Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan.


Baca dan bulatkan jawapan yang betul.
1. Mei Lin berbangsa Cina, kamu patut menghantar
. kepadanya.
. kad !elamat "ari #aya
B. $ad !elamat "ari %eepa&ali
C. kad !elamat 'ahun Baru Cina
(. #aju pergi ke kuil untuk bersembahyang. pakah
agama yang dianuti oleh #aju)
. *slam
B. Buddha
C. "indu
+. li tidak makan secara berlebihan, walaupun makanan
itu sedap.
. %ia tidak kuat makan.
B. %ia tidak suka makanan itu.
C. %ia mengutamakan kesihatan.
,. !u-ie terjumpa sebuah dompet di kantin sekolah. %ia..
A. mengambil dan membelanjakan wangnya.
B. mengambil dan serahkannya kepada guru.
C. mengambil dan simpan dalam begnya.
.. !aya membasuh baju dengan
1
. sabun
B. ubat gigi
C. syampu
/. $emudahan awam seperti tandas, tele0on awam, dan
paip bomba mestilah diawasi dengan
. baik
B. merosakkan
C. tidak ambil tahu
1. !almah selalu .. ajar adiknya yang
belum pandai membaca.
. tidak
B. membiar
C. menunjuk
2. pabila bercakap dengan ibu bapa kita mestilah
. tidak bercakap.
B. meninggikan suara.
C. merendahkan suara.
3. Jika kamu bersalah, kamu akan
. meminta maa0.
B. mengulangi kesalahan itu.
C. Membiarkan sahaja kesalahan yang dilakukan.
14. $ita patut .. semasa lagu 5egaraku
dinyanyikan.
A. berlari
2
B. berdiri tegak
C. berbual bersama kawan
Bahagian B
rahan6 Jawab semua soalan.
A. !usun cerita berdasarkan gambar di bawah
1. !emut menggigit kaki pemburu.
(. Burung mengugurkan daun.
+. 7emburu hendak menembak burung.
3
a
,. !emut terjatuh ke dalam sungai.
.. 7emburu menjerit. Burung terkejut lalu
terbang.
/. !emut terselamat.
8 14 markah9
B. 'ulis semula cerita di atas mengikut susunan yang betul.
7emburu hendak menembak burung. ::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
C. 5yatakan sama ada tindakan yang berikut BETUL atau
SALAH
1. Lim suka mengejek li yang miskin.
4
SALA
H
(. -man meminjamkan pembaris kepada chong.
+. !ingh dan #aju bermain bola sepak di padang.
,. "a-i-i mengajak iman ponteng sekolah.
.. ;ickey membantu Lisa menyelesaikan kerja
sekolah.
/. !andy suka berhutang dengan kawannya.
1. $umar dan $oh pergi ke perpustakaan bersama.
2. %a&id mengajak Chua pergi ke pusat hiburan.
3. nita selalu membantu ibunya menjaga adik.
14.%a&id suka melawan kata ayahnya.
11. #ashid membantu ibunya mengemas rumah.
8 (4 markah9
D. *si tempat< tempat kosong di bawah ini dengan perkataan
yang sesuai.
5
1. =ubir membantu abangnya
mengelap cermin tingkap.
(. $umar . semula
buku<bukunya di dalam almari
selepas menggunakannya.
+. "a>- sedang
kolam ikan di belakang
rumahnya.
,. 5urin . bunga
di halaman rumah.
.. $akak sedang .sampah
di ruang tamu.
814 markah9
6
membersihka
n
mengelap menyusun
menanam menyapu
E. *sikan tempat kosong dengan kata yang sesuai.
1. Bendera Malaysia mempunyai empat warna.
(. ?arna @ warna pada bendera Malaysia ialah
..,
, . dan

+. Lagu $ebangsaan Malaysia ialah .


,. $ita mesti berdiri apabila .lagu
5egaraku.
.. $uala Lumpur ialah ibu ... Malaysia.
8 1, markah 9
7
biru merah kuning Negaraku
empat putih kta
men!an!ikan
". 7adankan pernyataan di bawah dengan gambar yang
sesuai.
a.
b.
c.
d
e.
1. Auru besar
sedang berucap di
perhimpunan.
(. $ita mestilah
berdiri tegak ketika
menyanyikan lagu
5egaraku.
+. $ita mestilah
memakai lencana
sekolah.
,. !etiap pagi
pengawas sekolah
akan menaikkan
bendera sekolah.
.. $ita mestilah
menghormati
pengawas sekolah
dan mematuhi
arahan mereka.
8
8 2 markah9
!$BM J?75
7$B! +
7B5%*%*$5 MC#L '"D5 1
(443
Bahagian
1. C /.
(. C 1. C
+. C 2. C
,. B 3.
.. 14. B
Bahagian B
. 1 @ b C.1. !L" 1. BB'DL
( @ e (. BB'DL 2. !L"
+ @ a +. BB'DL 3. BB'DL
, @ d ,. !L" 14. !L"
. @ c .. BB'DL 11. BB'DL
/ @ 0 /. !L"
%. B.
1. mengelap 1. empat
(. menyusun (. merah, biru, kuning, putih
+. membersih +. 5egaraku
,. menanam ,. menyanyikan
.. menyapu .. kota
E.
1. .a
(. .b
+. .c
,. .d
.. .e
9
10