Anda di halaman 1dari 15

NO.

KAD
PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

SOALAN PRAKTIS BESTARI


PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN MORAL
Kertas 1 / Set 3

1225/1

2 jam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.

Tulis nombor kad pengenalan dan angka


giliran anda pada petak yang disediakan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa

2.

Kertas soalan ini mengandungi:


Bahagian A dan Bahagian B.

Bahagian

3.

4.

5.

6.

Jawab semua soalan dalam Bahagian A


dan dua soalan daripada Bahagian B.
Jawapan anda hendaklah ditulis pada
ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.

Markah yang diperuntukkan bagi setiap


soalan atau ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.
Jika anda hendak menukar jawapan,
batalkan dengan kemas jawapan yang
telah dibuat.Kemudian tulis jawapan
yang baharu.

Soalan

Markah
Penuh

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

10

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

Markah
Diperoleh

SULIT

1225/1

Bahagian A
[80 markah]
Jawab semua soalan
1. Kata-kata di bawah diucapkan oleh Helen yang baru keluar dari pusat pemulihan.
Hukuman yang aku jalani di pusat pemulihan selama ini
telah memberi pengajaran kepadaku. Aku bertaubat tidak
akan mengulangi perbuatan itu lagi. Aku menyesal.

(a) Nyatakan nilai yang diamalkan oleh Helen.


....
.........
[2 markah]
(b) Beri maksud satu nilai di 1(a)
..
..
[2 markah]
(c) Sejak akhir-akhir ini, di kawasan tempat tinggal anda sering berlaku kecurian.
Beberapa orang jiran tidak percaya Helen telah insaf dan memandang serong
terhadapnya.Pada pandangan anda, mengapakah perbuatan mereka tidak
wajar?Berikan alasan anda.
.............................................................................................................................
..
..
[3 markah]
(d) Sebagai anggota masyarakat,bagaimanakah anda dapat membantu Helen
meneruskan kehidupannya?
....
............................................................................................................................
.....
[3 markah]
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1225/1

2. Berikut ialah luahan hati seorang remaja yang lari dari rumah.
Saya lari dari rumah kerana :

Tidak mahu disekat oleh ibu bapa dalam pergaulan


bebas
Suka mengunjungi pusat hiburan
Tidak suka mengikuti kelas tuisyen
Ingin memilih teman lelaki sendiri

(a) Bersetujukah anda dengan tindakan pelajar tersebut?


Berikan alasan.anda.
.......
...
........
............
[3 markah]
(b) Nyatakan nilai yang perlu diamalkan oleh pelajar tersebut.
.
............................................................................................................................
.
[3 markah]
(c) Berikan faktor lain yang mendorong remaja lari dari rumah.
.
.
[2 markah]
(d) Jika anda rakan remaja tersebut, jelaskan nasihat anda kepadanya agar dia
dapat kembali ke pangkuan ibu bapanya.
........
. ..
[2 markah]

1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1225/1

3. Gambar di bawah menunjukkan pembakaran terbuka oleh petani selepas


aktiviti pertanian bagi mendapatkan tanah baru untuk penanaman seterusnya.

(a)

Berdasarkan gambar di atas, wajarkah tindakan petani tesebut?


Berikan alasan anda.
..
.......

(b).

...
[3 markah]
Jelaskan nilai yang perlu diamalkan oleh petani tersebut.
.......
...
[2 markah]
Pembakaran terbuka akan menyebabkan pencemaran alam
berlaku

(c)

Nyatakan faktor lain yang menyumbang kepada kemusnahan alam.


......
............................................................................................................................
...
[3 markah]

(d) Jika kejadian seperti dalam gambar berlaku di kawasan kediaman anda,
jelaskan tindakan yang akan anda ambil.
...
...
[2 markah]
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1225/1

4. Berikut adalah pernyataan tentang kejayaan Datuk Nicol Ann David dalam
sukan skuasy.

Merupakan seorang atlet sukan skuasy


yang disegani.
Telah mengharumkan nama negara
dalam pertandingan di luar negara,
Kegigihan beliau telah berjaya merangkul
gelaran pemain nombor satu dunia.

(a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan perasaan anda apabila melihat


kejayaan pemain tersebut mengharumkan nama negara.
Berikan alasan anda.
......
.
.
[3 markah]
(b) Nyatakan nilai yang diamalkan oleh pemain di atas.
..
............................................................................................................................
[2 markah]
(c) Usaha setiap individu untuk menaikkan nama negara menjadi kebanggaan
rakyat Malaysia dan sesungguhnya kita mampu menyumbang bakti dan
menaikkan imej negara. Jelaskan cara anda dapat mengharumkan nama
negara.

.
[2 markah]
(d) Selain Datuk Nicol Ann David, Datuk Lee Chong Wei juga telah berjaya
mengharumkan nama negara melalui sukan badminton.
Berikan faktor kejayaan kedua-dua pemain tersebut.
.....
.....
..
[3 markah]
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1225/1

5. Pernyataan berikut menunjukkan sikap keperihatinan terhadap kanak-kanak.


Ibu Fatimah
Menyumbang bakti dengan memberikan perlindungan kepada kanakkanak yang terbiar, bermasalah, dianiaya dan anak yatim.
(a) Nyatakan nilai yang telah diamalkan oleh Ibu Fatimah.

