Anda di halaman 1dari 8

Jawab semua soalan.

1. Lengkapkan jadual di bawah berkaitan dengan struktur organisasi bengkel.
( 4 markah)

2. Padankan jawapan yang betul berdasarkan keterangan yang diberi.
a) Formen Orang yang memberi
kebenaran untuk masuk
ke dalam bengkel.

b) Guru Orang yang membantu
guru memastikan keadaan
bengkel teratur.

c) Penolong formen Orang yang membantu
formen.


( 3 markah)
GURU


KUMPULAN A KUMPULAN B KUMPULAN C KUMPULAN D
Menutup suis Membersihkan
alatan3. Bulatkan jawapan yang betul berkaitan dengan peraturan dan keselamatan di
dalam bengkel (7 markah).
a) Murid-murid tidak dibenarkan membawa (beg, buku) masuk ke dalam bengkel.
b) Murid-murid hendaklah (menyusun, mengelap) semula kerusi dan membersihkan
meja kerja selepas menggunakannya.
c) Murid-murid hendaklah memakai (apron, kemeja) supaya baju tidak kotor.
d) Murid-murid mestilah memakai (kasut, selipar) semasa berada di dalam bengkel.
e) Murid-murid mestilah memakai baju lengan (panjang, pendek) ketika melakukan
aktiviti di dalam bengkel.
f) Murid-murid hendaklah (membuka, menutup) semua tingkap dan pintu untuk
pengudaraan.
g) Sebelum masuk ke dalam bengkel, murid-murid hendaklah mendapat kebenaran
(guru, formen).
4. Tandakan () pada amalan yang baik dan (X) pada amalan yang tidak baik.
a.

b.

c.


d.

e.

f.

(6 markah)
5. Jawab soalan berikut berkaitan dengan alatan tangan yang digunakan untuk
membina projek (10 markah).
Sepana hujung
terbuka
Pemutar skru
rata
Playar
muncung tirus
Gandin plastik Pemutar skru
Philips

Mengetatkan dan melonggarkan bolt dan nat.
Mengetatkan dan melonggarkan skru kepala rata.
Mengetuk bahagian kit model secara perlahan.
Memegang komponen kecil dan membentuk benda.
Mengetatkan dan melonggarkan skru kepala Philips.


Alatan Nama alatan Fungsi alatan
1.


2.


3.


4.


5.6. Padankan alatan tangan di bawah dengan gambar yang diberi (6 markah).
a)Apit G
b)Sesiku L
c)Gerimit
d)Tukul kuku kambing
e)Ragum kayu
f)Gergaji puting
7. Lengkapkan teka silang kata dan jawab soalan berikut berkaitan dengan fungsi
alatan tangan (4 markah).

1. Alatan tangan ini digunakan untuk mengukur dan memindahkan jarak ialah
_____________________________________________.
2. Untuk mengapit benda kerja hendaklah menggunakan ________________.
3. Untuk menebuk lubang kecil sebelum memasang skru hendaklah
menggunakan _________________________.
4. Alatan tangan ini digunakan untuk mengapit benda kerja ketika
menggergaji ialah ___________________________ .


8. Jawab soalan berikut berkaitan dengan nyatakan nama bahan pengikat dan
pencantum (6 markah).

Jenis alatan Nama alatan
a)


b)


c)


d)e)
f)


9. Lukiskan simbol dan nama komponen elektrik berikut berdasarkan fungsi yang
diberi (4 markah).

a) Berfungsi untuk memutuskan atau menyambung litar.

Nama komponen : __________________________

Simbol :b) Berfungsi untuk membekalkan tenaga elektrik.

Nama komponen : __________________________

Simbol :SULIT
NAMA: __________________________________________
KELAS: _________________________________________

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014
REKA BENTUK TEKNOLOGI TAHUN 4
OKTOBER
1 JAM
________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nama dan kelas kamu pada ruang yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi 9 soalan.
3. Kamu hendaklah menjawab kesemua soalan.
4. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
Markah Gred


Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh