Anda di halaman 1dari 21

www.madromi.

com
PRAKATA/PENDAHULUAN

Kemanjuran kitab ini bukan hanya pada zaman da-


hulu kala saja, tetapi sampat saat ini masih tetap berlaku.
Untuk keperluan siapa saja yang dalam keadaan bahaya/
jiwanya sedang terancam, maka dengan mernbaca kitab
"KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" ini sebanyak
1.000 kali atau lebih, maka pasti akan terhindar dari se-
gala bahaya tetapi harus percaya, tekun dan sabar.
Harap diingat !
Walaupun telah membaca kitab ini dengan tekun dan
sabar, kadang-kadang banyak godaan/cobaannya seperti,
misalnya :
Tiba-tiba terjadi keributan di dalam rumah taiigga,
Kehilangan barang,
Anak sakit, orang tua sakit, dll.
Semua ini tidak niembahayakan tetapi hanya merupakan
ujian bagi diri kita untuk tetap percaya/tidak kepada
kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG".
Kitab "KOO ONG KUAN SIE IEM KENG" ini, selain
berguna untuk hal tersebut di atas, masih banyak lagi
kegunaan yang lain, tergantung apa yang ingin kita moh-
on di dalam Doa, seperti misalnya :

www.madromi.com
* Menyembuhkan semua macam penyakit;
* Mengharapkan agar clta-cita dapat terkabul;
* Memohon keselamatan, kesehatan balk lahiriah
maupiin batiniah atas orang-tua, saudara, sanak kelu-
arga, sanak famili dan kerabat sekaliannya;
* Menglnglnkan kehidupan yang tenteram, aman dan
makmur serta kebahagiaan;
* Menginginkan memperoleh jodoh, anak dll;

Bagi yang sudah mendapatkan hasil/berkat baik sedikit


ataupun besar, dari basil membaca kitab ini mohon di-
minta kerelaan dan keikhlasannya untuk mencetak kem-
bali kitab "KOO ONG KUAN SEE IEM KENG" seba-
nyak kemampuan anda, agar jalan bintang hidup anda
terus menjadi terang selalu.
Bila ada yang berminat mengambil dan membaca kitab
"KOO ONG KUAN SEE IEM KENG* terlebih dahulu
hati harus tulus dan bersih agar, sewaktu membaca kitab
ini segala permohonan anda dapat terkabul.
Bagi yang ada memuja KUAN SEE IEM P H O SAT di
rumah, disarankan pada waktu sembahyang pasang
dupa/hio 1 batang, jangan 3 batang. Ingat! Bila yang
tidak ada memuja KUAN SEE IEM P H O SAT di rumah,
pasang dupa/hio 3 batang di atas sebuah gelas bersih
yang berisi beras dan sebelum membaca isi kitab "KOO
ONG KUAN SEE IEM KENG* terlebih dahulu sembah-
yang pada THIAN THI KONG (ALLAH YANG MAHA
ESA/KUASA) kemudian baru menyebutkan namaKUAN
SEE IEM P H O SAT sebanyak 3 kali.

www.madromi.com
Sembahyang ke THIAN T H I KONG menggunakan
Dupa/Hio sebanyak 3 (tiga) batang, menghadap/me
mandang kearah langit.
Setelah sembahyang ke THIAN THI KONG selesai maka
Dupa/Hio tersebut dapat ditancapkan ketanah atau dita-
ruh/diletakkan pada "tempat Dupa/Hio persembahyang-
an" pada dinding tembok rumah.
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu sembahyang
dan membaca Doa ini ialah :
Dilarang memiliki hati dan pikiran yang jahat,
Dilarang (Tidak boleh) membaca sambil tiduran,
Dilarang merokok;

Sebelum membaca Doa,


sebaiknya meiakakan sembah-
siyud 9 (sembilan) kail.

