Anda di halaman 1dari 18

'H^JJZ/

4^
ERDLYI T U D O M N Y O S FZET EK
S ZERKES ZT I
S Z AB T. ATTILA
194). AZ E M E KIAD S A 131. S Z.
REGI ERDLYI
HIMZSMINTA-RAJZOK
IRTA:
PALOTAY GERTRD
Ml N EaVA IRODAI.MI S N YO M DAI MINTTZET R -T . KO LO ZS V R
1041.
V "
N e v M i f c n a p l i ! ^^^
m ^ .AJlA-j^ z.\
f'"" T < V /
--9f "^^r **#* ^ I fi'
F ^ >
,j*
ri
1. Rdei Jlia szurklt hmzsminta-rajsa.
Rgi erdlyi hmzsminta-rajzok.
A z a hat paprlapon fennmaradt hmzsminta-rajz, amellyel az albbiakban
kvnok foglalkozni, az nletrajzr Bethlen Mikls kancellr msodik fele-
sgnek, IRdei Jlinak tulajdonbl szrmazik s csaldi levltri anyaggal
egytt kerlt az Erdlyi Nemzeti Mze um tulajdonba; ma is ott rzik.* E
mintarajzok kzl hrmon, a 3., 6., s 9. kpen bemutatottan ltjuk Rdei Jlia
saitkcz nvalrst, az 1. s 9. kp mintjnak htlapjn pedig Rdei Jlia
lenynak, Bethlen gnesnek alrst. A mintarajzok hitelessgnek krdst
teht evvel eldntttnek tekinthetjk. Keletkezsi idejknek megllaptsa
azonban, s hasznlatuknak, azaz alkalmazs-mdjuknak tisztzsa mr tbb
krltekintst kvn.
Rdei Jlia 1686-ban ment nl Bethlen Miklshoz. Hog y c mintkat mr
hzassga eltt, vagy csak azutn hasznlta-, erre vonatkozan nvalrsbl
nem kvetkeztethetnk, mert hiszen tudjuk, hogy ezidtjt frjes asszonyok is
lenynevket rjk okmnyok, levelek al. A mintarajzok keletkezsi idejl
teht, csak nagyjbl, a XVI I . szzad vgt vagy a XVIII. szzad elejt jell-
hetjk meg. A z idponthoz val kzelebbi rgzts dolgban a mintarajzok
paprjban lthatvzjegyek vizsglata sem hozott jabb eredmnyt. A 6. kp
' A hmzimmu-rajzokra Kclemtn Lajos volt szves figyelmemet felhvni s munkmat tba-
igaztsaival limogatni, E mintkat, rajimisolatban s minden magyarz szveg vagy lers nlkl
mr kzk ugyan Lukinicli Imre (A helrn grf BtMen cmUd tftineu. Budapest, 1927. 4 39\
mgsem gondolom feleslegesnek, mir a hitelessg okrt is lnykpben vaS jrakzlsket.
Felhaszniiismdjuknak, a fennmaradt hmz&ckkel valkapcsolatuknak mveldstrtneti jelent-
sge if megokoltt teszi ezt.
paprjnak vzjegyt egy 16t9-i erdlyi okleveln ltjuk egyik vltozatban,
9. kp paprjnak vzjegyt pedig Apor Istvnnak egy 1702-ben kelt okleveln/
Figyelembe kell vennnk azt is, hogy a mintarajzok a papir ksztsi idpont-
jnl jval ksbb is keletkezhettek. Bethlen gnes nvalrsa, ha a minta-
rajzok keletkezsi idejre nem is vet vilgot, adalkul szolgl hasznlatuk
korra. Ktsgtelen ugyanis, hogy Bethlen gnes e mintarajzokat vagy,
egykor kifejezssel lve, pldkat" csak akkor ltta el nvalrsval,
mikor mr nem lt szlei hzban. A z ilyen hmzsminta-rajzokat ugyanis,
ahogy az albbiakban bvebben kifejtem, srn klcsnzgettk egymsnak a
nagyasszonyok, s ezrt lttk el nevkkel, ahogyan ma is belerjuk nevnket,
klcsnzs esetre, knyveinkbe. Minthogy Bethlen gnes 1719-ben lett br
Kemny Zsigmond felesge, bizonyosnak ltszik, hogy c mintarajzok mg a
XVIII. szzad derekn is hasznlatosak voltak. A mintarajzok keltezst meg-
nehezti ezenfell egyrszt az, hogy a fennmaradt hasonl mintzat hmzsek
kztt nincsen vszmos darab, msodsorban pedig, hogy e mintk nmelyike,
gy ltszik, igen hossz idn keresztl, majd az egsz XVI I . s XVIII. szzad
folyamn kedvelt s hasznlatos volt Erdlyben. Ezek kztt rszletkuta-
tsok hinyban ma mg nem tudunk keletkezsi idejket bizonyt stlus-
beli klnbsgeket kimutatni.
