Anda di halaman 1dari 3

PRAKTISCHE INFORMATIE TIJDENS JE

STUDIE
afdeling IBE

Website TBK:
.
www.hu-sharepoint.nl naar onderwijs zoek IBE en TBK, dit wordt dan de site
https://www.hu-sharepoint.nl/C8/C10/Technische%20Bedrijfskunde/default.aspx

Op deze site vind je al relevante informatie over de opleiding digitaal.

Bureau Inschrijving:
Mailadres: bureauinschrijving@hu.nl
Telefoonnummer: 030-2739111

Chippen:
Voor het kopiëren kun je betalen met de chippas. Meer informatie is te krijgen bij de
studentenwinkel in de A-vleugel op de begane grond.

Collegekaart:
De collegekaart wordt verstuurd vanuit Bureau Inschrijving. Indien je inschrijving
helemaal in orde is en je hebt in de tweede helft van september nog geen kaart
ontvangen, neem dat contact op met Bureau Inschrijving.

Decaan:
Voor aanvraag extra tijd voor toetsen, financiële problemen, studievertraging en
andere problemen binnen of buiten de studie. De decaan is ook onafhankelijk
vertrouwenspersoon. Truus Bläcker B 02 17 030 2308146

Helpdesk ICT:
Deze is gehuisvest in de mediatheek en bereikbaar onder nummer 030-2388400 of per
mail: helpdesk@hu.nl
Ze helpen je met allerlei problemen m.b.t. computergebruik en inloggen.

Inlogproblemen:
Netwerk of OSIRIS: Zie Helpdesk ICT

Inschrijfproblemen HU?:
Bellen met Bureau Inschrijving

Zie ommezijde
PRAKTISCHE INFORMATIE TIJDENS JE
STUDIE
afdeling IBE

Mailaccount
Iedereen krijgt een account van de school. Deze wordt, met wachtwoord, naar je
huisadres gestuurd. Lees je mail regelmatig: er wordt vanuit de opleiding informatie
naar gestuurd die je moet weten. Het is mogelijk om de mail door te laten sturen naar
je privé mailadres. Let er wel op dat je postbus van school niet volloopt.

Onderwijs en Examenreglement (OER):


Is onderdeel van de studiegids. Deze wordt uitgereikt of is te vinden op intranet bij
jouw opleiding: https://www.hu-sharepoint.nl/sites/FNTgids/

Onderwijsbureau:
Hier kun je met allerlei vragen terecht betreffende de onderwijslogistiek. Denk hierbij
aan tentamens, roosters, cijfers etc. Op de begane grond in de A-vleugel (naast de
winkel). Sharepoint: https://www.hu-sharepoint.nl/sites/OBFNT/N1/

OSIRIS:
Het systeem waarin de resultaten vermeld staan, waarop staat wie je SLB-er is,
waarmee je je kunt inschrijven voor toetsen etc. en waarop je zelf kunt inloggen. Over
het gebruik van OSIRIS worden in september tussen 12.00 en 13.00 uur
informatiebijeenkomsten georganiseerd:
dinsdag 05, lokaal E.00.04
donderdag 07, lokaal E.00.06
vrijdag 08, lokaal E.00.04
maandag 11, lokaal C.03.10
woensdag 13, lokaal E.00.04

Roosters:
Zie www.roosters.hu.nl.
Niets vermeld?? Dan is het rooster nog niet klaar voor publicatie. Kijk op 3
september nog een keer.

Sharepoint:
Het intranetsysteem van de HU. Hier staat alle inhoudelijke informatie op van je
opleiding en de regelgeving. Kijk op www.sharepoint.hu.nl

Toetsen:
Inschrijven voor toetsen (tentamens, opdrachten, mondeling etc.) is verplicht. Dit is
mogelijk via OSIRIS.

Zie ommezijde
PRAKTISCHE INFORMATIE TIJDENS JE
STUDIE
afdeling IBE

Ziekmelding docent:
Staat vermeld op Sharepoint en op het mededelingenbord bij de ingang van de
receptie.

Ziekmelding student:
Studenten zijn niet verplicht zich ziek te melden. Voor een prettige gang van zaken en
een goede onderlinge relatie is het wel raadzaam om je projectleden op de hoogte te
stellen van je afwezigheid en je SLB-er als je langer dan een week ziek blijft.

Zie ommezijde