Anda di halaman 1dari 2

SENARAI DAFTAR HARTA MODAL

NOMBOR SIRI
BIL. NAMA ASET TARIKH PEROLEHAN
PENDAFTARAN

JUMLAH

50
KEW.PA-4

R HARTA MODAL

HARGA PEROLEHAN ASAL


(RM)

50