Anda di halaman 1dari 9

TOUN 2

1

SK. KAMPONG BIAH KENINGAUPONTAKSIRAN SUMATIF

SEMESTER 1 2014BOROS KADAZANDUSUN

TOUN 2


1 JAAMNGARAN : _______________________________

KALAS : _______________________________

NGARAN MONGIGIA : MUSLINEH HAIDINKADA UKABO ITI KALATS NUNG AISO PO POLINTAH

TOUN 2

2

NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________

A.Suato ngaran do tayam. (12 marka)
( Tulis nama haiwan )


1. hiss..hiss..hiss..2. miau...miau...miau..3. mbek..mbek..mbek..4. cip...cip...cip..cip
5. moo..moo..moo..
6. kuek..kuek..kuek..

tingau
putik
sapi
tulanut
tombolog


kambing
TOUN 2

3

NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________

B. Suato boros mumpongol di kosudong. (10 marka)
( Tulis kata ucapan dan susila yang betul )
1. Kopiwosian __________________________.
2. Kopiwosian __________________________.
3. Kopiwosian __________________________.
4. _____________________________________.
5. _____________________________________.doungosuab
Hino ko no.
Kotoluadan
doungosodop
doungadau

TOUN 2

4


NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________

C. Posuato ngaran pongolohou di kotunud. (12marka)
( Tulis nama panggilan yang betul )
taki tina tabang tapa tadi taka

todu
TOUN 2

5

NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________


D. Pilio Boros Maan di kotunud. (10 marka)
(Pilih Kata Kerja yang betul )
1.


2.

3.


4.

5.

a) manangkus

b) mamanau
a) mambasa
b) monuat
a) mimbuul
b) mitapap
a) mihad
b) mongirak
a) momurok
b) magansak
jjskbahang
TOUN 2

6

NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________


E. Pisudongo. (16 marka )

(Padankan)

1.2.


3.4.5.6.7.8.


duo nohopod om iso
tolu nohopod om duo
hopod om iso
limo nohopod om iso
apat nohopod
hopod om limo
11
51
21
32
15
40
duo nohopod om duo
tolu nohopod om tolu
22
33
TOUN 2

7

NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________


F. Suato putul boros. (10 marka)
( Tulis sukukata )


1. pingas


2. ngaran


3. gakod


4. tambalut


5. tolingo


6. lumoyog


7. sumayau


8. momukot


9. linimput


10. gundohing

TOUN 2

8

NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________


G. Posuato frasa di kotunud. (10 marka)
( Tulis frasa yang betul )1. _________________________________________.


2. _________________________________________.


3. ________________________________________.


4. ________________________________________.


5. ________________________________________.

momburus nipon
mananom parai
mamain congkak
popotulud longkudi
momolihung kurita

jjskbahang
TOUN 2

9

NGARAN: _______________________________________ KALAS:______________________

H. Uludo boros sumuliu ayat di kotunud. ( 20 marka )
( Susun perkataan menjadi ayat)

1.
_________________________________________


2.
_________________________________________


3.
_________________________________________

4.

________________________________________

5.

_________________________________________tapa Dokutul i ku
.
Magansak tina i ku.
tadi Mimbuul i ku.
Mambasa i buuk Boni.
Noos kalaja di Munah.