Anda di halaman 1dari 18

SULIT 2 3755/2

3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah


SULIT

BAHAGIAN A
[ 75 markah ]
Jawab tiga soalan sahaja.
1 a) Gambar 1 menunjukkan kehendak manusia yang berbeza untuk memiliki rumah.



Jelaskan mengapa perbezaan tersebut wujud? [ 4 markah ]
b) Gambar 2 menunjukkan aktiviti dalam pengeluaran minyak petrol.



Gambar 2
Huraikan tiga nilai faedah yang terhasil daripada aktiviti tersebut. [ 9 markah ]
Gambar 1

SULIT 3 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT

c) Terangkan tiga jenis pengkhususan dalam pengeluaran. [ 6 markah ]
d) Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Yusof.




Selain dari mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat, terangkan
sumbangan lain Encik Yusof . [ 6 markah ]

2. a) Terangkan maksud perniagaan. [ 5 markah ]
b) Dialog berikut adalah di antara Wong dengan Raju.
Wong : Wah, nampaknya hasil pertanian awak semakin banyak.
Raju : Begitulah nampaknya, hasil keluaran kebun saya memang banyak
musim ini tapi mendatangkan masalah juga kepada pengusaha kecil-
kecilan seperti saya.
Wong : Saya cadangkan awak dapatkan khidmat pemborong.

Berdasarkan dialog itu, tentukan jenis pemborong yang sesuai untuk membantu
Raju menyelesaikan masalahnya dan kemukakan alasan. [ 5 markah ]



Encik Yusof ialah seorang usahawan bumiputera yang mengeluarkan produk
pemprosesan makanan. Perusahaan beliau telah mewujudkan banyak peluang
pekerjaan kepada masyarakat setempat. Beliau juga telah memasarkan
produknya ke seluruh negara.

SULIT 4 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT

c) Dokumen yang berikut diterima oleh Perniagaan Alat Sukan Yusmira.












Hitungkan :
i) Y [ 2 markah ]

ii) Z [ 2 markah ]

iii) Jumlah bayaran jika Kedai Alat Sukan Yusmira membuat bayaran pada
26 Feb 2014. [ 3 markah]
iv) Terangkan dua kesan syarat serahan tersebut kepada Perniagaan Alat
Sukan Yusmira. [ 4 markah ]

d) Jelaskan kaedah jualan prabayar. [ 4 markah ]
INVOIS
SyarikatPembekal Alat Sukan Kualiti
Jalan Seri Pelangi
59 000 Kuala Lumpur
Kepada :
Perniagaan Alat Sukan Yusmira
70 000 Seremban
20 Feb 2014
Bil Butir Kuantiti Harga (RM) Jumlah(RM)
1 Raket Badminton Yonex 20 150.00 3000.00
3 Raket Badminton Dunlop 20 120.00 2400.00
2 Raket Badminton Li
Ning
20 120.00 2400.00
Tolak Diskaun Niaga 10 % Y
JUMLAH BERSIH Z
Serahan : Angkutan dibayar
Percuma ke dalam gerabak
Syarat : 5 % 7 hari, 2 % 14 hari
K & K diK

Rashid
Pengurus
SULIT 5 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT

3. a) Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Daud.

Encik Daud seorang pengilang batik yang terkenal di Terengganu. Beliau
membeli kain sutera bermutu tinggi dari China. Pasaran batiknya lebih
tertumpu untuk pasaran tempatan di samping sedikit untuk dieksport ke luar
negara.


i) Nyatakan prosedur yang perlu dilalui oleh Encik Daud untuk membeli sutera dari
negeri China. [6 Markah]
ii) Jelaskan kelebihan yang akan diperolehi oleh pengguna tempatan hasil daripada
urusniaga di atas. [8 Markah]
b) Maklumat berikut berkaitan dengan pengurusan Syarikat Ikhwan.



i) Jelaskan tiga kelebihan jenis milikan perniagaan daripada keputusan tersebut.
[6 Markah]
ii) Jelaskan panduan am untuk membolehkan orang ramai membuat pelaburan
dalam syarikat tersebut. [5 Markah]






Pengurusan Syarikat Ikhwan membuat keputusan untuk menukar perniagaan
perkongsian kepada Syarikat Awam Berhad.
SULIT 6 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT

4 a) Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu keratan cek yang dikeluarkan oleh
Encik Choo Boon Chew melalui akaun semasanya di Berjaya Bank Berhad,
cawangan Kuantan .


