Anda di halaman 1dari 2

REFLEKSI

Semasa melaksanakan tugasan kerja kursus bagi Edu 3142 iaitu Reka Bentuk
Berbantu Komputer ini, saya telah menerima banyak pengalaman dan faedah yang
berguna baik untuk diri saya sebagai bakal guru !ugasan ini mengandungi
beberapa kebaikan dan kelemahannya yang tersendiri
Semasa proses menyiapkan tugasan ini, saya mempunyai masalah untuk
menghasilkan tugasan kerana pembelajaran menggunakan auto"ad memerlukan
saya untuk memahami dan mendalami setiap fungsi yang terhadap dalam auto"ad
#al ini kerana auto"ad merupakan satu pembelajaran yang rumit dan memerlukan
perhatian yang khusus supaya dapat memahaminya Saya dikehendaki untuk
membuat empat tugasan iaitu dua daripadanya melalui aplikasi lukisan 2$ dan dua
lagi daripada aplikasi lukisan 3$ #al%hal seperti ini memberi ilmu pengetahuan dan
analogi baru kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini $i samping itu juga,
banyak bahan ba"aan telah dibuat serta rujukan daripada rakan%rakan yang sudah
pandai dalam aplikasi auto"ad telah memudahkan kerja saya untuk menyiapkan
tugasan ini
Selain itu, saya juga mempunyai masalah semasa menjalankan tugasan ini
kerana ini merupakan tahun akhir saya disini, jadi banyak kerja yang terpaksa
dibuat Bagi mengatasinya, saya perlulah menguruskan masa dengan lebih efisien
supaya semua kerja dapat disiapkan pada tarikh yang telah ditetapkan ditambah
pula dengan kerja kursus dalam matapelajaran yang lain yang harus disiapkan di
samping masa terluang yang saya ada amatlah singkat &alaubagaimanapun, saya
menganggap ia sebagai "abaran kepada diri saya sendiri sebagai bakal guru
dimana saya haruslah pandai membahagikan masa semasa menjadi seorang guru
suatu masa nanti Saya bersyukur kerana saya sempat menyiapkan tugasan ini dan
masalah kekangan masa yang dihadapi dapat diatasi
'elalui proses membuat tugasan ini hubungan silaturrahim antara saya dan
rakan%rakan yang lain semakin rapat kerana saling berkongsi idea dan pendapat
Sikap toleransi, bekerjasa sama, dan disiplin antara pensyarah dan semua rakan%
rakan juga dapat di tingkatkan melalui proses membuat tugasan projek ini Saya
mula lebih mengenali sikap dan sahsiah rakan%rakan dan "ara pengajaran
pensyarah dan hal ini sekaligus mengukuhkan hubungan dua hala kami !ambahan
pula, tunjuk ajar yang diberikan oleh para pensyarah dalam proses menyiapkan
tugasan ini membolehkan saya memperbaiki kelemahan yang terdapat pada diri
saya dan tidak akan mengulanginya lagi pada masa hadapan
Se"ara keseluruhannya, melalui proses membuat tugasan projek ini
memberikan banyak faedah dan ilmu kepada saya serta menjadikan diri saya lebih
matang dan berusaha Berbekalkan ilmu dan pengalaman, saya akan menjadikan
tugasan ini sebagai panduan untuk menghasilkan tugasan yang lebih baik pada
masa akan datang
WAN NUR SYAHIRAH BINTI WAN ABDULLAH
910611-03-5628