Anda di halaman 1dari 3

TATACARA AM PENGAWAL KESELAMATAN

1. Memastikan pelawat yang masuk mencatat butir-butir yang perlu dalam buku pelawat.
2. Memastikan butiran kenderaan awam dicatat.
3. Memastikan semua pelajar mematuhi prosedur keluar/masuk yang telah ditetapkan.
4. Memastikan pelajar telah mendapat kebenaran dari pihak sekolah untuk keluar/masuk pada
waktu belajar sama ada untuk ke hospital atau balik ke rumah kerana kecemasan atau urusan
keluarga yang penting.
5. Membenarkan hanya pelawat yang telah mendapat kebenaran memasuki kawasan sekolah.
6. Membenarkan pelawat masuk hanya pada waktu yang dibenarkan sahaja atau setelah mendapat
kebenaran bertulis dari pengetua pada waktu di luar waktu persekolahan.
7. Segera menghubungi Pengetua jika terdapat pelawat yang mencurigakan atau hubungi pihak polis
jika berlaku sesuatu yang boleh mengancam keselamatan.

TUGAS PENGAWAL KESELAMATAN

Tugas-tugas ini telah dipersetujui bersama antara pihak sekolah dengan pihak pengawal
keselamatan iaitu Key Security dalam mesyuarat keselamatan sekolah yang diadakan pada 8 Mei
2003.
1. Waktu bertugas dua aliran :-
1. 7.00 pagi 7.00 petang
2. 7.00 petang 7.00 pagi

2. Pengawal keselamatan bertugas dikehendaki hadir 15 minit lebih awal sebelum memulakan tugas.
3. Pengawal Keselamatan bertugas hendaklah berpakaian seragam yang kemas dan lengkap seperti
yang ditetapkan oleh pihak syarikat.
4. Pengawal Keselamatan bertugas dikehendaki membuat rondaan di semua blok bangunan sekolah.
5. Pengawal Keselamatan dikehendaki mengawal pergerakan lalulintas berhampiran pintu masuk
pada waktu-waktu berikut:-
1. Jam 7.00 pagi
2. Jam 1.05 tengahari
3. Jam 6.40 petang
6. Pengawal Keselamatan perlu menguatkuasakan praturan selaras dengan peraturan sekolah.

7. Pengawal Keselamatan pada setiap masa perlu mengawal pergerakan keluar masuk orang-orang
awam ke kawasan sekolah.

8. Pengawal Keselamatan yang bertugas diminta membuat laporan segera kepada pengurusan
sekolah mengenai apa jua kes yang berlaku melibatkan aspek-aspek keselamatan.
9. Pengawal Keselamatan hendaklah merujuk kepada pengurusan sekolah mengenai perkara-
perkara yang menimbulkan keraguan dan ketidakpastian tentang apa jua perkara yang berlaku atau
tindakan yang perlu diambil.
10. Pengawal Keselamatan yang bertugas perlu membuat rondaan disekeliling pagar keselamatan
sekolah untuk memastikan keadaan pagar sentiasa dalam keadaan baik dan sesuai dengan piawaian
keselamatan dan laporkan mengenai apa jua kerosakan atau terdapat tanda-tanda berlakunya
pencerobohan di pagar berkenaan kepada pengurusan sekolah.
11. Pengawal Keselamatan bertugas berhak menghalang mana-mana orang perseorangan atau
kumpulan yang berkeadaan mencurigakan dari masuk ke kawasan sekolah.

12. Pengawal Keselamatan bertugas diminta jangan membenarkan orang awam membawa masuk
kenderaan atau meletak kenderaan di dalam kawasan sekolah kecuali dengan kebenaran pihak
pengurusan sekolah.
13. Pengawal Keselamatan bertugas diminta memerhatikan tingkah laku pelajar sepanjang hari
persekolahn dan melaporkan apa jua kegiatan salah laku yang berlaku dalam sekolah pada bila-bila
masa.

14. Pengawal Keselamatan bertugas diminta menguatkuasakan peraturan bahawa tiada sesiapa pun
dibenarkan berada di kawasan sekolah pada hari cuti umum, cuti hari Sabtu pertam dan ketiga dan
cuti hari Ahad kecuali dengan kebenaran dari pihak pengurusan sekolah.

15. Pengawal Keselamatan hendaklah pada setiap masa berada di tempat yang mudah dihubungi
ketika bertugas dan memberitahu pihak pengurusan sekolah jika hendak ke mana-mana atau keluar
dari kawasan sekolah.16. Pengawal Keselamatan hendaklah segera menghubungi pihak polis dan bomba jika menghadapi
kecemasan seperti kes-kes jenayah kebakaran atau kes-kes lain yang serius.

17. Pengawal Keselamatan bertugas pada sebelah malam hendaklah memastikan hanya blok-blok
tertentu sahaja lampu dinyalakan. Pastikan juga bilik-bilik makmal dan bilik-bilik khas lain telah pun
berkunci. Jika keadaannya meragikan hendaklah segera menghubungi pihak pengurusan sekolah .

18. Pengawal Keselamatan bertugas hendaklah memastikan pintu pagar A ditutup pada pukul 8.00
pagi hingga 12.00 tengahari dan pukul 2.00 petang hingga 6.00 petang kecuali ada arahan lian dari
pihak pengurusan sekolah.

19. Pengawal Keselamatan bertugas hendaklah memastikan sesiapa yang ingin menggunakan
kemudahan sekolah seperti padang, gelanggang, dewan datau mana-mana premis di kawasan
sekolah perlu mendapat kebenaran bertulis dari pihak pengurusan sekolah.

20. Pengawal Keselamatan bertugas hendaklah akur dengan arahan pihak pengurusan sekolah
mengenai perkara-perkara yang melibatkan soal dasar.

21. Pengawal Keselamatan bertugas mestilah menyediakan laporan bertulis harian yang lengkap dan
kemaskini dalam buku laporan 8520/khas. Buku laporan ini hendaklah dikemukakan kepada pihak
sekolah jika diminta.

22. Laporan mengenai tugas pengawal keselamatan sentiasa dihantar ke pihak Pejabat Pendidikan
Daerah Kluang untuk dinilai keberkesanannya.