Anda di halaman 1dari 2

Minggu : 29 Hari : Isnin Tarikh : 21 JULAI 2014

Mata Pelajaran Bahasa Melayu


Kelas Tahun 2 (5orang)
Masa 7.40 a.m 8.40a.m
Tema PETANI MODEN
Unit Unit 16
Tajuk DUSUN PAK LONG
Focus Utama
Standard kandungan : 1.3
Standarpembelajaran : 1.3.2
Focus Sampingan
Standard kandungan : 2.3
Standard pembelajaran : 2.3.1
Objektif
Di akhirpengajarandanpembelajaranini murid akandapat :
i. Mendengar memahami dan memberikan respons dengan betul secara
lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.
ii. Membaca kuat ayat penyata dengan lancer, sebutan yang jelas, intonasi
yang betul dan berjeda.
iii. Dapat menyatakan nilai murni dan isi penting teks yang dibaca.
Aktiviti
1. Guru akan memberikan teks bacaan daripada buku teks tentang
DUSUN PAK LONG.

2. Murid akan dipilih secara rawak untuk membaca dengan kuat dan
berintonasi dengan betul dan murid yang lain hendaklah dengar
dengan betul.

3. Murid akan menyenaraikan isi penting dan nilai murni yang berada
di dalam teks.

4. Murid akan menjalankan aktiviti di dalam buku aktiviti jilid dua
sebagai latihan atau tugasan.

5. Daripada teks tadi mereka akanmenyatakan pendapat masing-
masing tentang penglaman mereka sewaktu berada di dusun masing-
masing.
Emk :
PengisianKurikulum :
Kbt :

Bbm :
Sistem Bahasa : Ayat Tanya
Ilmu : Pend. Moral, PSK
NM : kesungguhan, menghargai, seronok, bersopan
KBT :
KB mentafsir, mengenalpasti, membandingkandanmembezakan,
menjanakan idea
BCB menuliscepat, mengingat, bacaanintensif
KP interpersonal
Konstruktivisme mengembangkan idea
Pentaksiran

Minggu : 29 Hari : Isnin Tarikh : 21 JULAI 2014


Refleksi