Mvszi rtkben jelents s szmban is tekintlyes r^i rihmzseink
ltrejttrl, ksztsmdjrl mindeddig nem sokat tudtunk. Csaldi levelez-
sekben tbbszr olvashattunk arrl, hogy ri hlgyeink a hmzs, kivarrs,
csipke, stb. mintinak ksztshez szksgelt pldkat" egymsnak kldz-
gettk, klcsnztk. Bnffyn Orszgh M a gdoh a egy 1563-ban lenyhoz
intzett levelben tbbek kzt ezt rja: Egy pldnk vagyon Borbla asszonynl,
nagy reg plda: szvs is vagyon rajta, a te gyngys hmed is, az ki az
menyegzre nem kszlhete meg, rajta vagyon. . . Lgy rte, kldd meg.
Va gy szp szval, vagy haraggal lgy rte.. . Bizony nagy drga marhnknl
inkbb bnnk, ha elveszne tlnk ez a plda." ^ Jellemz, hogy nemcsak
egymstl krtek-kaptk e mintkat a magyar nagyasszonyok, hanem a M agyar-
orszgon idz trk hivatalnokok felesgeihez is fordultak ilyenekrt. gy
Batthyny Fcrencn 1611-ben magyar levlben fordul Amht aga felesghez,
trk hmzsmatk gyben,' Beser ispaia felesge pedig 1609-bcn arrl rtesti
ugyant, hogy a krt aranyvarrsos formt" (mintt) mr meg is kldtte.'
H ogy Erdlyben, s ppen Rdci Jua s Bethlen gnes idejben is szoksban
i Kelemen Ljos s Szab T. Attila szvts megllapdsa gr. Kemny Jdzsefnek az Erdlyi
Nemzeti Mze um Levitrban iv6 vzjei-gyjtcmnye alapjn.
* Taka Sindor: MagydT nafyasszonyok. Budapest, . n. 32.
I. h. 456.
* Takits S. : A ttk hddtsg iordbi. Budapest, . n. 52.
volt a hmzs (s egyb, pl. szabs) mintknak papiron val lerajzolsa,
megrzse, s klcsnzse, arra rva Bethlen Kata leveleiben tallunk
adatokat.'
Ezeknek a rgi oklevelekben emltett pldk"-nak, formk"'nak mibcn-
ltrl, fclhasznlsmdjrl mindeddig mit sem tudtunk, s Rdei Jlia hmzs-
mima-rajzai ppen azrt becsesek, mert erre vetnek vilgot. Mintarajzainak min-
denike (1, 3, 6, 7, 8 s 9. kp) tintaszer fekete festkkel vanpapirra rajzolva, vagy
rgi szval s a mai npi gyakorlatnak megfelel, npnyelvi kifejezssel lve
rva". Feltehet lenne az is, hogy e mintarajzokat, egyszeren a hmzend
vszon al tve, msoltk t, de valsznbb teszi egy msik eljrs alkal-
mazst az a krlmny, hogy az 1. kp mintjn, egymstl 23 millimternyi
tvolsgban, tszrsokat ltunk a krvonalak mentn," a minta htlapja pedig
valamilyen fekete porral, taln korommal lehetett bekenve. A minta msolsa
teht gy trtnt, hogy a rajzot sznvel a vszonra fektettk, arra a rszre,
ahov a hmzst elgondoltk, a felfel es fonkjt pedig fekete porral ersen
bedrzsltk. A por a lyuggatson keresztl a vszonra nyomdott keresztl,
miltal itt kirajzoldott a minta krvonala. Ezt a krvonalat ezutn erlyesebben
uinalioztk, nehogy dolgozs kzben elmosdjk. A z eljrs teht pontosan
ugyanaz, mint ami a mai hmzgyakorlatban, az u. n. szrt sablonok" alkal-
mazsval napjainkban is hasznlatos. N e m lesz rdektelen megemlteni, hogy
ez az eljrs Nyugateurpban mr a kzpkor ta l. Paganino 1527-ben
megjelent ,,// Burato, Libro de recami" cm hmzsmintaknyvc s M. de
Saint Auhin 1770-ben kiadott L'art du brodeur" cm mve is tud ugyanerrl.