D O A WAKTU P A S A N G H I O / D U P A ,
* Doa ini hanya dibaca 1 (satu) kali. :
L O O HIANG CA JIAT, HUAT KAI BONG HUN,
CU HUT HAI HWEE SUT YAU BUN,
SUEI CTE KIAT SIANG IEN,
SENG IE HONG IEN, CU HUT HIANG CUAN SIEN
Kemudian dilanjutkan pembacaan Doa ini sebaiknya
dibaca minimum 3 (tiga) kali. :
LAM BU HIANG IEN KAI P H O SAT, MO H O O SAT

www.madromi.com
CENG KHO GIAP CIN GAN,
Doa untuk membersihkan/mensucikan "MULUT" dari
segala perkataan dosa.
* Doa ini sebaiknya dibaca minimum 3 (tiga) kali. :
SIULI,
SIULI,
MO HOO SIULI,
SIU SIULI,
SAT PHO HOO

C E N G S I N GIAP CIN GAN,


Doa untuk membersihkan/mensucikan "BADAN" dari
segala perbuatan dosa.
* Doa ini sebaiknya dibaca minimum 4 (empat) kali. :
SIU TOLI,
SIU TOLI,
SIU MOOLI,
SO PHO HOO.

A N T O TEE CIN GAN,


Doa untuk membeisihkan/mensucikan "TEMPAT" dari
segala godaan setan, jin atau roh jahat lainnya.
* Doa ini sebaiknya dibaca minimum 3 (tiga) kali. :

LAM BU SAM BUAN TO,


BUT TO LAM,
AM TO LO TO LO TEE BWIE,
SAT PHO HOO

www.madromi.com
DOA UNTUK MENGUNDANG/MEMANGGIL
8 (DELAPAN) P H O SAT/DEWA-DEWI

* Sebelum membaca Doa ini, sembah sujud terlebih


dahulu sebanyak 9 (sembilan) kali.
* Doa ini sebaiknya dibaca minimum 4 (empat) kali. :

LAM BU KUAN SEE IEM P H O SAT MO H O O SAT,


LAM BU MIE LEK P H O SAT M O H O O SAT,
LAM BU HIE KONG CONG P H O SAT MO H O O SAT,
LAM BU P H O HIAN P H O SAT MO H O O SAT,
LAM BU KIM KONG CONG P H O SAT MO H O O SAT,
LAM BU BIAU KIAT SIANG P H O SAT MO H O O SAT,
LAM BU TIE KAI CIANG P H O SAT MO H O O SAT,
LAM BU TEE CONG ONG P H O SAT MO H O O SAT

KHAI K E N G KIE,
* DOA PEMBUKAAN/SIANG CAN

* Doa ini hanya dibaca 1 (satu) kali. :


BU SIANG CHIEM BIE BIAU HUAT,
PIK CHIAN BAN KIAP LAN C O O GIE,
NGO KIEM KIAN BUN TIK SIU TIE,
GUAN KAI JIE LAI CIEN SIET GIE,
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT,
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT,
LAM BU PUN SU SEK KIA BO NI HUT

www.madromi.com
www.madromi.com
„HOET SWAT KOO ONG KWAN
SIE IEM KING"
{Doa ini sebaiknya dibaca minimum 2 (dua)kali}
Kwan Sie Iem Phouw Sat, Lam Boe Hoet.
Lam Boe Hwat, Lam Boe Tjing.
Hoet Kok Yoe Yan Hoet Hwat Siang Ien.
Siang Lok Ngo Cing. Yoe Yan Hoe Hwat.

Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak


Poo Loo Biet, Sie Tay Sin Cioe,
Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak
Poo Loo Biet, Sie Tay Bing Cioe,
Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak
Poo Loo Biet, Sie Boe Siang Cioe,
Lam Boe Mo Hoo Pwan Jiak
Poo Loo Biet, Sie Boe Ting Ting Cioe,

Lam Boe Cing Kong Pie Biet Hoet, Hwat


Cong Hoet,
Say Coe Hong Hut Ciok Yoe Ong Hoet,
Hoet Koo Sie Mie Ting Ong Hoet, Hwat
How Hoet,
Kiem Kong Cong Say Coe Yu Hie Hoet,

Poo Sien Hoet, Sien Thong Hoet,


Yak Soe Lioe Lie Kong Ong Hoet,
Phouw Kong Kong Tik San Ong Hoet,
Sian Coe Kong Tik Poo Ong Hoet,

www.madromi.com
Koo Khie Chiet Hoet, Bie Lay Hian Kiap
Chian Hoet,
Chian Ngo Pik Hoet, Ban Ngo Chian Goet,

Ngo Pik Hwa Sien Hoet.


Pik Ik Kiem Kong Cong Hoet.
Ting Kong H o e t

Liok Hong Liok Hoet Bing Hoo.


Tong Hong Poo Kong Gwat Thian
Gwat Biauw Coen lem Ong Hoet.

Lam Hong Sie Kien Hwa Ong Hoet.


See Hong Coo Ong Sien Thong Yam
Hwa Ong Hoet.
Pak Hong Gwat Thian Jing Cing Hoet.
Siang Hong Boe Sow Cing Cien Po
Sioe Hoet.
He Hong Sian Cik Gwat lem Ong Hoet.
Boe Liang Coe Hoet, Too Poo Hoet.
Sik Kia Bow Nie Hoet, Mie Lek Hoet.
A Siok Hoet, O Mie To hoet.

Tiong Yang let Chie Ciong Sing.


Cay Hoet Sie Kay Tiong Cia.
Hing Coe Ie Tee Siang.
Keip Cay Hie Khong Tiong.

Coe Yoe Ie let Chie Ciong Sing.


Kok Liang An Len Hioe Siet Tioe Ya Sioe Tie S

www.madromi.com
Siang Kioe Siong Choe King.
Ling Bat Sing Soe Khouw.
Siauw Hok le Tok Hay.

Na Mo Tay Bing Kwan Sie Iem.


Kwan Bing Kwan Sie Iem.
Koo Bing Kwan Sie Iem.
Khay Bing Kwan Sie Iem.

Yak Ong Phouw Sat, Yak Siang Phouw


Sat.
Boen Coe Sioe Lie Phouw Sat.
Phouw Hian Phouw Sat, Hie Khong Cong
Phouw Sat.
Tee Cong Phouw Sat.
Ching Liang Poo San Ik Ban Cu Phouw Sat.
Phouw Kong Ong Jie Lay Hwa Sien.
Phouw Sat.
Liam Liam Siong Choe King

Chiet Hoet Sie Coe, Cik Swat Cioe Wat.


Lie Poo Lie Poo Tee, Kioe Hoo Kioe
Hoo Tee.

Too Loo Nie Tee, Nie Hoo Loo Tee.


Wie Lie Nie Tee, Mo Hoo Ka Tee.
Cien Ling Khian Tee, Sat Poo Hoo.

www.madromi.com
www.madromi.com
SYAIR / P A N T U N
BERIKUT INI ADALAH NYANYIAN PUJIAN
BERUPA PANTUN :

Cap Hong Kuan See Iem,


It Chit Co Pho Sat Si Guan Khiu Ciong Seng,
Ching Bing Sut Kai Thuat, Liok Yu Pok Hok Cia,
In Khin Wie Kai Suat, Tan Si Yiu In Yan,
Siong Thak Khau Put Cuat, Siong King Buan Chian Phian.
Liam Liam Siem Put Cuat, Hue Yam Put Leng Siang,
To Peng Lip Chui Chiat, Hue No Sing Huan Hi,
Si Cia Phian Seng Huat, Bok Gan Chu Si Hi,
Co Hut Put Bang Suat, Koo Ong Kuan See Iem.
Ling Khiu Co Kho At Lim Gui Kip Lan Cong,
Su Cia Pian Seng Hoat Cu Hut Ci Pu Hi
Si Kouw Eng Teng Le,
Ti Siong Boan Jian Bian, Tiong Gwe Kai Siao Biat

ARTINYA
Sepuluh penjuru Buddha yang mulia,
Dan semua Pou Sat yang .mulia,
Maksudnya hendak menolong manusia,
J a n g a n mendapat segala bahaya,
J i k a orang-orang yang bodoh,
Kita beritahukan pengertiannya,
J i k a orang yang peruntungannya bagus,
Tentu ia baca tiada hentinya,
J i k a membaca 1000 j u r u s ,
Tersirat kebalkan dalam hatinya,
Bahaya api tak akan mendekatinya,
Senjata tajam tidak mempan,
K e m a r a h a n berbalik jadi kesukaan,
Kematian menjadi kehidupan,
J a n g a n kira ini perkataan berjusta
Sekalian Buddha tidak berjusta.

11

www.madromi.com
PEEK I KUAN IEM TAY SU SIN CIU
Doa ini pada waktu KUAN SEE IEM P H O SAT berpa-
kaian warna putih, dan Doa ini dapat dibaca setiap hari
minimum sebanyak 3 (tiga) kali didepan/dihadapan pa-
tung KUAN SEE IEM P H O SAT, pasti! akan memberi-
kan berkah dan keselamatan

* Khusus bagian KENG ini dibaca ulang minimum


sebanyak 3 (tiga) kali. :
Lam Bu Tai Cu Tai Pi Sim Seng,
Kiu Kho Kiu Lan Kong Tai Leng Kam,
Kuan See Iem Pho Sat,
Mo Hoo Sat

Kemudian dilanjutkan Keng berikut i n i :


Lam Bu Hut, le Hut Yu len,
Ie Hut Yu Yan, Huat Siang len,
Siang Lok Ngo Ceng, Tiao Liam Kuan See Iem,
Biao Liam Kuan See Iem, Liam Liam Ciong Sim Kie,
Liam Liam Hut Put Lie Siem, Lam Liam Bu Hut,
Lam Bu Huat, Lam Bu Ceng,
Tat Cie To Am, Ka Lo Huat To,
Ka Hoo Huat To, Loka Huat To,
Lo Ka Huat To, So Pho Hoo,
Tian Lo Sin, Tee Lo Sin,
Jin Li Lan, Lan Li Sin,
It Ciat Cai Yang Hua Wie Tien,
Lam Bu Mo Hoo Phoan Jiak Polo Bit

12

www.madromi.com
KUAN SEE KM KIU KHO CIN KENG
Doa ini berguna untuk memusnahkan/menghilangkan
segala ganjelan dalam hati.

* Doa ini sebaiknya dibaca cukup 1 (satu) kali, :


Lam Bu Kiu Khou Khiu Lan Kuan See lem Pho Sat,
Pek Chian Ban Ek Hut, Heng Ho Sua Sou Hut,
Bu Liang Kok Tek Hut, Hut Ko A Lan Gan,
Cu Keng l a y Seng, Leng Kiu Gak Siu,
Leng Kiu Tang Peng, Leng Kiu Sam Cay Pek Lan Kho,
Jak Jin Siong Tek It Jeng Bian, It Sin Li Khou Lan,
Siong Tek It Ban Phian, Hap Ke Li Khou Lan,
Lam Bu Hut Lek Ui, Lam Bu Hut Lek Hou Su Jin Bu
Ou Sim,
Leng Jin Sin Tek Tou, Hwe Kong Pho Sat,
Hwe Sian Pho Sat, A Jiok Tay Thian Ong,
Ceng Thian Pho Sat, Mo Khiu Mo Khiu,
Ceng Ceng Pi Khiu, Koan Su Tek San,
Siong Su Tek Hiu, Cu Tay PhoSat, Ngo Pek A Lo Han,
Khiu Hou Sian Sin Tecu (sebut nama sendiri,
umur, Shio dan tujuan & keinginan nya apa)
It Sin Li Khou Lan, Cu Jian Kuan See lem,
Eng Lok Put Sukay, King Siong Chian Ban Phian,
Cay Lan Cu Jian Tek Kay Thoat, Sin Siu Hong Heng,
Cek Soat Cin Gan Wat, Kim Pho Kim Pho Tee,
Khiu Hoo Khiu Tee, Tho Lo Ni Tee,
Ni Hoo Lo Tee, Pi Li Ni Tee, Po Lo Ka Tee,
Cin Leng Kian Tee, So Pho Hoo

www.madromi.com
KUAN I E M H U T C O C I U G I E
Doa untuk memanggi! MA KUAN IEM P H O SAT (KUAN
IEM HUT CO) dan khusus hanya dibaca pada hari
SE JIT KUAN IEM HUT CO.
* Boleh dibaca lebih dari 1 (satu) kali. :

