Anda di halaman 1dari 15

BAB 2

POTRET HUBUNGAN ETNIK


Pengenalan
Terdapat dua jenis negara iaitu negara yang ada pelbagai etnik dan negara satu etmik
(monoetnik). Masyarakat pelbagai etnik . budaya dan agama merupakan ciri utama
kebanyakkan negara pada hari ini. Sejarah membuktikan negara monoetnik juga tidak
lari dari masalah berlakunya konflik. Kefahaman terhadap budaya yang menyokong
masyarakat etnik amat diperlukan bagi memastikan masyarakat harmoni dan stabil.
Pluraliti Di Alam Melayu
Pluralisme bukan perkara baru bagi Alam Melayu. Ianya sudah wujud sejak abad ke 5M
lagi bilamana alam Melayu menjadi tumpuan para pedagang Arab, Cina, India, Parsi
dan dan kemudiannya disertai oleh penjajah Eropah. Kedatangan pedagang tersebut ke
daerah ini adalah didorong oleh 3G (Gold, Gospel dan Glory). Mereka telah
mewujudkan hubungan etnik yang erat menerusi pelbagai aktiviti terutama melalui
aktiviti perdagangan.
Kedatangan masyarakat imigran bukan Melayu adalah secara sukarela, tanpa paksaan
oleh mana-mana pihak. Sesetengah imigran membuat keputusan untuk menetap di
Alam Melayu. Keputusan tersebut adalah keputusan bersama ahli keluarga. Mereka
berinteraksi, berakomodasi, berasimilasi dan mengamalkan budaya masyarakat
tempatan i.e pakaian kebaya dalam masyarakat Baba-Nyonya Melaka. Di samping itu
mereka juga tidak lupa menerapkan budaya mereka kepada masyarakat tempatan
seperti ,adat bersanding, sirih junjung, bunga manggar, bunga telur dan sebagainya.
Pluralistik di Alam Melayu
Masyarakat pluralistik di Alam Melayu terbentuk selepas kedatangan penjajah
khususnya Inggeris. British membawa masuk imigran Cina dan India untuk bekerja di
lombong dan diladang getah. Dasar yang dugunakan oleh British pada masa itu ialah
divide and rule antara etnik di Tanah Melayu demi kelangsungan penjajahan mereka di
Tanah Melayu. Secara umumnya imigran tersebut datang ke Tanah Melayu semata-
mata untuk mencari kekayaan, mereka tidak berhasrat untuk menetap di sini. Corak
pemerintahan British adalah berbeza daripada penjajahan Portugis dan Belanda
sebelum itu kerana penjajahan British adalah berorientasikan imperialisme dan
kolonialisme.
Imperialisme : Mereka menjajah fizikal iaitu segala kekayaan seperti bijih timah,
emas, getah dan sebagainya diambil demi kekayaan negara mereka.
Kolonialisme : Mereka memperkenalkan sistem kehidupan mereka seumpama
politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya, kepada penduduk
tempatan.

Kesultanan Melayu Melaka- Lambang Pertemuan Masyarakat Pelbagai Etnik
" The Venice Of The East". Melaka dahulu menjadi tempat pertemuan pedagang
Merupakan zaman keemasan dan kemuncak keagungang kerajaan melayu.
Keagungan dari aspek pemerintahan, perdagangan , kependudukan dan kebudayaan.
Pemerintahan
Perlembagaan Melaka berasaskan ajaran agama Islam. Hukum Kanun Melaka dan
Undang-Undang Laut Melaka banyak menyumbang kepada kemakmuran dan
kemajuan sistem pemerintahan Melaka. Pegawai istana terdiri dari pelbagai bangsa
hasil kahwin campur. Menunjukkan Kerjaan Melaka dahulu mementingkan keharmonian
antara etnik. Pemerintahan juga dijalankan dengan sikap penuh diplomasi dan terbuka.
Perdagangan
Perdagangan berjalan dengan lancar hasil daripada sistem pemerintahan terbuka dan
pentadbiran pelabuhan yang cekap. Undang-undang Kanun Melaka dilaksanakan bagi
menjaga keselamatan laut di Melaka. Undang-Undang laut Melaka yang berasaskan
Ajaran Islam menjadikan suasana selamat dan aman.
Corak Kependudukan di Melaka
Merupakan Zaman pluraliti kerana proses penghijrahan berlaku secara semula jadi.
Para pedagang tidak perlu sebarang dokumen untuk masuk ke Melaka. Para pedagang
dari serata dunia bebas dan berinteraksi dengan penduduk tempatan. Para pedagang
ini melalui proses asimilasi dan amalgamasi dengan penduduk tempatan. Wujudnya
masyarakat baharu seperti Baba Nyonya , Melayu Arab dan Melayu India dan pelbagai
lagi.
Kepelbagaian Budaya di Melaka
Keterbukaan pemerintah menyebabkan pelabuhan Melaka berkembang pesat sebagai
pelabuhan maju dan terpenting Di Dunia. Melaka juga dikenali sebagai kota
multibudaya. Pertembungan budaya yang besar ini telah melahirkan satu fenomena
sosial yang teristimewa dalam alam Melayu , iaitu Fenomena Kepluralitian Budaya.
Zaman keemasan dan kagungan ini adalah hasil pemerintahan Sultan dan Pembesar
yang kuat agama dan berpandandangan jauh.
Pembentukan Masyarakat Majmuk Era Kolonialisme British
British datang ke tanah melayu berlandaskan serampang tiga mata, iaitu Keagamaan,
Kekayaan dan Kemegahan. Mereka telah maju dalam bidang sains dan teknologi sejak
abad ke-10. Keadaan ini telah menyebabkan mereka merupakan golongan yang
menguasai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam bidang sosial, kemanusiaan dan sains
tulen. Sehingga berlakunye pemisahan besar antara agama dengan sains moden pada
abad ke-15.
Eropah telah mengalami perubahan epistemologi , iaitu pemisahan antara negara dan
agama. Akibat dari petelingkahan antara para agamawan dan sainstis eropah , ilmu
pengetahuan akhirnya terpisah kepada dua , iaitu agama dan sains moden. Masyarakat
pada umumnye terpisah kepada dua , iaitu orang yang menyokong agama dan pihak
yang menyokong sains moden.

Ilmu berasaskan sains moden mendapat sokongan majoriti penduduk eropah dan
akhirnye menyebabkan agama menjadi anutan kepada individu sahaja. Faktor yang
menjadikan masyarakat eropah berpegang yang agama hanya perlu pada individu
apabila agama dianggap sebagai penyumbang perselisihan pendapat dalam kalangan
manusia. Sebaliknya ilmu sains mempunyai sifat sarwajagat yang dapat menyatukan
manusia. Berasaskan fahaman ini, masyarakat eropah berfahaman bahawa ilmu sains
telah diterima sebagai ilmu penting dan asas dalam kehidupan.
Ringkasnya, ilmu sains menjadi asas kepada segala aspek kehidupan duniawi
manusia, termasuklah ilmu pemerintahan dan pentadbiran. Sebaliknye, agama tidak
lagi menjadi faktor yang penting dalam kehidupan duniawi manusia. Secara tidak
langsung kesannya , agama berada pada satu pihak yang lain , duniawi pada pihak
yang lain. Dasar ini diteruskan oleh penjajah British terhadap tanah jajahannya
termasuk tanah melayu.
Pihak British menguasai pentadbiran manakala hal ehwal agama Islam di bawah sultan.
Selain itu, pihak British turut memperkenalkan sistem pentadbiran berdasarkan
pengagihan kuasa. Ketibaan pemerintah kolonial membawa pertembungan antara
agama Islam. dengan negara pentadbiran kolonial British. Pertemuan ini juga berlaku
dalam konteks pemodenan yang diperkenalkan dan dirancangkan oleh kerajaan
kolonial british.Dasar Kolonialisme British
Pulau Pinang: Pada 1771, Francis Light menemui Sultan Kedah, Sultan Muhammad
Jiwa dan menyatakan hasrat mencari tapak perdagangan. Pada 1784, Francis Light
menemui Sultan Abdullah dan menyatakan hasratnya semula. Sultan Abdullah yang
menghadapi konflik politik bersetuju menyerahkan Pulau Pinang dengan syarat tertentu.
Singapura: Pada 6 Febuari 1819, Stamford Raffles berjaya menduduki Singapura
apabila beliau campur tangan dalam pertikaian antara Sultan Hussin dengan Yang
Dipertuan Muda Kerajaan Johor. Stamford Raffles bertindak menabalkan Tengku
Hussin sebagai Sultan Singapura (dan Johor). Sebagai balasannya, British dibenarkan
membuka pengkalannya di Singapura.
Apabila British berjaya menduduki negeri-negeri di Tanah Melayu dan membuat
penempatan di Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Mereka telah bertindak
menyatukan wilayah-wilayah ini di bawah satu pentadbiran yang disebut Negeri-negeri
Selat. Kesannya amatlah ketara kepada perkembangan sejarah tanah air.
Sistem Residen merupakan satu strategi British untuk mengawal pentadbiran secara
langsung di Negeri-negeri Melayu. Kesan dari sistem residen: Pembangunan ekonomi
negeri, Perubahan pengaruh politik dan Perkembangan sosial.
Perak merupakan negeri melayu terawal yang menerima kemasukan Residen British
dan mengambil kesempatan ini akibat perebutan takhta kerajaan Perak dan perbalahan
antara kumpulan Kongsi gelap Cina. Perebutan takhta Perak antara Raja Yusof, Raja
Ismail dan Raja Abdullah dikenali sebagai Perang saudara. Perang larut antara puak
Hai San dan Ghee Hin. Raja Abdullah meminta bantuan Sir Andrew Clerk, Perjanjian
pangkor ditandatangani dan J.W.W Birch dilantik menjadi Residen.
Selangor : Perang Klang: perbalahan antara Raja Abdullah dan Raja Mahadi merebut
kawasan bijih timah. Pada bulan Ogos 1874 Frank Swettenham dilantik sebagai
penasihat rasmi sultan dan J.G Davidson dilantik sebagai Residen.
Sungai Ujong : British campur tangan kerana perbalahan antara Datuk Kelana dengan
Datuk Bandar untuk mengutip cukai bijih timah di sungai Linggi. Sir Andrew Clarke
campur tangan. Datuk Bandar kehilangan kuasa dan W.I Tatham dilantik sebagai
Residen. Sungai Ujong menerima penasihat Inggeris yang baru bernama W.I Tatham.
Negeri Sembilan : Melalui usaha-usaha Sir Frederick Weld, daerah-daerah di Negeri
Sembilan satu persatu jatuh ke tangan British. Martin Lister diterima menjadi Residen
British.


Pahang : Perang saudara berlaku antara Wan Ahmad dengan Wan Mutahir kerana
jawatan Bendahara. F.Swettenham dihantar ke Pahang untuk perdamaian. Sultan
Ahmad menerima Residen British bernama J.P.Rodger.
Sarawak : James Brooke menduduki Sarawak setelah menunaikan janji kepada Raja
Muda Hashim utk menghapuskan pemberontakan. James Brooke ditabalkan menjadi
Raja Sarawak pada 1824.
Sabah : Sebahagian Sabah adalah di bawah Kesultanan Brunei sejak kurun ke 16.
Dipajakkan kepada Charles Lee Moses pada 1865 yang seterusnya dijual kepada
Baron Von Overbeck. Pada 15 Julai 1946, Sabah diisytiharkan sebagai tanah jajahan
British.Fokus Hubungan Etnik
Kerangka Teori
Teori ekologi
Menurut Park, manusia mempunyai dua bentuk warisan, iaitu: Sebagai ahli sebuah
kumpulan ras dia mewarisi pusaka biologikal yang dipindahkan melalui perkahwinan
sesama kumpulan dan Sebagai ahli kumpulan sosial, dia memindahkan melalui
komunikasi warisan sosial kumpulannya. Penulis masa ini menggunakan proses evolusi
organik atau biologikal bagi peringkat individu dan proses superorganik atau evolusi
sosial dan kebudayaan di peringkat kumpulan. Teori Ekologi Park boleh dirumuskan ke
dalam empat usul, iaitu:
Penghijrahan membawa bersama, dalam perhubungan yang tidak sama rata,
manusia yang memiliki fenotaip yang berbeza iaitu pengkelasan ras mengikut
warna kulit seperti Caucasoid, Mongoloid, Negroid dan Australoid.
Dalam perhubungan persaingan, individu sedar akan ciri-ciri status yang
membezakan mereka.