H ogy nlunk is orszgszerte ismertk s hasznltk Rdei Jlia idejben, arrl
Huszka Jzsef 1886-bl val vzlatknyvnek egyik lapja tanskodik.' A vzlat-
knyv lapjhoz ragasztva egy rgi Icvltrcdket ltunk, amelynek htlapjn
hmzcsminta-rajz van, a krvonalak mentn jl kivehet lyuggatssal (2. kp).
A levl, csonka keltezse szerint, a nyitramegyci O cskn rdott. vszma
hinyzik, de az rsbl tlve, a XVI I . szzad kzeprl val.* A z, hogy a levl
ma ga mikor rdott, termszetesen nem jelenti egyben a hmzsminta kszltnek
idejt, hiszen a rajzot akr egy vtizedek ta hever levl htlapjra is rhattk".
M a ga a minta egyike azoknak a rszarnyos virgbokormustrknak, amelyek
rgi rihmzsinken, mind a XVI I . , mind a XVIII. szzadbelieken, igen gyakoriak.
Azt a feltevst, hogy nemcsak a levl, hanem a mintarajz is a Felfldn rdott,
tmogatni ltszik az a krlmny, hogy Huszka vzlatknyvnek e lapjn,
' L. (hhfz bvebben E M . X L V , 120 s 124.
- A fnykpen is kivehetk a tsirsok-
* Huszka e vzlatknyvt a Nprajzi Micutn kpgyjtemnyben nk F 76.211. lek.
51. s!.
* S b T. Attil sivef meglkptsa.
de az ezt megelz s ezt kvet lapokon is csupa felfldi, a helysznen
msolt rihmzsmintt rktett meg.
Rdci Jlia mintarajzaihoz visszatrve, meg kell llaptanom azt, bogy
ennek az egynek kivtelvel a tbbi semmifle hasznlatnak, trajzols!
eljrsnak nem mutatja nyomt. gy fel kell tteleznnk, hogy ezeket csak
mintaknt riztk, s adand alkalommal errl a paprlaprl egy olyan
msikra msoltk t, amelyet azutn hasznltak. Hogy c mintk valban hm-
zsek ksztsre valk voltak, azt ktsget kizr mintzatukon kvl
az a felirat is igazolja, amelyet Rdei Jlia megjegyzseknt, az egyik minta (9. kp)
sarkban ltunk s amelyrl albb bvebben szlok.
'^1^''' *^^-.-.a3,4 ' V * ' '
l -. J
2 . Fe lfldi szurk l t hmzsmi n ta -ra jz.
Ho g y e mintk nyomn mikppen dolgoztk azutn ki a hmzseket, azt
csak akkor tudnk, ha a rluk kszlt ksz hmzsekkel hasonlthatnk ket
ssze. Sajnos, olyan hmzspldnyok, amelyeknek c mintkkal val azonossga
ktsgkvl megllapthat lenne, nem ismeretesek. Igy'csak kvetkeztethetnk,
rszben a hasonl mintj, egykor hmzsekbl, rszben pedig Rdei Jlia
ms mintj, de hiteles hmzsnek kidolgozsmdjbl. A 3, 7 , 8 cs 9. kp
mintihoz tallunk is hmzett analgit (az els hromhoz tbbet is), de Rdei
Jlinak tulajdonthat hmzsnk eddig csak egyetlen kerlt el: a tordai
reformtus egyhz egyik trtje (1112, kp).* Hog y ez a tert valban
Rdei Jlia adomnya, azt rott feljegyzs nem tanstja ugyan, de a tert
kzepbe hmzett neve s csaldi cmere, valamint az a krlmny, hogy
Bethlen Mikls kancellr fgondnoka volt az -tordai egyhzkzsgnek, min-
den ktsget kizrva bizonytja,
' Fnykpe n Erdlyi Reformtus Egyhzkerlet rajz- s fnykpgyjtcmnycbl vtl.
Dark kos hvta fel r ligyclmcmei.
A mintaraizok csupn krvonalakat tntetnek fel, teht csak a minta
vzt adjk. Ezen bell azonban a hmznek mg mindig tg tere nylott
egyni elkpzelsei megvalstsra (ami klnsen a sznek megvlasztsra
s megoszlsra^ s az ltstechnikra vonatkozott), valamint a divat kvetel-
mnyei szerint val kidolgozsra. T udnunk kell ugyanis, hogy e mintk igen
hossz ideig, majd ktszz vig ltek, s hogy kidolgozsmdjuk, sznezsk,
ltstechnikjuk igen klnbz volt.
