Anda di halaman 1dari 4

www.selefienederland.

nl – As-Salaat ad-Doha

As-Salaat ad-Doha
(Het voormiddaggebed)
Uit Moelakhas al-Fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma’iel al-Hollandie


Nagekeken vanuit het Arabische door Musa ibn Yusuf al-Indonesi
www.selefienederland.nl – As-Salaat ad-Doha
www.selefienederland.nl – As-Salaat ad-Doha

As-Salaat ad-Doha – het voormiddaggebed

Weet, mijn moslimbroeders, dat er vele ahaadieth zijn met betrekking tot het ad-Doha
gebed (het voormiddaggebed).

In de Sahiehain1 vermeld Aboe Hoerairah ( ‫ ) رضي ﷲ عنه‬het volgende:

“Mijn vriend de Boodschapper van Allaah (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) adviseerde mij
drie zaken: elke maand drie dagen vasten, het verrichten van as-Salat ad-Doha, en het
verrichten van al-Witr voor het slapengaan.”2

En in de hadieth van Abie Sa’ied ( ‫) رضي ﷲ عنه‬:

“De Profeet (‫ )صلى ﷲ عليه و سلم‬was gewoon as-Salaat ad-Doha te verrichten totdat we zeiden,
‘Hij zal het nooit opgeven’, en soms gaf hij het compleet op [d.w.z. het verliet de verrichting
ervan] totdat we zeiden, ‘Hij zal het nooit meer verrichten’.”3

As-Salaat ad-Doha kan zo kort zijn als twee rak’ah (gebedseenheden) zoals onze Profeet
(‫ )صلى ﷲ عليه و سلم‬zei, “(…de twee rak’ah van as-Salaat ad-Doha…)”, [overgeleverd] in de
hierboven vermeldde hadieth op autoriteit van Aboe Hurairah ( ‫) رضي ﷲ عنه‬. Daarnaast
overleverde Aboe Dawood op de autoriteit van Anas ( ‫ ) رضي ﷲ عنه‬dat de Profeet ( ‫صلى ﷲ‬
‫ )عليه و سلم‬heeft gezegd:

“Als iemand na het verrichten van as-Salaat as-Subh (het ochtendgebed) zit totdat hij
overgaat tot het verrichten van twee rak’ah van as-Salaat ad-Doha, en niets zegt behalve het
goede, zijn zonden zullen [hem daarop] vergeven worden, ook al betreffen zij meer dan het
schuim van de zee.” 4

As-Salaat ad-Doha mag zo lang zijn als acht rak’ah, aangezien Oemm Haani’(‫) رضي ﷲ عنھا‬
heeft gezegd:

“Op de dag van de Overwinning op Mekkah, verrichtte de Profeet acht rak’ah voor as-Salaat
ad-Doha.” 5

Eveneens overleverde Imaam Moeslim op de autoriteit van Aa’iesha ( ‫ ) رضي ﷲ عنھا‬dat:

“De Profeet (‫ )صلى ﷲ عليه و سلم‬was gewoon as-Salaat ad-Doha met vier rak’ah te verrichten
en hij vermeerderde zoveel Allaah wilde” 6

1 [voetnoot van de vertaler: Sahihain duidt op de authentieke overleveringen van Bukhari en Moslim
2 Al-Bukhari (1178) [3/73] en Moslim (1669) [ 3/21].
3 Ahmed (476) [2/342] en At-Tirmidhi (1172) [3/21].

4 Aboe Dawoed (1281) [2/43].

5 Al-Bukhaari (1103) [2/746]; Moeslim (763) [2/252]; Aboe Dawoed (1290) [2/44]; An-Nasa’i (225) [1/137] en Ibn Maajah (614)

[3/236].
6 Moeslim (1660) [3/236].
www.selefienederland.nl – As-Salaat ad-Doha

De tijd voor as-Salaat ad-Doha vangt aan wanneer de zon nadat hij is opgekomen op een
speerlengte [afstand] boven de horizon verkeerd tot [het tijdstip dat] de zon de meridiaan
benadert. Het is aangeraden het uit te stellen totdat de zon hoog is opgestegen en heet is.

Imaam Moeslim overlevert dat de Profeet zei:

“Het gebed voor diegenen die berouwvol zijn behoort verricht te worden [op het moment]
wanneer de jonge gespeende kameel de hitte van de zon voelt.”7

Dat is wanneer de zon zo heet wordt dat de jonge (gespeende) kameel neer knielt
vanwege de hitte van de zon.



7 Moeslim (1743) [3/271].