Anda di halaman 1dari 2

TARIKH:

RUJUKAN: SEWA / 2014 /


NO KENDERAAN: PLS 1702
MODEL: JOYLONG
MAKLUMAT PENYEWA
NAMA:
NO K/P:
TEL H/P: TEL PEJABAT: ..
ALAMATRUMAH:


ALAMAT PEJABAT:
..

RUJUKAN PENYEWA:
NAMA: . TEL H/P:
TEL PEJABAT: .........
AKUAN PIHAK PENYEWA:
Saya No Kad Pengenalan .
Telah membaca dan memahami syarat surat perjanjian sewa kenderaan yang bernombor
pendaftaran PLS 1702 dan berjanji mematuhi kesemua syarat-syarat yang telah ditetapkan ini.
Sekiranya salah satu syarat di atas gagal saya penuhi, tindakan undang-undang berhak dikenakan ke
atas saya.
..
NAMA:
NO K/P:
TARIKH:

SURAT PERJANJIAN SEWA KENDERAAN

Perjanjian ini adalah dibuat pada ...... diantara ZAMILIA BINTI DIN 711007-09-5200
(sebagai PEMILIK KENDERAAN) dan .
( Yang mana selepas ini sebagai PENYEWA KENDERAAN).
BUTIR BUTIR KENDERAAN
NO PENDAFTARAN : PLS 1702 MODEL KENDERAAN : JOYLONG WARNA : PUTIH
TARIKH SEWA: BERMULA JAM . SEHINGGA ..
JAM ...
DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI SEPERTI BERIKUT:
1.HARGA sewa kenderaan ini adalah RM ... / hari / jam.
2. DUIT DEPOSIT sewa kenderaan sebanyak RM 100.00 , jika penyewa ingin membatalkan setelah
membayar Deposit maka Deposit tersebut TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN
3.KAMI berhak menuntut bayaran tambahan jika kenderaan ini lewat dikembalikanselepas tamat
tempoh sewa seperti di atas pada kadar RM 20.00 / jam.
4.Kenderaan ini tidak digunakan untuk segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang
Negara Malaysia.
5.PENYEWA adalah bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlakupenyalahgunaan kenderaan ini
seperti terlibat dengan segala jenis aktiviti jenayah atau kesalahan undang-undang Negara Malaysia.
6. Adalah menjadi tanggungjawab PENYEWA untuk membayar semua saman,kompaun atau denda
dalam tempoh sewa seperti di atas.
7. KAMI berhak menuntut sebarang gantirugi jika berlaku sebarang kerosakan /kemalangan yang
melibatkan kenderaan tersebut dalam tempoh sewa seperti diatas.
8.Sekiranya kenderaan tidak ditemui/ hilang/ rosak teruk selepas tempoh sewa kenderaan ini seperti
di atas, PENYEWA adalah bertanggungjawab untuk menanggung segala kos yang dikeluarkan oleh
KAMI yang melibatkan kenderaan ini.
9. KAMI berhak meminta/ menyimpan salinan Kad Pengenalan/ Lesen Memandu/Kad Pelajar
PENYEWA kenderaan ini untuk tujuan rujukan
10. KAMI berhak menghubungi penama yang diberikan oleh PENYEWA sebagai rujukan untuk
tujuan rujukan kepada PENYEWA.