A z 1. kp mintja (mrete 3 6X 1 4 cm) ' vzszintesen fekv fzr egy
rszlete. Ez ktsgkvl ismtld minta volt, vagyis a papirlapot annyiszor
helyeztk cl egyms utn a vsznon, amg a minta a kvnt hosszsgot elrte.
.;^.^- . f^ .le. p^^t .
jjH^qn^'
3. Rdei Jlia bmzsminta-rajxa.
A grntalmk s nagy levelek vltakoz sora gy megszaktatlan fzrt alkot.
E minta rszletei, klnsen a grntalmk, jlismcrt elemei XVI I XVI I I .
szzadi rihmzscinknek ; ezeken nemcsak fzrszcien. hanem sokfle ms
alkalmazsban is hasznltk. Hasonl fzreket, amelyek szerkezetket tekintve,
a renaissancekori mustrkra nylnak vissza, nlunk klnsen prnavgekcD,
s kisebb-nagyobb vszontertk szeglyn ltni. E minta ilyenfle hasznlatra
a kt oldalt lezr hullmvonalbl is kvetkeztetnk, mert prnavgeken
kivtel nlkl mindig csak ilyen lezrt mintacskot dolgoztak. A hmzend,
fellet egyenletes betltsrc irnyul trekvst a szrbl kinv, kisebb levelek
s bimbk jelzik. A mi most mr az e minta nyomn kszl hmzs kivitele-
zst illeti, itt persze csak feltevsekre vagyunk utalva. M inden valsznsg
' A mrtknl nem * papiilapnak, hnn maginak a rajinak terjedelmt Tettem figyrembe.
szerint egy vagy tbbszn selyemmel s fmfonllal hmeztk, a felleteket
a rajzon megadott mdon tagolva a sznezssel. gy pl. a grntalma-virgok
kls szirma s bels ma gva kz keld karjok bizonyra ms sznnel voltak
kivarrandk, mint a velk szomszdos felletek, msfell viszont a bennk
lev pttyk megint msfle fonllal, valsznleg fmszllal hmzdtek. Egyes
hangslyos, dszjellcg rszleteket ugyanis szvesen varrtak ki fmfonllal. H a -
sonl szn-vltakoztatst, amelynek clja a hmzett felleteknek sznekkel val
tagolsa, a nagy Icvlalak dsztmnyek kidolgozsa sorn is felttelezhetnk.
Ezekhez egszen hasonl leveleket az Iparmvszeti M zeum egy felfldi eredet
" *! i' S^i^ - . w M - ^ - w - ? * * * !
4. XV III. szzadi erdlyi rihmzs.
vszonkendjn ltunk, zld selyemmel s czstszllal kivarrva.' D e c mintnak
helyenknt ketts krvonala mg egy msfajta h mzmd lehetsgrc is utal;
arra, hogy egyes dsztmnyeknek csupn krvonalit hmeztk ki, a nagyobb
felleteket hmzctlenl hagytk. Igaz, hogy ez a hmzrad inkbb csak a
XVIII. szzad msodik felben dvott, amely korbl s Erdlybl pl. br
Wesselnyi Katnak tbb ilyen mdon hmzett urasztali trtjt ismerjk.'^
A ketts krvonalat azonban hmezhettk olyan mdon is, ahogy Rdci Jlia
tordai trtjnek sarokdsztmnyn ltjuk (11. kp). Val amennyi itt eml-
tett h mzmd technikja laposlts.
Rdei Jlinak az a mintja, melyet a 3. kpen ltunk (mrete 33 X 82 cm)
' Kzltem Oszmn^tmk elemek a magyar hmzsben cm munkm (Bibliotheca Humani-
m'u Hitorica VI., Budapest. 1940.) 124. kpeknt.
- Egyiket 1. i. h. 96. kp-
egyike a XVIIXVIII. szzadi rihmzseinken leggyakrabban elfordulknak.
A z ugyancsak renaissance-stlus ismtld virgbokrok azonban, az Erdlyen
kvli terletrl szrmaz pldnyokon inkbb csak egyms mell helyezettek,
mg az erdlyi vltozatokon a szrak csigavonalban egymshoz fzik a virg-
bokrok als rszt. Kizrlag erdlyi sajtossga e mintknak, hogy a virg-
bokrok kzt, rendszerint a csigavonal vn, madrkk lnek.^ Hasonl,
csigavonalban egymsbakapcsold virgbokros mintt nagy szmmal ltunk
5. XVIII. szzadi erdlyi rihmzs.
ma is erdlyi reformtus templomok rasztali trtin, gy Gyulafehrvrt,
Bshzn. Szilgyzovnyban, Buzsbesenyn, stb.* Rdei Jlia c hmzsmint-
jnak kt kzeli rokont mutatjuk be a 4 . s 5. kpen ; ezek szemllteten
bizonytjk, hogy egyazon mintt milyen klnbz modorban lehet kihmezni,
s ezltal milyen klnbz a hmzs egsz megjelense,' Aki Rdei Jlia hmzs-
! Ilyen mintt kzl Malonyay Dezs is (A magyar np mvszete, II, XXXVI f. , X X X I X
t. 3. i. s M 79, M 80).