Tarikh : 1 Feb 2014
Penerima : Ramusamy
Tujuan : Membayar hutang
Baki
Terakhir
26000 00
Dimasukkan 400 00
Jumlah 30000 00
Cek ini 760 00
Baki 29240 00

Berjaya Bank Berhad : 010481

Berdasarkan maklumat di atas, lakarkan sekeping cek. [ 5 markah ]
b) Maklumat berikut berkaitan dengan seorang pengusaha kedai.



i) Institusi kewangan manakah yang dapat membantu menyelesaikan
masalah beliau? [1 markah ]
ii) Jelaskan fungsi dari institusi kewangan 4 ( b) ( i ) di atas. [5 markah ]

Encik Khairul mempunyai sebuah kilang memproses baja organik secara kecil-
kecilan. Encik Khairul berhasrat untuk mengembangkan perniagaannya namun
beliau menghadapi masalah kekurangan modal.
SULIT 7 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT

c) Jelaskan polisi insurans yang diperlukan bagi setiap situasi berikut :
i) Puan Salmah bimbang kos pendidikan anaknya yang semakin meningkat.
[ 3 markah ]
ii) Encik Johan membeli sebuah rumah bernilai RM180 000 melalui
pinjaman bank. [ 3 markah ]

iii) Encik Kim ingin melindungi dirinya dari tuntutan pekerja-pekerjanya yang
berisiko mengalami kemalangan semasa bertugas. [ 3 markah ]
d) Jelaskan prosedur yang perlu dilakukan untuk menuntut ganti rugi. [ 5 markah ]

5. a) Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis pengangkutan.

Bandar Kuantan dilanda banjir besar pada akhir tahun lepas. Semua
sistem perhubungan terputus untuk ke pusat bandar. Sedangkan bantuan
makanan,ubat- ubatan dan sebagainya diperlukan segera di sana.

(i) Nyatakan jenis pengangkutan udara yang boleh digunakan dalam situasi diatas.
Berikan alasan anda. [5 Markah]

(ii) Terangkan dua peranan pengangkutan merujuk kepada kes di atas.
[6 Markah]

b. Jelaskan etika amalan perniagaan penjual terhadap pelanggan. [6 Markah]

c. Kos dan sifat barang merupakan faktor utama dalam pemilihan media
pengiklanan.
Terangkan empat faktor pemilihan media pengiklanan selain dari dua faktor
diatas.
SULIT 8 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT

Bahagian B
[25 markah]

Soalan ini wajib dijawab.

Syarikat Sedap DLekor Berhad yang ditubuhkan pada tahun 2005 adalah pengeluar keropok
lekor yang terkenal di Kuantan. Keropok lekor berjenama BEST dihasilkan untuk pasaran
negara-negara Asia Tenggara. Syarikat ini menghasilkan 250 000 peket keropok lekor sehari
untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan dan luar negara.
Selepas beroperasi selama lima tahun, Syarikat Sedap DLekor Berhad telah berjaya menembusi
pasaran di negara China. Baru-baru ini, syarikat telah menghantar dokumen invois eksport yang
diminta oleh pihak pengimport di negara tersebut. Setelah berpuashati dengan maklumat yang
diberikan, pihak pengimport kedua-dua buah negara telah membuat tempahan sebanyak 500 000
peket keropok lekor BEST sebulan daripada Syarikat Sedap DLekor Berhad. Pengurus
syarikat memikirkan cara menghantar keropok lekor sama ada dengan kapal terbang kargo atau
kapal kargo. Pihak pengurusan perlu memikirkan pengangkutan terbaik bagi menjamin kualiti
keropok lekor tersebut.
Pihak syarikat mengalami masalah penyimpanan keropok lekor yang banyak dihasilkan setiap
hari.justeru ruang yang luas diperlukan untuk menyimpan keropok lekor yang telah siap dipeket.
Selain itu syarikat juga mengalami masalah untuk menambahkan mesin pengisar kerana
kekurangan modal. Oleh itu, pengurus syarikat berusaha mengenal pasti agensi kerajaan yang
boleh membantu Syarikat Sedap DLekor Berhad mengatasi masalah pemasaran keropok lekor
berjenama BEST dan pembiayaan untuk membeli mesin pengisar.
Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut:
a) Tentukan pengangkutan yang akan dipilih oleh Syarikat Sedap DLekor untuk
mengeksport keluarannya ke negara Filipina dan Vietnam. [7 markah]



SULIT 9 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT

b) Cadangkan tempat bagi mengatasi masalah penyimpanan keropok lekor yang siap
dipeket. Kemukakan alasan anda. [7 markah]

c) Nyatakan maklumat yang terkandung dalam invois eksport. [3 markah]

d) Terangkan dua agensi kerajaan yang boleh membantu Syarikat Sedap DLekor dalam
masalah berikut.
i) pemasaran [4 markah]
ii) pembiayaan [4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT
SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT




SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 3755/2
PERDAGANGAN
Kertas 2







PERATURAN PEMARKAHAN

KERTAS 2

SET 3









Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak


SKEMA PRAKTIS BESTARI
PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ) 2014

SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
Soalan Butiran Markah
1(a) Perbezaan kehendak wujud kerana:

H1 Kehendak manusia kompleks / tidak terhad
H2 Keinginan yang sentiasa berubah-ubah / tidak tetap
H3 Pengalaman individu yang berbeza berdasarkan pengalaman /
taraf hidup berbeza
H4 Simbol status / imej
H5 Pendapatan berbeza



1
1

1
1
1
[Mak 4 m]

1(b) Tiga nilai faedah yang terlibat:

F1 Nilai faedah bentuk
H1 Mengubah bentuk sesuatu produk
C1 Minyak mentah menjadi minyak petrol

F2 Nilai faedah tempat
H2 Memindahkan barang ke tempat yang ada permintaan
C2 Dari kilang pemprosesan ke stesen minyak / contoh yang sesuai
berdasarkan gambar

F3 Nilai faedah milikan
H3 Pertukaran hak milik barang
C3 Daripada pemilik kilang pemprosesan kepada pemilik stesen minyak
/ contoh yang sesuai berdasarkan
Mana-mana 3F+3H+3C


1
1
1

1
1
1

1
1
1
[Mak 9m]

1(c) Jenis pengkhususan :

F1 Pengkhususan mengikut profesion/ kerja
H1 Penumpuan kerja mengikut kemahiran/ contoh profesion yang
sesuai

F2 Pengkhususan mengikut proses
H2 Penumpuan kerja mengikut peringkat kerja dalam memproses
sesuatu keluaran / mengikut fasa dalam kilang / contoh yang sesuai

F3 Pengkhususan mengikut kawasan
H3 Penumpuan kerja di sesuatu kawasan / tempat berdasarkan faktor
alam semulajadi / tanah / iklim / sumber asli

F4 Pengkhususan mengikut antarabangsa
H4 Penumpuan negara kepada satu jenis kegiatan ekonomi disebabkan
perbezaan iklim / bentuk muka bumi / sumber alam semulajadi /
tingkat teknologi / contoh yang sesuai
Mana-mana 3F + 3H


1
1


1
1


1
1

1
1


[Mak 6 m]

SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
1(d)

Sumbangan Encik Yusof:
F1 Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat
H1 Mempelbagaikan pilihan pengguna/produk makanan

F2 Meningkatkan taraf hidup
H2 Pendapatan bertambah / kuasa beli bertambah

F3 Mempelbagaikan kegiatan ekonomi
H3 Dapat mengurangkan barangan import / mengurangkan pengaliran
wang negara ke luara negara

F4 Menggerakkan pertumbuhan ekonomi
H4 Penyediaan prasarana untuk rakyat melalui kutipan cukai oleh
kerajaan daripada keuntungan syarikat

F5 Menggalakkan pertukaran asing
H5 Aktiviti eksport meningkatkan imbangan perdagangan / nilai
matawang negara stabil
Mana-mana 3F + 3H

1
1

1
1

1
1


1
1


1
1
[Mak 6 m]

2(a) Maksud perniagaan :

H1 aktiviti membeli dan menjual barang / perkhidmatan dari
pengeluar kepada pengguna akhir
H2 bermatlamatkan keuntungan
H3 perniagaan dalam negeri/dijalankan di dalam negara yang sama
H4 terdiri daripada peruncit/pemborong
H5 perniagaan antarabangsa/dijalankan antara negara/urusan jual
beli yang melepasi sempadan negara
H6 terdiri daripada eksport/import/entrepot
H7 bantuan perniagaan melicinkan aktiviti perniagaan
H8 bantuan perniagaan / bank / insuran / pengangkutan /
komunikasi / pergudangan / promosi



1

1
1
1
1

1
1
1

[Mak 5m ]
2(b) Jenis pemborong yang sesuai untuk membantu Raju menyelesaikan
masalahnya :
F1 Pemborong khusus / Pemborong satu barisan

Alasan
H1 Membeli secara pukal
H2 Menyediakan kemudahan penyetoran sejuk
H3 Mengangkut menggunakan kenderaan sendiri
H4 Berupaya memasarkan ikan secara meluas
H5 Membiayai modal Raju / bayar tunai




[ 1m ]


1
1
1
1
1
[ 4m ]
SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
2(c)(i) Hitung Y
RM 3000 + RM 2400 + RM 2400 / RM 7800
RM 7800 x 10% = RM780


1
1
[ 2 m ]
2(c)(ii) Hitung Z
RM 7800 RM780
= RM 7020

1
1
[ 2 m ]

2(c)(iii) Jumlah bayaran jika Kedai Letrik Cerah membuat bayaran pada
26 Feb 2014:
RM7020 x 5% / RM 351
RM7020 RM 351
= RM 6669


1
1
1
[ 3 m ]
2(c)(iv) Terangkan dua kesan syarat serahan:
F1 Angkutan dibayar :
H1 Pembeli tidak perlu membayar angkutan
H2 Kos angkutan di tanggung oleh penjual

F2 Serahan sedia
H1 Penjual boleh menghantar barang sebaik sahaja pesanan diterima



1
1
1

1
1
[ 4 m ]
2 (d) Kaedah jualan prabayar:
H1 menjual barang / perkhidmatan dengan menjelaskan bayaran
terlebih dahulu
H2 barang / perkhidmatan diterima pada masa akan datang
H3 banyak digunakan dalam perkhidmatan komunikasi /
pengangkutan
H4 perjanjian bertulis bagi elak penipuan
H5 boleh mendapat kad pintar yang boleh dikemaskini nilainya


1
1

1
1
1
[Mak4 m ]
3(a)(i) Prosedur mengeksport:
F1 Mematuhi undang-undang dan peraturan kastam
F2 Membuat pesanan
F3 Mendapatkan dokumen yang berkaitan
F4 Mematuhi Akta Kawalan Pertukaran Wang Asing 1953
F5 Membuat persiapan sementara barang tiba
F6 Menuntut barang di pelabuhan
F7 Memeriksa dan membawa barang keluar dari pelabuhan


1
1
1
1
1
1
1
[Mak 6m]



SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
(ii) Kelebihan perniagaan antarabangsa:
F1 Memenuhi keperluan dan kehendak
H1 Pelbagai pilihan / jenama / mengikut citarasa

F2 Mendapat barang bermutu pada harga murah
H2 Barang import berkualiti/ murah hasil pengeluaran secara
besar-besaran

F3 Mewujudkan peluang pekerjaan
H3 Pelabur asing membuka kilang memerlukan tenaga kerja

F4 Meningkatkan taraf hidup
H4 Pengguna memperolehi pendapatan hasil dari pekerjaan/kuasa beli

F5 Menambahkan pengetahuan
H5 Hasil daripada penggunaan barang import/ menggunakan teknologi
terkini.


1
1

1
1


1
1

1
1

1
1
[Mak 8m]
(b)(i) Kelebihan syarikat awam:

F1 Modal besar
H1 Melalui jualan syer kepada orang ramai

F2 Perniagaan berterusan
H2 Syarikat terus kekal walaupun sebilangan pemegang saham
meninggal dunia, bankrap atau tidak siuman

F3 Syer mudah dipindah milik
H3 Syer boleh dijual beli dengan mudah di pasaran saham pada bila-
bila masa sahaja

F4 Menikmati ekonomi bidangan
H4 Kos pengeluaran seunit dapat dikurangkan
Mana-mana 3F +3H


1
1


1
1



1
1

1
1
[Mak 6m]
(b)(ii) Panduan am membuat pelaburan:

H1 Mendapatkan maklumat / sumber maklumat
H2 Pulangan atas modal/ bentuk pulangan yang akan diperolehi
H3 Risiko dalam pelaburan/lebih tinggi risiko lebih besar pulangan.
H4 Modal yang ada/jumlah modal menentukan pelaburan yang dipilih
H5 Sifat kecairan/ kemudahan untuk ditukarkan dalam bentuk tunai.




1
1
1
1
1
[5m]
SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
4(a)






























[ 5m ]
(b) (i) Institusi kewangan :
Syarikat kewangan

[ 1 m ]

(b) (ii) Fungsi institusi kewangan 4 ( b) ( i ) :

H1 Menerima simpanan / simpanan tetap / memberikan faedah yang
lebih tinggi dari kadar faedah bank perdagangan
H2 Memberi pembiayaan / menawarkan pinjaman / kadar faedah
yang dikenakan lebih tinggi
H3 Menguruskan / membiayai kegiatan sewa beli bagi kenderaan
bermotor
H4 Menawarkan perkhidmatan lain / kad kredit / pelaburan unit
amanah / perbankan islam
H5 Memberi pinjaman berjumlah kecil / jangka masa pendek


1

1

1

1

1
[ 5 m ]
(c)(i)

Puan Salmah bimbang kos pendidikan anaknya yang semakin meningkat.

F1 Insurans Pendidikan
H1 perlindungan/tabungan untuk anak yang berumur 14 hari/30 hari
hingga 16 tahun
H2 jika insured meninggal dunia/hilang upaya, baki premium tidak
perlu dibayar oleh waris
H3 akan matang/dibayar semasa anak berumur 18/20
tahun/keuntungan/wang digunakan untuk membiayai pengajian di
IPT/mengurangkan kos pengajian
H4 contoh polisi insurans yang sesuai/SARJANA/Takaful Siswa
H5 premium dikecualikan cukai pendapatan


1
1

1

1


1
1
[ Mak 3 m ]
Berjaya Bank Berhad
Cawangan Kuantan

Tarikh : 1 Feb 2014

Bayar : __Ramusamy______

[1 m]

Ringgit Malaysia : Tujuh Ratus Enam Puluh Sahaja


Choo Boon Chew

No. Cek ( 010481)
Atau pembawa
RM 760.00
[1 m]
1 m
1 m
1 m
1 m
1 m
SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
(c) (ii) Encik Johan membeli sebuah kereta bernilai RM180 000 melalui
pinjaman bank.

F1 Insurans Gadaian
H1 melindungi keluarga insured/Encik Johan sekiranya dia
meninggal dunia sebelum menjelaskan baki pinjaman
H2 keluarga insured tidak perlu meneruskan bayaran ansuran
H3 hak milik ke atas kereta akan dipindah milik kepada
penamanya/waris
H4 MRTA (mortage Redemption Term Assurance)/conton polisi
insurans yang sesuai/nama syarikat insurans




1
1

1
1

1
[ Mak 3 m ]
(c) (iii) Encik Kim ingin melindungi dirinya dari tuntutan pekerja-pekerjanya
yang berisiko mengalami kemalangan semasa bertugas.
F1 Insurans Liabiliti Majikan
H1 melindungi majikan terhadap tuntutan pekerja yang mendapat
kemalangan semasa bekerja
H2 majikan mencarum dalam PERKESO
H3 PERKESO membayar gantirugi secara tunai / membiayai kos
perubatan / pengkebumian /pemulihan jasmani



1
1

1
1

[ Mak 3 m ]
(d) Prosedur yang perlu dilakukan untuk menuntut ganti rugi:
H1 Membuat laporan polis / bomba / hospital / mendapatkan
dokumentasi sebagai bukti
H2 Mengisi borang tuntutan dari insurer / menyatakan jumlah
tuntutan
H3 menghantar borang tuntutan bersama bukti/ gambar
H4 Insurer akan membuat siasatan / syarat polisi dipatuhi
H5 Insurer akan membayar pampasan


1

1

1
1
1
[ 5m ]

5(a)(i) F1 Helikopter
H1 Sesuai untuk penerbangan domestik
H2 Untuk menghantar bekalan makanan/ubatan kekawasan terpencil
H3 Penghantaran lebih cepat/ segera / masa singkat
H4 Tidak perlu landasan untuk mendarat / berlepas.

1

1
1
1
1
[5m]




SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
5(a)(ii) Dua peranan pengangkutan:
F1 Mengelakkan lebihan dan kurangan barangan di pasaran
H1 Barang diangkut dari tempat yang mempunyai lebihan / harga
rendah
H2 Ke tempat yang mempunyai harta tinggi / diperlukan segera

F2 Menggalakkan pergerakan tenaga buruh
H3 Mengangkut / memindah pekerja dari satu tempat ke tempat lain
H4 Contohnya doktor, polis , askar / contoh yang sesuai.
Mana-mana 2F + 4H

1
1

1

1
1
1
[6m]
5(b) Etika Amalan Perniagaan Penjual Terhadap Pelanggan:

H1 Menghasilkan barang yang bermutu/ berkualiti / selamat digunakan
H2 Menggunakan teknologi terkini/ sains dan teknologi dalam keluaran
H3 Meningkatkan kecekapan sistem pemasaran/ penyampaian produk
H4 Tidak melakukan promosi berbentuk pembohongan
H5 Tidak menipu timbangan/ sukatan/ ukuran/menyorok barang
H6 Menyediakan perkhidmatan selepas jualan
H7. Menyediakan biro aduan/menerima maklumbalas pengguna



1
1
1
1
1
1
1
[Mak 6m]
5(c) Faktor Pemilihan Media Pengiklanan:

F1 Tujuan pengiklanan
H1 Untuk menyampaikan mesej/ memujuk/ penguna mencuba

F2 Saiz perniagaan
H2 Firma besar menggunakan iklan mahal/firma kecil iklan murah

F3 Sasaran pengguna
H3 Alat solek sasaranya wanita/ buku rujukan sasarannya pelajar/
contoh lain

F4 Luas pasaran/ saiz pasaran
H4 Permintaan tempatan sesuai dengan poster/risalah manakala
permintaan antarabangsa sesuai dengan internet/majalah
antarabangsa/contoh lain.

F5 Dasar kerajaan
H5 Mengawal pengiklanan/ barangan yang dilarang contoh arak/rokok
tidak dibenarkan di iklan dalam televisyen.
Mana-mana 4F + 4H




1
1

1
1

1
1


1
1



1
1

[8m]
SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
6(a) F1 kapal kargo/kapal kontena

Alasan:
F1 Kos pengangkutan
H1 Kos pengangkutan kapal karga lebih murah

F2 Jarak penghantaran barang
H2 Jarak antara Malaysia dengan China jauh

F3 Nilai barang
H3 Keropok lekor merupakan barang murah/bernilai rendah

F4 Kuantiti barang
H4 Penghantaran keropok lekor berjumlah 500 000 setiap negara
memerlukan pengangkutan yang luas muatannya

F5 Risiko kerosakan
H5 Keropok lekor terdedah kepada kerosakan, perlukan kemudahan
dingin beku/penyetoran sejuk

[1m]


1
1

1
1

1
1

1
1


1
1

[Mak 6m]

6(b) Gudang penyetoran sejuk

Alasan;
F1 Kurang risiko kerosakan dan pembaziran
H1 Keropok barang cepat rosak/tidak tahan lama

F2 Menjamin bekalan berterusan
H2 Pengeluaran keropok lekor dapat dilakukan sepanjang tahun

F3 Kuantiti pengeluaran besar
H3 Pengeluaran 500 000 peket sehari/perlu ruang simpanan yang luas

F4 Menjamin keselamatan barang
H4 daripada risiko kecurian/kehilangan keropok lekor

F5 Memastikan proses pengeluaran lancar
H5 Tiada masalah penyimpanan/ruang kerja tidak sesak

[1m]


1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
[mak 6m]
6(c) H1 jenis/kuantiti barang
H2 harga barang/jumlah bayaran
H3 nama dan alamat pengeksport/pengimport
H4 kos tambang dan insurans
1
1
1
1
[3m]
SULIT 3755/2
3755/2 Hak Cipta JUJ Pahang 2014 [Lihat halaman sebelah
SULIT
(d)(i)








(d)(ii)
F1 MATRADE
H1 Membantu mempromosikan barang
H2 Menyertai pameran dan ekspo perdagangan antarabangsa

F2 FAMA
H3 Memberi tunjuk ajar/memperbaiki sistem berkaitan pemasaran
H4 Pasarkan keropok lekornya di ekspo pertanian
Mana-mana 2F+ 2H

F1 MARA
H1 Memberi bantuan kewangan/pinjaman
H2 Membiayai keperluan modal/pembelian aset

F2 KPUn
H3 Memberi bantuan teknikal/nasihat/kewangan/pembelian aset
H4 Insentif kepada pengusaha tempatan
Mana-mana 2F+ 2H


1
1
1

1
1
1
[4m]

1
1
1

1
1
1
[4m]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT