Anda di halaman 1dari 3

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERETA KAEDAH SAMBUNG BAYAR

1. BAHAWASANYA
surat
perjanjian
ini
diperbuat
pada
Tahun:..........Bulan:....................Haribulan ......... ANTARA..................................
..................................................
..............................................
No.K/P:......................................Beralamat: .......................................................
............................. .................................................. ..........................................
........ .................................................. .................................................. ............
......................................
..................................................
............
yang
selepas ini dikenali sebagai Penjual atau Penyewa Sewa Beli Pertama atau
Penama Pertama sahaja
DENGAN.................................................... .................................................. .....
.........................
No.K/P:.......................................Beralamat :................................................. ....
.............................................. .................................................. ........................
.......................... ................... yang selepas ini dikenali sebagai Pembeli atau
Penyewa Sewa Beli Kedua atau Bakal Penama Kedua sahaja.
2. PENJUAL
sesungguhnya
bersetuju
'menjual'
kereta
motor
No.Pendaftaran......... jenis ......................................... (keterangan butiran
kereta berdasarkan salinan geran/sijil pendaftaran kereta cabutan daripada
Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia yang dilampirkan bersama ini) dengan
cara
kaedah
sambung
bayar
kepada
Bahagian
Pinjaman
...........................mulai tarikh/bulan: ............................................. dengan
bayaran
bulanan
amaun:RM........................(Ringgit
Malaysia.......................................... ............................... ..................................
................ ........................sehingga bayaran ansuran bulanan selesai pada
tarikh:........................................... ................
3. PENJUAL hendaklah masih bertanggungjawab mengambil dan menyerahkan
SURAT PELEPASAN setelah selesai bayaran sehingga tiada sebarang baki dan
tunggakan daripada .................................. dan menyerahkan kepada
PEMBELI untuk sama-sama bertanggungjawab dalam urusan pertukaran
nama daripada penama PENJUAL kepada nama PEMBELI di mana-mana
cawangan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
4. PEMBELI hendaklah bertanggungjawab membayar baki bulanan setiap bulan
mulai tarikh yang dipersetujui di atas (tanpa sebarang tunggakan)
sehinggalah ke tarikh akhir selesai tanpa baki dan tunggakan sebagaimana
yang telah dipersetujui di atas.
5. PEMBELI wajib membayar kos Cukai Jalan Tahunan dan insuran yang
berkaitan (masih menggunakan nama PENJUAL) sehingga melunasi hutang
bayaran ansuran bulanan dan seterusnya atas penama PEMBELI setelah hak
milik pertukaran nama dibuat.

6. PEMBELI hendaklah berrtanggungjawab atas apa jua perkara yang berkaitan


dengan saman kereta dan keselamatan kereta , kondisi kereta bahagian luar
dan dalam kereta, kondisi enjin kereta dan semua yang berkaitan dari
semasa ke semasa.
7. PENJUAL kereta tidak dibenarkan/dilarang sama sekali menuntut semula
kereta sama ada ketika ansuran bulanan sedang berjalan dan setelah selesai
ansuran
bulanan.PEMBELI
tidak
dibenarkan/dilarang
sama
sekali
memulangkan kereta kepada PENJUAL ketika ansuran sedang berjalan dan
setelah selesai pembayaran.Terma PERJANJIAN ini mengandaikan TIDAK ADA
masalah berbangkit setelah perjanjian ditandantangani dan dipersetujui
bersama.

DENGAN ini kami mengesahkan bahawa terma-terma di atas telah kami


persetujui bersama. Pihak PENJUAL dan PEMBELI hendaklah saling
bekerjasama dan mematuhi terma-terma yang disebutkan dan dinyatakan di
atas tanpa sebarang prasangka dan tanpa sebarang tuntutan. Atas
persetujuan ini kami perturunkan tanda tangan di bawah:

PENJUAL PEMBELI

................................................. .............................................. ....


()()
Nama: Nama:
No: K/P: No. K/P:
SAKSI 1:

Nama dan KP:

SAKSI 2:

Nama dan KP: