara sivil dan jenayah mengikut mahkamah
yang sesuai
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x1m

1
1

1

1


[2M]
4(d) Mengapakah badan kehakiman diperlukan dalam sesebuah negara?
H1 Memastikan keadilan kepada rakyat tanpa mengira kaum
H2 Memastikan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan adalah telus
dan cekap
H3 Memastikan rakyat hidup dalam aman, harmoni, sejahtera
H4 Memastikan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
berjalan dengan baik dan mantap
H5 Menjamin kestabilan ekonomi dan politik.
H6 Memelihara perpaduan kaum
H7 Menjamin kestabilan negara
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x1m

1
1

1
1

1
1
1

[2M]
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

5

4(e) Bagaimanakah cara untuk memantapkan badan kehakiman negara?
H1 Badan-badan lain tidak mencampuri bidang kuasa Badan
Kehakiman
H2 Hakim tidak berpihak kepada mana-mana pihak
H3 Melantik lebih banyak hakim untuk menyelesaikan kes-kes
tertunggak
H4 Membina lebih banyak mahkamah bagi menjalankan
perbicaraan
H5 Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah supaya dapat
difahami golongan bawahan
H6 Memberikan gaji yang tinggi kepada hakim supaya tidak terlibat
dalam gejala rasuah.
H7 Pertingkatkan integriti badan kehakiman
H8 Melucutkan jawatan pegawai perundangan yang tidak amanah
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 2 x 1m

1

1
1

1

1

1

1
1

[2M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
5(a) Jelaskan bentuk kepercayaan tamadun Hwang Ho yang berkekalan
sehingga hari
F1 Animisme
F2 Penyembahahan roh nenek moyang
F3 Politeisme
F4 Menyembah tuhan syurga ( Shang-Ti )
F5 Menyembah tuhan bumi ( Tu )
F6 Penyembahan sungai, bukit dan gunung
F7 Percaya kepada ramalan / tilikan/tulang oracle
F8 Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan
upacara korban
F9 Diketuai oleh golongan bomoh
F10 Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan
F11 Diganti dengan unsur makanan, duit kertas dan barang
perhiasan
F12 Konsep Yin dan Yang iaitu kepercayaan kejadian alam semesta
daripada dua unsur yang saling melengkapi
F13 Konsep Feng Shui berlandaskan falsafah alam yang merujuk
kepada hubungan antara manusia dan alam sekitar
Mana-mana 4 x 1m


1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

[4M]
5(b) Terangkan sumbangan tamadun Hwang Ho pada peradaban dunia.
F1 Bidang politik/pemerintahan
H1a Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke
zaman Dinasti Ching
H1b Gelaran raja ditukar kepada maharaja
H1c Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari
syurga
Hid Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20
F2 Bidang ekonomi
H2a Pembinaan sistem pengairan dengan membina terusan untuk
mengairi
H2b Kawasan pertanian dan mengelakkan berlakunya banjir
H2c Kemajuan dalam teknologi pembajakan
H2d Penciptaan cangkul dan sabit
H2e Penggunaan batas untuk tujuan penanaman
H2f Petani menggantikan alat pertanian yang dibuat daripada kayu
dengan yang dibuat daripada besi

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

6

F3 Sistem Tulisan
H3a Berkembang secara evolusi dan masih digunakan oleh orang
China sehingga hari ini
H3b Pengunaan tulisan ini adalah meluas dan digunakan dalam
bidang penulisan dan percetakan
H3c Tulisan ini juga diajar di sekolah-sekolah China
H3d Terus berkembang dengan penggunaannya oleh orang Korea
dan Jepun
F4 Bidang agama dan kepercayaan
H4a Pemujaan roh nenek moyang
H4b Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah
diteruskan mengikut kesesuaian masa
H4c Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan
dengan unsur makanan, duit kertas dan barangan perhiasan
H4d Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga ke
hari ini
H4e Orang Cina mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri
daripada unsur saling melengkapi iaitu Yin dan Yang
H4f Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah Taoisme yang
berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada
hubungan antara manusia dengan alam sekitar
F5 Sistem kalendar
H5a Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang.
H5b 30 hari dalam sebulan dan 360 hari setahun.
H5c Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim
menanam dan menuai
H5d Untuk menjalankan aktiviti harian.
H5e Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara
perkahwinan, perburuan dan pengkebumian.
F6 Pengamalan falsafah perang Sun Tzu
H6a Karyanya the Art of War
H6b Membincangkan selok belok perang dan cara menangani
musuh dalam pelbagai bahasa
H6c Falsafah tersebut diaplikasikan sebagai taktik dalam perniagaan
Mana-mana 4 x 1m
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1


1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
[4M]
5(c) (i) Mengapakah kerajaan Malaysia memberi tumpuan kepada
sektor pertanian?
H1 Membangunkan ekonomi kerajaan
H2 Menambah sumber pendapatan negara
H3 Menampung keperluan makanan penduduk
H4 Menyediakan peluang pekerjaan
H5 Mengeksport ke luar negara
H6 Menggalakkan pertumbuhan penduduk mahir
H7 Menyumbang modal kepada pembangunan negara
H8 Menyediakan bahan mentah untuk diproses di kilang
H9 Mencipta produk baru
H10 Mempelbagaikan pengeluaran negara
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x 1m

(ii) Cadangkan usaha anda dalam meningkatkan perkembangan
ekonomi negara kita.
H1 Bersikap inovatif
H2 Berusaha membaiki dan meningkatkan kehidupan sedia ada
H3 Mewujudkan sebuah negara yang aman


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6M]1
1
1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

7

H4 Belajar kemahiran berkaitan pertanian/ penternakan/ elektronik
dan lain-lain
H5 Bekerjasama antara kaum
H6 Berani mencuba
H7 Meneliti dan menghayati perubahan/ kemajuan yang telah
berlaku dalam masyarakat lampau
H8 Rajin berusaha
H9 Menguasai ilmu pengetahuan berkaitan ekonomi dunia
H10 Membeli barangan buatan Malaysia
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x 1m
1

1
1
1

1
1
1

[6M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
6(a) Terangkan sumbangan Saidina Abu Bakar al Siddiq
F1 Berjaya mengatasi perpecahan yang melanda masyarakat Islam
H1a selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w
F2 Berjaya memerangi dan menghapuskan golongan al-Riddah
H2a Mengaku dirinya nabi palsu
H2b Golongan yang enggan bayar zakat
H2c Golongan yang murtad
F3 Berjaya mempertahan Madinah daripada ancaman musuh
H3a Ancaman kerajaan Parsi disebelah timur
H3b Kerajaan Rom di sebelah barat
H3c Menghantar Khalid al-Walid untuk memerangi Parsi dan Iraq
H3d Menghantar Usamah b Zaid untuk memerangi Ghassan
F4 Mengumpul semula tulisan al-Quran
H4a Kerana kematian ramai hafiz sewaktu memerangi golongan al-
Riddah
H4b Mengarahkan Zaid bin Thabit untuk menyalinnya semula
F5 Membahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah
H5a Melantik seorang amir untuk mentadbir.
F6 Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera
H6a melalui harta rampasan perang
F7 Memberikan hak yang sama kepada golongan mawali seperti
mana hak orang Islam Arab
F8 Memperkenalkan undang-undang tanah
Mana-mana 6 x 1 m

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
[6M]
6(b) Jelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al
Khatab
F1 Memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai
F2 Menubuhkan majlis syura yang dianggotai oleh wakil daripada
golongan Muhajirin dan Ansar
F3 Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah.
F4 Melantik wali atau gabenor sebagai ketua pentadbir awam dan
panglima tentera
F5 Menubuhkan beberapa Jabatan penting seperti Jabatan
Tentera/ Jabatan Polis/ Jabatan Percukaian/Jabatan
Perbendaharaan Negara
F6 Setiap jabatan diketuai oleh khatib atau setiausaha
F7 Jabatan Kehakiman dipisahkan daripada jabatan lain untuk
mengelak salahlaku hakim
F8 Hakim diberikan gaji bulanan yang tinggi.
F9 Mengembangkan pengajaran al-Quran dengan menyediakan
tempat pembelajaran di kawasan masjid
F10 Menghantar guru-guru agama ke pelbagai wilayah untuk


1
1

1
1

1


1
1

1
1

1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

8

mengembangkan pendidikan
F11 Memperkenalkan kalendar Islam dengan menjadikan tahun
hijrah sebagai permulaan pengiraan tahun Islam
F12 Menyusun sistem ketenteraan
F13 Membentuk tentera tetap dan tentera simpanan
F14 Tentera tetap akan diberi gaji dan pakaian seragam
F15 Membina markas tentera di sempadan menghadap musuh
seperti di Madinah, Kufah,Fustat dan Basrah
F16 Membina terusan dan tali air untuk menambah hasil pertanian
seperti Empangan Abu Musa di Basrah dan Terusan Amirul
Mukminan di Mesir
F17 Menggalakkan rakyat membuka tanah untuk pertanian
F18 Memperkenalkan pelbagai cukai seperti jzyah dan kharaj
Mana-mana 8 x 1m

1

1
1
1
1

1


1
1
[8M]
6(c) Jelaskan ktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam
dalam memperkukuhkan kedaulatan negara Malaysi
H1 Mempunyai akidah yang kukuh
H2 Cinta negara
H3 Pengetahuan
H4 Bertolak ansur
H5 Berdisiplin/bermoral
H6 Semangat patriotisme
H7 Menghormati tokoh-tokoh dan pejuang
H8 Mempunyai semangat jihad
H9 Berkorban untuk negara
H10 Memperkukuhkan ketenteraan
H11 Perpaduan kaum
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x 1 m


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
7(a) Apakah yang dimaksud dengan Zaman Gelap?
F1 Eropah mengalami kemerosotan/ mundur/ pelbagai bidang iaitu
ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran
F2 Pentadbiran pusat tidak berkesan
F3 Berlaku selepas kejatuhan tamadun Rom, Eropah
F4 Berlaku pada peringkat awal Zaman Pertengahan.
F5 Zaman pertengahan terbahagi kepada tiga peringkat iaitu
peringkat awal ( tahun 476- 1050 M ), peringkat kemuncak (kira-
kira tahun1050 -1300 M. ) dan peringkat akhir (kira-kira tahun
1300 1450 M)
Mana-mana 4 x1m

1

1
1
1
1[4M]
7(b) Terangkan ciri-ciri masyarakat Zaman Gelap di Eropah.
F1 Pusat pemerintahan yang lemah.
H1a Tidak wujud pentadbiran pusat yang berkesan.
H1b Berlaku selepas kejatuhan empayar Rom Barat
H1c Kuasa pusat gagal mentadbir wilayah-wilayah
F2 Kemunculan golongan baron /tuan tanah
H2a Mereka menindas para petani.
H2b Golongan petani terpaksa mendapat perlindungan daripada
tuan tanah.
H2c Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah
sebagai syarat mendapat perlindungan
H2d Terdapat petani yang menjadi hamba kerana terpaksa menjual
tanah kepada golongan baron untuk membayar cukai

1
1
1
1
1
1
1

1

1

SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

9

F3 Tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada golongan raja.
H3a Sebagai tukaran, golongan tuan tanah dikendaki memberikan
khidmat atau membayar cukai kepada raja.
H3b Jalinan ikatan tersebut membentuk sistem feudal di Eropah.
F4 Sifat gereja yang mengongkong
H4a Institusi Gereja Katolik sangat berkuasa serta memiliki hartanah
yang banyak.
H4b Institusi gereja hanya menumpukan kepada aktiviti keagamaan
dan keakhiratan sahaja.
H4c Kekuasaan institusi gereja tersebut dianggap telah
mengongkong kehidupan masyarakat Eropah
F5 Kegiatan ekonomi yang terhad
H5a Aktiviti perdagangan tidak berkembang kerana serangan orang
gasar seperti Viking dan Magyar
H5b Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur kerana
penguasaan orang Islam di kawasan Mediterranean
H5c Menumpukan kepada kegiatan ekonomi pertanian
H5d Perniagaan hasil pertanian dijalankan secara sistem tukar
barang/ barter
H5e Penggunaan mata wang yang terhadap di pasaran amatlah
terhad
F6 Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan.
H6a Tidak menghargai ilmu yang dihasilkan oleh cendiakawan
dalam tamadun Yunani dan Rom
Mana-mana 4 x 1m
1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

[4M]
7(c) (i) Jelaskan ciri-ciri persamaan sistem feudal masyarakat Eropah
dengan masyarakat Melayu tradsional.
H1 Raja merupakan penaung utama dalam sesebuah negara.
H2 Raja menjadi pemerintah tertinggi dalam negara
H3 Raja berkuasa mutlak ke atas tanah
H4 Golongan pembesar atau rakyat yang hendak mengusahakan
tanah harus mendapat kebenaran daripada raja
H5 Raja mempunyai golongan pembesar yang mendapatkan
naungan daripada pihak istana.
H6 Golongan pembesar memberi khidmat kepada raja.
H7 Rakyat biasa memberi khidmat kepada tuan tanah.
H8 Rakyat yang mengusahakan tanah akan membayar cukai atau
menyerahkan sebahagian daripada hasil tanaman kepada tuan
tanah.
H9 Terdapat golongan hamba dalam masyarakat.
H10 Hamba menjadi buruh dalam pertanian, perlombongan dan
ketenteraan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x 1m

(ii) Bagaimanakah cara untuk mengelakkan berlakunya Zaman
Gelap di negara kita?
H1 Rakyat bersatu padu/ bekerjasama/ tolong menolong
H2 Kestabilan politik
H3 Berilmu pengetahuan
H4 Meningkatkan kemahiran teknologi
H5 Mengekalkan keamanan negara
H6 Taraf hidup rakyat tinggi
H7 Pemimpinan berwibawa
H8 Bersifat toleransi/ tolak ansur


1
1
1
1

1

1
1
1


1[6M]1
1
1
1
1
1
1
1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

10

H9 Ekonomi negara yang kukuh
H10 Pertahanan negara yang kuat
H11 Mengekalkan perpaduan kaum
H12 Mempelajari sejarah negara kita
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x1m
1
1
1
1

[6M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
8(a) Bagaimanakah Thailand berjaya mengelakkan berlakunya imperialisme
Barat?
F1 Memperkenalkan sistem birokrasi Barat/pemodenan
F2 Pemodenan diperkenalkan sendiri oleh Raja Mongkut dan Raja
Chulalongkorn
F3 Menggunakan kepakaran pelbagai negara Barat
F4 Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat
F5 Untuk mengetuai jabatan dan melatih pegawai-pegawai
tempatan
F6 Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dibawa dari Britain
F7 Penasihat kastam dibawa dari Amerika Syarikat
F8 Penasihat ketenteraan dibawa dari Perancis
F9 Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat
Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi sebagai badan
penasihat raja dalam pentadbiran negara
F10 Kabinet Menteri terdiri daripada golongan berpendidikan Barat
yang mengetuai kementerian
F11 Juruaudit dibawa dari Britain untuk berkhidmat dalam
perbendaharaan negara
F12 Raja Berperlembagaan telah diperkenalkan menggantikan
sistem raja berkuasa mutlak
F13 Kuasa Barat tiada alasan untuk campur tangan
F14 Wujud pentadbiran berpendidikan Barat
F15 Bekerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua
Mana-mana 4 x 1m


1
1

1
1
1

1
1
1
1


1

1

1

1
1
1
[4M]
8(b) Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di
negara lain di Asia Tenggara yang bersifat anti-penjajah. Jelaskan
F1 Tahap 1, merupakan kegelisahan rakyat
H1a terhadap penguasaan politik kerabat diraja.
F2 Rakyat juga menentang raja berkuasa mutlak
F3 Rakyat tidak puas hati terhadap sistem pemerintahan Raja
Vajiravudh yang lemah
F4 Menentang sikap boros Raja Vijaravudh
F5 Parti Rakyat telah ditubuh
H5a oleh Nai Pridi Panomyong dan Phibul Songram
F6 Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai
H6a untuk menamatkan sistem feudal raja berkuasa mutlak
F7 Pada tahap kedua, rakyat tidak puas hati dengan cengkaman
ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang China.
F8 Phibul Songkram/Perdana Menteri meluluskan undang-undang
H8a untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh
orang Cina
H8b Sekolah Cina dibubarkan
H8c Akhbar Cina dibubarkan
H8d Penduduk peribumi digalakkan terlibat dalam aktiviti ekonomi
H8e Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama
Buddha


1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1


1
1
1
1

SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

11

F9 Phibul Songkram/Perdana Menteri menukar nama negara Siam
kepada Thailand
H9a Thailand bermaksud Tanah Bebas
F10 Thailand berkerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia
Kedua
H10a Hasil kerjasama tersebut, Thailand telah berjaya mendapatkan
semua wilayah-wilayah di IndoChina dan di Tanah Melayu
Mana-mana 4 x1m
1

1
1

1

[4M]
8(c) (i) Jelaskan pengajaran sikap yang perlu dicontohi oleh generasi
hari ini daripada sejarah Thailand
F1 Mengekalkan dan memperkukuh perpaduan
F2 Menguasai ilmu pengetahuan/kemahiran
F3 Berani meneroka bidang baru
F4 Mengamalkan hidup berakhlak/bermoral/berdisplin
F5 Sedia berkorban untuk kepentingan negara
F6 Mengamalkan budaya hidup sihat
F7 Memiliki kecergasan mental dan fizikal
F8 Mengekalkan semangat toleransi/kerjasama
F9 Mematuhi dasar kerajaan
F10 Berusaha untuk kecemerlangan diri
F11 Sistem perundangan yang mantap
F12 Pentadbiran yang sistematik
F13 Mengekalkan jati diri bangsa
F14 Mempertahankan kepimpinan yang berwibawa
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x1 m

(ii) Berikan cadangan anda dalam pemupukan semangat
nasionalisme di kalangan generasi muda kita pada hari ini.
F1 Sambutan Hari Kemerdekaan
F2 Kempen mencintai negara
F3 Iklan patriotik dalam media massa/elektronik
F4 Menerbitkan buku tentang tokoh nasionalis negara
F5 Mengadakan pameran berkaitan sejarah negara
F6 Penyertaan program sukarelawan
F7 Lawatan ke memorial seperti Memorial Tunku Abdul Rahman
F8 Dipupuk dalam mata pelajaran Sejarah di sekolah
F9 Membanyakkan lagu-lagu patriotisme
F10 Slogan 1 Malaysia
F11 Mengadakan aktiviti sosial seperti gotong-royong
F12 Menyambut sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x 1m


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6M]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[6M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
9(a) Jelaskan matlamat penubuhan persatuan-persatuan Melayu pada awal
abad ke-20
F1 Menjaga keperluan sosioekonomi penduduk Melayu
F2 Membela politik bangsa Melayu
F3 Menggalakkan perpaduan dan persaudaraan orang Melayu
F4 Menggalakkan ahli bertukar pendapat
F5 Memajukan bangsa Melayu
F6 Memelihara budaya dan bangsa Melayu
F7 Menegakkan ajaran agmaIslam
F8 Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu


1
1
1
1
1
1
1
1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

12

F9 Propaganda anti British
F10 Memupuk kesedaran bersatu
F11 Menjaga kebajikan orang Melayu
F12 Menggalakkan ahlinya berkenal-kenalan
F13 Menjaga maruah bangsa
Mana-mana 4 x1m
1
1
1
1
1
[4M]
9(b) Terangkan langkah-langkah Kesatuan Melayu Muda (KMM) menyemai
semangat rakyat di Tanah Melayu.
F1 Menggalakkan perpaduan
H1a dalam kalangan pemuda Melayu di Tanah Melayu
F2 Meningkatkan pendidikan orang Melayu
F3 KMM bekerjasama
H3a dengan Jepun menghalau British dari Tanah Melayu
F4 KMM menjadi bahan propaganda Jepun
F5 Membeli Warta Malaya
H5a untuk dijadikan alat propaganda anti-British
F6 Menjelajah Tanah Melayu
H6a untuk mencari sokongan
F7 Cawangan KMM ditubuhkan
H7a bagi meluaskan propaganda menentang British
F8 Menubuhkan Maahad II Ihya Assyariff di Gunung Semanggol
Perak
H8a untuk menyediakan kader
H8b dikenali sebagai tentera semut
H8c bagi menentang British
Mana-mana 4 x1m


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
[4M]
9(c) (i) Sebagai penasihat Persatuan Sejarah, jelaskan cadangan anda
untuk menanamkan semangat setia dan cintakan negara dalam
kalangan pelajar?
H1 Menyemai unsur patriotisme di kalangan pelajar
H2 Menanam semangat cinta akan negara
H3 Mengadakan Pertandingan kuiz sejarah/kuiz perdana
H4 Melancarkan bulan patriotik
H5 Mengadakan sambutan hari kemerdekaan
H6 Melahirkan bakal pemimpin masa depan
H7 Mengadakan lawatan ke tempat-tempat bersejarah
H8 Mengamalkan bacaan ikrar Rukun Negara semasa
perhimpunan pagi
H9 Mewujudkan semangat perpaduan di kalangan pelajar
H10 Mewajibkan setiap kelas mengadakan sudut bacaan sejarah
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x1m

(c)(ii) Jelaskan sebab penubuhan persatuan sangat berkesan dalam
meniup semangat kebangsaan di kalangan masyarakat
Malaysia pada hari ini.
F1 Berorganisasi
F2 Matlamat jelas
F3 Ahli ramai
F4 Suara ramai
F5 Dianggotai golongan intelek
F6 Mengatasi masalah bersama
F7 Menggunakan perbincangan/musyawarah/rundingan
F8 Boleh menyampaikan idea/pendapat
F9 Dianggotai oleh pelbagai kaum1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

[6M]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

13

F10 Mempunyai peraturan
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x 1m
1

[6M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
10(a) Jelaskan cadangan Penyata Razak 1956.
F1 Penubuhan dua jenis sekolah rendah
H1a iaitu sekolah umum dan sekolah jenis umum
F2 Pembahagian sekolah menengah kepada dua aliran
H2a iaitu sekolh menengah Melayu dan sekolah menengah Inggeris
F3 Penggunaan bahasa pengantar di sekolah
H3a Sekolah umum menggunakan pengantar bahasa Melayu
H3b Sekolah jenis umum menggunakan pengantar bahasa Inggeris,
Cina dan Tamil
H3c Sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar
H3d Sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar
F4 Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris
H5a diwajibkan diajar di semua sekolah
F5 Semua sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama
Mana-mana 4 x 1m

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
[4M]
10(b) Jelaskan syor yang dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib.
F1 Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan
F2 sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan
F3 Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah
rendah kerajaan tanpa mengira keturunan dan agama
F4 Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai
bahasa pengantar ditukar kapada bahasa Melayu
F5 Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah
menengah
F6 Pelajaran agama Islam diajarkan di semua sekolah bantuan
penuh kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam
F7 Bahasa Cina dan bahasa Tamil akan diajar di sekolah
kebangsaan sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang
pelajar
F8 Semua peperiksaan awam akan diadakan dalam bahasa
kebangsaan
Mana-mana 4 x1m

1
1
1

1

1

1

1


1

[4M]
10(c) (i) Mengapakah Kajian Aminuddin Baki 1965 dan Jawatankuasa
Kabinet 1974 diperkenalkan?

Kajian Aminudin Baki
F1 Bertujuan menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah
akademik
F2 Menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah
sehingga berumur 15 tahun
F3 Memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan
tenaga kerja mahir
F4 Kursus kemahiran yang diajarkan ialah perdagangan , sains
rumah tangga , seni perusahaan dan sains pertanian
F5 Mata pelajaran wajib adalah seperti yang diajarkan di sekolah
menengah biasa
F6 Sebagai persediaan untuk pasaran kerja

1

1

1

1

1

1

SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

14

Jawatankuasa Kabinet 1974
F7 Mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan
F8 Menilai pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang sedia
ada dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan
oleh negara
F9 Mengenalpasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat
melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan
terlatih
F10 Menekankan penguasaan kemahiran membaca, menulis dan
mengira (3M)
F11 Kenaikan darjah secara automatik
F12 Penekanan terhadap sekolah vokasional
F13 Sukatan pelajaran sekolah swasta
F14 Bahasa melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam
peperiksaan
F15 Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas
perpaduan
Mana-mana 6 x1m

(ii) Bagaimanakah sistem pendidikan boleh membentuk perpaduan
kaum di negara kita?
H1 Menggunakan kurikulum yang sama
H2 Sistem peperiksaan yang sama
H3 Subjek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menekankan
unsur perpaduan kaum
H4 Subjek Sejarah wajib lulus untuk menanam semangat
patriotisme di kalangan pelajar
H5 Menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
H6 Sukatan pelajaran yang sama
H7 Pelajar daripada kaum lain boleh berinterakasi melalui
kokurikulum
H8 Pengwujudan sekolah Wawasan
H9 Pemberian biasiswa kepada semua pelajar cemerlang tanpa
mengira kaum
H10 Pembangunan sekolah kebangsaan
H11 Tiada pilih kasih dalam penyediaan infrastruktur sekolah
H12 Dasar meritokrasi dalam pemilihan ke IPTA
H13 Semua pelajar perlu menyertai aktiviti kokurikulum
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x1m

1
1


1


1

1
1
1
1

1

[6M]1
1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

[6M]

SOALAN BUTIRAN MARKAH
11(a) Jelaskan ciri-ciri Negara-Negara Selatan.
F1 Mempunyai banyak persamaan dari segi latar belakang
ekonominya
F2 Pernah dijajah oleh kuasa Barat
F3 Negara ini masih bergantung kepada negara maju dalam
pemasaran bahan mentah
F4 NNS tidak mempunyai kepakaran
F5 NNS tidak mempunyai modal untuk memproses bahan mentah
menjadi bahan siap
F6 Mendapat bantuan modal / pinjaman dari negara maju.
Mana-mana 4 x 1m

1

1
1

1
1

1
[4M]
11(b) Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Negera-Negara Selatan.
F1 Suruhanjaya Selatan-Selatan(3S) merupakan idea Dr. Mahathir

1
SKEMA SET 3 LONJATAN SEJARAH SPM 2014 JPNS

15

Mohamad semasa Sidang Kemuncak NAM di Zimbabwe.
F2 Strateginya adalah dengan menubuhkan Kumpulan 15 (G15)
pada 1989.
F3 Sidang Kemuncak G15 pertama di Kuala Lumpur pada tahun
1990
F4 Projek 3S iaitu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi,
F5 Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan
dan Teknologi Selatan /SITTDEC di Kuala Lumpur.
F6 Malaysia terlibat dalam projek lain seperti penubuhan Sistem
Keistimewaan Perdagangan Global / GSTP
F7 Penubuhan kemudahan kredit
F8 Penubuhan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan.
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 4 x 1m

1

1

1
1

1

1
1

[4M]
11(c) (i) Pada pendapat anda, apakah kesan pergantungan Negara-
Negara Selatan pada negara maju?
H1 Negara maju menguasai pemasaran bahan mentah.
H2 Harga bahan mentah ditentukan oleh negara maju.
H3 Bahan mentah dijual kepada negara maju dengan harga yang
rendah.
H4 Merugikan negara penjual bahan mentah.
H5 Ekonomi negara pengeluar bahan mentah tidak berkembang /
tidak bebas.
H6 Negara pengeluar bahan mentah terpaksa membeli barangan
siap dengan harga yang lebih tinggi.
H7 NNS tidak mampu bersaing dengan negara maju
H8 Negara maju masih memonopoli ekonomi dunia
(Mana-mana jawapan munasbah)
Mana-mana 6 x1m

(ii) Bagaimanakah Negara-Negara Selatan pada hari ini dapat
mengurangkan pergantungan kepada negara maju dalam
membangunkan ekonomi ?
H1 Mencari pasaran negara lain untuk menjual bahan mentah.
H2 Mengumpul modal dalam negara.
H3 Tidak membuat pinjaman daripada negara maju.
H4 Memajukan pendidikan dalam negara.
H5 Mempelajari kepakaran memproses bahan mentah.
H6 Membangunkan industri dalam negara.
H7 Memperbanyak penubuhan universiti berasaskan sains dan
teknologi.
H8 Melahirkan tenaga pakar sendiri
(Mana-mana jawapan munasabah)
Mana-mana 6 x 1m


1
1
1

1
1

1

1
1

[6M]
1
1
1
1
1
1
1

1

[6M]

Anda mungkin juga menyukai