Anda di halaman 1dari 9

1

Bahagian A Soalan Objektif (20 markah)


1. Apakah fungsi reka cipta dalam kehidupan harian manusia?
A. Menyelesaikan masalah keperluan manusia
B. Menyelesaikan masalah kehendak manusia
C. Membantu manusia untuk terus hidup
D. Menghasilkan produk baharu yang dapat menyelesaikan masalah
2. Apakah kegunaan alatan tangan di bawah?

A. Memutar skru
B. Mengukur jarak pada kayu panjang
C. Menebuk lubang kecil pada permukaan kayu
D. Memotong kepingan logam
3. Apakah bentuk pendokumentasian yang dapat dilakukan oleh murid?
i Fail iii Folio
ii Buku iv Lukisan
A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV
4. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?
Bahan Fungsi
A Klip buaya Memegang bahan yang ingin diuji
B Glu sentuh Memegang bateri dengan kemas
C Penyambung bateri Menyambung wayar di satu tamatan
D Bongkah penyambung Sebagai suis utama

2

5. Antara berikut, yang manakah merupakan bahan pengalir elektrik?
i Kayu iii Perak
ii Keluli iv Aluminium
A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV
6. Apakah aktiviti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah?

A. Menampal tiub basikal C. Mengganti pedal basikal
B. Mengganti tiub basikal D. Melaras rantai basikal
7. Apakah punca kerosakan yang ditunjukkan di bawah?

A. Meja selalu jatuh C. Meja tidak pernah diminyakkan
B. Meja selalu diangkat D. Meja selalu ditolak dengan kuat
8. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan kerusi daripada mudah rosak?
A. Duduk dengan cara yang betul
B. Duduk dengan cara bergoyang
C. Duduk dengan dua kaki sahaja
D. Duduk dengan berkongsi kerusi
3

9. Bahan-bahan di bawah boleh dikitar semula untuk menghasilkan artikel mudah.
Pakaian lama Sarung kusyen lama
Apakah bahan-bahan tersebut?
A. Bahan baru C. Bahan buangan
B. Bahan terpakai D. Bahan semulajadi
10. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan uncang?
i Menyimpan pakaian lama iii Membuat potpourri
ii Menyimpan duit syiling iv Menyimpan gula-gula
A. i, ii dan iii C. i, iii dan iv
B. i, ii dan iv D. ii, iii dan iv
11. Mengapakah span dilapikkan di antara kepingan fabrik di dalam artikel
pemegang periuk?
A. Supaya artikel lebih anjal C. Supaya artikel kelihatan menarik
B. Supaya artikel mudah dijahit D. Supaya artikel tahan panas
12. Apakah nama peralatan perkebunan di bawah?

A. Tajak C. Pongkes
B. Cangkul D. Sudip tangan
13. Antara berikut, yang manakah perkara penting ketika memilih tapak?
i Kawasan yang lapang iii Berdekatan sumber air
ii Tanah yang subur iv Tanah yang mudah bertakung air
A. i, ii dan iii C. i, iii, dan iv
B. i, ii dan iv D. ii, iii dan iv


4

14. Apakah sifat biji benih yang baik?
i Bernas iii Cukup matang
ii Masih muda iv Bebas daripada penyakit
A. i, ii dan iii C. i, iii, dan iv
B. i, ii dan iv D. ii, iii dan iv
15. Apakah yang perlu diketahui oleh setiap peniaga sebelum menjalankan
perniagaan?
A. Barang-barang yang diperlukan oleh pengguna
B. Barang-barang yang mahal harganya
C. Barang-barang yang tidak mampu dibeli oleh pengguna
D. Barang-barang yang jarang digunakan oleh pengguna
Soalan 16 dan 17 berdasarkan maklumat di bawah.
Barang jualan Majalah sukan
Harga jualan RM 10.00
Kadar komisen 10 % senaskah
Jumlah bekalan 50 naskah
Baki tidak dijual 10 naskah

16. Berapakah jumlah komisen yang boleh diperoleh peniaga?
A. RM 40.00 C. RM 50.00
B. RM 400.00 D. RM 500.00
17. Berapakah jumlah bayaran yang harus dibayar kepada pembekal?
A. RM 400.00 C. RM 440.00
B. RM 100.00 D. RM 550.00
18. Apakah yang dimaksudkan dengan promosi?
A. Cara peniaga menjual barangan di dalam kedai
B. Kaedah peniaga menetapkan harga pada barang jualan
C. Cara peniaga menyusun barang di dalam kedai
D. Kaedah peniaga memberitahu orang ramai tentang sesuatu perkara

519. Apakah yang dihuraikan di atas?
A. Peta C. Katalog
B. Poster D. Majalah
20. Antara berikut, maklumat yang manakah perlu ada dalam katalog?
i Jenama iii Tarikh luput
ii Jenis barang iv Gambar barang
A. i, ii dan iii C. i, iii dan iv
B. i, ii dan iv D. ii, iii dan iv
Bahagian B Soalan Subjektif (30 markah)
1. Padankan projek yang boleh dibina untuk menyelesaikan masalah yang diberi di
bawah. (5 markah)
Masalah Projek
a) Sukar mencari alat tulis
yang berselerak di dalam
laci.b) Sukar membersihkan
siling yang tinggi di rumah.
c) Sukar membawa
minuman tin yang banyak
dengan sekaligus.


d) Sukar membuka
bungkusan makanan
ringan yang dibeli.


e) Sukar membawa buku
cerita dari tingkat bawah
ke tingkat atas


Dokumen atau buku yang mengandungi gambar berwarna
tentang sesuatu barang yang hendak dijual
6

2. Tandakan ( ) pada cara yang betul untuk membentukkan kaki komponen
elektronik di bawah (5 markah).
7

3. Jawab soalan berikut berkaitan dengan alatan tangan dan bahan yang
digunakan semasa aktiviti menyenggara dan membaiki perabot (9 markah).
Pita pengukur Glu Skru
Pisau penanda Gergaji tangan Glu Polivinil Asetat
Tukul kuku kambing Kunci Allen Paku panel

A)

_________________________

_________________________

D)


__________________________

__________________________

G)

____________________

____________________
B)

_________________________

_________________________

E)

__________________________

__________________________
H)

__________________

__________________
C)


________________________

________________________

F)


_________________________

_________________________
I)

______________________

______________________

8

4. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul (6 markah).
artikel cadar mencantikkan
kos uncang hiasan

a) Penggunaan bahan terpakai dapat menjimatkan ______________________
dan mengurangkan pencemaran alam sekitar.
b) Bahan terpakai yang ingin digunakan semula mestilah bersesuaian dengan
_______________________ yang ingin dibuat.
c) Contoh bahan terpakai yang boleh digunakan semula ialah langsir tingkap dan
_______________________ .
d) Contoh artikel mudah yang boleh dihasilkan daripada bahan terpakai ialah
bekas pensel dan _____________________________ .
e) Artikel mudah akan kelihatan lebih menarik jika ditambah dengan bahan
_______________________ .
f) Bahan hiasan seperti renda dan benang sulam digunakan untuk
_______________________ artikel.

5. Berdasarkan label barang di bawah, tuliskan perkara-perkara yang terkandung
dalam label barang tersebut (5 markah).a) b) c
)

a)
d) e)
9

SULIT
NAMA: __________________________________________
KELAS: _________________________________________

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014
KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6
OKTOBER
1 JAM
________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
3. Kamu hendaklah menjawab kedua-dua bahagian.
4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Bahagian Markah

A

/ 20

B

/ 30

Jumlah

/ 50


Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh