Anda di halaman 1dari 7

Doel van de simulatie

Introductiemiddag voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Technische


Bedrijfskunde. Een randvoorwaarde is dat logistiek duidelijk naar voren komt.

Voorgestelde simulatie: Business Abroad Managementgame


De Business Abroad Managementgame (BAM) is 2 jaar terug ontwikkeld in
samenspraak met de auteurs van het boek Internationale Bedrijfskunde, Ebbers
en Jagersma. Doel van de simulatie is om op strategisch niveau een
internationaal opererende fietsenfabrikant te leiden.

In de simulatie spelen teams de directie van een bedrijf met als hoofdvestiging
Nederland. Hier staat een productiefaciliteit. Verder exporteert het bedrijf initieel
naar Australië en het Verenigd Koninkrijk en heeft het de mogelijkheid om actief
te worden in Denemarken. Gedurende de ronden moeten de deelnemers onder
andere beslissingen nemen over:

• Uitbreiding van productiecapaciteit en eventueel waar?


• Fabricage: welke producten produceert men waar voor welke primaire
landen
• Hoe is men actief in een land (export, joint venture, etc.)
• Prijs- en marketingstrategie, geen operationele beslissingen hierover
• Voorraadvorming en leveringsproblematiek
• Internationale en culturele verschillen
• Nieuwe landen, nieuwe kansen c.q. bedreigingen

Koppeling met Technische Bedrijfskunde


De BAM pakt een groot gebied van de algemene bedrijfskunde en gaat te snel
voorbij aan de technische elementen. Juist op deze elementen willen we een
verdieping toepassen door middel van een koppeling van een event en case.
Deze zijn:

• Logistiek: indeling productieproces


In de simulatie is het mogelijk om extra fabrieken in landen te bouwen.
Iedere fabriek kan alle drie de typen fietsen produceren, maar sommige
fabrieken zijn (kosten)efficiënter in een type fabriek in een ander land.
Bovendien zit je met een limitering in capaciteit. Aan de studenten wordt
van de beschikbare landen de kosten en capaciteit van de fabrieken
gegeven. Taak aan de studenten is om een voorstel te maken voor een zo
efficiënt mogelijk productieproces. Aangezien er gebruik gemaakt wordt
van de daadwerkelijke simulatiecijfers, kunnen ze een voordeel behalen.
Werkwijze: opdracht met vragen
• Leveringsproblematiek en de gevolgen
Aan de deelnemers wordt in het spel een nieuwsbericht geplaatst over
leveringsproblemen. Kern is beloften over leverdatums die niet worden
nagekomen en lege schappen. De oorzaak ligt in de onrust in arbeidsland,
waar je fabriek in ook last van heeft. Bovendien vertrekken er enkele
sleutelfiguren. Hier hebben de klanten niets mee te maken en ze zijn
verontwaardigd. Deelnemers moeten een persbericht sturen met hierin de
onderkenning van het probleem, wat zij als oplossing zien en hoe zij het
proces hiervoor gaan inrichten.
Werkwijze: Case met persbericht als inleiding.

Mogelijk programma
Bij het opstellen van het programma ben ik uitgegaan van een snel spel, waarbij
de deelnemers niet alle beslissingen tot het uiterste willen gaan doorgronden. De
ronden zijn beperkt tot 45 minuten. De eerste ronde is als extra opdracht het
bedenken van een bedrijfsnaam meegegeven. De tweede ronde is verzwaard
met de logistieke opdracht; de derde opdracht met het persbericht. De
inschatting is dat mensen 30 minuten met de beslissingen bezig zijn en 15
minuten met de opdracht rondom. Mocht het sneller gaan, dan hebben de teams
de mogelijkheid om zelf marketingcampagnes en persberichten uit te geven.

Van Tot Omschrijving


13.00 13.20 * Introductiepresentatie
13.20 14.00 * Spelen eerste ronde
* Opdracht: Kennismaking en voorstellen in het spel.
14.00 14.05 * Korte debriefing
* aankondiging opdracht
14.05 14.50 * Spelen tweede ronde
* Event: VS als nieuw land
* Event: onrust in arbeidsland Nederland
* Opdracht: indeling productieproces
14.50 14.55 * Korte debriefing
* aankondiging opdracht
14.55 15.40 * Spelen derde ronde
* Event: staking in Nederland
* Opdracht: Leveringsproblematiek en de gevolgen
15.40 15.50 * Prijsuitreiking
Bijlage 1: Opdracht “indeling productieproces”

Op dit moment hebben jullie een fabriek in Nederland staan. Nu de VS er bij


komt als potentieel afzetland, samen met al eerder Denemarken, krijgen jullie
een productieprobleem. De vraag is: hoe ga je het oplossen? Meerdere opties
zijn er, namelijk uitbreiden van de bestaande productiefaciliteit of een geheel
nieuwe bouwen in een ander land.

1. Geef een voor- en nadeel voor de bouw van een nieuwe productiefaciliteit
2. Geen een voor- en nadeel voor de uitbreiding van de bestaande
productiefaciliteit

Om de zaken verder te analyseren gaan we eens kijken naar een nieuwe


productiefaciliteit in Australië.

Let op: De maximale productie is alleen te halen indien je de volledige capaciteit


zet op een type fiets. De productie is te bepalen in stappen van 25%!

Kosten fabricage in Nederland

Vaste kosten Variabele kosten Max. productie


Normale fiets € 360.000,- € 70,- 162.500
Racefiets € 396.000,- € 140,- 106.250
Bakfiets € 234.000,- € 120,- 75.000

Kosten fabricage in Verenigd Koninkrijk

Vaste kosten Variabele kosten Max. productie


Normale fiets € 515.000,- € 100,- 112.500
Racefiets € 585.000,- € 200,- 131.250
Bakfiets € 360.000,- € 160,- 87.500

3. Stel dat je verwacht om 100.000 normale fietsen, 80.000 racefietsen en


30.000 bakfietsen wil gaan verkopen. Maak een voorstel hoe je de
planning over de fabrieken gaat verdelen.
Bijlage 2: Case “Leveringsproblematiek en de gevolgen“

Fietsenhandelaren zijn woedende klanten beu

“Mevrouw, ik leef helemaal met u mee. Ik weet ook dat u voor de vierde
keer voor niets komt, maar uw fiets is wederom niet geleverd. Ik heb uw
irritatie overgebracht aan de leverancier, maar meer kan ik niet doen!”.
Een korte conversatie tussen een fietsenhandelaar en een klant laat zien
dat het niet altijd goed gaat bij de leveringen.

Helaas ligt de oorzaak niet bij de handelaar, maar bij de fietsenfabrikant.


Logistiek gezien lijken ze hun zaakjes niet op orde meer te hebben.
Fietsen worden of verkeerd, of niet geleverd. Uit betrouwbare bron hebben
we vernomen dat de fabrikanten door de stakingen een redelijk
productieprobleem hebben door de onrust in arbeidsland. Klaarblijkelijk
hebben ze een logistiek probleem met de leveringen wat nu pas duidelijk
wordt.

Een mogelijke verklaring is het vertrek van een aantal sleutelfiguren bij de
fabrikanten. Met hun ervaring konden zij de problemen in het proces
‘handmatig’ corrigeren, maar zonder hun lopen zaken verkeerd

We hebben de fabrikanten om een reactie gevraagd, maar tot op heden


kon niemand bereikt worden voor commentaar.

Bron: Nieuw Utrechtse Courant, 22 september 2007

Problemen nemen toe in je logistieke keten. Dit heeft ook gevolgen buiten de
keten, zoals ontevreden klanten. Jullie als directie zijn verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen binnen de organisatie en jullie mogen het probleem oplossen.
Enerzijds moeten jullie een actieplan hebben hoe je tot het daadwerkelijke
probleem wil komen. Vervolgens moeten jullie dit communiceren.

Concreet: Schrijf een persbericht, waarin jullie aangeven hoe jullie het probleem
gaan aanpakken. Zorg er bovendien voor dat je aangeeft hoe je met de
ontevreden klanten om gaat.
Bijlage 3: Screenshots

Deelnemers dienen zelf te bepalen waar zij extra productiefaciliteiten gaan neerzetten. Vervolgens moeten ze het gebruik van
iedere faciliteit bepalen en bronnen toewijzen.
De simulatie is geen operationeel spel, maar speelt zich meer af op strategisch niveau. De kern ligt dan ook niet op de
individuele prijsbepaling, maar op een prijsstrategie. Anders gezegd: je bepaalt de grote lijnen; de details zijn de
verantwoordelijkheid voor de specifieke afdelingen. Eveneens bepalen deelnemers de prioriteit van de landen; welke landen
krijgen als eerste hun producten geleverd?
Bij de resultaten krijgt men gedetailleerde en geaggregeerde overzichten waar geleverd is. In het voorbeeld hierboven is er
onvoldoende aanbod geweest in Nederland en Australië. Keuzes die je hebt zijn om de capaciteit uit te breiden of een
voorkeur in te stellen voor leveringen aan Nederland.