Anda di halaman 1dari 1

HBEF3603-Amalan Profesional (Aktiviti 1)

BORANG PEMANTAUAN PELAJAR


MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR
Nama Pelajar
No. IC
Program
PPW
Sampel Kajian (cth murid; Tahun
1,2,3...)
Major/ Mata Pelajaran (yang diajar)
Tajuk Kajian

MAKLUMAT GURU PEMBIMBING
Nama
No. IC
No. Telefon (h/p)
Kelulusan Akademik Tertinggi
Bidang Pengkhususan
Pengalaman Mengajar
Jawatan

PEMANTAUAN (diisi oleh guru pembimbing)
Bil PERKARA MARKAH
Tarikh pemantauan Sesi 1 Sesi 2

1 Merancang/ planning 2%
2 Penyampaian/ delivery 2%
3 Kepakaran bidang/ content expertise 4%
4 Etika/ ethics 2%
Jumlah
Jumlah Markah Keseluruhan ...... / 20 %

Tandatangan & Cop Guru Pembimbing Tandatangan & Cop Guru Besar------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Tarikh : Tarikh :


Nota: Pelajar dikehendaki upload borang pemantauan ini setelah lengkap diisi oleh guru pembimbing dalam portal EPiC
(di aktiviti 1). Sebarang persoalan sila emel kepada epic_feedback@oum.edu.my