Anda di halaman 1dari 5

http://www.slideshare.

net/D20091035417/agama-sikhisme-dan-kerelevanannya-dalam-pengajaran-
pendidilan-moral-di-sekolah

APAKAH YANG DIPERCAYAI OLEH AGAMA KRISTIAN

Korintus 15:1-4 berkata, Saudara-saudaraku, sekarang aku hendak mengingatkan kamu
tentang Berita Baik yang aku khabarkan dahulu. Kamu menerimanya, dan kepercayaan kamu
kepada Kristus berdasarkan Berita Baik itu. Itulah Berita Baik, perkhabaran yang aku beritakan
kepada kamu. Berita baik itu akan menyelamatkan kamu jika kamu berpegang kepadanya
dengan teguh. Tetapi jika kamu tidak berpegang kepadanya dengan teguh, maka kepercayaan
kamu sia-sia. Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah
perkara terpenting: Kristus mati kerana dosa kita, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab.
Hal ini juga tertulis di dalam Alkitab: Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia dihidupkan
semula.
Kristian percaya bahawa Kitab Injil diturunkan oleh Tuhan dan merupakan Firman Tuhan yang
tiada kesalahan serta ajarannya adalah muktamad (2 Timotius 3:16, 2 Petrus 1:20-21).
Kristian percaya bahawa hanya terdapat satu Tuhan dalam bentuk tiga orang, iaitu Bapa,
Anak (Yesus Kristus) dan Roh Kudus.
Kristian percaya bahawa manusia dicipta untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, tetapi
dosa telah memisahkan manusia daripada Tuhan (Roma 5:12, 3:23).
Agama Kristian mengajar bahawa Yesus Kristus datang ke bumi sebagai Tuhan yang benar dan
juga manusia yang benar (Filipi 2:6-11), dan mati di atas salib.
Kristian percaya selepas Dia mati, Dia dikebumikan, bangkit semula, dan sekarang berada di
sebelah kanan Tuhan Bapa untuk membuat rayuan bagi pihak mereka yang percaya kepadanya
(Ibrani 7:25).
Agama Kristian mengatakan bahawa kematian Yesus di atas salib cukup untuk membayar
denda dosa semua manusia dan pengorbanan ini memulihkan hubungan yang terputus antara
Tuhan dan manusia (Ibrani 9:11-14, 10:10, Roma 6:23, 5:8).
PRINSIP DAN AJARAN DALAM AGAMA KRISTIAN
Empat prinsip utama dalam ajaran agama Kristian.
Terdapat satu tuhan yang mencipta seluruh alam.
Berpegang pada konsep triniti iaitu Tuhan Bapa,Tuhan Anak dan Tuhan Holispirit.
Ajaran Jesus hendaklah sentiasa diikuti. Manusia harus mencintai tuhan serta melayan
semua orang dengan adil dan hidup secara aman damai.
Setiap orang akan diadili oleh tuhan berasaskan tingkahlakunya didunia. Seseorang
kristian yang taat kepada agamanya akan menikmati kehidupan abadi selepas mati
manakala seseorang yang berdosa akan menghadapi kesengsaraan abadi.

Ajaran agama Kristian terdapat dalam 2 rukun utama.
Cintailah tuhan dengan seluruh jiwa ragamu.
Cintailah jiran seperti kamu mencintai diri sendiri.

PENGANUT AGAMA KRISTIAN
Hidup dalam dosa menghalang hubungan yang rapat dengan Tuhan, penganut agama Kristian
yang masih hidup berdosa tidak akan menikmati hubungan yang rapat dengan Tuhan. Walau
bagaimanapun, Kristian akan menang dalam pertempuran dengan dosa ini jika mereka
membaca Kitab Injil dan mematuhi firman Tuhan dalam hidup mereka; serta sudi menerima
ajaran daripada Roh Kudus; tunduk kepada pengaruh Roh Kudus dan mematuhi ajaran Tuhan
melalui Roh Kudus.
Agama Kristian adalah mengenai kepercayaan kepada Kristus yang mati di atas salib untuk
membayar dosa kita, dan bangkit semula daripada kematian. Denda dosa kamu telah dibayar
dan kamu boleh menikmati hubungan yang rapat dengan Tuhan.

LATAR BELAKANG
1-Menurut Singh.H (1969) agama Sikh diasaskan oleh Guru Nanak 1 ( 1469-1539 ). -Perkataan
sikh bahasa punjab bererti penuntut atau penganut. Diasaskan secara turun-temurun
hingga sepuluh orang Guru berganti-ganti.Guru yang terakhir ialah Guru Gobind Singh. Percaya
Tuhan satu-tiada permulaan dan tiada akhir -Pertemuan antara agama Islam dengan Hindu di
India Utara pembentukan agama Sikh. -Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai
penjelmaan tuhan tetapi seorang yang menunjukkan jalan kepada orang ramai ke arah
Kebenaran atau Tuhan.

2. nirvana.Ini Penjelasan tentang Tuhan dalam agama Sikh hampir sama dengan Islam iaitu
Hanya ada satu Tuhan dan mempunyai unsur-unsur Hindu iaitu tiada permulaan dan tiada
penghabisan adalah di sebabkan :

a)Pada zaman Guru Nanak Gobind Singh, penduduk-penduduk India telah menyeleweng
daripada ajaran agama-agama mereka ( khasnya agama Islam dan Hindu )

b.Guru Nanak 1 iaitu Nanak Dev mempelajari agama Islam,kemudian Hindu.
-Seseorang individu yang hendak menjadi seorang Sikh hendaklah sentiasa terkawal oleh
kehendak-kehendak agama Sikh.
-Seseorang kanak-kanak yang dilahirkan, belum dikira sebagai seorang Khalsa, walaupun ibu
bapanya beragama Sikh. Apabila Dewasa hendaklah mengetahui peraturan dan undang-undang
serta diberi minum Amrit ( air gula ) baru sah menjadi seorang Khalsa (suci).


Undang-undang yang perlu difahami untuk menjadi kaum khalsa iaitu :
i.. Mempercayai hanya satu tuhan yang maha kuasa.
ii. Sentiasa membaca atau mendengar sabda-sabda Guru Granth Sahib Ji untuk membuat
ibadahnya.
iii. Berlatih mengawal diri dan berjanji memakai lima perkara dengan cogan yang berawalkan
huruf K
iv. .Menghapuskan perasaan berkasta-kasta, dilarang menyembah berhala atau menganut
kepercayaan yang berlawanan dengan Kaum Sikh.
v. .Menghormati semua makhluk tanpa mempersoalkan tentang agam, bangsa, atau warna
kulit seseorang itu.
a. .Asas ajaran kaum Sikh telah dibukukan dalam Guru Granth Sahib Ji ( Kitab Suci )
b.Menurut Sikh Naujawan Sabha,Malaysia ( 1969 ) perkara penting mengikut kata-kata yang
terdapat dalam Guru Granth Sahib Ji ( Kitab Suci ) adalah seperti berikut :
i)Tuhan yang Disembah
-Orang Sikh mempercayai bahawa Tuhan itu Esa.
-Orang sikh menyebut Tuhan dengan nama Wahiguru, bermakna : Tuhan Yang Menakjubkan
ii) Taraf guru dalam agama Sikh -Guru adalah orang yang memandu ke jalan yang benar.
-Kitab suci dan kaum Khalsa dianggap sebagai Guru, setelah mangkatnya Guru yang kesepuluh
pada tahun 1708.
iii) Kitab Suci -Kitab Suci agama Sikh, Guru Grand Shib Ji,mengandungi semua sabda Guru Nanak
1 hingga Guru Nanak 5,Guru Nanak 9 ,serta Beberapa orang ulama Islam dan Hindu.
-Kitab ini diletakkan dalam Gurdwara(rumah ibadat)di atas sebuah meja.
iv) Gurdwara
-rumah sembahyang -Erti Gurdwara ialah pintu gerbang Guru di dalamnya terletak Kitab
Suci.
-Dianggap sebagai rumah agama dan pusat masyarakat mereka.
v)Masyarakat
-Masyarakat adalah satu taraf yang khas dan sistem kasta dilarang sama sekali dalam sesebuah
masyarakat.
-Seluruh ahli masyarakat dinasihat mematuhi segala yang baik.
vi) Cara damai dan cara kekerasan.
-Cara damai diutamakan daripada cara kekerasan.
-seseorang Sikh diwajibkan sentiasa bersedia mempertahankan agama dan sempadan
negaranya.
vii) Kaum Sikh dan kaum agama lain
-Semua pengikutnya hendaklah menghormati segala makhluk di dunia