Anda di halaman 1dari 9

SJK(T) TANJONG RAMBUTAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN TAHUN 1

NAMA :______________________________ KELAS: ________

A. Warnakan huruf vokal.
(10 Markah)

B. Lengkapkan perkataan di bawah daripada suku kata yang diberi.


r
u m a o k e c i
ku pi
bu
kul
ja
ku
cang gung sang cing rung bang
gg
(6 Markah)

C. Tuliskan ayat-ayat berikut dengan menggunakan kata hubung yang diberikan.

1. Aina menggoreng ikan.
Aina menggoreng ayam. (dan )


2. Encik Amar hendak ke Melaka.
Encik Amar hendak ke Seremban. (atau)3. Rashid malas belajar.
Rashid sangat cerdik. (tetapi)


4. Puan Ani membeli sayur-sayuran.
Puan Ani membeli buah-buahan.


(7 Markah)

D. Isikan tempat kosong dengan Kata Am yang sesuai.1. _____________ Faizal luka kerana terkena pisau.
2. Ibu ke ___________ untuk membeli sayur-sayuran.
jari
kakak basikal
doktor pasar
pokok
3. _____________ sedang merawat pesakit.
4. _____________ menyusun kerusi di dalam dewan.
5. Ayah menghadiahkan sebuah ____________ kepada abang.
6. __________ rambutan di belakang rumah Anas berbuah dengan lebat.
(6 Markah)

E. Gariskan Kata Ganti Nama diri yang sesuai pada ayat dengan betul.

1. Tini, Nora dan Rita lewat sampai ke sekolah. Bas ( mereka / dia ) rosak.
2. Alam Sekitar perlu ( kita / kamu ) pelihara supaya sentiasa bersih.
3. ( kami / mereka) bekerjasama membersihkan rumah pada hujung minggu.
4. ( kamu / saya ) melawat Taman Negara Bako.
5. Mirzi murid tahun satu. ( dia / kamu ) sangat rajin.
(10 markah)
F. Menulis frasa berdasarkan gambar di bawah.

1.


Menyusun
buku
2.


3.


4.


5.

(10 markah)
G. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

1. Tini bola ke arah Nora.


2. Ben Li tangan sambil tarik nafas.


3. Murid-murid dengan senyap.


4. Biki dan keluarga Pulau Langkawi.

pusing
baling
depang
angkat
berlari
berdiri
melihat
melawat

5. Pekebun cili merah.


(5 markah)

H. Lengkapkan Kata Tanya pada ayat di bawah.

1. ____________kah nama tempat itu?
2. ____________kah kawan karib kamu?
3. ____________kah warna bas sekolah?
4. ____________kah guru kelas kamu?
5. ____________kah yang membantu kamu?

(5 markah)

I. Bulatkan imbuhan awalan dan akhiran pada ayat di bawah. (20 markah)

1. Nasi ___________ kita tenaga.

A. diberi B. memberi C. memberikan

2. Sayur-sayuran perlu untuk ___________ penyakit.

A. Mencegah B. mencegahi C. cegahi
memetik
memasak
Apa
siapa

3. Tolong masukkan __________ ini ke dalam tong sampah.

A. Bungkusan B. membungkus C. bungkus

4. Adik saya ____________ bola di padang.

A. mainan B. bermain C. memainkan

5. Kita harus __________ jasa baik Guru Besar yang akan bersara itu.

A. penghargaan B. hargai C. berharga

6. ________ seragam murid sentiasa kemas dan bersih.

A. memakai B. pakai C. pakaian

7. Jalan itu kami __________ untuk mengelakkan kemalangan berlaku.

A. membaik B. baiki C. berbaik

8. Pokok mangga yang ditanam di belakang rumah Pak Seman _________ .

A. berbuah B. buahan C. buah

9. Bendera Malaysia _________ biru, kuning, merah dan putih.

A. warnai B. berwarna C. mewarna


10. Puan Arifah sedang ____________ pakaiannya.

A. Dicuci B. mencuci C. pencuci

J. Baca petikan dan jawab soalan di bawah ini.
1. Tini hendak pergi ke mana?

A. Perpustakaan B. pondok bacaan C. kelas

2. Siapakah bersama Tini?

A. Mizi B. Nora C. Ben Li

3. Apakah yang ingin dilakukan oleh Tini?

A. membuang masa
B. membaca
C. membuat kerja rumah

Tini : Helo, Nora!
Nora : Helo, Tini! Awak hendak ke mana?
Tini : Saya hendak ke pondok bacaan untuk
membuat kerja rumah.
Nora : Saya juga hendak ke sana.
Tini : Baiklah, Nora. Kita buat kerja rumah di
Sana.
Nora : Oh, ya! Kita mesti hantar kerja rumah
Minggu depan.
4. Bilakah Tini dan Nora hendak menghantar kerja rumah?

A. esok B. minggu ini C. minggu depan

5. Apakah sifat Tini?

A. rajin B. malas C. baik

(10 markah)

1. Apakah jenama telefon bimbit ayah Navin?
_________________________________________________________

2. Di manakah kereta ini dilahirkan?
_________________________________________________________

3. Apakah warna kereta itu?
__________________________________________________________

Aku sebuah kereta. Namaku Proton Exora. Aku lahir di
sebuah kilang Proton di Shah Alam. Setelah siap dipasang, aku
dihantar ke sebuah pameran kereta di Kuala Lumpur.
Aku berwarna merah. Bentuk badan aku cantik, anggun dan
moden. Semua rakan memujiku.
Aku dibeli oleh seorang perempuan. Tuan aku ialah seorang
guru. Beliau memandu aku ke sekolah setiap hari. Aku sentiasa
4. Siapakah pemilik kereta ini?
__________________________________________________________

5. Berikan satu contoh kereta Proton yang anda tahu?
__________________________________________________________


(10 markah)