Anda di halaman 1dari 1

HBEF3603-Amalan Profesional (Aktiviti 1)

BORANG PEMANTAUAN PELAJAR


MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR
Nama Pelajar Zainol Abidin Bin Musa
No. IC
Program
PPW Sg Petani Learning Centre
Sampel Kajian (cth murid; Tahun1,2,3...) Murid 5Cemerlang
Major/ Mata Pelajaran (yang diajar) Bahasa Melayu
Tajuk Kajian
Penggunaan Laman Pembelajaran Interaktif
Zoom- A Dalam Meningkatkan Penguasaan
Peribahasa Murid Tahun 5


MAKLUMAT GURU PEMBIMBING
Nama Ismadi Bin Mohamad
No. IC
No. Telefon (h/p)
Kelulusan Akademik Tertinggi
Bidang Pengkhususan Matematik
Pengalaman Mengajar 14 Tahun
Jawatan Guru Penolong

PEMANTAUAN (diisi oleh guru pembimbing)
Bil PERKARA MARKAH
Tarikh pemantauan Sesi 1 Sesi 2

1 Merancang/ planning 2%
2 Penyampaian/ delivery 2%
3 Kepakaran bidang/ content expertise 4%
4 Etika/ ethics 2%
Jumlah
Jumlah Markah Keseluruhan ...... / 20 %

Tandatangan & Cop Guru Pembimbing Tandatangan & Cop Guru Besar------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Tarikh : Tarikh :


Nota: Pelajar dikehendaki upload borang pemantauan ini setelah lengkap diisi oleh guru pembimbing dalam portal EPiC
(di aktiviti 1). Sebarang persoalan sila emel kepada epic_feedback@oum.edu.my