[2 markah]
(b) Pada pendapat anda, mengapakah Ibu Fatimah sanggup berbakti kepada

kanak-kanak tersebut.Berikan alasan anda.


..........................................................
........................................
...
[2 markah]
(c) Jelaskan kesan sekiranya masyarakat mengabaikan hak kanak-kanak.
.............
.............
[2 markah]
Menurut Deklarasi Hak kanak-kanak 20 November 1989, Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu(PBB) telah menggariskan beberapa hak kanakkanak yang perlu dilindungi untuk menjamin kesejahteraan hidup mereka.
(d) Nyatakan hak kanak-kanak berdasarkan Deklarasi tersebut.
..........
...
[2 markah]
(e) Sebagai seorang anggota masyarakat yang prihatin, bagaimanakah cara
anda dapat membantu kanak-kanak tersebut?
..
.............................................................................................................................
[2 markah]
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1225/1

6. Berita di bawah menunjukkan mahkamah telah menjatuhkan hukuman mati ke


atas seorang lelaki yang melakukan jenayah di negara ini.

..seorang lelaki telah ditahan dan didakwa atas kesalahan merogol

dan membunuh seorang eksekutif wanita. Setelah 56 hari dibicarakan di


mahkamah, lelaki itu telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati.
Sumber : Utusan Malaysia

(a) Setujukah anda dengan tindakan mahkamah tersebut?


Berikan alasan anda.
.
..
.............................................................................................................................
[3 markah]
(b) Selain kesalahan di atas, senaraikan kesalahan jenayah berat yang berlaku di
negara kita.
............................................................................................................................
.
............................................................................................................................
[2 markah]
(c) Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya tiada penguatkuasaan
undang-undang dalam pentadbiran sesebuah negara.

[3 markah]
(d) Sekiranya anda diajak oleh rakan untuk menyertai sesuatu aktiviti yang
menyalahi undang-undang. Berikan alasan untuk menolak ajakan tersebut.
..
..
[2 markah]
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1225/1

7. Pernyataan berikut merupakan faktor keharmonian hidup di Malaysia.

Rakyat Malaysia yang terdiri


daripada pelbagai kaum dan
agama mewarnai keharmonian
negara.
(a) Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan nilai yang perlu diamalkan oleh
rakyat Malaysia bagi mengekalkan keharmonian negara.

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................
[4 markah]
(b) Namakan dua dasar yang digubal oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan
kaum.
..
..
[2 markah]

(c) Mengapakah orang ramai perlu menyokong dasar-dasar tersebut?


Berikan alasan anda.
.....
..
..
[2 markah]
(d) Sebagai seorang pelajar, cadangkan aktiviti yang boleh diadakan di sekolah
untuk mengeratkan perpaduan antara kaum.
..
..
[2 markah]

1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1225/1

8. Gambar di bawah menunjukkan perbuatan seorang peniaga melakukan kegiatan


menyorok barang.

Gula ada..
tapi orang
tak kenal
saya tak
jual

(a) Nyatakan nilai yang patut diamalkan oleh peniaga di atas.


...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
[2 markah]
(b) Kesedaran orang ramai terhadap hak dan kewajipan mereka sebagai pengguna
amat penting. Bagaimanakah pengguna dapat mengetahui hak mereka?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Pada pendapat anda, apakah kesan terhadap negara jika perkara tersebut
tidak dibanteras?
.......
.............................................................................................................................
[2 markah]
(d) Nyatakan agensi yang bertanggungjawab memperjuangkan hak pengguna di
negara kita.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
[2 markah]
(e) Jika anda adalah pihak kerajaan, apakah tindakan anda untuk membendung
kegiatan di atas?
............................................................................................................................
.
[2 markah]
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

10

SULIT

1225/1

Bahagian B
[20 markah]
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

(9) Petikan akhbar di bawah memaparkan seorang anak telah mencederakan


ibunya.

Wajarkah tindakan anak tersebut?


Huraikan alasan berdasarkan nilai murni yang anda pelajari.
[10 markah]
..
..
.
.....................................................................................................................................................
..

..
.
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

11

1225/1

.....................................................................................................................................................
.
..

..
.
.....................................................................................................................................................
.
..

..
.
.....................................................................................................................................................
.
..

....................................................................................................................................................

1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

12

1225/1

10. Gambar di bawah menunjukkan kegiatan kokurikulum yang dijalankan oleh


para pelajar sekolah Sri Indah.

Huraikan kebaikan yang diperoleh oleh para pelajar melalui aktiviti di atas.
[10 markah]
..
..
.
.......................................................................................................................................
..

..
.
.......................................................................................................................................
..
.
.
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

13

1225/1

..

..
.
.....................................................................................................................................................
.
..

..
.
.....................................................................................................................................................
.
..

1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

14

1225/1

11. Kempen berikut diadakan untuk menyedarkan orang ramai tentang kepentingan
alam sekitar.

Terangkan cara bagaimana anda dapat menyelamatkan bumi daripada musnah.


Berikan alasan untuk menyokong jawapan anda.
[10 markah]
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

15

1225/1

..
..

..
.
.....................................................................................................................................................
.
..

..
.
.....................................................................................................................................................
.
..

.....................................................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT


1225/1 Hak Cipta JUJ Pahang 2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT