Anda di halaman 1dari 2

afdeling IBE afstudeerrichting TBK

Reinout Huisman. Een bijzondere student, dat zijn jullie natuurlijk allemaal, maar hij is
het echt hij twee opleidingen tegelijkertijd gedaan TBK en IGO. Dus hij voor de prijs
van een, twee diploma’s.

Het probleem van zijn onderzoek was de belangen van vastgoedbeleggers naar
beheersaspecten te vertalen en zullen resulteren in doelgroepgerichte producten en
diensten voor de Bam.

In simpele woorden hoe vind je het perfecte beleggingsobject voor vastgoedbeleggers.

Reinout heeft met heel veel institutionele beleggers gesproken, die graag hun geld
beleggen in vastgoed, je hebt namelijk huur en vermogensgroei, er zit een automatische
indexeringsmechanisme in: een hedge tegen inflatie. Ze hebben ook te veel geld, wij ( de
Nederlandse bevolking) spaart gedwongen voor de kapitaaldekking van onze
pensioenen. Dit geld heb je nog niet nodig voor de cashflow ( uitbetaling) van de huidige
gepensioneerden, misschien wel over 15 jaar. Vroeger nog niet zo lang geleden konden
de beleggers hun geld kwijt aan de overheid, vanwege de overheidstekorten, die
gefinancierd moesten. De pensioenfondsen financierden onze eigen schuld. De
staatsschuld is dan ook voor 80% een schuld aan ons zelf, het zou een ramp zijn als die
schuld in handen zou zijn van het buitenland, want dan vloeien onze euro’s naar
buitenland, nu wordt de rente uitbetaald aan onze gepensioneerden en de overheid heft
hier weer belasting over. Simpelgezegd een soort broekzak, vestzak verhaal. Met lage
kosten cq uitgaven voor de minister van financiën. Concreet van de 6 procent rente die in
de begroting zit als uitgaven, krijgen ze aan de inkomsten via belastingen minstens vier
procent terug. Rekenen we ook nog met inflatie van 2%, dan is het vermogensgroei
technisch gezien gewoon budgettair neutraal! Dit is alleen van toepassing als de
staatsschuld in handen is van het eigen volk!

Die institutionele beleggers zitten dus op zakken geld, waarvoor ze een bestemming
zoeken, dit kun je doen naar verre uithoeken in de wereld met de nodige risico’s:
tsunami’s , orkanen etc. of op de aandelenmarkt … , dit verhaal kennen we, hoop ik!
Vasstgoedbeleggers moeten namelijk met “ons” zeer risicomijdend beleggen

Reinout heeft de oplossing, netter gezegd doet de aanbeveling:


Simpel advies blijf dicht bij huis: in zijn marktaanvalsplan verwoord Reinout dit ook.

Het is eerste gedeelte van zijn scriptie was bedrijfskundig, modelmatig opgebouwd, en
tenslotte krijg je dan conclusies en aanbevelingen, vaak blijven technische
bedrijfskundigen dan steken, of ze huren uit hun netwerk de kennis en uitvoering in.
Dit was nu niet het geval bij Reinout, hij kwam met een gefundeerd marktaanvalsplan, als
metafoor gebruikte hij de grachtenpanden in Amsterdam, die gebruikt kunnen worden als
kantoor en als woningen, dus kunnen geschikt gemaakt worden voor multifunctioneel
gebruik. Dus Bam bouw fundamenten en constructies die jarenlang meekunnen,
vastgoedbeleggers beleg en help mee om zulke projecten op te bouwen, op goede
locaties, pakt dit integraal aan, ga met een aantal partijen om de tafel zitten en ontwikkel
out of the box, dus uiterst creatief en duurzaam. Maak er prestige objecten van!

Nog niet zo lang geleden belegden ze in onze overheid maar beleg nu in constructies en
kapitaal in de infrastructuur van je land, want intern en extern, gevelsconstuctie kun je
relatief makkelijk aanpassen aan de wensen en eisen van de huurders en latere kopers.!
Dit laatste heeft Reinout met bouwtekeningen en berekeningen onderbouwd

Dit was in een elevator pitch de scriptie van Reinout, als u meer wilt weten hier staat de
deskundige.

De groeten uit China, ik wens je een grote toekomst toe, en laat nog eens iets van je
horen,

Daan Kuipers

En Henk Brinksma.