2 D^rk kos kAse alapjn, Debreczeni Liszlaik az Erdlyi Reormitus Egyhzkeriile
gyjtemnyben lv vzlatknyvben. t
* Mindkt hmzs rksgknt szllt Ugrm hvnti, akinek ma tulajdona. A csaldi hagyc.
mijf Szerint a 4 , i. hmzse gr. Ker.diffy Elrin Beshlm Krizlina grfn volt 170 krl; a
msik U$ro btwnni br. Bnffy Ann 1740 krl.
10'
mintja nyomn dolgozott, az ktsgkvl e ktfajta h mzmd ktt vlasztott,
mert akkortjt ez dvott. A 4. kp hmzse zld selyemmel s czstszllal
kszlt, mg a msikon tbbfle barna, kk, zld, rzsaszn, krmsrga, fehr,
stt acllila s tzespiros selyem vltakozik ma mr oxidlt arany" szllal.
E z utbbi hmzsnek kidolgozsmdja (ltstechnikja) is eltr az elbbindc
egyszer laposltses fellet-kitltstl. Itt (5. kp) is laposltssel dolgoztak
ugyan, de olyan mdon, hogy a felleteket keskeny fgglyes svokra bontva,
minden ilyen sort kln-kln hmeztek, mgpedig nem egyetlen sznnel, hanem
minden sznbl s az aranybl is kb. 1 cm hossz szakaszt varrtak ki. A z
egyms mell kerl sorokban termszetesen mindig azonos sznek kerlnek
egyms mell.' A z ilyen modorban hmzett felletek hatsa nmileg emlkeztet
az rnyalsos barokkhmzsekre, de ezektl eltr abban, hogy sohasem trekszik
termszet-utnzsra. S em a sznek ma guk nem azonosak a termszetbeni sziliekkel,
sem pedig az rnyals, azaz a sttebb s vilgosabb sznek megoszlsa, nem
igazodik a dsztmnyek formja szerint a valsgban meglv rny-megoszlshoz.-
Erdlyen kvl evvel a hmzmddal sohasem tallkozunk, itt azonban nemcsak
igen gyakori, hanem a legklnflbb eredet mintkat is egyarnt evvel dol-
goztk. A z lltlag Apafi Mihlyn Bethlen Kata tulajdonbl szrmaz prnalap
trks eredet vsoros mintjt is ugyanilyen mdon varrtk ki.' Rdei Jlia
c hmzsmintjt valsznleg Icpedszelcn alkalmaztk. Erre enged kvetkeztetni
egyrszt a minta szlessge, msrszt az, hogy az ilyen alapbl kinni ltsz
s felfel le nem zrt mintkat leginkbb lepedszlen varrtk.* Ennek a gya-
korlatnak begykcrezettsgre vall az is, hogy szmos erdlyi paraszthmzs-
tpus is ezt a rendet kveti.^
Rdei Jlia soron kvetkez mintarajza (6. kp) vl emnyem szerint nem
egy. hanem kt, egymstl egszen fggetlen mintt tr elnk (A rajzterlet
mrete 2 9 X 4 1 cm) . A fels, szlesebb minta tagolsa, ktoldali szegllyel val
szablyszer lezrtsga nll egszknt tnteti fel. Ugyangy fggetlen egsz
az als, keskenyebb minta is. A z eddig ismeretes hmzseken sohasem fordul
el kt ilyen, egymstl fggetlen mintj hmzscsknak szorosan egyms mel-
lett val alkalmazsa. E feltevsemet, hogy a paprlapon nem egy, hanem kt
minta szerepel, mg az a krlmny is tmogatni ltszik, hogy rajta Rdei
' Ksitsmdjt I. Ferenrz Kornlia: Mit%yar Tihmzhekm elSforduli laposlisfajtJk, Kny
a Magyar iparmvszet 1940. vf. 12. simbl. 3. kp
* Sznhatsira nzve 1. Malonyai; i. m. II, X X X V I I . t. fels brjt.
* Kw j kem: Osxmn-rk elemtk. 133- kp.
* Hasonl mintval dsztett lepedszlek legkivlbb pldnyai ai Iparmvszeti Mcurn-
bn is a budapeni Wolfner gyjtemnyben lthattSk.
* L. ehhet: Palotay Gertrd s Szab T . Attila: hmenentbh erdlyi rntgyttr kmimfmwk^
A Nprajzi Mi:izci;m ittsijc, 1941: 18- 2 1 1. 63 - 67 . kp s kny.
11
Jlia nvalrsa kt helyen is lthat, mg pedig hatrozottan mindkt mint-
hoz kln-kln tartozan. Mindkt minta ismtld s tetszs szerinti hossz-
sgban kszthet.
A mi a rajzot illeti, a kt minta nem szokatlan. Kt, a fels mintval
rokcn, felfldi szrmazs rihmzs, melyen ngy-ngy tlsan elhelyezett
fogazottszl levl hasonl mdon fog kzre egy-egy ker^ virgot, az Ipar-
mvszeti M zeum gyjtemnyben tallhat; ott is ismtld mintaknt. Ezen
a ntintn feltnik, hogy a nagy virgok belsejben mg a rcsozs is el van
' T ' . T ^ \*^_ C . ti g K# . ?^ <gXj? e^^ji e x # g ^
mfT,^ 1 * 1 ^^ \^:r-^: cFx^rif^ <^y^^^^^^~
6. Rdei Jlia hmE-sminti-rajza.
rajzolva, s a levelek metszstengelyben fekv kis virgon is gondosan jelezve
vannak a sznhatrok, viszont a fogazottszl levelek ma guk teljesen tagolat-
lanok. Bizonyos azonban, hogy ezeket sem hmeztk ki egynteten^ ha nem
legalbb is a levl crezset, kzpvonalt, vagy bels magvt jeleztk elt
szn hmzssel, vagy fmfonUal val kivarrssal, mint azt az emltett, e
minthoz hasonl kt hmzsen is ltjuk. E fogazottszl leveleket egybknt
ipD sokfle, tletes s vltozatos technikval szoktk megbontani.' A kzps
nagy virg szirmait valsznleg vltakoz sznekkel, vagy egy sznt s fm-
fonalat vltakoztatva, hmeztk ki, mint ahogy egykor hmzseken Icggyak-
' L. ehhez: Oszmn-lSrtt tkmek 109, 120. J21, 122 is 134. kp.
n
rabban ltjuk. M a ga a minta jra a rcnaissance-tpus fzrek sorba tartozik,
de ezeknek ersen megmagyarosodott vltozata.
A z als, keskenyebb minta is fzr. Feltnik, hogy a hmzs kivitele-
zsre milyen pontos jellsek lthatk. A ketts krvonal itt is esznkbe jut-
tatja a Rdei Jlia tordai abroszn (11. kp) lthat kidolgozs mdot, de a
fellet-kitltsnek termszetesen egyb mdjai sem voltak ezrt kizrva. gy {sl.
abbl, hogy az vek belsejben mindig kt-kt vonal esik kzelebb egymshoz,
arra is kvetkeztethetnk, hogy ezeknek kzeit laposhmzssel kitltttk, mg
' ' ^ ' ' '
7. Rdei Jlia hmzsminta-rajza.
a kzbees sv hmezctlenl maradt. Ilyenfajta megoldsokkal is srn tall-
kozunk rgi rihmzseinken.^
A 7. s 8. kpen Rdei Jlinak kt, illetleg hrom olyan mintjt lt-
juk, amely tulafdonkppen egyazon dsztmnynek : az egyoldak hajl, egymst
keresztez szr virg-gnak klnfle vltozata. Ez a dsztmnyfajta mg
ma is megszmllhatatlan pldnyban tallhat egyedl Erdlyben is, hol
hrom- , hol ngy- vagy tvirg viltozatban.- Ezt a dsztmnyt cgyriszt
lepcdszlckre hmeztk, egyms mel'i helyezve s ugyanazt a dsztmnyt
> L ehhez: Ferencz K : m. 2. kp.
' Mdonyay is mut be nhnyat rsali tertkrl, i. h. I, 60. kp; i mga m is kzltem
i. h. 9i, 92, 94, 95, 96. kp. Hrnzk* emltett vzlaknyveiben szintn nagy a mma l tallhatSk
tert6rlokott.
1
ismtelve, vagy pedig keszkenk, kendk sarkaiba tettek belle egyet-egyet.
Ebbl arra kell kvetkeztetnnk, hogy a 7. kpen lthat, egy paprlapra
rajzolt kt minta egymstl fggetlen s kln-kln alkalmaztatott. A minta
kidolgozsra, a hmzs kivitelezsre nzve a rajz semmifle tmutatssal nem
szolgl. A rnkmaradt nagyszm hmzs-emlk ilyenfajta minti alapjn nem
nehz elgondolnunk azokat a lehetsgeket, amelyekkel a hmz lhetett. Ezek
nagyjban a kvetkezk: 1. Egyszn selyemmel (leggyakrabban pirossal vagy
zlddel) hmeztk a minta legnagyobb felleteit, a kisebb, hangslyozni kvnt
8. Rdei Jlia hmzsminta-rajza.
rszeket pedig fm- (arany- vagy ezst-) szllal. Jellemzen hazai kitksmd
az is (errl mshelytt bvebben szlottam), hogy a virgok szirmait vlta-
koztatva hmezik selyem- s fmfonllal. 2. A z egsz mintt egyszn selyem-
fonllal hmezik, de a nagyobb felleteknek csupn a krvonalt varrjk ki,
magt a felletet (pl. virgszirmokon) resen hagyjk. A z is elfordul, hogy
a virgszirmokat hol egszen betltik, hol valami levegsebb kivarrsi mddal
(pl. sakktblaszeren) varrjk ki.' 3. H a tbbszn selyemmel s fmfonllal
hmeztek hasonl mintkat, rendszerint a sznek mentl tarkbb egyttesre
trekedtek, pl. mg egyazon virgon bell is gyakran ms-ms sznnel hmeztk
a szirmokat. 4. Vgl a sokszn hmzs fennebb lert, svokban dolgozott
i^itozata is szerepelhetett ilyen mintkban.
' L . ehhe: Ozmn-irk eitmek, 101. kp.
w
Rdci Jlia hmzs-mlntarajzainak legrdekesebb darabjrl (9. kp) utolsul
szlok (Mrete 34 X 32 cm. ) . rdekess teszi ezt a lapot a rajta lthat kt
felirat. Egyik, a lap als jobb sarkban Rdei Jlia sajtkez rsa: evei
vrtak az teleki sandor uram jegy keszkenjt". E megjegyzs nyilvn arra
utal, hogy Teleki S ndor jegykcndjrc Rdei Jlia hzban hmeztk ezt a
mintt.
:<i
iiVv
^ " ov
9. Rdei JuIia hmzsminta-rajza.
Szoks volt ugyanis a lakodalmi keszkenk, asztaltertk, ajndkkendk
hmzst az efflben jratos rasszonyra bzni. H ogy Rdei JuIia is ilyamek
szmtott, mincarajzai bizonytjk. 1729-ben pl. Teleki Jzsefn Bethlen Kata
ksztteti el varrival Teleki Sndor krsre a Judit lenya menycgzjrc szk-
sgelt szkfiumos, meg sznes selyemmel kivarrt" patyolatkendket.' Lehetsges
azonban az is, hogy a szbanforg minta esetben jegyajndkul sznt kendrl
van sz. Annyi mindenesetre bizonyos s bennnket most ez rdekel kzc-
> EM. XLY 119.
n
lebbrl, hogy a szbanforg minta a jegykeszkcnSnek ngy sarkt dsztette.
Lehetsges az is, hogy ezenfell a ngy szlre is kerlt belle egy-egy, st
esetleg mg a kend kzepbe is. A msik felirat, amelyet a mintarajzon
ltunk, a kzps nagy virg kls, karjos szirmain vonul vgig s meglehetsen
elmosdott. rdekessge, hogy a hmzs ksztsmdjra vonatkoz utastst
tartalmaz. Olvasata' : Ezekben legi(ene)k N(agy ?) kockk a vgj czak igj
maradgja(na)k." H a bizonyossggal nem is tudjuk, hogy milyenek lehettek a
1^^
'.jf'
tK,/ -r
111 ' *M !' <- . . , ^ ' i r *!' ' ' ^
10. A kohi reformtus templ om egyik trtjnek hmzse.
szirmokba hmzend nagy kockk", annyi mindenesetre megllapthat ennyibl
is, hogy a minta kivitelezsben a hmznek meg volt adva a lehetsg egyni vltoz-
tatkra. Valszn, hogy a nagy kockk" az akkor szoksos, ngyszgekre bon-
tottlaposhmzsmdra vonatkoznak.* A mi magt a mintt illeti: az a csigavonalban
kunkorod, nagy virgban vgzd dsztmny mint mshelytt kimutattam
trk eredet s nlunk a hdoltsg korban nemcsak meghonosult, hanem
szervesen beleolvadt rihmzscink dsztmny-kincsbe. Rdci Jlia mintjnak
Sztb T . Actil olvassa raerint A rvidtsek felolds* {)-ben.