Teori Freudian
Dollard (1937) mengaplikasikan Teori Freudian dengan merujuk kepada konsep
prejudis sebagai satu sikap untuk mempertahankan hak orang kulit putih. Usul yang
dibuat oleh Dollard adalah seperti berikut: Kehidupan sosial mengakibatkan lahirnya
pelbagai kekecewaan psikologi dalam diri individu dan kekecewaan itu dapat
dikurangkan dengan melepaskan kekerasan.
Kekerasan lebih senang diluahkan ke atas sasaran tertentu.
Bagi orang kulit putih, kehitaman dikaitkan dengan ketakutan dan keinginan yang
terpendam.
Semakin lemah kuasa kelompok minoriti, semakin sesuai kelompok ini dijadikan
sebagai sasaran.
Di mana-mana sahaja sekiranya kekerasan diluahkan secara berterusan, luahan
tersebut akan diikuti oleh kekerasan yang berterusan sehingga menambahkan
lagi elemen tidak rasional kepada tindakan rasional di peringkat awal tadi.

Struktur fungsionalisme
Parsons (1975) merupakan pelopor dalam pembentukan teori ini. Teori Struktur
Fungsionalisme membayangkan individu bertindak kepada insentif dan dikawal oleh
hukuman dan denda. Individu mengejar kepentingannya, tetapi masyarakat mengikat
kepentingan ini dalam satu pola yang sama sebab wujudnya pembahagian buruh dan
individu juga berkongsi nilai bersama yang memakmurkan dan mensejahterakan
masyarakat.
Teori Kelas
Cox (1948) mendapati masalah hubungan ras dan etnik di Amerika Syarikat berhubung
kait dengan persoalan kelas dan sistem kasta. Cox berpendapat semua pertelingkahan
ras boleh dikaitkan dengan dasar dan sikap golongan kapitalis dan orang kulit putih
terhadap orang bukan kulit putih dan kelas buruh.
Prejudis dan ideologi ras seperti sikap rendah diri dipupuk dan digunakan sebagai
instrumen yang bermatlamatkan politik dan ekonomi kapitalis. Cox melihat hubungan
ras sebagai hubungan proletariat-borjuis, dan dengan itu memaparkan masalah
hubungan kelas politik. Rumusan Cox dalam Teori Kelas adalah:
Apabila kapitalisme Eropah berkembang ke kawasan yang kaya dengan sumber asli,
wujud keuntungan untuk memperoleh sumber buruh yang berbeza dan membolehkan
mereka meletakkan buruh ini dalam kedudukan tertindas.
Dalam hubungan yang tidak sama rata ini, terbentuk keyakinan yang mendukung
ketidaksamarataan tersebut. Perkara ini terbina dalam struktur masyarakat kapitalis
yang memisahkan buruh kulit putih daripada kulit hitam.
Kategori ras wujud dalam kehidupan sosial masyarakat kapitalis kerana,
menguntungkan kelas pemerintah dan pertembungan dalam masyarakat ini belum
sampai ke tahap yang menunjukkan kedudukan sebenar sistem sosial tersebut dapat
dilihat dengan jelas oleh kelas buruh.
Teori Masyarakat Majmuk
Furnivall (1948) dan Smith (1965) mengutarakan konsep masyarakat majmuk untuk
mengenal pasti masyarakat di Asia Tenggara, kawasan wujudnya satu rantai manusia -
orang Eropah, Cina, India, dan berbagai- bagai kumpulan anak tempatan. Furnivall
menjelaskan bahawa mereka bergaul tetapi tidak bergabung dengan setiap kumpulan
berpegang pada agama, kebudayaan, bahasa, idea dan cara hidupnya sendiri.
Mengikut beliau, sebagai individu mereka bertemu, tetapi hanya di pasar, semasa
membeli dan menjual. Wujud satu masyarakat plural dengan pelbagai bahagian
komuniti hidup sebelah-menyebelah, tetapi berasingan, dalam unit politik yang sama.
Dalam bidang ekonomi pembahagian buruh berlaku mengikut garisan ras (Furnivall
1948).

Kuper (1974, 1977) berpendapat bahawa teori struktural fungsionalisme dan Marxisme
tidak menjelaskan ciri-ciri utama masyarakat yang dipisahkan oleh batas etnik dan ras.
