Anda di halaman 1dari 7

1

A.Tanda pada jawapan yang betul.
1.
2.
3.
B.Tuliskan nombor berikut dalam perkataan


4.
5.C.Bulatkan jawapan bundaran yang betul kepada ratus terdekat


6. 600 / 700
7. 400 / 500


36
Enam puluh tiga
Tiga puluh enam
94
Sembilan puluh empat
Empat puluh sembilan
507
Lima ratus tujuh
Lima puluh tujuh

480

812
438
675
2

D.Tandakan nilai yang betul


8.9.


E.Tuliskan nilai berikut dalam perkataan10.F.Lengkapkan

11. Hari Jumaat adalah selepas hari


12. Apakah nama hari sebelum hari Isnin ?
324
423
432
512
235
532

3

G.Selesaikan dalam bentuk lazim

13. 42 + 7 = 14. 58 3 =


15. 237 + 14 = 16. 254 16 =17. 83 + 123 = 18. 483 51 =H.Pilih padanan yang betul dan tanda pada ruang yang disediakan19.

20.
356
524
205 + 151
179 + 167
250 + 254
324 + 200
4

I.Selesaikan dan tunjukkan langkah pengiraan

21. Cari jumlah 385 dan 805 22. Kurangkan 156 daripada 729
J.Tuliskan masa dengan betul23. 24. 25.
26. 27.


K.Lengkapkan

28. 4 x = 20 29. 9 x = 18

30. x 2 = 14 31. 5 = 8

32. 30 = 6 33. 45 = 9

34. 6 x = 12
5

L.Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

35. Dua puluh tujuh ringgit tiga puluh sen


36. Tiga puluh dua ringgit dua puluh sen


37. Tiga ringgit empat puluh lima sen


M.Tuliskan nilai wang berikut dalam perkataan

38. RM 45.10


39. RM 82.50

N.Tulis nombor perpuluhan dalam perkataan
40.

41.

42.


0.1
0.5
0.8
6

O.Tulis jawapan yang betul.43. Panjang A ialah cm

44. Panjang B ialah cm

45. Panjang C ialah cm


P.Tuliskan bacaan alat timbang berikut

Contoh:
46.

40 g
7


47.
48.
49.
50.

KERTAS SOALAN TAMAT

Beri Nilai