Anda di halaman 1dari 11

KOLEJ PEMBANTU PERUBATAN SEREMBAN

KERTAS P.P.S. : Tugasan Individu


SUBJEK : MACH 1213 Kesihatan Komuniti 2
SEMESTER : Tahun 1 Semester II
KUMPULAN : Ambilan Julai 2013

STATUS : Wajib menyiapkan Tugasan I
WAJARAN MARKAH FORMATIF : 10 %
TARIKH MULA : Minggu ke 4 ( 22.7.2013 )
TARIKH PENGHANTARAN : Minggu ke 9 ( 30.8.2013 )

Tajuk Tugasan

PENCEGAHAN, KAWALAN DAN REHABILITASI PENYAKIT WHOOPING
COUGH

NAMA
RINO BASAT ANAK ABENG
NO. MATRIK
BPP 2013 - 1823
NO. K/P
901230-13-5129
Untuk memenuhi sebahagian daripada kehendak
KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN

8/30/2013
1

KANDUNGAN

PENGENALAN..2
OBJEKTIF PEMBELAJARAN2
PRINSIP PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT
(PERTUSSIS).3
KAEDAH KAWALAN PENYAKIT BATUK KOKOL5
KAEDAH PENCEGAHAN PENYAKIT BATUK KOKOL6
PENGURUSAN , RAWATAN DAN REHABILITASI7
RUJUKAN9
2

PENGENALAN
Dalam tugasan subjek Kesihatan Komuniti 2 (MACH 1213) saya RINO BASAT ANAK
ABENG telah memilih tugasan berkaitan dengan Batuk Kokol (Whooping Cough).
Objektif pembelajaran ini adalah :
1. Memahami konsep pencegahan, kawalan dan rehabilitasi penyakit-penyakit
berjangkit iaitu Batuk Kokol.
2. Mendedahkan terhadap konsep promosi kesihatan.
3. Mendedahkan tentang peranan penolong pegawai perubatan tentang
penyakit Batuk Kokol.


Batuk Kokol (Whooping Cough)
Batuk kokol ( Whooping Cough) atau lebih dikenali sebagai Pertusis dalam bidang
perubatan, adalah sejenis jangkitan pada paru-paru dan saluran pernafasan oleh sejenis
bakteria Bordetella Pertussis. Ia adalah penyakit yang mudah berjangkit dan boleh
dikenalpasti melalui batuk terukyang mungkin ada bunyi kokol di hujungnya dan itulah
datangnya nama batuk kokol. Di sesetengah Negara penyakit ini dikenali sebagai batuk
100 hari

3

Prinsip prinsip pencegahan penyakit berjangkit (Batuk Kokol)
Dalam kawalan penyakit berjangkit seperti batuk kokol terdapat 4 prinsip utama
yang perlu di amalkan untuk mengelakkan penyakit ini merebak.
4 prinsip utama adalah:
1. Mencegah penyebaran penyakit berjangkit.
2. Mencegah transmisi penyakit.
3. Melindungi perumah
4. Meningkatkan immunisasi.
Mencegah penyebaran penyakit berjangkit.
Dalam pencegahan penyakit berjangkit, seseorang pegawai yang diberikuasa
boleh membuat pemeriksaaa perubataan keatas mana mana orang dan mengambil
sampel bagi menentukan keadaan kesihatan dan lain lain.
Mencegah transmisi penyakit.
Sekiranya seorang staff perubatan mengetahui tentang apa apa penyakit
berjangkit, meraka hendaklah memberi kan notifikasi kepada pegawai kesihatan untuk
melakukan tindakkan seterusnya.
Melindungi perumah
Melindungi perumah iaitu kanak kanak bagi mengelakkan kejadian ini berlaku
terhadap kanak kanak. Pemberian vaksin adalah satu cara bagi melindungi perumah.


4

Meningkatkan immunisasi
Vaksin batuk kokol amat berkesan, dan amat digalakkan, dan menyelamatkan beribu
nyawa setiap tahun. Kadar keberkesanan bergantung kepada jenis vaksin (sebahagian
sel ("acellular") atau sel penuh), pengeluarnya, berapa banyak imunisasi lain yang
diberikan pada masa yang sama, dan usia pesakit; pelbagai anggaran dari menghalang
penyebaran penyakit pada 50%95% orang yang terdedah kepada penyakit.
( wikipedia.org/wiki/Batuk_kokol )
Batuk kokol merupakan cara yang terbaik untuk meningkatkan imunisasi kanak kanak ini
kerana pemberian vaksin pada waktu infan adalah cara yang berkesan dalam
mengelakkan penyakit berjangkit.


5

Kaedah Kawalan Penyakit Batuk Kokol
Penyakit berjangkit seperti batuk kokol adalah penting untuk mengawalnya daripada ia
terus merebak ke perumah yang lain. Adalah penting kaedah kawalan penyakit
berjangkit dalam penyakit seperti ini.
Kaedah kawalan dan pencegahan;
Kawalan
1. Pemberian imunisasi ; pemberian imunisasi adalah penting untuk
menigkatkan antibodikita supaya dapat menentang bakteria Bordetella
Pertusis
2. Pemberian rawatan ; pemberian rawatan dapat mempercepatkan
penyembuhan dan dapat mengawal perebakkan daripada tersebar.
3. Hadkan pergerakkanke kawasan yang sesak ; jangan biarkkan individu yang
dijangkiti pergi ke kawasan yang sesak dan kawasan orang ramai.
4. Memberi ceramah dan pendidikan kesihatan ; menerangkan tentang
pengenalan penyakit tersebut dan bahaya yang akan didapati jika penyakit
tersebut tidak dicegah.
5. Mengesan kes ; mencari maklumat dengan menemuramah penduduk
secara menyeluruh supaya proses pengawalan penyakit boleh dijalankan.
6. Laporkan dan notifikasi ke jabatan kesihatan ; adalah penting dalam
memberikan laporan dan notifikasi tentang kejadian penyakit ke jabatan
kesihatan untuk pencegahan dan kawalan penyakit tersebut.
7. Menaikkan taraf kesihatan ; meningkatkan jumlah klinik dan juga hospital
dan juga bilangan anggota kesihatan di kawasan luar Bandar.
6

8. Makanan seimbang dan menjaga kebersihan persekitaran ; pengambilan
makanan yang seimbang adalah penting dalam minigkatkan daya imun
dalam badan. Selain itu kebersihan persekitaran juga penting dalam
mencegah mikroorganisma seperti bakteria daripada menjangkiti perumah.
Kaedah Pencegahan Penyakit Batuk Kokol
Cara terbaik untuk mengawal penyakit ini adalah dengan imunisasi. Banyak laporan
mengemukakan bahawa terdapat penurunan angka kejadian pertusis dengan adanya
pelaksanaan program imunisasi. Pencegahan dapat dilakukan melalui imunisasi aktif
dan pasif.

1. Imunisasi pasif
Dalam imunisasi pasif dapat diberikan human hyperimmune globulin, ternyata
berdasarkan beberapa penelitian secara klinikal terbukti tidak efektif sehingga akhir-
akhir ini tidak lagi digunakan untuk pencegahan.
2. Imunisasi aktif
Remaja usia 11-18 tahun (terutama usia 11-12 tahun) harus mendapat vaksin Tdap 0.5
mL I/M. Kontraindikasi bila terdapat riwayat reaksi anafilaksis terhadap komponen
vaksin dan ensefalopati (koma, kejang lama) dalam 7 hari pemberian vaksin pertusis.
Pencegahan penyebarluasan penyakit dilakukan dengan cara:
3. Isolasi
mencegah kontak dengan individu yang terinfeksi, diutamakan bagi bayi dan anak usia
muda, sampai pesakit setidaknya mendapatkan antibiotik sekurang-kurangnya 5 hari
dari 14 hari pemberian secara lengkap. Atau 3 minggu setelah batuk paroksismal reda
bilamana pesakit tidak mendapatkan antibiotik.
7


4. Pengasingan
Kes kontak terhadap kes yang berusia <7 tahun, tidak diimunisasi, atau imunisasi tidak
lengkap, tidak boleh berada di tempat publik selama 14 hari atau setidaknya mendapat
antibiotic selama 5 hari dari 14 hari pemberian secara lengkap.

5. Disinfeksi:
Adalah di haruskan untuk meninfeksi pada alat atau ruangan yang telah disentuh oleh
pesakit melalui pernafasan dan cara lain penyebaran oleh pesakit pertussis.

Pengurusan, rawatan dan rehabilitasi
Dalam kes seperti penyakit berjangkit pertussis ini, pengurusan, rawatan dan juga
rehabilitasi yang betul adalah penting untuk kesihatan pesakit supaya cepat sembuh
daripada penyakit.
Penjagaan kejururawatan
Dari segi penjagaan kejururawatan, pesakit hendaklah diasingkan daripada
pesakit yang lain di hospital bagi mengelakkan transmisi penyakit kepada pesakit yang
lain. Selain itu pemberian makanan yang berdiet lembut, menggalakkan minum air lebih
adalah sesuai bagi pesakit pertussis.dan juga rehat secukupnya.8

Rawatan spesifik
Pemberian antibiotic secara oral untuk rawatan jangkitan
Cth : Erythromycin 250-500mg 6jam sekali bagi orang dewasa
1 -5 tahun 62.5 125 mg
6-12 tahun 125 -250 mg
Pemberian antitusif bertujuan untuk mengurangkan batuk
Cth : sirap Diphenhydramine hcl (Benadryll) 10mg/5ml
Dos 12.5mg 50 mg tds /qid
Selain itu pemberian ubat anti paresis untuk menurunkan suhu badan
Cth : sirap paracetamol 120mg/5ml
Dos 60mg 500mg tds
Pemberian imunisasi dengan vaksin pertussis DPT 80% - 100% berkesan. Jika sudah
disuntik, pesakit masih boleh dijangkiti penyakit pertussis tetapi kurang serious. Vaksin
pertussis diberi sebagai vaksin DPT
Suntikan intra otot I/M 0.5 diberi sebanyak 3 suntikan. Suntikan yang pertama
akan diberikan semasa bayi berumur 2 bulan manakala seterusnya akan diberikan
kepada bayi berumur 3 , 5 dan 18 bulan.

9

Rujukan
1. Christopher R.W. Edward, Ion A.D. Bouchier (1992) Davidsons Principles and
Practice of Medicine. 2
nd
. Edition,Churchill Livingstone, Edinburgh.
2. Robinson M.J. Lee E.L ( 1991). Paediatric Problems in Tropikal Countries, P.G.
Pudlishing, Singapore.
3. Wyngaarden, Smith & Bennett ( 1992) Texbook of Medicine, (19
th
ed ). W.B.
Saunders, Philadelphia.
4. Batuk kokol, http://ms.wikipedia.org/wiki/Batuk_kokol , Wikipedia Bahasa Melayu
Ensiklopedia Bebas retrived 17 august 2013.
5. Pertussis Preventive, Diagnostic and Treatment Recommendations,
http://publichealth.lacounty.gov/ip/providers/Pertussis.pdf , Los Angeles County
Department of Public Health retrived on 16 august 2013
6. Pink Pertussis,
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/pert.pdf
Centre of Disease Control and Prevention
10