' L ehhat: Ferenra K. w 4, s 7. kpt
u
az a klnlegessge, hogy mindamellett, hogy a virg maga egszen nyugati,
renaissance-jclleg, a kunkorod'szr igen sok trk emlket riz mg nemcsak
alakjban, hanem tagoltsgban is. Trks benne az, hogy egy nagyobb dszt-
mnybc egy kisebbet helyeznek bele, amely jelensggel az oszmn-trk dszt
mvszetben lpten-nyomon tallkozunk, csomzott sznyegen, hmzsen, agyag-
mves trgyon egyarnt. Trks ezenfell a hossz, fogazottszl levlnek
szrr alakulsa is. E dsztmny hmzett eldjt, a fogazottszl levl belsejben
11. A tordai reformtus egyhz Rdci Jlitl szrmaz trtjnek sarka.
elhelyezett virg-gat egy Erdlybl szrmaz, lltlag 1670-bl val, trk
vagy trks magyar eredet brsony nyeregtakar aranyhmzsn ltjuk.^
A szrr alakult fogazottszl levlbl kihajl bimbk s levelek mr minden-
kppen hazai jrulknak tekinthetk; ezekkel vszonhmzseinken mr tall-
koztunk.- A mintarajz meglehetsen rszletes tbaigaztssal szolgl a hmzs
szneinek elhatrolsra, A szirmok belseje ben'lv pettyek, vzcseppalak rszek
bizonyra ms szn fonllal (valsznleg fmszllal) kszltek, mint az ezeket
' Oszmn mok elemek, 150. kp.
* 1. h. 119 s 122. kp.
17
krlvev terletek. E minta hmzsmdjra nzve rdekes sszehasonltskppen
a kohi ref. egyhz trtjnek mintjt (10. kp) szemgyre venni.^ Ennek
a fehr selyemmel s ,pamuttal kivarrt trtnek nagyobb felleteit klnfle
laposltsfajtkkal tltttk ki, zeg-zug sorokkal; keskenyebb s szlesebb
svokban hmeztk, s krvonalait hangslyoztk. Minthogy a kolti tert
adomnyozja ismeretlen, nehz volna azt a feltevst megkockztatni, hogy
12. A tordai Rdei Julia-fle tert kzepe.
ksztje ismerte volna Rdei Jlia mintjt. Azonban mivel ez a minta nagyon
ritka, bizonyos, hogy a kett kztt van valami sszefggs. M g csak egyetlen
hasonl dsztmnyt ismernk, a ndasdarci reformtus templom egyik trt-
jrl." Annak a mr tbbszr megfigyelt jelensgnek, illetleg megllaptsnak,
hogy a reformtus templomok rasztaltertirc ugyanazokat a mintkat h-
' Dark kcw szves tmutatsa, A hmzs kpe az Erdlyi Reformtus Egyhzkerlct
gyjiemnfben van.
'^ Uo.
18
mcztk, amelyek vilgi clra kszk keszkenkn is szerepelnek, ez is egyik
bizonytka.
Vgezetl bemutatom a tordai reformtus egyhz Rdci Julia-flc trtj-
nek sarok- s kzpmintjt (11 12. kp). A rzsasznre fakult selyemmel s
arany-ezstfonllal hmzett dszcmnyek mintja teljesen eltr Rdci Jlia fen-
nebb lert mintarajzaitl; ebbl arra kvetkeztethetnk, hogy Bethlen Mikls
felesgnek e rnkmaradt rajzokon kvl termszetesen ms hmzsminti is
lehettek. Mintabeli llomnynak egszre, s e mintk hmzsbcli alkalmazsra,
kidolgozsmdjra csak a mg magntulajdonban ismeretlenl lappang, vagy
erdlyi reformtus templomokban fel nem kutatott hmzsmvei vethetnek majd
teljes vilgot. Addig is, mg ezek elnem kerlnek, rdemesnek tartottam c
mintarajzokat bemutatni, nemcsak azrt, mert rgi rihmzseink ksztsmdjt
magyarzzk meg, hanem mert ezek sorn elszben gyzdhettnk meg arrl,
hogy egyazon kzben is milyen klnfle tpus s eredet mintk voltak.
Keleti s nyugati Szrmazs, vszzados mlt s csak nemrgiben hozzink-
kerlt mustrk szerepelnek Rdci Jlia mintarajzai kztt, de mindannyi
egysges, egyntet stlust tkrz; a rgi magyar, erdlyi, rihmzs jel-
lemz stlust.