Anda di halaman 1dari 6

Pendidikan Moral Tahun 4

Bahagian A
Bulatkan jawapan yang betul.
1.

Kaum____________akan sujud di kaki ibu dan bapa apabila meminta maaf.


A.
B.
C.
D.

2.

Pilih sifat yang menunjukkan kebersihan mental

I.
II.
III.
IV.

suka bergaul mesra


melihat perkara yang positif
bersikap sombong
bertutur dengan sopan

A.
B.
C.
D.
3.

Ali menyerahkan dompet yang dijumpai kepada guru.


Ah Leong meminta upah jika menolong orang.
Sue Ann berkawan dengan Julia kerana dia anak orang kaya.
David memberitahu rakan-rakan tentang kebaikan yang dilakukannya.

Tnag manakah bukan ahli keluarga asas?


A.
B.
C.
D.

5.

I, II, dan III


I, II, dan IV
I, III, dan IV
II, III, dan IV

Murid yang manakah mengamalkan kejujuran?


A.
B.
C.
D.

4.

India
Cina
Melayu
Murut

Ibu saudara
Kakak
Abang
Adik

Yang manakah sumber alam yang tidak boleh diperbaharui?


A.
B.
C.
D.

Air
Udara
Emas
Solar

6.

Bagaimanakah cara pengambilan makanan yang betul?


A.
B.
C.
D.

7.

Penduduk pelbagai kaum Taman Amen menderma bagi membantu Ah Yong yang
rumahnya musnah dijilat api. Nilai yang berkaitan dengan pernyataan di atas
ialah
A.
B.
C.
D.

8.

Harga diri
Berterima kasih
Kepercayaan kepada Tuhan
Keamanan dan Keharmonian

Siapakah Ketua Negara Malaysia?


A.
B.
C.
D.

9.

Makan makanan yang mahal


Makan makanan yang banyak
Makan makanan yang seimbang
Makan makanan yang sedap

Duli YMM Yang di-Pertuan Agong


Timbalan Perdana Menteri
Perdana Menteri
Hakim

Pilih tindakkan yang mencemarkan alam sekitar.


A.
B.
C.
D.

Mengitar semula
Menanam pokok
Membakar sampah
Menggunakan sumber solar

(gambar)
10.

Pilih nilai yang terdapat dalam gambar.


A.
B.
C.
D.

Kepercayaan kepada Tuhan


Tanggunjawab terhadap masyarakat
Tanggunjawab terhadap alam sekitar
Kesederhanaan
3

Bahagian B
Padankan definisi dengan nilai yang betul.
11. Kepekaan dan perasaan cinta yang
mendalam serta berkekelan yang lahir
daripada hati yang ikhlas.
12. Kebersihan dan kesihatan diri serta
pemikiran yang sihat dan positif
dalam setiap perlakuan.
13. Kewajipan bercakap benar, bersikap
amanah dan ikhlas dalam setiap
perlakuan.
14. Perasaan dan perlakuan untuk
menunjukkan pengiktirafan dan
penghargaan terhadap sesuatau jasa,
sumbangan atau pemberian.
15. Kesanggupan memikul atau
melaksanakan tugas dan kewajipan
dengan sempurna sebagai anggota
masyarakat.

Kebersihan fizikal dan mental


Berterima kasih.
Kasih sayang
Tanggungjawab terhadap
masyarakat

Kejujuran

Bahagian C
Garisi jawapan yang betul.
16.

Ciri-ciri seseorang yang yakin diri ialah ( berani, takut ) mencuba.

17.

Dedikasi ialah sikap sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk perkara yang
( buruk, baik ).

18.

Menghormati pendapat orang lain merupakan salah satu adab dalam


( perbincangan, makan ).

19.

Pergaulan antara nurid perempuan dengan murid lelaki ( tiada, ada ) batasnya.

20.

Orang yang ( sabar, pemarah ) mengamalkan sikap bertoleransi.

21.

Aktiviti sukaneka dapat ( menghilangkan, memupuk ) semangat perpaduan dan


semangat muhibah.

22.

Gaya hidup mesra alam dapat ( merosakkan, memelihara ) alam sekitar.

23.

Mengikut system Raja Berperlembagaan di Malaysia, ketua Negara ialah


( Perdana Menteri, DYMM Yang di-Pertuan Agong ).
4

24.

Kita hendaklah melibatkan diri dalam aktiviti ( kebajikan, buli ).

25.

Konsep Malaysia Boleh dapat ( meningkatkan, menghilangkan ) semangat


rakyat untuk mencapai kejayaan.

Bahagian D
Jawab semua soalan di bawah ini.
26.

Nyatakan dua faedah mengamalkan sikap kejujuran.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

27.

Nyatakan dua aktiviti masyarakat setempat.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

28.

Nyatakan dua cara murid menjaga kebersihan dan keindahan persekitaran.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

29.

Berikan dua contoh gaya hidup yang mesra alam.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

30.

Tuliskan nama tokoh yang betul bagi gelaran yang berikut:


a) Bapa Kemerdekaan :_______________________________________________
b) Bapa Pemodenan

31.

:_______________________________________________

Nyatakan dua cara yang dapat murid lakukan untuk menaikkan imej Negara.
a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________
5

32.

Berikan dua faedah menyertai aktiviti kemasyarakatan setempat.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

33.

Nyatakan dua cara untuk mencapai kejayaan dalam akademik.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

34.

Berikan dua faedah beriadah.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

35.

Berikan dua kebaikan menyertai kegiatan kokurikulum.


a) ________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________

Bahagian E
Padankan gambar dengan nilai yang betul.
36.

Menyayangi alam sekitar

37.

Kasih sayang.

38.

Kejujuran.

39.
Patuh kepada peraturan dan
undang-undang

40.

Keamanan dan keharmonian.