Kuan Iem Pho Sat Cm Gi, Kiu Tho Ciong King Bu Cin Si,
Cu Su Po Lai Kong Tek Swi, Yu Su Po Khi Yang Liu Ki,
Thau Siang Ting Thai Bu Cun Hut, Khu To Siang Liam
To Ni Lo,
Jin Yiu Liam Tik Kuan Iem Ciu, It Mo Kue Cin Siau Te,
Ho King Pian Cok Liam Ho Te, Lam Bu Thong Se Ing,
Se Ing Lam Kuan Iem, Kuan Iem Tok Co Bu To San,
To San Siang Bu Jin Kam, Kuan Iem Si Cu Kiu Ban Bian,
Tecu (NAMA SENDIRI, UMUR, SHIO, TUJUAN &
KEINGINANNYA APA)
It Sim Chuan Pai Ching,
Kuan Iem Hut Co Thian Hong Lim,
Sin Ping Ho Kip, Ji Lut Ling Lip,
Lam Bu Thong Si Cu Kong Hut

www.madromi.com
WEJANGAN/SARAN-SARAN

Bila setelah membaca Doa KOO ONG KUAN SEE IEM


KENG ini anda past! terhindar dari segala bahaya, asal
pada waktu membaca doa ini jangan ada faktor paksaan.
jikalau ada faktor paksaan dari luar atau dari diri sendiri
hasilnya percuma. Jadi hams dengan tulus hati.
Pembacaan Keng/Doa ini sebaiknya tengah malam, sele-
wat pukul 12.00 dan harus sabar & tidak boleh ketiduran
pada waktu membacanya.
Jika anda sabar dan menekuninya niscaya keinginan/
maksud & tujuan anda pasti tercapai, tetapi jangan lupa
pasti banyak godaannya. Karena segala sesuatu permo-
honan yang baik pasti banyak gangguan/halangan.
Semoga buku KOO ONG KUAN SEE IEM KENG ini
dapat berguna bagi umat manusia yang membutuhkan-
nya.
Dan jangan lupa baca :
OM MANI PADME HUM
(3, 5, 7, 9, atau 21 kali)
artinya TERPUJILAH PERMATA DALAM BUNGA
PADMA HUM

11

www.madromi.com
H A R I - H A R I BESAR KUAN I E M H U T C O
Hari dan Bulan TIONG HOA

1. Hari Ulang Tahun KUAN IEM P H O SAT (SEJIT)


JI - GWEE CAP - KAU - 19 JI GWEE

2. Hari Kesempurnaan/Mencapai MOKSHA


"MOK SHA KUAN IEM P H O SAT (SIU T O ) "
LAK - GWEE CAP - KAU - 19 LAK GWEE

3. HARI KUAN SEE IEM P H O SAT meninggalkan


kemewahan & menuntut hidup yang suci (SI NG T O ) "
(KUAN IEM menjadi biarawati)
KAU GWEE - CAP KAU = 19 KAU GWEE

www.madromi.com
DAFTAR HARI MEMBERSIHKAN BADAN
CIA CAI
( PENANGGALAN IMLEK )

Cia Gwee Cepe dan Cekao


tgl. 8 & 9 buian satu Imlek.
Jie Gwee Cedt, Cekau, Caplak, Capkao dan Jisa
tgl. 7, 9 , 1 6 , 1 9 & 23 bulan dua.
Sa Gwee Cesa, Celak, Capsa dan Capkao
tgl. 3, 6 , 1 3 , 1 9 bulan tiga.
Sie Gwee Jiji
tgl. 22 bulan empat.
Go Gwee Cesa dan Cap cit
tgl. 3 & 17 bulan lima.
Lak Gwee Caplak, Cappe, Capkao dan Jisa
tgl. 16,18,19, 23 bulan enam.
Chit Gwee Capsa
tgl. 13 bulan tujuh.
Pe Gwee Caplak
tgl. 16 bulan delapan.
Kaow Gwee Capkao dan Jisa
tgl. 19, 23 bulan sembilan.
Cap Gwee Ceji
tgl. 2 bulan sepuluh.
Cap It Gwee Capkao
tgl. 19 bulan sebelas.
Cap Jie Gwee Jigo
tgl. 25 buian Duabelas.

www.madromi.com
HARI RAYA PARA SIEN BING :

CIA GWEE
1 Cia Gwee Bi Lik Hut lahir
4 Cia Gwee Coo Kun turun

JIE GWEE
2 Jie Gwee Hari Raya Hok Tik Cing Sien/Lahir
Bingcu
3 Jie Gwee Bun Chiang Tee Kun lahir
8 Jie Gwee Ji Lai Hut tinggaikan istana
15 Jie Gwee Tai Sian Li Loo Kun lahir
19 Jie Gwee Mak Kuan lem lahir
20 Jie Gwee Poo Hian Poo Sat lahir
22 Jie Gwee Kong Tik Cung Ong lahir

SHA GWEE
3 Sha Gwee Cee Thiong Hok Tik Cing Sien
3 Sha Gwee Hari Raya Hian Thian Siang Tee
9 ShaGwee Hari Raya Sia Jien Kong
15 Sha Gwee Hari Raya Han Tan Kong
16 Sha Gwee Hari Raya Cing let Thian Kun
23 Sha Gwee Hari Raya Thian Siang Sing Bo
28 Sha Gwee Chong Kiat Sian Su lahir

SIE GWEE
4 Sie Gwee Bun Cu Poo Sat lahir
8 Sie Gwee Hari Raya Li Thi Kwai Sian
8 Sie Gwee Ji Lai Hut lahir
14 Sie Gwee Lu Co Sian lahir
18 Sie Gwee Hwa Too lahir

18

www.madromi.com
GO GWEE
13 Go Gwee Kwan Ping Thai Cu lahir
16 Go Gwee Hari Raya Tio Thian Su
23 Go Gwee Hari Raya Cing Gwan Ciang Kun

LAK GWEE
1 Lak Gwee Wi Too Poo Sat lahir
3 Lak Gwee Hwi Too Poo Sat lahir
13 Lak Gwee Hari Raya Loo Pan
19 Lak Gwee Kuan lem mencapai kesempurnaan
24 Lak Gwee Kwan Kong lahir
29 Lak Gwee Hari Raya Sam Poo Tai Jien
Gwee Ham Gou buka tanggal

7 Chit Gwee Hari Raya Khwee Sing


13'Chit Gwee Hari Raya Sia Jien Ku Po
17 Chit Gwee Lien Cien Tai Jien lahir
30 Chit Gwee Hari Raya Tee Cong Ong Poo sat/
Gwee Ham Gou tutup tanggal

PE GWEE
3 Pe Gwee Hari Raya Coo Kun
8 Pe Gwee Hari Jadi (HUT) SU SAN YE/
SAN CIE FU REN (Tiga dewi
bersaudara)
15 Pe Gwee Hari Raya Hok Tik Cing Sien
22 Pe Gwee Hari Raya Kwee Sing Ong/
Jian Ting Hut lahir

www.madromi.com
KAUW GWEE
9 Kau Gwee : Kenaikan Hian Thian Siang Tee/
Hari Raya Lii Loo Chia
19 Kauw Gwee: Mak Kuan lem meninggalkan raganya
22 Kauw Gwee: "MOKSHA" SU SAN YE/SAN CIE
FU REN

CAP GWEE
15 Cap Gwee Hari Raya Sam Kwan Tai Tee

CAP IT GWEE
6 Cap it Gwee: Cing Swi Coo Su Kong lahir
17 Cap It Gwee: O Mi Too Hut lahir

C A P J I E GWEE
8 Cap lie Gwee Ji Lai Hut beroleh penerangan
20 Cap Jie Gwee Hari Raya Lo Pan.
24 Cap Jie Gwee Coo Kun Naik.

Semarang Juli 1990

www.madromi.com