Anda di halaman 1dari 12

Lampiran A

SENARAI SEMAK
PERSEDIAAN CUTI AKHIR TAHUN 2009
DAN PENGURUSAN HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN 2010

A. MAKLUMAT SEKOLAH

NAMA SEKOLAH
DAN ALAMAT : _____________________________________________

____________________________________________________________

GRED SEKOLAH : ___________

SEKOLAH : 1 SESI/2 SESI

ANGGARAN BILANGAN MURID PADA 1.1. 2010: __________


a. Sesi Pagi: _______________ murid
b. Sesi Petang: _____________ murid

B. PERKARA-PERKARA BERIKUT HENDAKLAH MULA DIPERIKSA SEKURANG-KURANGNYA


SEBELUM SEKOLAH DIBUKA SETIAP TAHUN.

Sila tandakan () di dalam petak-petak yang sesuai mengikut skala


berikut.

*STATUS PELAKSANAAN
0 - TIDAK CUKUP 1 - MENCUKUPI TETAPI TIDAK SEMPURNA
2 - MENCUKUPI DAN SEMPURNA 3 - LEBIH DARIPADA KEPERLUAN

*STATUS PELAKSANAAN
BIL. PERKARA CATATAN
**SILA NYATAKAN
0** 1 2 3 BILANGAN
1. BILIK DARJAH/MAKMAL
i.
Bilik Darjah
ii.
Makmal Sains
iii.
Bengkel Kemahiran Hidup
iv.
Bilik ERT

Kerusi & Meja di Bilik Darjah


v.
Meja Murid
vi.
Kerusi Murid
1 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.
Lampiran A

*STATUS PELAKSANAAN CATATAN


BIL. PERKARA **SILA NYATAKAN
0 1 2 3 BILANGAN

vii.
Kerusi Makmal
viii.
Kerusi di Bengkel KH
ix.
Kerusi di Bilik ERT
x.
Papan Hitam Bilik darjah
xi.
Papan Hitam Makmal Sains
xii.
Papan Hitam Bengkel MT
xiii.
Papan Hitam Bilik ERT
xiv
. Meja Bilik Guru

xv.
Kerusi Bilik Guru
xvi.
Lampu di Bilik Darjah
xvii
. Lampu Bilik Makmal Sains

xvii
i. Lampu Bengkel KH

xix
. Lampu Bilik ERT

xx.
Lampu Dewan
xxi.
Lampu Bilik Mesyuarat
xxii
. Lampu Kaki Lima

xxii
i. Lampu Pusat Sumber

xxi
v. Lampu Bilik Guru

xxv
. Lampu Bilik Buku Teks

xxv
i. Lampu Bilik Sukan

xxv Lampu Kantin Sekolah


ii.
2 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.
Lampiran A

xxv
iii. Lampu Surau

xxi
x. Bekalan Air Makmal Sains

xxx
Bekalan Air Bengkel KH dan
.
Bilik ERT
xxx
i. Bekalan Air Dapur Asrama

xxx
ii. Bekalan Air Semua tandas

xxx
iii. Bekalan Air Kantin

*STATUS PELAKSANAAN
BIL. PERKARA CATATAN
**SILA NYATAKAN
BILANGAN
UNTUK SEKOLAH YANG BERASRAMA 0** 1 2 3
2.
SAHAJA
Dorm/Bilik
i.
Bilangan Katil
ii.
Bilangan Tilam
iii.
Bilangan Bantal
iv.
Bilangan Almari

Dewan Makan 0 1 2 3 CATATAN


i.
Meja Makan
ii.
Kerusi Makan
iii.
Pinggan Mangkuk
iv.
Gelas/Cawan
v.
Sudu/Garpu
vi.
Teko/Jak Air

Lampu 0 1 2 3 CATATAN

3 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.


Lampiran A

i.
Dorm/Bilik
ii.
Dewan Makan
iii.
Bilik Air

Bekalan Air 0 1 2 3 CATATAN


i.
Bilik Air
ii.
Dewan makan

SILA CATATKAN BAHAGIAN YANG DIBAIKI (SEPERTI BILIK DARJAH, PEJABAT, BILIK AIR DAN
LAIN-LAIN) DIRUANG DI BAWAH DAN TANDAKAN () MENGIKUT RUANG YANG SESUAI

BANGUNAN YANG DIBAIKI ATAU


3. BANGUNAN TAMBAHAN (JIKA SUDAH SIAP BELUM SIAP CATATAN
BERKENAAN)
i.
Bilik Darjah
ii.
Pejabat
iii.
Bilik Air
iv.
Makmal Sains

v. Makmal/Bengkel Kemahiran
Hidup
vi.
Makmal Komputer
CATATAN
PERALATAN BANGUNAN TAMBAHAN/BARU CUKUP TIDAK CUKUP **SILA NYATAKAN
BILANGAN
i.
Bekalan kerusi murid
ii.
Bekalan meja murid
BANGUNAN TAMBAHAN/BARU
SUDAH BELUM CATATAN
Semua bangunan sudah siap dibina
i. Bangunan sekolah sudah

4 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.


Lampiran A

diserahkan oleh JKR/JPN


ii. Bekalan perabot sudah
diterima.

SILA PENUHKAN RUANG BERKAITAN BERDASARKAN PERUNTUKAN SEKOLAH TUAN/PUAN

YANG DITERIMA TANDAKAN (X)


BILANGAN SEHINGGA JIKA TIDAK
4. KEDUDUKAN GURU DIPERUNTUKAN MENCUKUPI UNTUK
2009 ................ TINDAKAN
.... SELANJUTNYA
i.
Guru Terlatih
ii.
Pengetua/Guru Besar
iii.
Penolong Kanan
iv. Penyelia Petang (jika
berkenaan)
v. Kaunselor Pelajar/Guru
Bimbingan
vi.
Guru Media/Perpustakaan
vii.
Guru Pemulihan

YANG DITERIMA TANDAKAN (X)


BILANGAN SEHINGGA JIKA TIDAK
KEDUDUKAN KAKITANGAN
5. DIPERUNTUKAN MENCUKUPI UNTUK
SOKONGAN
2009 ................ TINDAKAN
.... SELANJUTNYA
i.
Pembantu Tadbir
ii.
Pekerja Am Pejabat (PAP)
iii.
Pembantu Makmal
iv.
Penyelia
v.
Pemandu
vi.
Jaga
YANG DITERIMA TANDAKAN (X)
BILANGAN SEHINGGA JIKA TIDAK
PEKERJA SWASTA YANG DIBEKALKAN
6. DIPERUNTUKAN MENCUKUPI UNTUK
OLEH JPN
2009 ................ TINDAKAN
.... SELANJUTNYA
i.
Pegawal Keselamatan
ii. Penyelanggara Kawasan
sekolah.

5 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.


Lampiran A

7. KEWANGAN BELUM SUDAH CATATAN

i. Bayaran Tambahan (Pakej


A/B/C)
ii.
Buku Tunai sudah dikemaskini.
iii.
Bil-bil sudah dijelaskan.
iv. Tuntutan-tuntutan sudah
dijelaskan.
8. HAL-HAL PENTING CUKUP TIDAK CUKUP CATATAN
i.
Jadual Waktu Kelas
ii.
Jadual Waktu Persendirian
iii.
Sukatan Pelajaran
iv.
Rancangan Pelajaran
v.
Bekalan Buku Teks
vi.
Buku Rekod Mengajar
vii.
Buku Jadual Kedatangan Murid
viii.
Penyata Kemajuan Murid

6 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.


Lampiran A

HAL-HAL PENTING CUKUP TIDAK CUKUP CATATAN


ix.
Kad Kesihatan Murid
x.
Alat-alat Sains di Makmal
xi.
Peralatan PPSMI
xii.
Bahan-bahan Sains di Makmal
xiii. Alat-alat Kemahiran Hidup di
bengkel
xiv
. Alat-alat di Bilik ERT

xv.
Bahan-bahan KH di Bengkel
xvi.
Bahan-bahan di Bilik ERT
xvii
. Kapur

xvii
i. Kertas pendua

xix
. Dakwat

xx.
Stensil
xxi.
Alat bantuan mengajar

SUDAH BELUM CATATAN


i.
Pusat Sumber telah dikemaskini

9. KOKURIKULUM CUKUP TIDAK CUKUP CATATAN


i.
Kad Gerko Murid
ii. Buku Undang-Undang
Permainan Bola sepak
iii. Buku Undang-Undang
Permainan Bola Jaring
iv. Buku Undang-Undang
Permainan Hoki
v. Buku Undang-Undang
Permainan Bola keranjang
Buku Undang-Undang
vi. Permainan
______________

vii. Buku Undang-Undang


Permainan
______________
7 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.
Lampiran A

PADANG/GELANGGANG PERMAINAN
SUDAH BELUM CATATAN
SUDAH SEDIA UNTUK DIGUNAKAN
i.
Bola sepak
ii.
Bola Jaring
iii.
Hoki
iv.
Bola Keranjang
v.
...................................
vi.
...................................
vii.
...................................

10. KEDAI BUKU DAN KOPERASI SEKOLAH CUKUP TIDAK CUKUP CATATAN
i.
Buku Latihan Murid
ii.
Buku Kerja (yang dibenarkan)
iii.
Buku Teks
iv.
Lencana Sekolah
v.
Tali Leher Sekolah
vi.
Peralatan Asrama
vii.
Kain Samping
viii.
Baju Sukan
ix.
Alat tulis

11. PENTADBIRAN ADA TIADA CATATAN


i.
Bendera Malaysia
ii.
Bendera Negeri
iii.
Bendera Sekolah
iv.
Piagam Sekolah
v.
Carta Organisasi
vi.
Pelan Sekolah
vii.
Pelan Bilik Darjah
viii.
Takwim Sekolah

8 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.


Lampiran A

ix.
Buku Peraturan Sekolah
x.
Buku Kedatangan Guru
xi.
Mesin Perakam Waktu
xii.
Buku Salah Laku Sekolah
xiii.
Buku Tugas Harian Guru
xiv
. Fail Mesyuarat Guru

xv.
Senarai Tugas Guru
xvi.
Senarai Tugas Bukan Guru

9 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.


Lampiran A

PERALATAN PEJABAT ADA TIADA CATATAN


i.
Telefon
ii.
Mesin Pendua
iii.
Mesin Fotostat
iv.
Mesin Taip
v.
Komputer
vi.
P.A. System

LAIN-LAIN PERALATAN CUKUP TIDAK CUKUP CATATAN


i.
Tong sampah
ii.
Bakul Sampah
iii.
Penyapu
iv.
Mesin Rumput
v.
Alat Pencuci Tandas
vi.
Alat Pemadam Kebakaran

STATUS PELAKSANAAN
12. KECERIAAN SEKOLAH CATATAN
SUDAH BELUM
i.
Memotong Rumput Di Padang
ii. Memotong Rumput Di tepi
bangunan sekolah
iii. Memotong Rumput Di tepi
pagar
iv. Membersihkan Kawasan Taman
Bunga
v. Mencantas/membela pokok-
pokok bunga.
13. KEBERSIHAN SUDAH BELUM CATATAN
i.
Mencuci bilik darjah
ii.
Mencuci Makmal Sains
iii.
Mencuci Bengkel KH
iv.
Mencuci Bilik ERT
v.
Mencuci Kantin
vi.
Mencuci Tandas

10 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.


Lampiran A

vii. Menyusun kerusi/meja murid


dalam bilik darjah

KEBERSIHAN SUDAH BELUM CATATAN


viii. Menyusun kerusi murid di
Makmal Sains
ix.
Menyusun Kerusi di Bilik KH
x.
Menyusun kerusi di Bilik ERT
xi. Membersih dan mengemas
Asrama.
PENDAFTARAN MURID TAHUN 1,
14. SUDAH BELUM CATATAN
PERALIHAN/TINGKATAN 1
i.
Senarai nama murid
ii.
Senarai guru kelas
iii.
Pelan bilik-bilik darjah

C. SURAT EDARAN KEPADA IBUBAPA/PENJAGA YANG DIKELUARKAN SEMINGGU


SEBELUM CUTI AKHIR TAHUN SESI PERSEKOLAHAN 2009.

STATUS PELAKSANAAN
BIL. PERKARA CATATAN
SUDAH BELUM
Tarikh pendaftaran murid
1. Tahun 1 /Kelas
Peralihan/Tingkatan 1
Senarai Kelas sesi pagi dan
2.
petang
3. Bayaran Tambahan Sekolah

4. Bayaran Tambahan Asrama

5. Senarai Buku Teks


6. Pakaian Murid jika berkaitan
7. Peraturan Sekolah
Maklumat ini adalah benar dan tepat:

________________________________________ __________________________
TANDATANGAN PENGETUA/ GURU BESAR TARIKH
COP SEKOLAH

Pemantuan oleh :
11 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.
Lampiran A

Nama:_____________________________ _______________________

Jawatan: __________________________ Tandatangan

Bahagian/JPN/PPD:________________ Tarikh: _______________

12 dra/BPSH_SPDK/3 Dis 2009.