Anda di halaman 1dari 15

FOKUS CEMERLANG BAHAGIAN C 2014

LATIHAN PENGUKUHAN

FOKUS CEMERLANG 2014 BAHAGIAN C INI MEMBERI


GAMBARAN YANG JELAS TERHADAP CALON TREND SOALAN
PADA BAHAGIAN C BERDASARKAN RUJUKAN BEBERAPA SOALAN
DARI TAHUN 2010 2013. DIHARAP SEMUA CALON DAPAT
MENGUASAI BAHAGIAN INI DENGAN BAIK .
Oleh : ZULKURNAIN BIN ABDUL RAHMAN
11/08/2014

0|Page

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

SOALAN 20 ( SPM 2010)


20. Rajah 11 menunjukkan dua reka bentuk kasut yang digunakan oleh pekerja disebuah ladang kelapa sawit.

a) Berdasarkan reka bentuk dan spesifikasi kasut di Rajah 11, penggunaan kasut manakah yang lebih selamat ?
..................................................................................................................................................................
b) Huraikan empat faktor yang menyokong jawapan di 20(a), berdasarkan aspek berikut :
(i) Bahan pembuatan
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
[3 markah ]
(ii) Ergonomik
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
[3 markah ]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(iii) Kos
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
[3 markah ]
(iv) Keselamatan
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
[3 markah ]

c) Cadangkan bahan yang sesuai untuk reka bentuk kasut yang anda pilih berdasarkan reka bentuk di rajah 11.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
[1 markah ]
d) Terangkan tiga alasan bagi pemilihan bahan yang anda cadangkan di 20(c)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
[6 markah ]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

SOALAN 20 ( SPM 2011)


20 Rajah 9 menunjukkan dua reka bentuk kotak pensel dan spesifikasinya.

(a) Berdasarkan reka bentuk dan spesifikasi kotak pensel pada Rajah 9, pilih satu
reka bentuk yang sesuai digunakan untuk menyimpan alat tulis anda.
............................................................................................................................
[1 markah]
(b) Berikan tiga alasan pemilihan anda di 20(a) berdasarkan aspek berikut:
(i)

Bahan pembuatan

[3 markah]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(iii) Nilai estatika

[3 markah]
(iv)Kefungsian

[3 markah]
(v) Mesra pengguna

[3 markah]
Cadangkan tiga aksesori yang sesuai pada kotak pensel yang anda pilih di 20(a).
(i)

(ii)

(iii)

[3 markah]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(c) Berikan dua alasan bagi dua aksesori yang anda cadangkan di 20(c).
Aksesori :
...
Alasan :

[2 markah]
Aksesori :
...
Alasan :

[2 markah]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

Soalan 20 SPM 2012


Rajah 11 menunjukkan dua cadangkan reka bentuk alat penyodok yang akan digunakan untuk membersihkan
longkang.

(a)Brdasarkan reka bentuk alat penyodok di Rajah 11 , pilih satu reka bentuk yang
sesuaiuntuk aktiviti pembersihan.

[1 markah]
(b)Huraikan pemilihan anda di 20(a) berdasarkan aspek berikut:
(i) fungsi

[3 markah]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(ii) kesuaian bahan

[3 markah]
(iii) teknologi penbuatan

[3 markah]
(iv) mesra pengguna

[3 markah]

(c) Cadangkan tiga pengubahsuaian yang sesuai pada reka bentuk yang anda pilih.

( i )
( ii )
( iii )
[3 markah]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(d) Terangkan dua alasan bagi dua pengubahsuian yang anda cadangan di 20(c).

(i)
....
[2 markah]
(ii)
....
[2 markah]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

Soalan 20 SPM 2013


. Rajah 7 menunjukkan dua cadangan reka bentuk alat untuk memanaskan makanan .

Rajah 7
(a) Berdasarkan reka bentuk dan spesifikasi produk di rajah 7 , pilih satu reka bentuk yang sesuai untuk
memanaskan makaan .
.
[ 1 markah ]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(b) Nyatakan tiga alasan pemilihan anda di 20(a) berdasarkan aspek berikut :
(i) Reka bentuk

[3 markah ]
(ii) Kesesuaian Bahan

[ 3 markah]
(iii) Mesra Pengguna

[ 3 markah ]
(iv) Keselamatan

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014
[ 3 markah ]

(c) Cadangkan bahan yang sesuai untuk bahagian penutup alat pemanas selain daripada plastik berdasarkan reka
bentuk yang dipilih di rajah 7
.
[ 1 markah ]

(d) Terangkan tiga alasan bagi pemilihan bahan yang dicadangkan di 20(c)

[ 6 markah ]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

Soalan 21 SPM 2013


Rajah 8 menunjukkan dua reka bentuk prototaip alat yang akan digunakan untuk menyimpa peralatan bengkel .

Rajah 8
(a) Berdasarkan reka bentuk dan spesifikasi produk di rajah 8 , pilih satu reka bentuk yang sesuai untuk menyimpan
peralatan dibengkel .
..
[ 1 markah ]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(b) Nyatakan tiga alasan pemilihan anda di 20(a) berdasarkan aspek berikut :
(i) Reka bentuk

[3 markah ]

(ii) Mesra Pengguna

[ 3 markah]
(iii) Kesesuaian Bahan

[ 3 markah ]
(iv) Keselamatan

[ 3 markah ]

Cikguzulrc

PENGUKUHAN BAHAGIAN C

2014

(c) Cadangkan tiga pengubahsuaian yang sesuai pada reka bentuk yang anda pilih.
(i) .
(ii) .
(ii) .
[ 3 markah ]

(d) Pillih dua pengubahsuaian yang anda cadangkan di 21 ( c) dan berikan dua alasan bagi setiap pilihan itu .

[ 4 markah ]

SELAMAT MENJAWAB..SEMOGA ANDA BEROLEH MANFAAT DENGAN MODUL INI .

Cikguzulrc