Menurut Kuper lagi, kita boleh membuat deduksi tentang teori masyarakat majmuk
dengan mengandaikan teori kelas boleh menjelaskan bentuk pengkategorian ras dalam
masyarakat. Dalam hal ini, bentuk ikatan utama dan konflik yang akan timbul adalah
hasil hubungan kumpulan dengan cara pengeluaran dalam ekonomi. Teori Kuper
tentang hubungan ras dalam masyarakat majmuk adalah berdasarkan usul:
Masyarakat yang terdiri daripada kumpulan status atau tuan tanah yang boleh
dibezakan mengikut fenotaip, berada di tempat berbeza dalam susunan ekonomi, dan
terikat dalam sektor politik pada tahap yang berbeza, akan dikenali sebagai masyarakat
majmuk dan berbeza daripada masyarakat berkelas. Dalam masyarakat majmuk,
hubungan politik mempengaruhi hubungan cara pengeluaran dan lebih berpengaruh
jika dibandingkan dengan hubungan sebaliknya.
Apabila konflik berlaku dalam masyarakat majmuk, konflik berkenaan mengikut
garisan pemisah ras, bukan garisan kelas.
Kategori ras dalam masyarakat majmuk ditentukan oleh sejarah; dan kategori
berkenaan dibentuk oleh persaingan dan konflik antara kumpulan.
Teori Pasaran Buruh Terpisah
Teori Bonacich (1972) bermula daripada kesedaran terhadap perbezaan kuasa dalam
pasaran buruh yang boleh melahirkan pertelingkahan antara golongan buruh kulit putih
dan kulit hitam. Teori Bonacich boleh dibentangkan seperti berikut:
Sesetengah pasaran buruh terpisah mengikut garis etnik, yakni kumpulan ras yang
mendapat gaji tinggi dibezakan daripada buruh murah mengikut ciri-ciri etnik (ciri-ciri ras
juga diambil kira).
Terdapat tiga kelas utama yang mempunyai kepentingan yang berbeza:
i. Ahli kelas peniaga berkehendakkan buruh murah dan lemah untuk
bersaing dengan peniaga-peniaga lain.
ii. Buruh yang dibayar gaji tinggi diancam oleh kewujudan buruh murah. iii. Kelemahan
kuasa kelas buruh murah menakutkan buruh bergaji tinggi
kerana mereka ini mudah dikuasai oleh kelas peniaga.
iv. Kelas buruh bergaji tinggi akan mencari jalan untuk mengukuhkan kedudukan
mereka dengan cara mendesak agar buruh murah dikeluarkan dari kawasan mereka,
atau berpegang kepada susunan kasta yang meletakkan kelas buruh murah kepada
pekerjaan tertentu dan bergaji kecil.
Pertelingkahan etnik terjadi kerana wujud persaingan berdasarkan harga buruh yang
berbeza. Pertelingkahan etnik ialah manifestasi konflik kelas antara yang bergaji tinggi
dengan yang bergaji rendah dalam kelas buruh.
Teori Pilihan Rasional Tentang Hubungan Etnik
Pendekatan teoretis yang cuba meneliti realiti sosial dengan cara melihat pilihan
tingkah laku manusia di peringkat individu dan kumpulan dipopularkan, antara lain oleh
Sowell (1975), Schelling (1978), Banton (1997) dan Mansor (2000). Teori pilihan
rasional tentang hubungan etnik mengandaikan bahawa:
Individu mempunyai matlamat dan kecenderungan yang berbeza.
Individu bertindak untuk memaksimumkan ganjaran material dan
kedudukan sosial.
Tingkah laku individu merupakan fungsi sentimen peribadi dan
kepercayaan terhadap kelompok sebayanya.
Apabila individu membuat satu pilihan untuk bertindak, tindakan
pilihan yang lain akan tertutup.
Semasa individu bertindak ke atas pilihan tingkah laku yang dibuat, individu
berkenaan akan mewujudkan ikatan sosial yang lebih erat dengan individu lain yang
terlibat.
Apabila individu gagal memaksimumkan ganjaran yang dihajati, maka ia akan
mengambil tindakan menggemblengkan kekuatan kolektif, dan dimensi yang dipilih
akan menggambarkan konteks sejarah budaya masyarakat tersebut.
Apabila individu gagal memaksimumkan kepuasan melalui pelbagai dimensi kumpulan
sosial yang wujud dalam masyarakat, ia akan berpaling kepada soal-soal keagamaan
dan ketuhanan.
Apabila individu memilih untuk menggemblengkan kekuatan kolektif berdasarkan
warisan kebudayaan, batas kumpulan bersifat terbuka.
Apabila individu memilih untuk menggemblengkan kekuatan kolektif berdasarkan
warisan fizikal, batas kumpulan bersifat tertutup.
Teori Pertukaran Sosial
Teori ini berkembang daripada bidang psikologi dan sosiologi. Tokoh utama teori ini
ialah John W. Thibaut dan Harold H. Kelly. Teori ini membuat percubaan bagi
mengintegrasikan teori tingkah laku, iaitu pembelajaran dibentuk melalui ganjaran dan
denda berdasarkan prinsip-pinsip ekonomi klasik. Teori pertukaran sosial melihat
manusia terlibat dalam aktiviti sosial bagi mendapatkan ganjaran, keuntungan dan
meminimumkan kos. Aktiviti-akitiviti seperti pekerjaan, percintaan, perkahwinan dan
persahabatan akan hanya berterusan jika menguntungkan kedua-dua pihak. Inti pati
teori pertukaran sosial melihat manusia sebagai makhluk yang rasional.
Teori ini menunjukkan kehidupan manusia sebagai ikhtiar sosial kerana dalam
kebanyakan kes, manusia cuba memenuhi keperluan diri hanya dengan atau melalui
kerjasama dengan individu lain.
Atas dasar ini, proses pertukaran sosial manusia memerlukan tolak ansur yang
menghasilkan pergantungan sosial. Manusia dapat mengatur tindakan mereka dan
menghasilkan ganjaran dengan mengurangkan kos. Manusia rela melibatkan diri dalam
perhubungan jangka panjang dan akan terus melibatkan diri dalam pertukaran sosial
bagi mencapai hasil yang memuaskan.
Teori Sistem Ekologikal Bronfenner
Teori yang dipelopori oleh Brofenbrenner (1986, 1997) ini percaya bahawa
perkembangan manusia dipengaruhi oleh sistem atau budaya di sekeliling. Teori ini
melihat persekitaran ekologikal manusia berdasarkan hubungannya dengan konteks
individu itu berinteraksi. Beliau membahagikan persekitaran ekologikal tersebut kepada
lima sistem, iaitu sistem mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem dan
kronosistem sebagaimana ditunjukkan dalam gambar rajah 2.1. Sistem ini saling
terangkum dengan persekitaran yang paling dalam atau dekat sebagai tempat individu
tersebut berkembang.
Mikrosistem
Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat, seperti kanak-kanak mempunyai
interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Contohnya, interaksi
kanak-kanak di dalam keluarga, dengan ibu bapa dan adik-beradik. Keluarga
terutamanya ibu bapa merupakan agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan
seseorang kanak-kanak. Sebagai individu terdekat atau berhampiran dengan
kehidupan seorang kanak-kanak, mereka mempunyai pengaruh besar ke atas tingkah
laku kanak-kanak. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosioekonomi sesebuah
keluarga akan mencorakkan kehidupan seorang kanak-kanak. Maka jelaslah bahawa
institusi keluarga memainkan peranan penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak.
Mereka merupakan faktor mendorong yang penting kepada kewujudan suasana
harmoni.
Mesosistem
Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang
lain. Sebarang perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi
interaksi dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, keadaan di rumah dapat
mempengaruhi tingkah laku dan personaliti individu ketika berada di sekolah. Individu
yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Hal
ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah
tersebut akan menjejaskan pelajaran mereka.
Ekosistem
Eksosistem merupakan pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid
secara langsung, tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi
kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak
tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa pengalaman individu tersebut akan turut
mempengaruhi orang lain. Umpamanya, persekitaran sekolah terutamanya dalam
aspek pengurusan, kemudahan dan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan di
tempat-tempat membeli-belah secara tidak langsung akan mempengaruhi
perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.
Makrosistem
Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-
norma, nilai dan amalan masyarakat. Misalnya, dalam sesetengah masyarakat,
peranan jantina amat dititikberatkan (Santrock
2008). Di sesetengah negara pula, kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang
lebih dominan seperti diberi peluang pelajaran dan pekerjaan berbanding kaum
perempuan kerana golongan perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak
layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan kaum lelaki. Bagi ibu bapa yang masih
lagi berada dalam pemikiran konservatif, mereka menganggap pendidikan tidak penting
kepada anak perempuan kerana tugas wanita hanyalah di dapur sahaja.
Kronosistem
Kronosistem merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. Misalnya,
kanak-kanak pada masa kini lebih fokus kepada permainan berteknologi selaras
dengan arus perubahan serta pembangunan sesebuah negara seperti permainan
internet dan memuat turun maklumat melalui internet.
Berbeza dengan kanak-kanak pada zaman dahulu, mereka hanya bermain permainan
yang bersumberkan alam sekitar seperti wau dan gasing. Oleh hal yang demikian,
pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan
kanak-kanak dari banyak aspek. Kanak-kanak akan menjadi lebih maju ke hadapan
serta berpandangan jauh. Namun begitu, setiap kemajuan terdapat juga kesan
negatifnya iaitu kanak-kanak tidak bergaul dengan masyarakat luar kerana kehidupan
mereka adalah bersama komputer. Selain itu, anasir- anasir negatif juga semakin
meningkat andainya pembangunan sesebuah negara semakin maju.
Kerangka Konseptual
Konsep ras dan etnisiti biasa digunakan untuk merujuk kepada ahli- ahli yang berkongsi
keturunan atau nenek moyang yang sama. Perasaan kekitaan akan terbentuk dalam
kalangan mereka yang menganggap mereka berkongsi keturunan atau nenek moyang
yang sama. Kepercayaan dilihat membentuk kumpulan sosial atau kategori sosial yang
akan membeza-bezakan antara satu sama lain. Oleh itu, dalam bidang pengajian etnik,
penggunaan konsep etnik dan konsep ras kerap disilihgantikan walaupun definisi
kedua-dua konsep ini adalah berbeza.
Ciri-ciri Kumpulan Ras
Ras
Ras merupakan kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang
berkongsi ciri-ciri biologi tersendiri yang diwarisi dan dapat dibezakan dengan jelas
dalam masyarakat (Macionis 1998). Pada suatu ketika dahulu, manusia pernah
dibahagikan kepada kategori Caucasoid, Mongoloid, Negroid dan Australoid dengan
berdasarkan perbezaan fizikal seperti warna kulit, warna rambut dan rupa bentuk.
Bagaimanapun, pembahagian sedemikian adalah secara kasar sahaja kerana memang
terdapat golongan yang sukar diklasifikasikan ke dalam mana-mana kumpulan ras. Hal
ini disebabkan manusia sentiasa bergerak, bersosial, berinteraksi dan perkahwinan
campur sering berlaku.
Rasisme
Rasisme merupakan satu ideologi atau kepercayaan yang diwujudkan untuk membuat
justifikasi atau penjelasan secara rasional supaya wujudnya ketidaksamarataan dalam
kalangan etnik yang berbeza. Rasisme juga ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran
atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap kelompok sosial yang
lain berdasarkan ciri-ciri fizikal dan biologinya.


Ciri Ciri kumpulan Etnik
Kumpulan atau kategori etnik digunakan untuk merujuk secara asasnya kepada warisan
sosiobudaya seseorang itu. Antara ciri konsep etnik ialah budaya, adat, bahasa, agama
dan negara asal nenek moyangnya. Kumpulan etnik ialah kumpulan yang ahlinya
memiliki satu set ciri sosiobudaya yang tersendiri.
Etnosentrisme
Etnosentrisme merujuk kepada kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam
kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka adalah
yang paling baik berbanding dengan kumpulan etnik yang lain.
Meneliti Konsep Ras dan Etnik di Malaysia
Amalan mengaitkan konsep ras dengan warisan fizikal dan etnik dengan warisan
kebudayaan individu sudah diterima pakai secara meluas. Individu daripada kumpulan
ras dan etnik yang berlainan juga boleh berkahwin dan menghasilkan percampuran ras
dan perkara ini biasa berlaku di dalam sebuah masyarakat pelbagai etnik seperti
Malaysia. Percampuran ras ini menyebabkan ciri-ciri warisan fizikal sesuatu etnik,
seperti warna kulit berubah. Malah, perkahwinan campur antara etnik Cina dengan etnik
India di Malaysia pun melahirkan anak yang menyerupai orang Melayu dan hal ini juga
memberikan kesan kekaburan kepada batas ras orang Melayu. Dari segi budaya juga,
etnik Melayu, India, Cina, Kadazan Dusun, Iban, Bidayuh, dan sebagainya banyak
meminjam unsur budaya, seperti bahasa, pakaian, makanan, dan agama antara satu
sama lain.
Budaya
Definisi: Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam persekitaran
manusia seperti kesenian, barangan, makanan, tarian dan sebagainya.Budaya boleh
dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu budaya kebendaan dan budaya bukan
kebendaan. Budaya kebendaan ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah,
kereta, perahu, senjata dan sebagainya, Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah
yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo. Budaya bukan kebendaan
ialah kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. Contohnya, setiap masyarakat
mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza dalam menjalani kehidupan seperti
perkahwinan.
Konsep Stereotaip, Prejudis Dan Diskriminasi
Prejudis: pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang tersemat
dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu; prejudis tidak diluahkan secara
terbuka. Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip.
Stereotaip: Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu etnik.orang; Belanda itu
bersifat kedekut.
Diskriminasi: Pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif seseorang atau
kelompok etnik terhadap anggota lain. Ia merupakan perbuatan membanding bezakan
seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-
mata.
Kerangka Teoretis
Dari segi kerangka teoretis, teori masyarakat majmuk oleh Furnivall masih dijadikan
bahan rujukan untuk membicarakan hubungan etnik di Malaysia. Namun, kajian oleh
Coppel (1997) dan Hefner (2001) membuktikan kumpulan etnik memang wujud, tetapi
gambaran bahawa mereka hidup terpisah, dan hanya bertemu semasa membeli barang
di pasar perlu diteliti kembali. Di samping memiliki parameter kumpulan etnik masing-
masing, etnik Melayu, KadazanDusun, Bajau, Bidayuh, Iban, Cina, India, dan lain-lain
didapati telah menerima budaya setempat dan tidak hidup terpisah seperti yang
digambarkan dalam model masyarakat majmuk Furnivall.
Amalan oleh setiap ahli kumpulan untuk terikat dengan etnik dominan adalah
berdasarkan budaya, bahasa, dan agama setempat. Amalan tersebut mengikat dan
mengurangkan jarak hubungan antara kumpulan etnik di negara berkenaan sehingga di
sebalik kemajmukan masyarakatnya, hubungan yang harmoni dan bersatu padu dapat
diwujudkan.
Konsep-Konsep Tahap Hubungan Etnik
Akomodasi
Proses yang memerlukan setiap kumpulan etnik menghormati norma dan nilai
kumpulan etnik yang lain. Mereka juga akan mempertahankan budaya hidup masing-
masing. Proses akomodasi jelas kelihatan dalam pemerintahan apabila setiap
kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi, pendidikan mereka saling
memerlukan. Switzerland ialah Negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat
akomodasi kerana etnik Jerman, Perancis dan Itali saling membuat penyesuaian antara
mereka. Contoh : A + B + C = A + B + C
Akulturasi
Peminjaman dan penerimaan unsur kebudayaan di kalangan kelompok lain. Biasanya,
kelompok minoriti mempelajari daripada kelompok dominan. Unsur kebudayaan asing
akhirnya diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Tidak menyebabkan
kehilangan identiti asal kelompok menerima. satu proses penerimaan unsur
kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang
berbeza. Ia terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu
dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur
kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri.
Contoh : Ai + B + C = Ai + Bi + Ci
Asimilasi
Cara hidup atau kebudayaan sesuatu masyarakat (biasanya migran dan minoriti) telah
diserap oleh kebudayaan dominan tanpa membawa perubahan kebudayaan yang
menyerap. Kelompok B dan C akan kehilangan budaya, bahasa dan agama masing-
masing dan akan mengamalkan budaya, bahasa dan agama kelompok A. satu proses
percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga
membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Kejayaan
asimilasi bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka
dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Contoh : A + B + C = A
Amalgamasi
Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis
budaya dan ras baru. Cara utama ialah melalui perkahwinan campur. Percampuran
budaya mewujudkan budaya baru.
Perkahwinan campur.
Masyarakat Baba Nyonya (Melaka)
Cina + Melayu = Baba Nyonya
Implikasi Perkahwinan campur melahirkan kelompok baru yang mempunyai
budaya baru.

Anda mungkin juga menyukai