Anda di halaman 1dari 6

1

1. (a) Labelkan organ perkumuhan dan tuliskan bahan kumuh yang disingkirkan.


( 6 markah )
(b) Padankan organ perkumuhan dengan bahan kumuh yang betul.

( 3 markah)
Karbon dioksida
Air peluh
Air kencing
2

2. Tandakan ( / ) pada tingkah laku yang baik dan (x) bagi tingkahlaku yang tidak
baik.

( 8 markah )
1 2
5 6
8 7
4 3
3

3. (a) Labelkan bahagian organ yang bertanda P, Q dan R. tuliskan fungsinya di
jadual yang disediakan.Organ Fungsi
P
Q
R

( 6 markah)

(b) tandakan (/) bagi organ perkumuhan dan (x) bagi bukan organ perkumuhan
( 2 markah4

4. Padankan gambar dengan peraturan bilik sains
( 5 Markah )

Pastikan kerusi disusun dengan
teratur
Laporkan kepada guru dengan
segera sekiranya berlaku
sebarang kemalangan, kecederaan
atau kerosakan
Semua sampah dan sisa bahan
hendaklah dibuang ke dalam tong
sampah yang disediakan
Aktiviti dan eksperimen yang
dijalankan mestilah mengikut
arahan guru
Murid hanya dibenarkan masuk ke
dalam bilik sains dengan
kebenaran guru
d
a
c
e
b
5

5. Isikan tempat kosong dengan organ pernafasan yang betul.

a.
( 6 markah)
b. Tuliskan urutan pernafasan yang betul.
Menarik nafasMenghembus nafas( 2 markah )
Menarik nafas
Semasa tarik nafas, udara masuk ke
dalam__________, seterusnya ke
___________________ dan akhir sekali ke
____________.
Menghembus nafas
Semasa hembus nafas, udara keluar dari
__________, seterusnya ke __________
dan akhir sekali ke ____________.

Hidung
Peparu
6

6. Lihat gambar dibawah. Kelaskan haiwan mengikut organ pernafasan yang betul.


( 12 markah )

Prepared by,
.
(ARISSHA ARTINA BINTI ABDULLAH)
GURU SAINS TAHUN 4 2014
SKPK SELANGOR
Peparu Insang Spirakel Kulit lembap

Anda mungkin juga menyukai