Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUN RAZAK (1)

JALAN YAACOB LATIFF, 56000


CHERAS, KUALA LUMPUR

____________________________________________________________
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014
DUNIA MUZIK
TAHUN 2
1 JAM
Nama : ...
Kelas :
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.
Bahagian A : Soalan 1 hingga 20
1. Isi tempat kosong dalam lirik lagu Mari Bergerak dengan jawapan yang betul.

Pusing

Belakan
g

Ke
depan

Kawan

Pimpin
Tepuk

Petik
Goyang

Kanan
Pusing
kawan

Mari Bergerak
(1)_____________ tangan (2)__________ jari
Goyang (3)______________ dan (4)___________ kiri
Cari (5)______________ hulur kawan
Beri salam dan pusing (6)______________
(7)_____________ ke (8)__________________
Pimpin tangan dan pusing kawan
Ke depan ke belakang

(9)______________ tangan dan (10)_______________


Soalan 11 hingga 20

( 10 markah )

2. Isi tempat kosong dalam lirik lagu Come Sing With Me dengan jawapan yang betul.
Feet

Clap

Come

song

hands

we

Around

This

Stamp

My friend

Come Sing With Me

(11)__________________ is my (12)_______________ for you,


Happy are (13)__________
(14)__________ sing a long (15)_____________
Come sing with me
(16)_____________________ your (17)_________________
(18)______________ your (19)_____________________
Come turn (20)_______________________
( 10 markah )

Bahagian B : Soalan 21 25
1. Namakan alat muzik yang berikut :

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

( 10 markah )
Bahagian C : Soalan 26 30
1. Padankan gambar dengan kenyataan yang betul

(26)

Pic Tinggi

(27)

Dinamik Lembut

(28)

Pic Rendah

(29)

Dinamik Kuat

(30)

Pic Pertengahan Atau Sederhana

( 10 markah )

Bahagian D : Soalan 31 35
1. Warnakan tekstur vokal (suara) tebal atau nipis untuk setiap gambar binatang tersebut.
31.

Suara tebal
Suara nipis
32.

Suara tebal
Suara nipis
33.

Suara
Suara nipis
34.

Suara tebal
Suara nipis
35.

Suara tebal

Suara nipis

( 5 markah )
Bahagian E : Soalan 36 40
1. Tuliskan sama ada bunyi yang dihasilkan itu kuat atau lembut.
36.

Kereta berlanggar antara satu sama lain.

37.

Motosikal

38.

Bunyi anak ayam

39.

Harimau mengaum

40.

Rama-rama berterbangan.

( 5 markah )

SELAMAT MENJAWAB

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

..
(FARAH WAHIDAH AHMADIDAN)
Guru Dunia Muzik Tahun 2
SKBTR 1

.
(PUAN KHAIRIAH AFFIDAH AHMAD SHAARI)
Ketua Panitia Muzik
SKBTR 1